Artikelindex

Artikellista
1979:1

1979:2

1979:3

1979:4


1980:1

1980:2

1980:3

1980:4


1981:1

1981:2

1981:3

1981:4


1982:1

1982:2

1982:3

1982:4


1983:1

1983:2

1983:3

1983:4


1984:1

Register 1978–1984 (nr 1) [OBS att numreringen bara stämmer fram till artikel nummer 172 i Medd 3/1981!]

1984:2

1984:3

1984:4


1985:1

1985:2

1985:3

1985:4


1986:1

1986:2

1986:3

1986:4


1987:1

1987:2

1987:3

1987:4


1988:1

1988:2

1988:3

1988:41990:1

1990:2

1990:3

1990:4


1991:1

1991:2

1991:3–4


1992:1

1992:2

1992:3

1992:4


1993:1

1993:2

1993:3

1993:4


1994:1

1994:2

1994:3

1994:4


1995:1

1995:2

1995:3

1995:4


1996:1

1996:2

 • Ledare
 • Virgin, Karin; Engström, Tom (foto): Marinarkeologisk konferens i Stockholm 23–24 mars
 • Engström, Tom (textbearbetning): Vedartsanalys – höjer informationsvärdet hos trä- och träkolsfynd
 • Prenzlau-Enander, Gabriele: Kung Valdemars segelled – ett stycke äventyrshistoria
 • Flink, Gerhard: Forskningen om Kung Valdemars segelled
 • Westerdahl, Christer: Det maritima kulturlandskapet – grundbegrepp
 • Westerdahl, Christer: Det maritima kulturlandskapet – att beskriva och analysera
 • Recension
 • Litteraturtips
  • Westerdahl, Christer: Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter
   • Vlek, Robert – The Medieval Utrecht Boat – The History and evaluation of one of the first archaeological excavations and reconstructions in the Low Countries, Archaeological Series 11 / BAR International Series 382, National Maritime Museum, Greenwich (1987)
   • Rieck, Flemming; Crumlin-Pedersen, Ole – Både fra Danmarks oldtid, Vikingeskibshallen, Roskilde (1988)
   • Barfod, Jørgen – Flådens fødsel, Marinehistorisk Selskab. Köpenhamn (1990)
   • Crumlin-Pedersen, Ole (red.) – Aspects of Maritime Scandinavia AD 200–1200 – Proceedings of the Nordic Seminar on Maritime Aspects of Archaeology, Roskilde, 13th–15th March 1989, Vikingeskibshallen i Roskilde (1991)
   • Rönnby, Johan; Adams, Jonathan – Östersjöns sjunkna skepp. En marinarkeologisk tidsresa. Tiden, Stockholm (1994)
  • Westerdahl, Christer: Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
   • Rönnby, Johan – Bålverket. Om samhällsförändring och motstånd med utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland, Studier från UV Stockholm. Arkeologiska undersökningar / Skrifter nr 10, Riksantikvarieämbetet. Stockholm (1995)
   • Långhundraleden – en seglats i tid och rum, Arbetsgruppen Långhundraleden. Uppsala (1993)
   • Norman, Peter – Medeltida utskärsfiske. En studie av fornlämningar i kustmiljö, Handlingar 116, Nordiska museet. Stockholm (1993)
   • Pettersson, Johan – Anonyma fiskeläger – märkliga kulturminnen i Bohusläns skärgård. Uddevalla (1995)
   • Hutchinson, Gillian – Medieval ships and shipping. The Archaeology of Medieval Britain. Leicester / London (1994)
  • Westerdahl, Christer: Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
   • Steffy, J. Richard – Wooden ship building and the interpretation of shipwrecks, Texas A&M University. College Station (1994)
   • Olsen, Olaf (red.); Rieck, Flemming (red.); Skamby Madsen, Jan (red.) – Shipshape. Essays for Ole Crumlin-Pedersen, Viking Ship Museum. Roskilde (1995)
   • Marinarkeologi. Kunnskapsbehov – Rapport fra seminarium 22–25 sept 1993, Korshavn ved Lindesnes, Norges forskningsråd. Oslo (1995)
   • Norman, Peter – Sjöfart och fiske, Fornlämningar i Sverige 3, Riksantikvarieämbetet. Stockholm (1995)
   • Ahlström, Christian – Spår av hav, yxa och penna – Historiska sjöolyckor i Östersjön avspeglade i marinarkeologiskt källmaterial, Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk nr 148, Finska vetenskaps-societeten. Helsingfors (1995)
  • Westerdahl, Christer: Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
   • Flink, Gerhard (red.) – Kung Valdemars segelled. Streifferts, Stockholm (1995)
   • Cederlund, Carl Olof (red.) – Medieval Ship Archaeology – Documentation – conservation – theoretical aspects – the management perspective, SMAR – Stockholm Marine Archaeological Reports No. 1, University of Stockholm (1995)
   • Sørensen, Søren A.; Ulriksen, Jens – Vikingernes anløbsplats ved Selsö, Museet Færgegården i samarbete med Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter (1995)
   • The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia, Studies in Archaeology & History Vol. 1, National Museum. Copenhagen (1995)
   • Östergötlands skärgård – Årsboken Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 1994/95. Linköping (1995)
   • Westerdahl, Christer (red.) – Crossroads of Ancient shipbuilding – Proceedings of the 6th ISBSA, Roskilde 1991, Monographs in Archaeology 40. Oxbow Books, Oxford (1994)
  • Westerdahl, Christer: Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
   • Marine Archaeologial Newsletter from Roskilde, Denmark/Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde
   • Svensson, Ingemar (red.); Mellander, Peder (red.); Westerdahl, Christer (red.) – Bottnisk Kontakt VI – Maritimhistorisk konferens Länsmuseet i Gävle 7–9 februari 1992. Gävle (1993)
   • Bottnisk Kontakt VIII februari 1994 i Tallinn, Estland, Eesti Meremuuseum (1996)
   • Maritim arkeologi. Sjöhistorisk årsbok 1994–1995, Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm/Sjöhistoriska museet. Stockholm (1994)
  • Westerdahl, Christer: Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
   • Deutsches Schiffahrtsarchiv nr 18 1995, Deutsches Schiffahrtsmuseum. Bremerhaven
   • Hav og land. SPOR nr 1, 1995, Universitetet i Trondheim (UNIT), fakultetet för arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet
   • Oleson, John Peter (red.) – The Harbours of Caesarea Maritima – Results of the Caesarea Ancient Harbour Excavation Project (CAHEP) 1980–85. Vol II. The Finds and the Ship, BAR International Series 594. Oxford (1994)
   • Hellenkamper Salies, Gisela (red.) – Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia. Köln (1994)
  • Westerdahl, Christer: Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
   • Rundbriefe DEGUWA nr 8-10, 1994-95, Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie e.V.
   • Correio de Arqueonautica, Centro de Estudios 1–2, 1995. Lissabon
   • L’Archeologo subaqueo, No 1, 1995. Bari S Spirito
   • Litwin, Jerzy – Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku. Working boats of Poland. A study on their building and use in the 20th century, Prace Centralnego Muzeum Morskiego Tom X. Gdansk (1995)
   • Edgren, Torsten – Kyrksundet i Hitis – Ett arkeologiskt forskningsprojekt kring en av ”det danska itinerariets” hamnar i sydvästra Finlands skärgård, I: Budkavlen. Åbo (1995)
 • Inbjudan

1996:3

 • Ledare
 • Edberg, Rune: Från Novgorod till Svarta Havet – årets färd med Aifur stor framgång men många strapatser
 • Hagberg, Björn; Johansen, Odd; Rönnby, Johan: Lådna – arkeologisk undersökning av en båtlämning
 • Westerdahl, Christer: Träsorter i skeppsbyggnad – en kort översikt
 • Rönnby, Johan: Kulturmiljövård i hav och sjö och å
 • Rönnby, Johan: Förhistoriskt floddelta på sjöbotten
 • Notis
 • Litteraturtips
  • Westerdahl, Christer: Värt att läsa i den maritima litteraturen. Korta lästips
   • Mortensøn, Ole – Renæssancens fartöjer – sejlads og søfart i Danmark 1550–1650, Meddelelser fra Langelands museum, Langelands museum. Rudkøbing (1995)
   • Fischer, Anders (red.) – Coastal settlement above & below present sea level, Oxbow Monographs 53, Oxbow. Oxford (1995)
   • Illsley, John Sherwood – Bibliography of Underwater Archaeology and Related Subjects, International Maritime Archaeology 3, Anthony Nelson Publishers (1995)
   • Marsden, Peter – Ships of the Port of London. First to eleventh centuries AD, Archaeological Report Number 3, English Heritage. London (1994)
   • Rule, Margaret; Monaghan, Jason – A Gallo-Roman trading vessel from Guernsey. The excavation and recovery of a third century shipwreck, Guernsey Museum Monographs No.5, Guernsey Museums & Galleries (1993)
   • Casson, Lionel – Ships and Seafaring in Ancient Times, British Museum Press. London (1994)
   • Gassend, J.M. – Le Navire Antique du Lacydon, Musée d’Histoire de Marseille (1983)
   • Gardiner, Robert (red.); Unger, Richard W. (red.) – Cogs, Caravels and Galleons. The sailing ship 1000–1650, Conway’s History of the Ship, Conway Maritime Press. London (1994)
   • Gardiner, Robert (red.); Christensen, Arne Emil (red.) – The Earliest Ships. The evolution of boats into ships, Conway’s History of the Ship, Conway Maritime Press. London (1996)
   • Gardiner, Robert (red.); Morrison, John S. (red.) – The Age of the Galley. Mediterranean oared vessels since pre-classical times, Conway’s History of the Ship, Conway Maritime. London (1994/1995)
   • Hourani, George F.; Carswell, John (rev.) – Arab seafaring [in the Indian Ocean in ancient and early medieval times], Princeton Univ. Press. Princeton, N.J. (1995 (1951))
   • Chapelot, Jean; Rieth, Eric – Navigation et milieu fluvial au XIe siècle : l’épave d’Orlac (Charente-Maritime), Documents d’archéologie française 48. Paris (1995)
   • Friel, Ian – The Good Ship. Ships, shipbuilding and technology in England 1200–1520, British Museum Press. London (1995)
  • Westerdahl, Christer: Värt att läsa i den maritima litteraturen. Korta lästips (forts)
   • Berti, Fede – Fortuna Maris. La nave romana di Comacchio, Nuova Alfa Editoriale. Bologna (1990)
   • Crumlin-Pedersen, Ole (red.); Porsmose, Erland (red.); Thrane, Henrik (red.) – Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder, Odense Universitetsforlag (1996)
   • Prabha Ray, Himanshu (red.); Salles, Jean Francois (red.) – Tradition and Archaeology. Early Maritime Contacts in the Indian Ocean – proceedings of the international seminar, techno-archaeological perspectives of seafaring in the Indian Ocean, 4th cent. B.C.-15th cent. A.D., New Delhi, February 28-March 4, 1994, Manohar. New Delhi (1996)
   • Koivusalo, Fredrik – Rus-projektet – ett försök att förstå den vikingatida skeppsbyggaren och sjöfararen, F. Koivusalo (1996)
   • Greenhill, Basil; Morrison, John – The Archaeology of Boats and Ships. An Introduction, Conway Maritime Press. London (1995 (1976))
   • Pferdehirt, Barbara – Das Museum für Antike Schiffahrt. Ein Forschungsbereich de Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Mainz (1995)
   • Lund, Niels – Li∂, leding og landeværn. Hær og samfund i Danmark i ældre middelalder, Vikingeskibshallen. Roskilde (1996)
   • Björklund, Anders (red.) (m.fl.) – Mitt i strömmen. En vänbok tillägnad Lars-Åke Kvarning, Vasastudier och Sjöhistoriska museets rapportserie, Statens sjöhistoriska museer. Stockholm (1996)
   • Populär Arkeologi nr 2/1996. Marinarkeologiskt specialnummer
   • Antell, Elina (red.); Broberg, Anders (red.); Cederlund, Carl Olof; Rönnby, Johan; Broberg, Anders; Grundberg, Leif (m.fl.) – Tidskriften Kulturmiljövård 5–6 1995 – Ett temanummer med övertiteln ”Kust och hav/Sten”, Kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetet. Stockholm (1995)
 • Recension
  • Rönnby, Johan: Crumlin-Pedersen, Ole; Munch Thye, Birgitte (red.) – The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia – Papers from an International Research Seminar at the Danish National Museum, Copenhagen, 5th-7th May 1994, Publications from the National Museum, Nationalmuseet. Köpenhamn (1995)
 • Litteraturtips
  • Westerdahl, Christer: Värt att läsa i den maritima litteraturen. Korta lästips (forts)
   • Aubet, Maria Eugenia; Turton, Mary (övers.) – The Phoenicians and the West – politics, colonies and trade, Cambridge Univ. Press (1993)
   • Bill, Jan – Maritime aspekter af middelalderens landbebyggelse, Hikuin 21 (1994)
   • Edberg, Rune – Expedition Holmgård. Vikingabåten Aifurs färd från Sigtuna till Novgorod – ett arkeologiskt äventyr, Sigtuna museers skriftserie 5, Sigtuna muséer (1994)
   • Edberg, Rune; Larsson Mats G.; Schmidt, E.A. – Vikingavägar i öster, Meddelanden och rapporter från Sigtuna museer 1, Sigtuna museer (1996)
   • Crumlin-Pedersen, Ole – Archaeology and the Sea – Achttiende Kroon-Voordracht gehouden voor de Stichting Nederlands Museum voor Anthropogie en Praehistorie te Amsterdam op 8 Maart 1996

