Projekt

MAS-projekt kommer att genomföras i vattnen kring ön Elleholm som ligger i Mörrumsån nära Karlshamn, Blekinge.

Projektet är en fortsättning på förra sommarens projekt och kan sägas vara en fördjupning av det resultat som kom fram 2018. Projektet består av flera delmoment bland annat; dokumentera två vrak som ligger i ån strax intill den medeltida staden och de lösfynd som finns i samma område, mäta ut och dokumentera det krukmakeri/skeppskrog som påträffades förra sommaren utanför den norra delen av staden, mäta ut och studera de fynd som finns vid öns norra del där den medeltida borgen Sjöborg låg. Vid norra delen påträffades ett antal pålar nedslagna i bottensedimentet på 4 meters djup och förhoppningen är att få tillstånd att bärga en påle för dendrokronologisk datering i Blekinge museums regi. Men det viktigaste är umgänget, att ha några roliga och givande dagar.

Är du intresserad och vill veta mer kontakta projektledaren

Mikael Björk

bjorkmikael@hotmail.com

0734 20 35 86

 

Tidigt 1100-tal fram till 1318 var Visingsö centralplats för kungamakten i Sverige. Fjorton kungar regerade under borgens tid varav fyra kungar levde ut sina sista dagar här.

Några medlemmar ur MAS & MASG, har under ett antal år undersökt vattenområdet kring, den i sjön Vättern ut-rasade, Näsborgen för att bilda en uppfattning hur denna plats såg ut tidig medeltid.

MASprojektet syftar till att utvidga denna undersökning. Projektet är under utformning men uppslag att undersöka är:

  • - vallen närmare för lämningar av ev. pålspärr, bryggor, fiskefångstanläggningar…?
  • - 1100-tals strandlinjen för ytterligare brygglämningar?
  • - virket i viken för typ, båtlämningar, brygglämningar, båthus..? Intressanta för datering...?

Vill veta mer kontakta projektledaren. För maximala närvarande är deltagarantalet uppnått men om du vill stå på reservplats kan du höra av dig till projektledaren.

BJÖRN DAHRÉN

bjorn.dahren@dahrenarkitekter.se

0707 – 508 658

9 Juli 2015

Sommarens MAS-projekt i Karlshamn den 1-5 Juli är nu avslutat. Vi hade verkligen flyt med allt under detta projekts genomförande. Bra väder, fint boende och dykningen flöt på utan några svårigheter trots värmen. Vi dök på olika platser i nära anslutning till Karlshamn men under en dag även lite längre ut vid ön Tärnö.

Projektamiralen
Projektamiralen i mediafokus

Resultatet blev över förväntan med ca 20 st nya stubbfynd som efter noggrannare undersökningar kan ge forskarna ny och mycket intressant information om havsnivån i Blekinge vid olika tidspunkter under stenåldern. Vi får hoppas på att det går att fortsätta detta projekt även nästa sommar för det genomgående omdömet från alla deltagare var att detta var kul och givande för deltagarna, både på land och de under ytan.

Stort tack till MAS-medlemmen Mikael Björk, Lunds Universitet, Sydkustens sportdykarklubb samt alla tillresta medlemmar.

MAS kommer tillsammans med Skelleftebottens dykarklubb dykbesikta 56 side scan sonarindikationer inom ett 13 kvadratkilometer stort område 
som Nordic Maritime Group lokaliserade i september 2018. Syftet med 
projektet är att se hur många vrak som finns i området och jämföra 
med de förlisningsupogifter som finns i området. 

Är du intresserad och vill veta mer ansök om att bli medlem i 
facebookgruppen Vrakinventering Bjurökkubb aug-2019 eller kontakta 
projektledaren: 
Jens Lindström 
jens@nordicmaritime.se 
076-049 32 57 

Filmlänk till teaser: 
https://www.facebook.com/groups/555600524965212/permalink/556268824898382/?sfnsn=mo

Under augusti månad, den 6-10, genomför arkeologer en undersökning av ett strandnära vrak i
Skeppshamn, norr om Sundsvall.

Du som är medlem i MAS har möjlighet att delta. Arbetet innebär sökning, bärgning, dokumentation
och provtagning m.m. av skeppstimmer, över och under vatten. Detta är en unik tillfällighet för

att få praktisk marinarkeologisk praktik!

Enligt gamla domböcker skedde en förlisning här år 1680. Möjligen kan det vara detta vrak.


Möjlighet till boende finns på platsen i den gamla lotsgården och sponsras av sällskapet för dess medlemmar. Deltagarantalet är begränsat.

Skeppshamnsprojektet

Anmälan och frågor till: info@marinarkeologi.info (Både dykare och ickedykare välkomna)