Hem

Bäste medlem,

Härmed kallas du att lördagen den 7 april deltaga i Marinarkeologiska sällskapets årsmöte som i

år äger rum på Pir 4, Skeppshallen i Göteborg. Årsmötet börjar kl 09.30 och avslutas ca 11.30.

Eftersom utgivningen av medlemstidningen Marinarkeologisk tidskrift har legat efter kraftigt

under både 2016 och 2017 har styrelsen, i samråd med redaktionen, beslutat att som en

nödlösning hoppa över ett helt års utgivning, och nummer 2–3/2016 kommer därför att följas

av nummer 4/2017, som är under produktion. Därefter följer normal utgivning för 2018.

Som kompensation för uteblivna medlemstidningar kommer styrelsen att för årsmötet föreslå

att MAS ska erbjuda sina medlemmar en avsevärt rabatterad medlemsavgift för 2019.

Erbjudandet ska inte gälla nya medlemmar.

På årsmötet 2018 skall följande poster väljas: Ordförande, kassör, ledamot och suppleant.

Vid intresse av att deltaga i styrelsearbetet går det bra att höra av sig till valberedningen, Marie

Jonsson (Json74189@hotmail.com) och Amélie Kvick Jansson (amelie_kvick@hotmail.com).

Nu är det hög tid att betala in årets medlemsavgift – om du inte redan hunnit göra det! Vid

inbetalning via internet ange: Namn, telefonnummer och e-postadress

 

Medlemsavgiften 2018:

Privat 300 kr

Familj 400 kr

Företag/förening 500 kr

Betalas till: MAS pg 26 99 80–9

Med vänlig hälsning och hopp om snart återseende!

Styrelsen för Marinarkeologiska sällskapet

 

Internationell betalningsinformation:

Nordea bank Sweden SE 1057

Swift-code: NDEASESS

IBAN-nr: SE52 9500 0099 6034 0269 9809

Vid frågor ang. inbetalningar kontakta vår kassör:

Maya Wright-Schmidt 073-318 39 58

kassor@marinarkeologi.info

Inloggning

Aktiviteter

sö nov 12, 2017 @ 9:00AM - 04:00PM
Höstutfärd Dalarö till 1676 & 1709
lö nov 18, 2017 @12:00AM
Styrelsemöte IRL Stockholm
sö nov 19, 2017 @12:00AM
Styrelsemöte IRL Stockholm
fr apr 06, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018
lö apr 07, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018
sö apr 08, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018

Senaste MT

MT 1/2015

 

MT 1/2015 innehåller följande artiklar:

  • Gripshunden
  • MAS-konferensen 2015
  • En furste och hans folk
  • Stockbåt i Sibirien i levande tradition
  • Vraken vid Gran Hotel - speglar de sin samtid?

/Redax