1996:4


1997:1

1997:2

1997:3

1997:4


1998:1

1998:2

1998:3

1998:4


1999:1

1999:2

1999:3

1999:4


2000:1

2000:2

2000:3-4


2001:1

2001:2

2001:3

2001:4


2002:1

2002:2

2002:3

2002:4


2003:1

2003:2

2003:3

2003:4


2004:1

 • Styrelsen: Ledare
 • Bergstrand, Thomas: Arkeologiskt massmaterial i bohuslänska hamnar – med utblick från undersökningarna i Marstrand
 • Dahrén, Björn; Fransson, Stefan: Sägenomspunna Loholmen
 • Konferenskalendarium
 • Inbjudan: Marinarkeologiska sällskapets konferens och årsmöte [2004]
 • Eriksson, Niklas: Vraket som Björn hittade
 • Cederlund, Carl Olof: Basil Greenhill till minne
 • Rönnby, Johan: Kulturmiljövård under vatten
 • Åkesson, Per: Den mystiska snaubriggen
 • Notiser
  • Båtmuseum planeras på Orust
  • Fartygsvrak på 200 meters djup
  • Medeltida skeppsvrak i Mollösund
  • Ny datering av Åkrokenvraket
  • Osebergsdrottningen DNA-undersöks
  • Titanic skall skyddas
  • Bärgningen av DC 3:an dröjer
  • Fiskeanläggning från stenåldern
  • Kulturhus lågornas rov
  • Rysk ”sjöjungfru” i Finska viken
  • S/S Polstjärnan och Esab IV K-märks
  • Skatter ur magasinet visas i Göteborg

2004:2

 • Högberg, Lennarth: Som det kan gå
 • Hocker, Fred: Förstå Vasa – introduktion till ett forskningsprojekt
 • Skoog, Martin: Dalarö skärgårdsmuseum
 • Inbjudan: MAS-seminarium
 • Inbjudan: Nytt MAS-projekt
 • Berglöf, Sven; Olsson, Andréas: På MAS-konferensen trivs man som fisken i vattnet
 • MAS tackar sponsorer för generösa bidrag till MAS-lotteriet 2004
 • von Arbin, Staffan: Från skepp till vrak – ett nystartat kulturmiljöövervakningsprojekt på Västkusten
 • Eriksson, Niklas: Västeråsskeppet – framgrävt för andra gången
 • Notiser
  • Cutty Sark hotas av nedbrytning
  • DC3:an bärgad
  • HMS Beagle hittad?
  • Nybyggd vikingabåt sjösatt i Malmö
  • Nytt Osebergsskepp?
  • Skeppsgrav påträffad i England?
  • Örlogsutställning på Marinmuseum
 • Konferenskalendarium
 • Notiser
  • Dykare åtalad för brott mot kulturminneslagen
  • Ny undervattensteknik för marinarkeologi på Nordirland
  • Vikingatida hamnkomplex påträffat nära Trondheim
  • Ökat skydd för sjunkna skeppsvrak i Kina

2004:3

 • Högberg, Lennarth: Ledare: Utökat lagskydd bra för vraken?
 • Nilsson, Marcus: Nybildad marinarkeologisk förening i Öresundsregionen
 • Wendel, Per: Från örlogsskepp till vrak
 • Skanse, Peter: Tränagling i södra Vänerområdet – fynden av intressanta bordläggningsfynd
 • Inbjudan: Marinarkeologisk konferens på Gotland 2005
 • Nilsson, Marcus: Ett senmedeltida vrak från Falsterbohalvön – Skanörkoggen
 • Bjurström, Erik: Projekt: Öländsk vrakinventering
 • Bjurström, Erik: Emmy Haase – en tyst tragedi
 • Notiser
  • Brittiskt kurirplan lokaliserat
  • Iranska marinarkeologer fornminnesinventerar
  • Kartläggning av undervattensarkeologisk kompetens
  • Klockdykare hedras med minnesskylt
  • Olaus Magnus som oceanograf
  • Var är hamnen?
  • Amphion färganalyserad
  • Catalinaplanet återfunnet
  • Inventering i floder kring Rom
  • Människorna från Vasa återuppstår
  • Oskarshamns kommun bryter Blå Jungfruns förbannelse
  • Titanic skyddas
  • Af Chapman lättar ankar
  • JO granskar Grisell
  • Myrsyra eller svavelsyra?
  • Nelson räddar Victory
  • Robert Ballard på djupt vatten
  • Återanvändning av gotländska fiskelägen

2004:4

 • Höglund, Patrik: Ledare: Gammalt och nytt i redaktionen
 • Bergstrand, Thomas: Inlandets förhistoria – om stenålder vid Motala ström
 • Ekberg, Göran: Trålskador på kulturhistoriska lämningar
 • Bjurström, Erik; Carlén, Charlotta: En Gotlandstragedi för 48 år sedan
 • Inbjudan: Marinarkeologiska Sällskapets konferens 19–29 mars 2005 i Visby på Gotland
 • Jansson, Seth: Några reflektioner runt olika skeppsattribut
 • Karlsson, Stefan: S/S Charlotte schröder
 • Eriksson, Niklas: Sportdykaren som forskare och upptäckare – MAS-seminariet på Vasamuseet
 • Varenius, Björn: Marinarkeologisk agenda för Statens maritima museer
 • Notiser
  • ”Kostervraket” plundrat
  • Dykare fälld för olovligt förfogande
  • En örlogsman i Öresund
  • Flottans skeppsgossar stryker flagg
  • Replikbygge av bronsåldersbåt
  • Sommarens skörd från Kronan
  • Tungt strandfynd i Falsterbo
  • Det medeltida Lidköping söks i Lidan
  • Genombrott i atlantisforskningen?
  • Hoppfull prognos för Vasa
  • Kartläggning av undervattensarkeologisk kompetens
  • Ny rapport från Riksantikvarieämbetet
  • Nya undersökningar på Mary Rose’s vrakplats
  • Skeppsmask i Östersjön
  • Stadsarkeologi i Aralsjön

2005:1

 • Högberg, Lennarth: Ledare: Nytt verksamhetsår – nya möjligheter
 • Ulfhielm, Bo: Sockenlappens båt
 • Alopaeus, Harry: Vad kan vraken berätta? – Och hur mycket låter vi dem berätta?
 • Arnshav, Mirja: Hur mår kulturarvet under vatten?
 • Högberg, Lennarth: Galeasen Wälgångens förlisning – ett bärgardrama i två akter; akt 1
 • Lindholm, Marcus: Porslinsvraket, ett minne från 1808–1809 års krig på Åland
 • Notiser
  • Elisabetanskt handelsfartyg bärgat
  • Fasta fisken i Vänern
  • Förhistoriska fynd i Kanada
  • Hopp om hamn i Åhus
  • Integration av FMIS och SjöMIS
  • Utställning om Estoniakatastrofen

2005:2

 • Högberg, Lennarth: Ledare: Glöm inte våra inlandsvatten
 • Högberg, Lennarth: Konsten att få jobba med arkeologi under vatten
 • Lindström, Jens; Berglöf, Sven: I Gutarnas land – Marinarkeologiska sällskapets konferens i Visby – 2005
 • Westerdahl, Christer: Maritim övertro – kosmologi vid havet; del 1
 • Högberg, Lennarth: Galeasen Wälgångens förlisning – ett bärgardrama i två akter; akt 2
 • Notiser
  • Ett fartygsfynd i skuggan av Älvsborgs slott
  • Nya attraktioner på Birka
  • Även fartyg kan k-märkas!
  • Faraonskt handelsfartyg hittat
  • Inomhusarkeologi
  • Kostnaden för Kronan-projektet nästan 100 miljoner kronor
  • Last från 3 000 år gammalt handelsfartyg hittat i England
  • Märkligt vrak på Vänerns botten
  • Ostindiefararen Götheborg har satt segel

