Om projekt

Syftet med MAS-projekt är att främja ideella marinarkeologiska projekt i Sverige och ge möjlighet för medlemmarna att engagera sig i marinarkeologiska projekt.
Aktiviterna kan spänna över ett vitt spektrum, från dykning och projektledning till inventeringar på land och efterforskningar i arkiv
Målet är att projektens resultat ska publiceras som artiklar i Marinarkeologisk tidskrift(MT) och fortlöpande notiser på MAS-hemsida.

(Denna beskrivning finns även som PDF i denna länk)

Bakgrund:

Projekten är en central del av MAS verksamhet och har varit det sedan  MAS tillblivelse.  Traditionellt har projekten drivits av någon styrelsemedlem, men nu vill MAS styrelse aktivera ännu fler medlemmar att driva MAS-projekt och vi har budgeterat för fler projekt redan from 2012.

Nyckelviken1

Fördelar att organisera sitt projekt som MAS-projekt

Genom att organisera sitt projekt som MAS-projekt kan man få bidrag från MAS för omkostnader och tillgång till entusiastiska MAS-medlemmar med olika erfarenheter som deltagare eller referensgrupp.

Projektet får dessutom en kanal att publicera sina resultat till medlemmar och marinarkeologiskt intresserade i Norden genom tidningen MT, via medlemslistan, och nätet. Dessutom möjlighet att presentera resultatet på MAS årliga marinarkeologiska konferens.

Tillvägagångssätt för att starta ett MAS-projekt

Målet är att ha ett smidig och interaktivt sätt att stödja MAS-projekt.

MAS-styrelse fattar beslut om vilka projekt som stöds. Besluten grundas på t.ex. tillgängliga medel och antalet projekt under verksamhetsåret. Kraven på ett MAS-projekt ska vara uppfyllda och det finns även premierande faktorer.

Kontakta gärna styrelsen tidigt för diskussion, första kontakten behöver inte vara en komplett ansökan.

Dendro

Krav på projekt

Projektsökanden är MAS-medlem.

Projektet ska vara öppet för alla MAS-medlemmar att deltaga, men givetvis anpassat efter projektets behov och krav av erfarenhet.  Även ickemedlemmar kan deltaga. Ett exempel på detta kan vara samarbeten, t.ex. med dykklubbar.

Projektet ska ha:
•    Marinarkeologiskt syfte. Syftet måste passa MAS visioner och inriktning.
•    Översiktlig plan med viss framförhållning så att deltagare/medlemmar kan planera in datum.
•    Översiktlig budget, med önskemål hur mycket MAS-medel som önskas och till vad de ska användas.
•    Projektets resultat ska publiceras i MT och även interimresultat/exkursionsrapporter beroende på projektets längd.

Beskrivning, plan och budget kan gott vara enkla och kortfattade.
MAS-Medel kan fås för direkta projektomkostnader så som t.ex. (men inte begränsat till) förbrukningsmateriel, hyra av utrustning, analys, trivselpengar (t.ex. mat, fika), oförutsedda kostnader för gemensam utrustning etc.

Premierande faktorer för ett MAS-projekt:

•    Projektet har en tidplan med framförhållning så att deltagare/medlemmar kan planera in datum.
•    Projektet är öppet för många medlemmar med olika kompetenser/intressen och MAS-medlemmar har företräde.

Organisation

Alla deltar på egen risk och under eget ansvar i aktiviteterna, speciellt vad gäller dykningen.
•    Det är viktigt att vara öppen med sina egna begränsningar och det är alltid ok att säga nej till ett dyk.
•    Dykning bör ske under sportdykarmässiga förhållanden där så är möjligt.

Seeking


 

 

 

 

 

 

Foto: Oskar Sander

Riktlinjer för MAS-Projekt

Description: C:\Users\ossa\Pictures\Lightroom Export\Dyk\NyckelvikMT\Nyckelvik (3 of 5) (Medium).jpgSyftet med MAS-projekt är att främja ideella marinarkeologiska projekt i Sverige och ge möjlighet för medlemmarna att engagera sig i marinarkeologiska projekt.

 

Aktiviterna kan spänna över ett vitt spektrum, från dykning och projektledning till inventeringar på land och efterforskningar i arkiv.

 

Målet är att projektens resultat ska publiceras som artiklar i Marinarkeologisk tidskrift(MT) och fortlöpande notiser på MAS-hemsida.

