MT Nr 4, 2020

MAS MT redaktion har jobbat hårt och sista numret för 2020 distribueras i juldagarna. Läs om lite marinarkeologi i sötvatten och mer om hur bärgning av vrak gått till genom tiderna.

Efterlysning – MAS projekt, aktiviteter, utflykter, medlemsmöten 2021

Under 2020 genomfördes ett lyckat MAS projekt, Ångermanälven, trots att Coronapandemin gjorde projektets genomförande osäkert in i det sista. Ett lyckat projekt på alla vis som dessutom stärkte den lokala anknytningen i regionen. Projektet fick en del lokal publicitet men även i riksnyheterna. Fortsätt läsa ”Efterlysning – MAS projekt, aktiviteter, utflykter, medlemsmöten 2021”

Under 2020 genomfördes ett lyckat MAS projekt, Ångermanälven, trots att Coronapandemin gjorde projektets genomförande osäkert in i det sista. Ett lyckat projekt på alla vis som dessutom stärkte den lokala anknytningen i regionen. Projektet fick en del lokal publicitet men även i riksnyheterna. Fortsätt läsa ”Efterlysning – MAS projekt, aktiviteter, utflykter, medlemsmöten 2021”

Årsmöte 20 Mars 2021 och MAS konferens 2021

Eftersom det råder stor osäkerhet om hur Coronapandemin utvecklar sig har MAS styrelse beslutat att MAS Årsmötet 2021 hålls digitalt även 2021. Enligt MAS stadgar skall årsmötet hållas relativt tidigt på året och för att öka chansen till att vi kan ha en MAS-konferens 2021 så har vi valt att separera årsmötet från konferenen.

Årsmötet kommer hållas digitalt 20 mars 2021 och information om hur detta kommer genomföras skickas ut till alla medlemmar på sedvanligt sätt. MAS konferensen planeras till senvåren, eller försommaren. Styrelsen förslag är Kalmar dock är inget bestämt ännu.

Fortsätt läsa ”Årsmöte 20 Mars 2021 och MAS konferens 2021”

Höstträff 28 november – inställd

Då den pågående Coronaepidemin i våras medförde att MAS årskonferens ställdes in hade MAS styrelse planerat ett endagmöte i Stockholm med föredrag, filmvisning och samkväm. Tyvärr så har nu de återinförda striktare restriktionerna i oktober medfört att styrelsen inte bedömmer det lämpligt med en träff nu heller. Vi hade fått ihop ett gediget program men tyvärr, vi får skjuta på detta återigen tills pandemien är över.

Ny Hemsida

MAS har en ny hemsida! Vi har tagit bort medlemsinloggningen och gjort all information öppen för alla. Den mesta informationen är överflyttad från den gamla sidan så möjligtvis finner du information som kaske inte riktigt stämmer.

Hittar du några konkreta felaktigheter, fellänkningar etc får du gärna uppmärksamma styrelsen.

Personuppgiftspolicy

Styrelsen i MAS har utverkat en personuppgiftpolicy i enlighet med de krav GDPR ställer. Du finner den i sin helhet från en länk i sidans sidfot.

Grundprincipen är att MAS endast samlar in personuppgifter som behövs för att kunna hantera medlemmar, medlemsregistret, göra utskick, distribuera MT och liknande. MAS delar inte personuppgifter med någon förutom för att kunna uppfylla detta. Den enda som har tillgång till personuppgifter i form av medlemsregistret är kassören samt vice-kassören. I förekommande fall kan ansvarige för olika projekt och aktiviteter få uppgifter om anmälda deltagare för att kunna genomföra aktiviteten.

Vår hemsida har numer, sedan juli 2020, inte heller någon medelmsinloggning varav den inte samlar direkta personuppgifter. Vi har av personuppgiftskäl även tagit bort kommentarsmöjligheter och de enda som kan hantera informationen på hemsidan är MAS styrelse och av styrelsen utsedda redaktörer.

MAS styrelse i juli 2020