2005:3

 • Högberg, Lennarth: Ledare
 • Ulfhielm, Bo: Katsa daterad
 • Hansson, Jim: Runmaröprojektet – Maritim ”bygghistoria” i Stockholms skärgård
 • Westerdahl, Christer: Maritim övertro – kosmologi vid havet; del 2
 • Edberg, Rune: Varför skepp sjunker – Några tankar om förklaring och förståelse
 • Notiser
  • Inga nya fynd i Vasagropen
  • Karolinerdykning
  • Kronanprojektet [2005]
  • Marinarkeologi i ny realityserie
  • Skutstödet fördelat
  • Stockholmsbriggen döptes
  • Unikt 1400-talsvrak i Bohuslän

2005:4

 • Eriksson, Niklas: Ledare: Ledskärs fyr
 • Lindström, Jens: MAS-seminariet på Vasamuseet 2005: Praktisk marinarkeologi
 • Söderlind, Ulrica; Lindholm, Marcus: Marinareologisk provundersökning vid Rödhamns sjökrog
 • Åberg, Fredrik: Vraket vid Joskär – ett okänt 1600-talsfartyg i Finland
 • Westerdahl, Christer: Musselodlingarnas arkeologi? Om maritim eller marin arkeologi
 • Notiser
  • von Arbin, Staffan: Notis: Götavraket byggs upp på nytt – av balsaträ och kartong
  • Se Vasas bärgning på svt.se
  • Skeppsvrak från 1200-talet hittat i Norge
  • Gammalt och nytt på Riddarfjärdens botten
  • Ulfhielm, Bo: Norrlands äldsta båt

2006:1

 • Bergstrand, Thomas: Ledare: Kassörens svanesång
 • Carlén, Charlotte; Åberg, Tobias: Steuben – en tragedi under krigets sista dagar
 • Eriksson, Niklas; Höglund, Patrik: Nya undersökningar vid Skeppsholmen
 • Bengtsson, Boel: Rutilus: Samarbete över gränserna
 • Lindström, Jens: Bottnisk kontakt XIII 2006
 • Torebrink, Petra: Marinarkeologiskt seminarium i Karlskrona
 • Hjulhammar, Marcus: Rapport från östra Riddarfjärdens botten
 • Missa inte Marinarkeologiska sällskapets konferens 2006
 • Notiser
  • Kartläggning av kulturarvsbrott i Norden
  • Flätad korg med 27 kilo silvermynt
  • Gröne Jägaren och Riksäpplet hjälper Vasa
  • Ny överintendent på Statens maritima museer
  • Robot i arkeologins tjänst
  • Stockbåten från Öland utställd
  • Svavel och järn angriper Mary Rose
  • Träbiten återlämnad
  • Vrak i Karlskrona dokumenteras

2006:2

 • Linnskog Rudh, Linda: Ledare: Redaktionen har ordet
 • Notis: Marinarkeologisk hemsida [RAÄ]
 • Notis: Vasagropen II
 • Lindström, Jens: Ta fast fisken – om medeltida fasta fiskeanläggningar i Tidans mynning
 • Heamägi, Christin: Var är hamnen – om vikingatida hamnarna på Adelsö i Mälaren
 • Borg, Jan: … och när lugnt wäder är Stockar efter Bryggan …
 • Edberg, Rune: Vikingar på Kaspiska havet
 • Fredholm, Mikael; Hansson, Jim: Tomtningar på Landsort – utskärsfiske under järnåldern
 • von Arbin, Staffan: Ett nyupptäckt 1500-talsvrak i Göteborgs norra skärgård
 • Notiser
  • Dykningar efter 1400-talsskepp i Blekinge
  • Egypten gräver ut sjunken stad i Medelhavet
  • Ett fartygsfynd från 600-talet e Kr.
  • Hur mår våra vrak?
  • Norsk rapport om försvinnande kulturarv under vatten
  • Unika mjärdefynd i Malmö
  • Världens äldsta skeppstimmer
 • Berglöf, Sven: MAS-konferensen 2006

2006:3

 • Prieto Beaulieu, Martin: Ledare
 • Notis: Skeppsvrak från 1500-talet undersöks i Sundsvall
 • Utställning: Under ytan
 • Karlsson, Erik: Norrahamnsvraket – En holk från Hertsön?
 • Söderlind, Ulrica: En glimt av marinarkeologin i Georgien
 • Borg, Jan: … och när lugnt wäder är Stockar efter Bryggan …
 • Notis: 1300-talsvrak undersöks i Stockholm
 • Gundersen, Jostein: Marinarkeologi i Norge
 • Falck, Tori: Senketunnelprojektet – Arkeologisk overvåking av bygging av senketunnel, Bjørvika, Oslo havn
 • Ahlgren, Pär: P2 – en radiostation eller vad …?
 • Medlemsreportage: Manne Dahlberg
  • Prieto Beaulieu, Martin: Företagaren – Vrak & Äventyr, drömmen som blev verklighet
  • Prieto Beaulieu, Martin: Vrakletaren – Jakten på Katinka
  • Prieto Beaulieu, Martin: Personen
 • Notiser
  • Axmar under ytan
  • FMIS går under ytan
  • Fortsatta undersökningar av medeltida Skaftövrak
  • Glasmästarens kista?
  • Licentiat-avhandling
  • Muskö rustar af Chapman
  • Rutilus listar kulturskatter i Östersjön
  • Trätjäran räddad
 • Föreningssidan: Sällskapets nya projekt, Baggensstäket

2006:4

 • Högberg, Lennarth: Ledare: Marinarkeologisk tidskrift är världsbäst!
 • Notis
  • 50 år med Vasa och nya fynd
 • von Arbin, Staffan: Tidig tränagling i Vänerområdet?
 • Söderlind, Ulrica: Skrovmål, del 1 av 2
 • Söderbergh, Catharina: Nyhamn – innerhamn till Älvsnabben på 1600-talet
 • Englund, Tomas; Lindström, Jens: MAS-projekt Baggensstäket
 • Heamägi, Christin: Arkeologerna söker hamnplatser längs Ösels kust
 • Medlemsreportage: Erik Enström
  • Prieto Beaulieu, Martin: Arkeologen – Sportdykaren som gick den långa vägen
  • Prieto Beaulieu, Martin: Initiativtagaren – Allt började med M/S Laxen
  • Prieto Beaulieu, Martin: Människan
 • Notiser
  • Ales stenar inte bara skeppssättning
  • Antikytheramekanismens gåta löst
  • Medeltida vrakfynd i Blekinge
  • Många skeppsvrak utanför Visby
  • Sydkorea rustar
  • Världsunik mjärde friläggs
 • Föreningssidan: Stora tidningsrubriker för Runmaröprojektet

2007/1

 • Prieto Beaulieu, Martin: Ledare: En obekväm sanning
 • Notis
  • Dykförbud vid känsligt 1600-talsvrak
 • Dahrén, Björn: Hur såg Näsborgen på Visingsö ut? Marinareologisk undersökning av en borg på Visingsö
 • Söderlind, Ulrica: Skrovmål, del 2 av 2
 • Högberg, Lennarth: MAS-konferensen 2007
 • Gratulation: En ny doktor i marinarkeologi
 • Severinson, Joakim: Vrakinventering runt Marstrand
 • Artikelöversikt 2006
 • Medlemsreportage: Gunilla Larsson
  • Linnskog Rudh, Linda: Järnåldersskeppens beskyddarinna – som numera kan titulera sig doktor
  • Linnskog Rudh, Linda: Människan
  • Linnskog Rudh, Linda: Projektören – Kvinnan med många järn i elden
 • Notiser
  • Ny utställning på Sjöhistoriska museet
  • Okunskap orsaken till de flesta fonrminnesbrott
  • Okänt båtvrak vid Gruvöns bruk
  • Vasaskulptur skannad

2007/2–3

 • Lindström, Jens: Ledare: Värdet i att se men inte röra
 • Notis
  • Dalarövraket
 • Högberg, Lennarth: Kabelutläggaren Landego – ett vrak att komma tillbaka till
 • Westerdahl, Christer: Utbildning: International Master of Maritime Archaeology
 • Ilves, Kristin: En insjö av många – om pålkonstruktioner och tillhörande traditioner i Estland
 • Eriksson, Niklas: Axmar bruk – ett kulturreservat med undervattensmiljö?
 • Bengtsson, Boel; Bengtsson, Björn: Seglade man under bronsåldern – om experimentella seglingsförsök i ”bronsåldersliknande” farkoster
 • Prieto Beaulieu, Martin: Vrakletarna – ny dokumentär TV-serie
 • Anmälan: Nu barnbok om marinarkeologi
 • Hansson, Jim: Jakten på ”mälarjakten” – en skeppstyp eller en allmän benämning på ett skepp i Mälaren?
 • Hammarström, Ilse; Ankarlilja, Göran: Förlisningen på Visby redd – en av de största sjökatastroferna i Östersjöns histora
 • Hocker, Fred: Kommentar till ”Skrovmål” av Ulrica Söderlind
 • Medlemsreportage: Göran Ankarlilja
  • Hammarström, Ilse: Vind och vatten – en aerodynamisk aquanaut
  • Hammarström, Ilse: Människan
 • Notiser
  • Dra i viking
  • Lång och dyr undersökning ska ge svar om piratskepp
  • Pater Noster är hemma igen!
  • Rysk ubåt funnen utanför Grisslehamn
  • Sportdykare fann ett äldre skeppsvrak i Norge
  • Vikingatida båtgravar öppnas igen
  • Vikingatida navigation kan ha skett med hjälp av kristaller
 • Föreningssidan: MAS-resa till Sjöfartsmueet i Åbo, 16–18 november