Bakgrund:

Projekten är en central del av MAS verksamhet och har varit det sedan  MAS tillblivese.  Traditionellt har projekten drivits av någon styrelsemedlem, men nu vill MAS styrelse aktivera ännu fler medlemmar att driva MAS-projekt och vi har budgeterat för fler projekt redan from 2012.

Description: C:\Users\ossa\Pictures\Lightroom Export\Dyk\Rikswasa\110917-Rikswasa-028.jpgFördelar att organisera sitt projekt som MAS-projekt

Genom att organisera sitt projekt som MAS-projekt kan man få bidrag från MAS för omkostnader och tillgång till entusiastiska MAS-medlemmar med olika erfarenheter som deltagare eller referensgrupp.

 

Projektet får dessutom en kanal att publicera sina resultat till medlemmar och marinarkeologiskt intresserade i Norden genom tidningen MT, via medlemslistan, och nätet. Dessutom möjlighet att presentera resultatet på MAS årliga marinarkeologiska konferens.

Tillvägagångssätt för att starta ett MAS-projekt

Målet är att ha ett smidig och interaktivt sätt att stödja MAS-projekt.

 

MAS-styrelse fattar beslut om vilka projekt som stöds. Besluten grundas på t.ex. tillgängliga medel och antalet projekt under verksamhetsåret. Kraven på ett MAS-projekt ska vara uppfyllda och det finns även premierande faktorer.

 

Kontakta gärna styrelsen tidigt för diskussion, första kontakten behöver inte vara en komplett ansökan.

Krav på projekt

Projektsökanden är MAS-medlem.

 

Projektet ska vara öppet för alla MAS-medlemmar att deltaga, men givetvis anpassat efter projektets behov och krav av erfarenhet.  Även ickemedlemmar kan deltaga. Ett exempel på detta kan vara samarbeten, t.ex. med dykklubbar.

 

Projektet ska ha:

·       Marinarkeologiskt syfte. Syftet måste passa MAS visioner och inriktning.

·       Översiktlig plan med viss framförhållning så att deltagare/medlemmar kan planera in datum.

·       Översiktlig budget, med önskemål hur mycket MAS-medel som önskas och till vad de ska användas.

·       Projektets resultat ska publiceras i MT och även interim resultat/exkursionsrapporter beroende på projektets längd.

 

Beskrivning, plan och budget kan gott vara enkla och kortfattade.

MAS-Medel kan fås för för direkta projektomkostnader så som t.ex. (men inte begränsat till) förbrukningsmateriel, hyra av utrustning, analys, trivselpengar (t.ex. mat, fika), oförutsedda kostnader för gemensam utrustning etc.

Premierande faktorer för ett MAS-projekt:

·       Projektet har en tidplan med framförhållning så att deltagare/medlemmar kan planera in datum.

·       Projektet är öppet för många medlemmar med olika kompetenser/intressen och MAS-medlemmar har företräde.

 

Organisation

 

Alla deltar på egen risk och under eget ansvar i aktiviteterna, speciellt vad gäller dykningen.

 

·       Det är viktigt att vara öppen med sina egna begränsningar och det är alltid ok att säga nej till ett dyk.

·       Dykning bör ske under sportdykarmässiga förhållanden där så är möjligt.

 

 

Description: C:\Users\ossa\Pictures\Lightroom Export\Dyk\Huma\Humadyk\110804-Humadyk23-004 (Medium).jpg

 

Foto: Oskar Sander

 

 

Inloggning

Aktiviteter

må jun 13 @12:00AM
Jussarö med Finska MAS
ti jun 28 @ 8:00AM - 12:00AM
MAS-projekt i Karlshamn
on jun 29 @ 8:00AM - 12:00AM
MAS-projekt i Karlshamn
to jun 30 @ 8:00AM - 12:00AM
MAS-projekt i Karlshamn
fr jul 01 @ 8:00AM - 12:00AM
MAS-projekt i Karlshamn
fr aug 19 @12:00AM
Per Brahes förlisningsplats – Liveaboard på Vättern
lö mar 11 @12:00AM
Maskonferens
sö mar 12 @12:00AM
Maskonferens
lö mar 18 @10:00AM - 05:00PM
DykMässan 2017
sö mar 19 @10:00AM - 05:00PM
DykMässan 2017

Senaste MT

MT 1/2015

 

MT 1/2015 innehåller följande artiklar:

  • Gripshunden
  • MAS-konferensen 2015
  • En furste och hans folk
  • Stockbåt i Sibirien i levande tradition
  • Vraken vid Gran Hotel - speglar de sin samtid?

/Redax