MT

Marinarkeologisk tidskrift, ISSN 1100-9632, är Marinarkeologiska sällskapets forum och ges ut med fyra nummer per år sedan starten 1978. I början hette den Meddelanden från Marinarkeologiska sällskapet, men fick sitt nuvarande namn i mitten av 1989.

Redaktionen består av medlemmar ur Marinarkeologiska sällskapet.

Tidskriftens karaktär är en kombination av ett populärvetenskapligt magasin och en facktidskrift. Innehållet skrivs såväl av sällskapets medlemmar som av externa författare.

Syftet med Marinarkeologisk tidskrift är att spegla vad som händer inom den maritimt inriktade arkeologin och historieforskningen samt inom arkeologin under vatten.

Tidskriften ingår i medlemsavgiften för Marinarkeologiska sällskapet, men finns även på Sveriges större universitetsbibliotek och ett flertal arkeologiska och marinarkeologiska institutioner och museer. Dessutom kommer ett urval av artiklarna ur tidskriften att finnas tillgängliga under arkivet som pdf-filer.

 

Utgivningsplan för 2015

Nummer   Manusstopp   Till medlemmarna
1/2015   Januari   Mars
2/2015   April   Juli
3/2015   Juli   September
4/2015   Oktober   December

 

Redaktionen för Marinarkeologisk tidskrift tar tacksamt emot bidrag i form av artiklar, referat, recensioner och liknande. För den intresserade gäller den författarinstruktion som finns bilagd som PDF på denna sida.

Lämna material

Skicka in material via e-post till redax@marinarkeologi.info eller vid större material ange till denna e-postadress hur materialet görs tillgängligt (nedladdninslänk eller liknande).

Material kan också laddas upp genom funktionen "Ladda upp fil" i rutan längst ner till höger på denna sida. Material som tas emot via denna funktion är zip-filer. Glöm inte att noga ange vad materialet avser!

Instruktioner

Läs vår författarinstruktion innan du skickar in något material, så minskar behovet av redaktionell bearbetning!

Hämta instruktionen här: Författarinstruktion

/redax

 

Redaktionen ansvarar för Marinarkeologisk tidskrift

Har du något du vill få publicerat i mt?
Det kan vara en artikel, en recension eller något annat, skicka då text och bilder till någon av våra två redaktörer.


Ansvarig utgivare
Sila Sokulu


Huvudredaktörer
Oscar Törnqvist

Matilda Fredriksson

Redaktionsgruppen

 • Simon Nazerian
 • Ellen Ingers
 • Tina Svensson
 • Emma van Eelen
 • Marco Ali
 • Patrik Komorowski
 • Gunilla Larsson

Meddelanden till redaktionen: redax(at)marinarkeologi.info


Inom redaktionen anser vi naturligtvis att huvudredaktören/tekniska redaktören är Marinarkeologiska sällskapets viktigaste person, och vill därför gärna framhålla vilka dessa har varit under åren:

 

 • 1978 - 1984 Christer Westerdahl
 • 1984 - 1988 Erik Enström
 • 1989 - 1992 Toomas Tamme
 • 1992 - 1995 Göran Kalderén
 • 1995 - 1996 Johan Rönnby / Christer Westerdahl / Karin Virgin
 • 1997 - 2000 Karin Virgin
 • 2000 - 2004 Anders Gutehall
 • 2004 - 2006 Linda Linnskog
 • 2006 - 2010 Martin Prieto Beaulieu
 • 2010 -          Oscar Törnqvist

Kontakta redaktionen, så kommer kanske även ditt namn att finnas med på denna lista i framtiden!

Inloggning

Aktiviteter

sö nov 12, 2017 @ 9:00AM - 04:00PM
Höstutfärd Dalarö till 1676 & 1709
lö nov 18, 2017 @12:00AM
Styrelsemöte IRL Stockholm
sö nov 19, 2017 @12:00AM
Styrelsemöte IRL Stockholm
fr apr 06, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018
lö apr 07, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018
sö apr 08, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018

Senaste MT

MT 1/2015

 

MT 1/2015 innehåller följande artiklar:

 • Gripshunden
 • MAS-konferensen 2015
 • En furste och hans folk
 • Stockbåt i Sibirien i levande tradition
 • Vraken vid Gran Hotel - speglar de sin samtid?

/Redax