2007/4

 • Högberg, Lennarth: Ledare: Vind i Seglen
 • Notis
  • Sensationellt fynd
 • Vikdahl, Anders: Torpedkryssaren H.M.S. Clas Uggla
 • Eriksson, Niklas: Förundersökning av vraket i Åkroken
 • Wiklund, Jonas: MAS-resa: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
 • Hansson, Jim: Rapport från Runmaröprojektet
 • Ravn, Morten: Hvem påvirker hvem? Plankebyggede fartøjer fra romertiden i det nordvestlige Europa
 • Medlemsreportage: Catharina Ingelman-Sundberg
  • Hansson, Jim: Sveriges första dykande marinarkeolog
 • Bokanmälan: Vrak i Östersjön – Förlorade för Världen
 • Notiser
  • Fynd av stenverktyg bevisar förhistoriska långfärder över haven
  • Navigare – ett nytt maritimt centrum planeras i Skärhamn på västkusten
  • Riksantikvarieämbetet behåller Birka – ingen entreprenör godkändes
  • Unga arkeologer under vattnet
  • Vägledning genom arkivhärvan
 • Föreningssidan
  • Den stundande konferensen och jubileet
  • Förändringar i styrelsen
  • MAS-projekt Baggenstäket
  • Nytt verksamhetsår

2008/1

 • Heamägi, Christin: Ledare: TAG 2007
 • Meddelande från redaktionen: Bättre sent än aldrig!
 • Eriksson, Niklas; Hansson, Jim: Forskare under vatten ska ha S-30
 • Karlsson, Henrik: Ett stormigt 300-årsminne
 • Edberg, Rune: ”Vikingafärder” på floder i östra Europa 1983–2006
 • Söderlind, Ulrica; Tskvitinidze, Nikoloz: Sjökrogsområdet vid Rödhamn, Åland
 • Artikelöversikt 2007
 • Notiser
  • Atlantis i Ryssland?
  • Kinesiskt handelsfartyg bärgat
  • Rekordår för Vasamuseet
  • Stora stormar, nya fynd
  • Ubåt till Karlskrona
  • Undersökningar utanför Bohuslän
 • Föreningssidan: Marinarkeologiska sällskapets konferens 2008 (Program)

2008/2

 • Högberg, Lennarth: Ledare: Skyltade vrak
 • Läsarfrågan: Känner du igen objekten?
 • Ankarlilja, Göran; Hammarström, Ilse: HUMA—projektet: Ett marinarkeologiskt projekt har startats på Gotland
 • Erbjudande till MAS-medlemmar
 • Höglund, Patrik: I Vasas spår
 • Ekberg, Gabriella: MAS-konferensen 2008
 • Nord, Daniel: Den holländska flöjten
 • Cederlund, Carl Olof: Prof. Mats P. Malmer – till minne
 • Fredholm, Mikael: Fornsök – nu med maritima lämningar
 • Högberg, Lennarth: Medlemsreportage: Christer Westerdahl
 • Notiser
  • Avgående styrelseledamöter
  • Dykningar vid Jutholmsvraket
  • Kassaförstärkning
  • Marinarkeologiska sällskapet tackar medarrangörer och sponsorer till årets lotteri
  • Missa inte … (nästa MAS-inventering)
  • Nya spännande fynd från Kronan
 • Föreningssidan: Nya styrelseledamöter

2008/3

 • Högberg, Lennarth: Ledare: Äntligen …
 • Pressmeddelande: Kartläggning av marinarkeologiska lämningar i Blekinge
 • Heamägi, Christin: Arkeologi och ekonomi
 • Erbjudande till MAS-medlemmar
 • Cederlund, Carl Olof: Introduktionen av ämnet marinarkeologi vid Stockholms universitet 1975
 • Hansson, Jim; Lindström, Jens: Stora Ängsviken – en del i ett hamninventeringsprojekt
 • Torebrink, Petra: Medlemsreportage: Lars Einarsson – många strängar på sin lyra
 • Boktips: The Dig av John Preston
 • Notiser
  • 1400-talsvrak nära Afrikas sydspets
  • Arkeologiska fynd i Lidan vittnar om sjöfart genom tiderna
  • Handbok för uppdragsarkeologi
  • Köp ett eget vrak
  • Maringeologisk kartläggning bidrar till kunskap om Upplandskusten
  • Vikingarna är tillbaka
 • Föreningssidan
  • MAS-projekt
  • MAS-seminarium
  • Årsmöte och konferens 2009 (anmälan)

2008/4

 • Högberg, Lennarth: Ledare: Om att skriva en ledare och gamla trick
 • Tips och nyheter: Vägledning i kulturmiljövård under vatten
 • Efterlysning: Känner du igen objekten?
 • Nyheter
  • Bohusläns museums undervattensarkeologiska rapporter
  • Dykföretagens säkerhetsarbete måste förbättras
  • Sveriges sjömärken dokumenterade
 • Westerdahl, Christer: Äldre sjömärken – en annorlunda syn
 • Hansson, Jim; Höglund, Patrik: Stäksundet – en arkeologisk utredning med oväntat resultat
 • Erbjudande till MAS-medlemmar
 • Ravn, Morten: Guldbådene fra Nors – tolkning og datering
 • Berglöf, Sven: Marinarkeologiskt sportdykarseminarium på Sjöhistoriska museet
 • Notiser
  • Amerikan tror att han kan hitta Noaks ark i Turkiet
  • Antika grekiska vrak utanför Albanien
  • Google Earth goes to sea!
  • Hamnlägen på Gotland hotas
  • Vill berätta en ruggig historia
  • Vrak som rev
 • Föreningssidan: Årsmöte och konferens 28–29 mars 2009 (Program)

2009/1

 • Högberg, Lennarth: Ledare: Vi är i gott sällskap
 • Nyhet: Sanningen om Vasa sökes
 • Remiss: Skydd av särskilt värdefulla yngre skeppsvrak
 • Nyheter
  • Eko i pressen (om MAS-projekt Baggensstäket)
  • Slagfältet blir besökscentrum
  • Vraken i Östersjön är ett unikt arv
 • Ravn, Morten: Tanker vedrørende dansk skibsbygning i Renæssancen og skal- og skeletbaseret byggeri
 • Jonsson, Marie: Ett marinarkeologiskt projekt pågår på Gotland
 • Ilves, Kristin: Att leta efter pålbyggnader med FishFinder
 • Edberg, Rune: Varför skepp sjunker (II) – Några tankar om oväder, sjömanskap och material
 • Högberg, Lennarth: MAS-projekt: Galtströms bruk
 • Artikelöversikt 2008
 • Elmér, Rolf: Bokanmälan: Archaelogical Oceanography (Red: Robert D. Ballard)
 • Erbjudande till MAS-medlemmar
 • Erbjudande till MAS-medlemmar
 • Högberg, Lennarth: Recension: Kritpipor funna i Sverige (av Arne Åkerhagen)
 • 2008 års marinarkeologiska rapporter från SMM
 • Bohusläns museums undervattensarkeologiska rapporter
 • Nyhetsbrev från Bohusläns museums marinarkeologer – Nr 2/2009
 • Föreningssidan: RAÄ:s höstmöte ”Kulturarv och vatten”

2009/2

 • Törnqvist, Oscar: Ledare: Historien knackar på. Vem öppnar?
 • Nyhet: Vrak från 1600-talet funnet vid Djurö
 • Fredholm, Mikael: Nyhet: Dykare hittade välbevarat 1600-talsskepp
 • Einarsson, Lars: Östersjöns största plåtmyntskatt!
 • Cederlund, Carl Olof: Eric Nordevall – Ett hjulångfartyg från år 1837 i ny skepnad
 • Erbjudande: Utöka din samling, köp äldre nummer av mt
 • Ahlgren, Pär: Intressanta remisskommentarer
 • Westerdahl, Christer: Båttofter – i båtar och på hällristningar
 • Törnqvist, Oscar: Något om vågornas och isens verkningar på maritimarkeologiska lämningar
 • Högberg, Lennarth: MAS-projekt: Galtströms bruk – Nulägesrapport
 • Erbjudande till MAS-medlemmar
 • Söderlind, Ulrica: In memorial: Jan Glete
 • Nyheter
  • Mary Rose får ett nytt museum
  • Nya dykeriföreskrifter ställer nya krav
  • Tre fartyg har k-märkts
 • Heamägi, Christin: Förhistoriskt båtfynd används till att förstå stigande havsnivå
 • Notiser
  • 10 000 år gammal tallskog funnen utanför Skånes kust
  • Hamnanläggningar från 1000-talet funna i Lidköping
  • Kvällsöppet på Sjöhistoriska museet i höst
 • Statens maritima museer – Nyhetsbrev 2/2009
 • Föreningssidan
  • Seminarium (på Sjöhistoriska museet)
  • Tipsa oss!
  • Under ytan (Utställning på Marinmuseum i Karlskrona)
  • Årsmöte (anmälan)

2009/3

 • Fredholm, Mikael: Ledare
 • Nyhet: Sjöfartsverket har hittat en rysk ubåt
 • Berglöf, Sven: MAS-konferensen 2009
 • Jonsson, Marie; Hammarström, Ilse: Gotland: HUMA-projektet – andra fältsäsongen
 • Törnqvist, Oscar: Flygbildstolkning av fornlämningar i grundområden
 • Westerdahl, Christer: Medeltida skeppsristningar – fattigmans votivskepp?
 • Konferenser, kurser och projekt i utlandet 2010
 • Notiser
  • Ett förmodat 1700-talsvrak vid Koster i Bohuslän daterat till 1300-tal
  • Fartygsstödet fördubblat 2010
  • Försvunnen sjö från stenåldern
  • Medeltidsmuseet öppnar igen
  • Ny volym om Mary Rose
  • Nytt museum för Mary Rose
  • Välbevarat skepp från guldrushens dagar hittat i Kanada
 • Ny utställning på Sjöhistoriska museet
 • Föreningssidan
  • MAS årsmöte och konferens 2010 (anmälan)
  • Sjöfartsverket söker hjälp att vrakinventera
  • Sportdykarforum på Sjöhistoriska museet

2009/4

 • Lindström, Jens; Hansson, Jim: Ledare: Bäste medlem!
 • Meddelande från redaktionen
 • Fredholm, Mikael: Gasledning genom Östersjön – Arkeologisk analys av ledningskorridoren
 • Hansson, Jim: 30 fyrkantiga fartyg i Fillaviken
 • Jonsson, Marie: Ett nyupptäckt vrak i Lauters hamn på Fårö
 • Törnqvist, Oscar: Nya metoder för att spåra och förutse skador på skeppsvrak
 • Berglöf, Sven: Sportdykarseminarium 2009
 • Notiser
  • 1500-talsvrak undersökt i Varberg
  • Flytta Osebergsskeppet, föreslår professor
  • Forntida hominider kanske var sjöfarare?
  • Marinarkeologiskt forskningscentrum startas vid Södertörns högskola
  • Medeltidsmuseet återöppnat 24 januari 2010
  • Skeppsmasken sprider sig i Östersjön
  • Vrak vid Bohus fästning
 • Senaste arkeologiska rapporten från Sjöhistoriska museet
 • Visningar och föreläsningar på Vasamuseet
 • Föreningssidan: MAS årsmöte och konferens stundar (Program)

