Sällskapet

Marinarkeologiska sällskapet grundades 1978 och utgör ett nätverk för alla med intresse för den maritimt inriktade arkeologin och historien samt arkeologin under vatten.

Vårt mål är att verka för samarbete mellan olika grupper och institutioner samt att verka för en ökad insikt om behovet av forskning och utbildning i dessa ämnen.

Vår tidskrift är oss veterligen den enda i sitt slag som bara avhandlar marinarkeologi. Under 30 år har arkeologer, forskare och sportdykare häri publicerat sig. Det gör tidskriften till den mest omfattande skriftsamlingen inom detta ämne. Det är alltså en stor kunskapskälla att ösa ur för den som vill studera marinarkeologi i allmänhet eller ett specifikt område.

Därför har vi lagt upp ett sökbart artikelregister här, och vi arbetar på att göra en fulltext-sökfunktion.

Vi lägger kontinuerligt in nytt material på marinarkeologi.info.
Tanken är att sajten inte bara skall vara till nytta för sällskapets medlemmar, utan även kunna fungera som en resurs för arkeologin och sportdykningen i Sverige.

Kontakta sällskapet via styrelsen eller redaktionen

 

För att ta en aktiv roll i skapandet av framtida svensk och nordisk maritimt
inriktad arkeologi och forskning skall Marinarkeologiska sällskapet:

 • Vara öppet och förändringsbenäget och ta till vara på möjligheter som leder till en positiv utveckling.
 • Utnyttja sällskapets samlade kompetens och mångfald för att skapa ett gränsöver-
  skridande mellan samhälle, forskarvärld och kulturmiljövården.
 • Verka för aktiv debatt och en utveckling av svensk och nordisk maritimt inriktad
  arkeologi, etnologi och historia.


Inriktningsmål

Verksamheten i Marinarkeologiska sällskapet kan inordnas under olika inriktningsmål.

Dessa inriktningsmål har som syfte att göra verksamheten mer målinriktad, tydliggöra målgrupper och vara ett stöd i planering:

 

 • Tidskriften Marinarkeologisk tidskrift (Mt). Tidningen innehåller vetenskapliga,  populärvetenskapliga och föreningsspecifika artiklar. Efter evenemang och projekt skall information om detta publiceras i Mt.
 • Kommunikation genom hemsida, sociala medier och e-post.
 • MAS som aktör inom kulturmiljövården, exempelvis som remissinstans.
 • Skapa dialog mellan sportdykare och kulturmiljövårdens representanter.
 • Ett medlemsskap i MAS ska ge mervärde genom:

-          Årlig konferens

-          MAS-projekt och utfärder, vilka medlemmarna själva skapar och driver

-          Utbildning

-          Mässor

-          Studiebesök på institutioner och utgrävningar

Är du arkeolog, historiker eller på väg att bli?

Eller väljer du att hålla historieintresset till din fritid?

Är du kanske sportdykare med vrak som främsta dykmål?

Bli medlem i Marinarkeologiska sällskapet! Få fyra nummer av Marinarkeologisk tidskrift per år, delta på konferensen, dyk med våra fältundersökningar och delta i våra andra arrangemang!

När du registrerat dig som medlem får du ett inloggningskonto till hemsidan

Så här blir du medlem:

1) Registrera dina uppgifter här på Marinarkeologiska sällskapets hemsida. Vi behöver namn, email och andra kontaktuppgifter så vi kan nå dig och skicka Marinarkeologisk tidskrift.

2) Du får ett mail där du ska bekräfta dina uppgifter. 

3) Betala in medlemsavgiftenPlusgiro 26 99 80–9

Medlemsavgiften för 2017 är oförändrad:

300 kr för privatpersoner eller 400 kr för hela familjen.

500 kr för institutioner och företag.

Blir du ny medlem efter den 1 Oktober ingår medlemsavgiften för nästkommande år.

Skriv "Medlemsavg 2017" i meddelanderutan.

- Vid betalning via internetbank, glöm inte:

        Telefonnummer och e-postadress.

- Vid betalning via papperstalong, glöm inte:

        Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

4) När Kassören har mottagit din betalning, får du ett bekräftelsemail på ditt medlemskap med dina slutgiltiga användaruppgifter så du kan logga in på hemsidan.  Här kan du också ändra uppgifter, t.ex. adressen

   Vid frågor kontakta vår kassör:

Maya Wright-Schmidt

   kassor(at)marinarkeologi.info

   

Har du allmäna frågor om Marinarkeologiska sällskapet
Kontakta vår styrelse:
info@marinarkeologi.info

Internationella medlemmar kan använda följande betalningsinformation:

Nordea bank Sweden SE 1057
Swift-code NDEASESS
IBAN-nr SE52 9500 0099 6034 0269 9809

 

Marinarkeologiska sällskapets styrelse väljs årligen vid
föreningsstämman som äger rum i samband med sällskapets årliga konferens.

För att enkelt nå styrelsen, maila till:

info@marinarkeologi.info

 

Styrelsen 2017

Ordförande

Sila Sokulu

Sekreterare
Johanna de Besche Hedström

Kassör
Maya Wright-Schmidt

Ledamöter
Emmy Kauppinen

Oskar Sander

Sven Berglöf

Simon Nazerian

Suppleanter
Lennarth Högberg

Marco Ali

 

Valberedning
Amèlie Kvick Jansson(sammankallande)

Marie Jonsson

 

Inloggning

Aktiviteter

sö nov 12, 2017 @ 9:00AM - 04:00PM
Höstutfärd Dalarö till 1676 & 1709
lö nov 18, 2017 @12:00AM
Styrelsemöte IRL Stockholm
sö nov 19, 2017 @12:00AM
Styrelsemöte IRL Stockholm
fr apr 06, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018
lö apr 07, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018
sö apr 08, 2018 @12:00AM
MAS-konferensen 2018

Senaste MT

MT 1/2015

 

MT 1/2015 innehåller följande artiklar:

 • Gripshunden
 • MAS-konferensen 2015
 • En furste och hans folk
 • Stockbåt i Sibirien i levande tradition
 • Vraken vid Gran Hotel - speglar de sin samtid?

/Redax