Hem

Nu är det äntligen dags för årets begivenhet, MAS-konferensen!

Årets konferens kommer att hållas 6–7 april på Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24 i Stockholm. I samband med konferensen håller vi traditionsenligt årsmöte, se separat kallelse.

Program

LÖRDAGEN DEN 6 APRIL  

9.15 – 9.30 Registrering 

9.30 – 11.30 Årsmöte

11.30 – 11.45 Snabbfika

11.45 – 12.00 Öppning av årets konferens

12.00 – 12.30 Fornminnesskyddade ångfartyg i Sverige

Mikael Fredholm

12.30 – 13.30 Lunch på Sjöhistoriska museet 

13.30 – 14.00  Den första arkeologiska undersökningen av ryssugnar på Åland

Freya Roe och Marcus Lindholm 

14.00 – 14.30 Bulverkshusen -Tidigmedeltida byggnadstraditioner

Peter d’Agnan är både arkeolog och byggnadsantikvarie

14.30 – 15.00 Identifieringen av ”Dalarövraket” som flottans struss Bodekull

Niklas Eriksson

15.00 – 15.30 Fika

15.30 - 16.30 MAS-projektet, Elleholm 2018 och eventuellt även Elleholm 2019. 

Mikael Björk

16.30 – 17.00 MAS-projektet Näs borgen, Visingsö

Björn Dahrén

17.00 – 18.00 Mingel och lottköp på Etnografiska museet

18.00 – 22.00 Middag på Matmekka på Etnografiskamuseet

 

SÖNDAGEN DEN 7 APRIL

9.30 – 10.00 Behöver man ett vrak för att skriva dess historia? Andra världskrigets vrak i Östersjön

Anna McWilliams

10.00 – 10.30 Landsortsfarleden

Jens Lindström

10.30 – 11.00 Fika

11.00 – 11.30 En plattform för maritim medborgarforskning: från 3D-modeller av skeppsvrak till dykningar i arkiv

Kristin Ilves

11.30 – 12.00 Fotspår på ett örlogsfartyg – ett pågående uppsatsarbete om skofynden från Vasa

Andreas Widerberg

12.00 – 12.30 Nya rön kring örlogsfartyget SNARENSVEND (1658)

Mikkel H. Thomsen

12.30 – 13.30 Lunch på Sjöhistoriska museet

13.30 – 14.00 Utmaningar, möjligheter och den framtida utvecklingen för Marinarkeologin i Sydamerika.

Eduardo Roa Brynildsen

14.00 – 14.30 Den glömda flottan - vrak med stor potential

Jim Hansson

14.30– 15.00 Blommor och tårar

 

Anmälan

Anmälan till konferensen görs genom inbetalning till MAS Plusgirokonto och skall vara MAS tillhanda senast torsdag 28 mars.

OBS! Om du betalar via Internet är det viktigt att du anger namn, e-post, specialkost samt rätt betalningsalternativ (1–6, se nedan) i fältet meddelande till betalningsmottagaren. Vid platsbrist går det bra att komplettera via e-post till kassören. Om du vill anmäla flera personer eller om du även vill betala årsavgiften, gör då gärna separata inbetalningar för att underlätta för kassören (och minska risken att du plötsligt står utan mat eller fika!).

  • Alternativ 1: 850 kr (medlem) konferens, fika och lunch lördag/söndag samt middag lördag
  • Alternativ 2: 950 kr (icke medlem) konferens, fika och lunch lördag/söndag samt middag lördag
  • Alternativ 3: 400 kr (medlem) konferens, fika och lunch lördag/söndag EJ MIDDAG
  • Alternativ 4: 475 kr (icke medlem) konferens, fika och lunch lördag/söndag EJ MIDDAG
  • Alternativ 5: 750 kr (student) konferens, fika och lunch lördag/söndag samt middag lördag Uppvisa studentlegimitation på plats!
  • Alternativ 6: 350 kr (student) konferens, fika och lunch lördag/söndag EJ MIDDAG Uppvisa studentlegimitation på plats!

Betalas till: MAS pg 26 99 80–9

Med vänlig hälsning och hopp om snart återseende! Styrelsen för Marinarkeologiska sällskapet Internationell betalningsinformation: Nordea bank Sweden SE 1057 Swift-code: NDEASESS IBAN-nr: SE52 9500 0099 6034 0269 9809 Vid frågor kontakta vår kassör: Sven Berglöf: kassor@marinarkeologi.info eller sven@computer.se.