2010/1

 • Mejsholm, Lotta: Ledare: I gott sällskap
 • Hansson, Jim: Nyhet: MAS-projekt 2010
 • Lindholm, Marcus: Strandinventeringen på Åland 2006–2009
 • Cederlund, Carl Olof: Sverige i kartskisser och texter från 1550-talet
 • Artikelöversikt 2009
 • Ahlgren, Anders; Wikell, Roger: Regins resa till Gotska Sandön
 • Törnqvist, Oscar: Flera fyrkantiga fartyg
 • Lindström, Jens: När Svindersviken brann
 • Nyheter
  • Antikt vrak i Grekland utnämnt till skyddad arkeologisk plats.
  • Föremål från troligt bronsåldersvrak funnet i England
  • Minoiskt vrak funnet
  • Okänt vrak hittat nära regalskeppet Kronan
  • Riksantikvarieämbetet lanserar samsöktjänst
 • Föreningssidan
  • Sander, Oskar: Ny styrelsemedlem presenterar sig
  • Årsmötet som gick

2010/2

 • Högberg, Lennarth: Ledare: Nackasyndromet – en kort reflektion
 • Nyheter
  • En liten pudel …
  • Skall Kronan bärgas?
  • Stockholm från Sjösidan
 • Eriksson, Niklas: Jutholmsvraket – en marinarkeologisk klassiker återbesökt
 • Torebrink, Petra: Kartläggning av maritima lämningar i Blekinge
 • Mejsholm, Lotta; Törnqvist, Oscar: Lillegölens hemligheter, del II
 • Törnqvist, Oscar: I väntan på invasionen – Stämmer larmrapporterna som anger att skeppsmasken håller på att erövra östersjön?
 • Söderlind, Ulrica; Beritashvili, Ioseb; Donadze, Paata; Jaramillo, Rubi; Mshvild: Marinarkeologi i Sverige och Georgien – en projektbeskrivning
 • Konferensanmälan
  • Encounters in the Baltic Sea 1450–1850. Archaeology And History Hand in Hand?
  • The Semiotics of Shipwreck, London, november 2010
 • Nyheter
  • Forntid längs ostkusten 1
  • Lugnet har åter lagt sig
  • Marinarkeologi i Göta älv
  • Marinpark i Axmar
  • På jakt efter Gotlands medeltida fiskelägen
  • Vrak hittat under Ground Zero
 • Föreningssidan
  • HUMA
  • MAS har fått ny hemsida!
  • MAS höll föredrag på Dykningens dag
 • På gång i MAS
  • Galtströms bruk
  • Medlemsutflykt till Oslo
  • Sjökrogsprojektet helg 1

2010/3

 • Fredholm, Mikael: Ledare: Förlust för arkeologin?
 • Nyheter
  • Nya marinarkeologiska undersökningar i Motala ström
  • Undersökningar av Vrouw Maria
 • Rönnby, Johan; Törnqvist, Oscar: Forskningsinstitutet MARIS och Baltic Maritime Archaeological PhD Research Network
 • Ravn, Morten: Langskibsbygning i sen vikingetid – organisation og ressourcer
 • Eriksson, Niklas: Tre frusna ögonblick
 • Flood, Roger; Törnqvist, Oscar: Vad väntar i de digitala arkiven?
 • Lindström, Jens: Medlemsreportage: Lotta Mejsholm – Säl, mullvad, medmänniska
 • Sander, Oskar: MAS nya hemsida
 • Flyg, Pernilla: Axmar bruk – industrihistoria bland vrak och smaltång
 • Konferensanmälan
  • Marinarkeologiska rådets höstmöte
  • The Semiotics of Shipwreck, London, november 2010
 • Nyheter
  • Champagnevrak på Åland
  • Danskt medeltida vrak funnet i Stockholms skärgård
  • dykarna.nu och Sjöhistoriska museet i samarbete
  • Nya fynd på Birka
  • Nytt vrak i Lysekil
  • Skeppsvrak från senmedeltiden
 • Föreningssidan
  • MAS goes Söderarm
  • Medlemsresa till Oslo 19–21 november 2010
  • Sjökrogsprojektet startar

2010/4

 • Mejsholm, Lotta: Ledare: Året som gick – och det som skall komma
 • Nyheter
  • Dykningar på linjeskeppet Dygden
  • Sjöhistoriska museet ställer ut Birkaföremål i ”showroom”
 • Eriksson, Niklas: Lejonvraket – Ett första fältarbete
 • Zwick, Daniel: I Korsfararnas kölvatten
 • Ahlgren, Pär: P2 – en förening som gör omstart
 • Törnqvist, Oscar: Kullbådaviken – från centralpunkt till fridfull naturhamn
 • Hansson, Jim; Lindström, Jens; Olsson, Andreas; Rönnby, Johan: Maritima Birka: Nya undersökningar av vikingastadens hamnområden
 • Kauppinen, Emmy: Vraket vid Bohakasandet
 • Jonsson, Marie: HUMA-projektet 2010 – Tredje säsongen
 • Nyheter
  • 500-årigt vrak kan vara danska kungaskeppet Griffen
  • Bohusläns museum rekonstruerar 1600-talsbåt
  • MAS-konferensen 2011 blir på Marinmuseum i Karlskrona
  • Mystiskt vrak funnet vid Räfsö
  • Shipping & shopping öppnar på Sjöhistoriska
  • Studier av medeltida Vänervrak får gåva
 • Föreningssidan
  • MAS-konferensen
  • Högberg, Lennarth: Sommarens undersökningar vid Galtströms bruk

2011/1

 • Mejsholm, Lotta: Ledare: Det rycker i fenan!
 • Nyheter
  • Anders Franzéns bod blir byggnadsminne
  • Svensk marinarkeologi presenteras i INA Quarterly
  • Vraket vid Grand Hotel är från svenskt 1600-tal
 • Edberg, Rune: Hedeby fortsatte ut i sjön – Sven Kalmrings monografi om Hedebys hamn, Der Hafen von Haithabu
 • Törnqvist, Oscar: Kyrkoarkiv som maritimarkeologisk kunskapskälla
 • Söderlind, Ulrica: Nautical and Naval Foodways Assessment och Ancient foodways as cultural meeting points
 • Madebrink, Olof: Om ett försvunnet amiralsskepp – Skeppet som Arent de Groot sett byggas ”i Hålland”
 • Eriksson, Nklas: Sjöhästen – Snau, Brigg eller både och?
 • Sokulu, Sila: Konferensrapport: ”Encounters in the Baltic Sea 1450–1850. Archaeology and history hand in hand?”
 • Marinarkeologiska rapporter från Sjöhistoriska museet 2010
 • Arkeologiska fältskolor och undersökningar 2011
 • Konferenser 2011
 • Marinarkeologiska rapporter på webben
 • Nyheter
  • 1200-talsvrak i Bohuslän
  • Ett sytt fartyg utanför Grand Hotel i Stockholm
  • Vrak i Luleå daterat
 • Föreningssidan
  • MAS-konferensen 2011 Marinmuseum Karlskrona – Program & anmälan

2011/2

 • Fredholm, Mikael: Ledare: Nya regler för uppdragsarkeologin?
 • Nyhet
  • Nytt regelverk för dykeriföreskrifter träder i kraft den 1 juli
 • Näsman, Anders: Rapport från dykningarna på ”Sjöhästen” – En första dokumentation med dykfartyget Pagi, hösten 2008
 • Bergljung, Gustav; Sokulu, Sila: Rapport från årets MAS-konferens i Karlskrona
 • Petersen, Britt-Marie: Flöjtskeppet Anna Maria
 • Fredholm, Mikael: Gasledning genom Östersjön, del 2
 • Jonsson, Marie: Kopparsviks kopparmynt
 • Pettersson, Dan; Jansson, Uno: Vraket på Buhrmans karta och slaget på Malmö redd 2 juli 1677
 • Notiser
  • Arkeologidagen 28 augusti
  • Britter gripna för plundring av 1600-talsvrak
  • Marinarkeologisk fältkurs i Finland
  • Marinmuseums samlingar nu på nätet
  • Miljöfarliga vrak kartlagda
  • Mänskligt kranium funnet i mexikansk undervattensgrotta
  • P2 – svenskt vrakskydd har fått ny hemsida
  • Showroom Dalarö på Sjöhistoriska
  • Ubåt hittad i Östersjön
  • Välbevarat 1700-talsvrak hittat i Finska viken
 • Föreningssidan
  • Förnya din epostadress
  • MAS-projekt
  • Trevlig sommar!
  • Utveckling av MAS-projekt
  • Årsmötet och MAS-konferensen 2011

2011/3

 • Fredholm, Mikael; Törnqvist, Oscar: Ledare: Nya tider, nya vrak, nya rubriker
 • Nyhet
  • Skeppet Mars återfunnet
 • Ilves, Kristin: Om landningsplatser inom arkeologin
 • Höglund, Patrik: Dygden – ett av Chapmans linjeskepp
 • Törnqvist, Oscar: Några anteckningar om Fröjels försvunna hamn
 • Sokulu, Sila: En syddansk fältkurs i södra Norge
 • Törnqvist, Oscar: Ett oväntat strandfynd
 • Notiser
  • 2000-årigt vrak utanför Albanien
  • Birkaundersökningarna 2011
  • Krigsskeppet Mars hittat
  • Medeltida vrak utanför Gotland
  • Utställning på Armemuseum
 • Föreningssidan
  • Nyckelviken II
  • Rikswasa fick besök av styrelsen

2011/4

 • Törnqvist, Oscar: Ledare: Kanoner, krutrök och … arkeologi?
 • Nyhet
  • Skeppet Svärdet återfunnet
 • Hansson, Jim; Sander, Oskar: Rapport från MAS-projektet Sjökrogarna: Stora nyckelvikens sjökrog
 • Arnshav, Mirja: Ett piratskepp i folkhemmet – Radio Nord i maritim belysning
 • Nilsson, Rickard: En hembyggd sektorscanner för ryggsäcken
 • Notiser
  • 1200-talsvrak från den misslyckade mongolinvasionen hittat i Japan
  • Fortsatt dokumentation av Mars
  • Konferenser
  • Ny forskning om historiska krigsfartyg
  • Regeringen backar i frågan om uppdragsarkeologi
  • Vikingatida båtgrav funnen i Skottland
  • Vraket efter Svärdet hittat
 • Föreningssidan
  • Ett styrelseuppdrag till våren?
  • Har du läslust?
  • Höstens MAS-projekt
  • Nästa MAS-konferens

