MT

Marinarkeologisk tidskrift, ISSN 1100-9632, är Marinarkeologiska sällskapets forum och ges ut med fyra nummer per år sedan starten 1978. I början hette den Meddelanden från Marinarkeologiska sällskapet, men fick sitt nuvarande namn i mitten av 1989.

Redaktionen består av medlemmar ur Marinarkeologiska sällskapet.

Tidskriftens karaktär är en kombination av ett populärvetenskapligt magasin och en facktidskrift. Innehållet skrivs såväl av sällskapets medlemmar som av externa författare.

Syftet med Marinarkeologisk tidskrift är att spegla vad som händer inom den maritimt inriktade arkeologin och historieforskningen samt inom arkeologin under vatten.

Tidskriften ingår i medlemsavgiften för Marinarkeologiska sällskapet, men finns även på Sveriges större universitetsbibliotek och ett flertal arkeologiska och marinarkeologiska institutioner och museer. Dessutom kommer ett urval av artiklarna ur tidskriften att finnas tillgängliga under arkivet som pdf-filer.

 

Utgivningsplan för 2015

Nummer   Manusstopp   Till medlemmarna
1/2015   Januari   Mars
2/2015   April   Juli
3/2015   Juli   September
4/2015   Oktober   December

 

Inloggning

Aktiviteter

sö nov 12, 2017 @ 9:00AM - 04:00PM
Höstutfärd Dalarö till 1676 & 1709
lö nov 18, 2017 @12:00AM
Styrelsemöte IRL Stockholm
sö nov 19, 2017 @12:00AM
Styrelsemöte IRL Stockholm
fr apr 06, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018
lö apr 07, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018
sö apr 08, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018

Senaste MT

MT 1/2015

 

MT 1/2015 innehåller följande artiklar:

  • Gripshunden
  • MAS-konferensen 2015
  • En furste och hans folk
  • Stockbåt i Sibirien i levande tradition
  • Vraken vid Gran Hotel - speglar de sin samtid?

/Redax