2012/1

 • Mejsholm, Lotta: Ledare: Den bortglömda volontären?
 • Sander, Oskar: MAS på Tech-Diving 2012
 • Eriksson, Niklas; Rönnby, Johan: Svärdet – marin slagfältsarkeologi
 • Hennius, Andreas: Förhistorisk tjärframställning i Uppland
 • Mejsholm, Lotta: Dykning – ett sätt att ta sig till jobbet
 • Heamägi, Christin: Maritima kontakter över gränserna
 • Fredholm, Mikael: Svindersviken, igen …
 • Marinarkeologiska rapporter från Sjöhistoriska museet och Bohusläns museum 2011
 • Notiser
  • Barkbåt från bronsåldern
  • Brittiskt bombplan utanför Skanör-Falsterbo
  • Fortsatta undersökningar av vraken vid Grand Hotel i Stockholm
  • Fri entré på Sjöhistoriska museet och andra maritimhistoriska museer
  • Konferenser 2012
  • Ubåt från andra värdskriget hittad utanför Malta
  • Upptakt för arkeologiserie
  • Vrak uppgrävt i Halmstad
 • Föreningssidan
  • Konferens 17–18 mars på Södertörns högskola, Stockholm

2012/2

 • Kvick Jansson, Amélie: Ledare: Med blicken i horisonten
 • Nyhet
  • Skeppet Resande man återfunnet?
 • d’Agnan, Peter: Outforskade medeltida lanthamnar på Gotland
 • Edberg, Rune: Radio Nord — aktivt maritimt samtidsminne
 • Eriksson, Niklas: Skeppet Mars — en ny bekantskap!
 • Höglund, Patrik: Mars – En historisk bakgrund och några resultat från 2011 års undersökningar
 • Kauppinen, Emmy: Liten arkivkunskap, del I: Riksarkivet – Kammarkollegiets Ämnessamlingar, Handel och sjöfart 1574–1817
 • Berglöf, Sven: Marinarkeologiska sällskapets svar på Haninge kommuns förslag på marint kulturreservat
 • Marinarkeologiska böcker 2011
 • Notiser
  • Arkeologidagen 26 augusti
  • Dykargrupp: Resande man hittat!
  • Engelskt vrak från 1576 flyttas till dykcenter
  • Inget åtal i Svärdet-affären
  • Marinarkeologisk undersökning i Fehmarn bält
  • Rapport om Mars
  • Undervattensmuseer i Kenya
 • Föreningssidan
  • MAS-projekt
  • Medlemsutfärd
  • Regnig sommar? Skriv!
  • Visioner för MAS

2012/3

 • Törnqvist, Oscar: Ledare: Den forskningstid nu kommer!
 • Nyhet
  • Medeltid på Beckholmen
 • Höglund, Patrik: Resande man – en historisk bakgrund
 • Hansson, Jim: En första besiktning av Resande man
 • Eriksson, Niklas: Bluffade Treileben?
 • Nilsson, Björn: Forskningsprojekt undersöker världens äldsta fasta fiskeredskap
 • Myrberg Burström, Nanouschka: Händelser vid vatten — maritima studier med allmänarkeologisk relevans
 • Westerdahl, Christer: Labyrinter, än en gång …
 • Kauppinen, Emmy: Liten arkivkunskap, del II: Riksarkivet – Kommerskollegium, Huvudarkivet, 1651–1973
 • Torebrink, Petra: Medeltida vrak utanför Sturkö
 • Notiser
  • ”Vänerns Vasa” finns inte
  • 3rd International Workshop, ”Research in Shallow Marine and Fresh Water Systems”
  • Kungen samtalar med medlemmar av undersökningsteamet kring skeppet Mars
  • Nya undersökningar på Birka
  • Segelskepp på bronsålderskeramik?
  • Silvermynt första fynden från skeppet Mars
  • Skeppet – staden – stormakten
  • Spår efter det äldsta Göteborg
 • Föreningssidan
  • Bra idé?
  • Dykresa till Narvik
  • MAS-projekt i Nyckelviken i höst
  • Snorkling i Slåne

2012/4

 • Törnqvist, Oscar: Ledare: ”… Ansvaret för detta delas av alla …”
 • Berglöf, Sven: Nyheter: Kulturmiljöarbete i en ny tid
 • Arnshav, Mirja: Marina katastrofer och arkeologiska berättelser … – Fröken Allards förmenta skor
 • Lindberg, Maria: Byslättsbåten är daterad … – En barkbåt från bronsåldern!
 • Berglöf, Sven: MAS-utfärd till år 1676
 • Törnqvist, Oscar: Vikingarnas outforskade landskap
 • Kauppinen, Emmy: Liten arkivkunskap, del III: Riksarkivet – Sandbergska samlingen och centrala tullräkenskaper
 • Sokulu, Sila: Konferensrapport: ISBSA 2012
 • Notiser
  • Cypriotiskt vrak belyser antikens sjöfart
  • Dykare återvänder till Antikythera
  • I Poseidon rike XVIII 15 till 17 mars 2013
  • International Symposium on Underwater Research, 20–22 mars 2013
  • Kanoner från det svenska regalskeppet Riksäpplet auktionerades ut på nätet
  • Kommersiell bärgning från HMS Victory (1744) i Storbritannien kan stoppas
  • Ny teknik till MARIS
  • Romerskt skeppsvrak i utmärkt skick
  • Utställning om Gripshunden på Kulturcentrum i Ronneby 28 oktober till 10 mars 2013
 • Föreningssidan
  • Marstrand
  • MAS-konferens 2013
  • Projekt

2013:1

 • Kvick Jansson, Amélie: Ledare: ett mångfacetterat forskningsfält – och ett tacksamt söndagsnöje!
 • Ny bok: Stockholm – Örlogsstaden
 • Arnshav, Mirja: Värdet av ett vrak
 • Eriksson, Niklas: Pengarna eller livet: funderingar kring mystiska myntfynd
 • Wiklund, Jonas: Rikswasa – från örlogsskepp till askfat
 • Törnqvist, Oscar: Nya undervattenslandskap upptäckta … – Jakten på Blekinges tidigaste stenålder
 • Kauppinen, Emmy: Liten arkivkunskap, del IV: Handelskollegiet på Stockholms stadsarkiv
 • Föreningsidan: Marinarkeologi som hobby
 • Notiser
  • Nytt om sjunkna landskap i Blekinge
  • Kustbevakningen öppnar utställning på Sjöhistoriska
  • Miljardär ska skapa Titanics dubbelgångare
  • Klassiska fritidsbåtar k-märks av Sjöhistoriska museet
 • Föreningssidan
  • Konferens och dyk
  • Styrelsemöte IRL
  • MAS ställer ut på Arbetets museum i Norrköping
  • MAS hemsida

2013:2

 • Törnqvist, Oscar: Ledare: Adel, präster, borgare och bönder …
 • Nyheter
  • Södertörns högskola undersöker Gribshunden
 • Edberg, Rune: Marinarkeologi på torra land – På jakt efter det tidiga Sigtunas båtar, varv och hamn. Plus en notering om serendipitet.
 • Sjöblom, Ingvar: Om konsten att identifiera vrak
 • Fredholm, Mikael: Ekor och andra småbåtar – Nya, sällsynta gäster i marinarkeologin
 • Törnqvist, Oscar: Vem var Gunnar som gick på vattnet? – Del 1: Heliga män och en okänd katolsk kulturgeografi
 • Notiser
  • Fortsatta dykningar på skeppet Mars
  • Bilder, bronser och berättelser
  • Rapport om att bevara Vasa
  • Vraket Resande mans historia berättas av forskarna
  • En miljon till det flytande kulturarvet
  • Förlist ångbåt funnen
  • Fem fina fartyg får utmärkelse
  • Unikt vrak från 1400-talet berättar hur Columbus skepp såg ut
 • Utställning: Arkeologi i Uddevalla
 • Föreningssidan
  • Vrakfotoseminarium
  • MAS-projekt på Gotland 2013

2013:3

 • Törnqvist, Oscar: Ledare: En försvunnen entusiast och en välkomnad ny redaktör
 • Rönnby, Johan: Skeppet Mars, 1564: Nya undersökningar av ett sjunket slagfält
 • Törnqvist, Oscar: Vem var Gunnar som gick på vattnet? Del 2: Kyrkans aktörer och en möjlig eremit i Södermanlands medeltida skärgård
 • Eriksson, Niklas: Resande mannen – ett vrak med potential

2013:4

 • Törnqvist, Oscar: Ledare: ”Medan jag var herre till Fogelvik var jag både mäktig och rik …”
 • En ny artikel om Ormen Friskes undergång
  • Edberg, Rune – In the Wake of a Viking Ship Tragedy: An Archaeologist’s Challenge to a Cold War Cover-up, The Journal of Archaeology and Ancient History, Uppsala universitet (2013)
 • Edberg, Rune: Segla bör man – men hur gör man? – Några reflektioner apropå ny forskning om Gotlands bildstenar
 • Larsson, Mats G.: Rodd mellan husabyar – ett praktiskt försök att testa en hypotes
 • Ulfhielm, Bo: Ett medeltida skred och en mesolitisk hjärna – Seminarium om strandförskjutning och arkeologi i Gävle
 • Thomsen, Mikkel Haugstrup; Edberg, Rune (översättning): Resande Mannen bytte sida – två gånger!
 • Mejsholm, Lotta: Titanics undergång – en existentiell trip
 • Berglöf, Sven (et al.): MAS-konferensen 2013
 • Notiser
  • Edberg, Rune: Seismisk undersökning i Hedeby
  • Edberg, Rune: ”Facebook” för forskning
  • Ångfartyget Nore funnet i Vänern
  • Kopia av Vasakanon ska provskjutas
  • Sjöhistoriska samfundets forskarpris till Niklas Eriksson
 • Föreningssidan
  • Styrelsemöte i Göteborg
  • Vrakfotoseminarium
  • Arkeologi vid Slussen
  • MAS-konferens 2014

2014:1

 • Ledare
  • Törnqvist, Oscar: ”Den verkliga upptäcktsresan består inte i att söka efter nya vyer, utan att se med nya ögon.”
 • Nyheter
  • Interpreting Shipwrecks: Maritime Archaeological Approaches – En ny bok om skeppsarkeologi ur ett teoretiskt-metodologiskt perspektiv
 • Törnqvist, Oscar: ”Ringaren” – Jöran Eriksson Gyllenstiernas shoppingvagn? [Ett gammalt vrak i ny belysning …]
 • Wiklund, Jonas: Ett förbryllande möte med det nära förflutna
 • Edberg, Rune: Floden lovat – ett vikingatida kraftprov
 • Föreningssidan
  • Digitalt Arkiv
  • Nya MAS-tröjor
  • Hemsidan hackad
  • Dykmässan 2014

2014:2

 • Ledare
  • Törnqvist, Oscar: MAS och MT – forum för alla
 • Nyheter
  • Norrlandsleden III släpps i höst!
 • Holmlund, Joakim: Ny verktygslåda för marinarkeologer
 • Recension
  • Westerdahl, Chister: Adams, Jonathan; Rönnby, Johan (eds.) – Interpreting Shipwrecks – Maritime Archaeology Approaches [Vad göra med ett skeppsvrak?], Södertörn Academic Studies 56 & Southampton Archaeology Monographs New Series No. 4. The Highfield Press, Southampton (2013)
 • Cederlund, Carl Olof: Ekonomisk och social organsation som förutsättning för järnålderns nordiska segelsjöfart
 • Dahrén, Björn: Näsborgen, Visingsö – rikets starkste fäste
 • von Arbin, Staffan: Marinarkeologiska rådet fyller 20 år
 • Kvick Jansson, Amélie, et. al.: MAS-konferens 2014
 • Föreningssidan
  • Håkansson, Olof: MAS och MT, forum för alla?

2014:3

 • Ledare
  • Edberg, Rune: marinarkeologi är arkeologi
 • Nyheter
  • Edberg, Rune: Niklas Eriksson – Nybakad doktor i marinarkeologi
 • Fredholm, Mikael: Ridö skeppsgård – Bland amiraler, timmermän och profosser på 1610-talet
 • Westerdahl, Christer: Vill man synas seglar man – Ett inlägg om järnålderns nordiska sjöfart
 • Widerberg, Lennart: Fornkåre betvingade alla Lovats forsar [Rysslandsfärden med ”Fornkåre”, en kopia av en vikingatida båt, omtalades i MT nr 1 i år. Äventyret fortsatte sommaren 2014. Här följer en rapport.]
 • d’Agnan, Peter: Bortglömt hamnkapell påträffat på Gotland
 • Törnqvist, Oscar: Fula, skitiga och annorlunda – I skuggan av den stora berättelsen
 • Edberg, Rune: ”Näverpaketen” – flöten eller vad?
 • Recension
  • Edberg, Rune: Sindbæk, Søren M. (red.); Trakads, Athena (red.) – Verden i Vikingetiden / The World in the Viking Age [Det maritima 800-talet], Vikingeskibsmuseet i Roskilde (2014)
 • Föreningssidan
  • Finlandsresa
  • Konferensen 2015
  • MAS-projekt i Skeppshamn
  • Styrelsemöte i göteborg

2014:4

 • Ledare
  • Törnqvist, Oscar: MAS tre syften
 • Nyheter
  • Spökskeppet på Södertörns högskolebibliotek
 • Sokulu, Sila: Olika typer av stockbåtar? – ett försök till systematisering av ett brokigt material
 • Said, Stephanie: The Ågabet wreck, Langeland – Fieldwork 2012
 • Edberg, Rune: Är detta Nordens äldsta seglare? – Ösels båtgravar öppnar nya forskningsperspektiv
 • Sokulu, Sila: Förundersökning i Skeppshamn
 • Axhage, Jan: Sydskandinavisk segelsjöfart under vikingatid – nybörjartur? – Ett bidrag till diskussionen om vikingatidens skepp utifrån en sjöfarares perspektiv
 • Föreningssidan
  • Nya projektidéer?
  • MAS-projekt i Karlshamn
  • MAS-projekt i Skeppshamn
  • Studiebesök
  • Dykmässan 2015

2015:1

 • Ledare
  • Törnqvist, Oscar: Bakom monsterhundens grin
 • Nyhet
  • Vrakkyrkogården mellan Skeppsholmen och Kastellholmen rikare än väntat
 • Hansson, Jim: Vraken vid Grand Hôtel – speglar de sin samtid?
 • Edberg, Rune: Stockbåt i Sibirien i levande tradition
 • Kauppinen, Emmy: MAS-konferensen 2015
 • Abstracts till konferensen
  • Alvik, Riika: Maritime archaeologists at the naval battlefield at Svensksund, off the city of Kotka. Underwater archaeological remains of the Russo–Swedish war (1788-1790).
  • Hjulhammar, Marcus: Från sjunkna landskap till sjunkna skepp. Marinarkeologisk forskning i Finland.
  • Höglund, Patrik: Ordning ombord – Utrymmen på örlogsfartyget under 1600-talet.
  • Eriksson, Niklas: Seglande halsgavelhus: En marin byggnadsarkeologi om flöjtskepp.
  • Dencker, Jørgen: Sidste nytt om det ældste fra havsbunden – 3 nye fund fra ældre stenalder i Vikingeskibsmuseets arbejdsområde.
  • Björk, Mikael: Kommande MAS-projekt.
  • Hansson, Jim: Dalarö dykpark.
  • Thomsen, Mikkel: Kampen mot havet. Vågbrytarna vid Karrebæksminde.
  • d’Agnan, Peter: Sakrala strandplatser – svårtolkad del av det maritima landskapet?
  • Larsson, Gunilla: Samiska båtar och sjöfart.
  • Westerdahl, Christer: Jakten på medeltiden. Norrlandsinventeringens avslutning.
  • Ulfhielm, Bo; George, Ola; Kauppinen, Emmy: Skeppshamnsvraket – Kan en 330 år gammal rättstvist lösas?
  • Lindholm, Marcus: Champagnegaleasen – fyndet, forskningen och framtiden?
 • Edman, Caroline: En furste och hans folk – en ikonografisk studie av Vasas krönskulptur
 • Rönnby, Johan: Unika skeppsdetaljer och en sjunken monsterhund! [Dokumentationen av ”Gribshunden” (1495) har påbörjats…]
 • Sokulu, Sila: Föreningssidan
  • Sommarens projekt
  • Östersjötema i Vaxholm
  • Dyktankhuset
  • Nya förslag på projekt

2015:2-3

 • Ledare
  • Törnqvist, Oscar: Gränsen mellan land och vatten är flytande
 • Nyheter
  • Björklund, Guy: Bottnisk kontakt XVIII – Maritimhistorisk konferens i Jakobstad, Finland 5–7 februari 2016
 • Nazerian, Simon; Ingers, Ellen, Svensson, Tina; Törnqvist, Oscar (foto): MAS-projektet ”Skeppshamn” – Tre nya medlemmars första möte med marin fältarkeologi
 • Ulfhielm, Bo; George, Ola: Skeppshamn – Rapport från 2014 års undersökningar
 • Baeling, Peter: Bidrag till omständigheterna vid Ormen Friskes förlisning 1950
 • Dyne, Gilbert: Hur hög fart kan Ormen Friske ha kommit upp i? [Appendix till ”Bidrag till Ormen Friskes förlisning”:]
 • Törnqvist, Oscar: Hit men inte längre!
 • Hansson, Jim: Jakten på den försvunna hamnen [Sökningarna utanför Runsa fornborg gav ingen forntidshamn men väl oväntade fynd…]
 • Recension
  • Edberg, Rune: Rönnby, Johan – , Marinarkeologi: en introduktion till vetenskapen om det sjunkna förflutna
 • Sokulu, Sila: Föreningssidan
  • P2 – Vrakskydds seminarium
  • Arbetsgrupper
  • MAS konferens 2016
  • Styrelsemöte

2015:4

 • Ledare
  • Törnqvist, Oscar: Marinarkeologisk tidskrift – idag, igår … imorgon?
 • Nyheter
  • Internationellt projekt med Östersjöns vrak i centrum
 • Fredholm, Mikael: Lösdrivare på skeppsgårdar
 • Ulfhielm, Bo: Fiskebybåten – en stockbåt från övergången mellan brons- och järnåldern
 • Baeling, Peter: Om svavel i regalskeppet Vasa
 • Eriksen, Anne Marie: Shipworm – termite of the ocean
 • Edberg, Rune: Replik: Ormen Friske, Havhingsten ochh plan B
 • Sokulu, Sila: Baltic and beyond – Change and continuity in shipbuilding [Konferensrapport: ISBSA 14, Gdansk]
 • Sokulu, Sila: Föreningssidan
  • Medlemsresa till Köpenhamn
  • Liveaboard i Vättern
  • MAS-projekt i Karlshamn
  • Projekt i Jussarö
  • Skärgårdsmässan

2016:1

 • Ledare
  • Fredriksson, Matilda: Ett nytt spännande dykår
 • Nyheter
  • Arkeologer undersöker pålspärr från vikingatiden
 • Eriksson, Niklas: Gribshunden (1495) – Vraket efter ett senmedeltida kravellskepp
 • Kauppinen, Emmy; Kauppinen, Emmy (foto); Björk, Mikael (foto): Mas-projektet Submarina skogar – en deltagares iakttagelser
 • Nazerian, Simon: Bronsålderns hamnlägen i Tjustbygden
 • van Eelen, Emma; Svensson, Tina: Wreck Your Month: Det spöklika skeppet
 • Skriv i MT!
 • Vi presenterar: Den nya MT-redaktionen
 • Sokulu, Sila: Föreningssidan
  • Resa till Köpenhamn
  • Dykmässan 2017
  • Konferens 2017
  • Redaktionsgrupp för MT

2016:2-3

 • Ledare
  • Fredriksson, Matilda: Intresset för marinarkeologin växer
 • Nyheter
  • Inger, Ellen; Ali, Marco: Dalarövrakets identitet fastställd!
 • Widerberg, Lennart: Fornkåre framme i Smolensk efter nytt landdrag
 • Mejsholm, Lotta; Jonsson, Marie: Bland vrak, kräftor och symaskiner – Marinarkeologiska sällskapet i Vättern
 • Arnshav, Mirja: Den försvunna båten på Östergarnsholm – Spillror av en flyktingvåg
 • Kauppinen, Emmy: Liten arkivkunskap, del V – Stockholms stadsarkiv (SSA)
 • Björk, Mikael: MAS-projekt 2016 i Karlshamn
 • Berglöf, Sven; Högberg, Lennarth (foto): Maskonferensen 2016
 • Abstracts till konferensen
  • Eriksson, Niklas: Regalskeppet som inte upptäcktes: med Riksäpplet från sjökrigshistoria till byggnadsarkeologi
  • Virtanen, Kalle: Fältarbeten på pålbyggnaden på estniska sjön Valgjärv / Recent fieldwork at the pile dwelling site on the Estonian lake Valgjärv
  • Koivikko, Minna: Blockships and Sveaborg during the Crimean War (1853–1856)
  • Jonsson, Marie: Marinarkeologiska projekt på Länsstyrelsen i Västra Götaland: VaKul, Vänerns vrak och kartläggningar av marinarkeologiska undersökningar i Sverige
  • Sjöblom, Ingvar: Riddarholmsskeppet 500 år
  • Rönnby, Johan: Nytt om Gribshunden (1495)
  • Thomsen, Mikkel Haugstrup: Metod, utförande och erfarenheter vid de danska marinarkeologiska undersökningarna inför byggandet av vindskyddsparken i västra Östersjön
  • Alvik, Riika: Late medieval maritime accident off Raasepori castle and shipwrecks found near Jussarö islands
  • Björk, Mikael; Högberg, Lennarth: 2015 års MAS-projekt – Stenåldersstubbar i Blekinge och 1600-talsvrak vid Åstön
  • Telavi, Riika: Maritime archaeological excavation of the Drottningsberget wreck in Hangö
  • Lindström, Jens; Hansson, Jim: Vraken vid Skeppsholmen i Stockholm – en stormaktstida bakgård
  • Mejsholm, Lotta: Per Brahes förlisning 2018 – en olycka i ny belysning
 • Vi presenterar: Den nya styrelsen
 • Sokulu, Sila: Föreningssidan
  • MAS-projekt Styresholm
  • Medlemsresa till Danmark

MT 2016:4 kom aldrig ut


MT 2017:1, 2017:2 och 2017:3 kom aldrig ut

2017:4

 • Ledare
  • Berglöf, Sven: Har du undrat vart MT tog vägen?
 • Ingers, Ellen: Nyheter
  • Nya koggen
  • Projekt Östersjöns skatter
 • Burström, Mats: Barlast i fokus
 • Högberg, Lennarth; Wiklund, Jonas: MAS-projekt Styresholm: En medeltida fogdeborg i Norrland
 • Ali, Marco; Magnusson, Johan (foto); Ullström, Thomas (foto): MAS-utfärd: Anna Maria och Riksäpplet
 • Kauppinen, Emmy; Högberg, Lennarth (foto): MAS-konferensen 2017
 • Sokulu, Sila: Föreningssidan
  • Dykmässan 2018
  • Höstmöte 2017
  • Dalarö Dykutfärd

2018:1

 • Från redaktionen
  • Edberg, Rune: En Östersjöns Odysseus
 • Notiser
  • Ombegravning av vrak
  • Ny norsk båtgrav
  • Nya k-märkningar
 • Westerdahl, Christer: Ångskonerten Umeås totalförlisning 1856
 • Larsson, Mats G.: Piren vid Mora äng
 • Nya böcker
  • Högberg, Lennarth: Ravn, Morten – Viking-Age War Fleets. Shipbuilding, resource management and maritime warfare in 11th-century Denmark, Maritime Culture of the North, Vikingeskibsmuseet (Roskilde) (2016)
  • Edberg, Rune: Birka i vått och torrt
   • Olsson, Andreas – Maritima Birka : Arkeologisk rapport över marinarkeologiska undersökningar av kulturlager och pålanläggning i vattenområdet utanför Svarta jorden på Björkö 2004–2014 Sjöhistoriska museet (2017)
   • Sörling, Erik – Fynden från ”Svarta jorden” på Björkö : från Hjalmar Stolpes undersökningar. Katalog. Hjalmar Stolpe-samfundet i samarbete med Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet (2018)
   • Fynden från ”Svarta jorden” på Björkö : från Hjalmar Stolpes undersökningar. Studier. Äldre uppgifter. Hjalmar Stolpe-samfundet i samarbete med Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet (2018)
 • Björk, Mikael: MAS-projekt Elleholm 2018
 • Gulddukat i Elleholm
 • Högberg, Lennarth: Att planera och genomföra ett MAS-projekt
 • Kauppinen, Emmy; Högberg, Lennarth (foto): MAS firade 40 år med konferens i Göteborg
 • Abstracts till konferensen
  • Rönnby, Johan: Mars Makalös – marinarkeologiska undersökningar 2012–2017
  • Björk, Miakel: MAS-projektet i Karlshamn sommaren 2018
  • Alvik, Riikka: The 19th century shipwreck findings around Hanko (Hangö) and Kemiönsaari (Kimitoö) area
  • Stråkendal, Petra: Världsarvet Örlogsstaden Karlskronas g(l)ömda vrak
  • Eklöf, Nina: Östersjöns skatter – presentation av utställningskoncept för en ny marinarkeologisk arena
  • Höglund, Patrik: För eller akter om masten?
  • von Arbin, Staffan: Ett skeppsvrak från sent 1100-tal i en medeltida storhamn?
  • Larsson, Gunilla: Båten som offer
  • Ravn, Morten: Hey-ho and a bottle of… gin
  • Ingers, Ellen: Gribshunden, en jämförande studie av samtida avbildningar
  • Lindström, Jens: Vraken kring Boö – spännande resultat av en utredning
  • Hansson, Jim: Scepter, Gustav II Adolfs flaggskepp som försvann
  • Jonsson, Marie: Fasta fisken – nu är fisken fast!
  • Holmlund, Joakim: ”Offshore”-arkeologi på 2 000 meters djup

MT 2018:2, 2018:3 och 2018:4 kom aldrig ut


2019:1

 • Från redaktionen
  • Edberg, Rune: Skynda långsamt
 • Aktuellt
  • Carl Olof Cederlund hyllas med seminarium
 • Högberg, Lennarth: ”En vikingagraf hittad i Norge”
 • Eriksson, Niklas; Sander, Oskar (foto): Riksäpplet – regalskeppet mitt i Stockholms skärgård
 • Westerdahl, Christer: Jakten på den sista Gävlehaxen
 • Nya böcker
  • Edberg, Rune: Bengtsson, Herman (red.); Ney, Agneta (red.); Nyström, Staffan (red.) – Bayeuxtapeten : en broderad krönika från 1000-talet [Närkontakt med Bayeuxskeppen], Scripta majora 9, Sällskapet Runica et mediævalia. Stockholm (2018)
 • Sjöhistoriska samfundet vill bli större
 • Föreningsnytt
  • Kurs mot årsmöte och konferens

2019:2

 • Från redaktionen
  • Edberg, Rune: Svartbäckslatin och skoltyska
 • Aktuellt
  • Edberg, Rune: Titanic – nu vid Fyrisån
 • Westerdahl, Christer: Ballast och ballastplatser än en gång
 • Skäggigt från Rhen
 • Lindström, Jens: MAS-projekt Sandby borg – en synnerligen makaber historia
 • Ny bok
  • Edberg, Rune: Birkas skepp. Vikingatid på Östersjön., Sjöhistorisk årsbok 2018–2019, Medströms Bokförlag. Stockholm (2018)
 • Forskning
  • Edberg, Rune: Söderhavsvikingar och en kortlivad nyhet [Kulturmöten i nordisk vikingatid – ett tvådagarssymposium på Upplandsmuseet i Uppsala i mars 2019.]
 • Stibéus, Magnus: Här gick Lovisa Ulrika av stapeln

2019:3

 • Aktuellt
  • Världens äldsta handelsfartyg?
 • Från redaktionen
  • Edberg, Rune: Att älska och hata havet
 • Rönnby, Johan: Flera spektakulära fynd vid utgrävning av Gribshunden
 • Edberg, Rune: Nya båtgravar undersökta i Gamla Uppsala
 • Högberg, Lennarth: Att bärga och vraka (1) – ”Om skeppswrak och andre i havet kringflutne ting”
 • Helmerson, Klas: ”Vasagrävningarna lade grunden till en ny vetenskap” – SMTM:s, CEMAS och MARIS seminarium Undervattensperspektiv / Beyond the Underwater
 • McWilliams, Anna: Luftfartsarkeologi – och hur vi fick Sveriges yngsta fornlämning
 • MAS årsmöte och konferens
  • Wright-Schmidt, Maya; Sander, Oskar: Årsmötet möblerade om i styrelsen
  • Berglöf, Sven: Nye ordföranden – en ingenjör som älskar viktlösheten
  • Wright-Schmidt, Maya; Sander, Oskar: Föredrag med bredd och djup
 • Forskning
  • Edberg, Rune: Död amazon på Birka? – en debatt
 • d’Agnan, Peter: Bulverkets unika huslämningar

2019:4

 • Från redaktionen
  • Edberg, Rune: Guld och rostiga nitar
 • Aktuellt
  • Båtfynd i 1600-talshamn i Göteborg
 • Einarsson, Lars: Kronans kanoner
 • Hansson, Jim: Två stora vrak i Vaxholm
 • Edberg, Rune: Möte med metare med magneter
 • Högberg, Lennarth: Att bärga och vraka (2) – Om Dykerie & Bergnings Compagniet, dess uppkomst och organisation
 • Ny bok
  • Edberg, Rune: Nordahl, Else – Valsgärde 14, Acta Sepulcreti Valsgaerdiae Regiae Universitatis Upsaliensis, Uppsala universitet, inst. för arkeologi och antik historia (2018)
 • MAS-projekt
  • Björk, Mikael: Elleholm – andra sommaren
  • Björk, Mikael; Berglöf, Sven: MAS-projekt Elleholm 2019 [Dykningarna]

2020:1

 • Från styrelsen
  • Olsen, Christian: Tiden går
 • Aktuellt
  • Lastfartyg från 1590-talet utgrävt
  • Kunskap – bot mot vrakplundring
 • Edberg, Rune: Forntida isfärder i fantasi och forskning
 • Ännu en båtgrav spårad med georadar
 • Högberg, Lennarth: Att bärga och vraka (3) – Om Dykerie & Bergnings Compagniet och dess förehavanden
 • Ny bok
  • Rönnby, Johan (red.) – On war on board : archaeological and historical perspectives on early modern maritime violence and warfare [Arkeologer och historiker om krig ombord], Södertörn archaeological studies, Södertörns högskola (2019)
 • Havhingsten från Glendalough har fått ålderskrämpor
 • Forskning
  • Svensson, Eva: Törnqvist, Oscar – Röster från ingenmansland : en identitetsarkeologi i ett maritimt mellanrum, Södertörn archaeological studies, Södertörns högskola (2019)
 • Dahrén, Björn: MAS-projektet Näsborgen, Visingsö 9–11 augusti 2019
 • Föreningsnytt
  • MAS-konferensen 2020 i Kalmar – Konferensen inställd – årsmöte via Skype