MAS projektet 2020 – Ångermanälven 13-16 augusti

Ådalen kallas den nedre delen av Ångermanälven som sträcker sig tre mil in i landskapet som kallas för Höga kusten. Här har människor bott och brukat jorden i ett landskap som hela tiden, för varje generation, förändras på grund av den kraftiga landhöjningen. Vattensågar, glasbruk och järnbruk anlades under 1600 och 1700-talen. I och med industrialismen etablerades sågverk och pappersbruk utmed hela Ådalen. Vattenvägen var en förutsättning för allt detta men vår kunskap om kulturlämningar under vatten är generellt sett dålig. Områdena på land är idag oftast igenvuxna eller har fått nya byggnader och annan verksamhet. Förhoppningen är att hitta rester efter detta anonyma kulturarv i form av båtar, fartyg och pråmar samt kajanläggningar och dylikt.

Under försommaren kommer Lennarth Högberg, Dyk & Fototeknik, och Jens Lindström, Nordic Maritime Group AB, att i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland och Björkå Fornminnesfond AB avsöka vattenområden i Ångermanälven med side scan sonar. MAS-projektets syfte kommer att vara att, tillsammans med de lokala dykarklubbarna, dyka av, beskriva och fotodokumentera de lämningar som hittats under sonarkarteringen. Vi kommer att bo och utgå från Sandslåns Vandrarhem, vackert beläget vid Hammarsbron.

Vi följer utvecklingen gällande Covid-19 och vill reservera oss för att detta projekt möjligen inte kan genomföras sommaren 2020.

Frågor om projektet kan ställas till Lennarth Högberg, dykfoto@telia.com eller 070–267 43 52.

Då deltagarantalet är begränsat till 12 personer kommer MAS lotta ut platserna. Om det är fler anmälningar än platser, upprättas en reservlista. Önskan, och anmälan, för att delta i sommarens MAS projekt görs genom att maila till ordforande@marinarkeologi.info senast 24 maj 2020. MAS återkommer därefter om du tilldelats en plats och deltagaravgiften på 500 kronor skall då betalas inom 10 dagar. Vid utebliven betalning går platsen till den lottade reservplatslistan. Personer på reservlistan kommer att kontaktas om det blir några avbokningar. Förutom deltagaravgiften står MAS normalt för boende, vissa måltider samt kostnader för projektets direkta genomförande såsom evt båt, projektutrustning. Betald anmälningsavgift återbetalas inte såtillvida inte hela projektet blir inställt pga rådande Corona-epedemi.

Medlemmar – anmäl er till årsmötet 18/4 09.30. Vi behöver er medverkan/’röst’

Årsmötet kommer att genomföras även om MAS-konferensen är inställd.
 
På grund av Coronavirusets härjningar och de effekter dessa fått på samhällsaktiviteterna har Styrelsen känt sig nödsakad att ställa in årets MAS-konferens, som skulle hållits 18–19 april på Kalmar läns museum i Kalmar. Däremot kommer det årsmöte som traditionsenligt brukar hållas i samband med konferensen att äga rum på utsatt dag och tid, men inte i Kalmar.

Vi kommer istället att försöka hålla detta via något elektroniskt konferensmedium, såsom Skype, Teams eller något liknande. För dem som inte har tillgång till det utpekade konferensmediet kommer vi, om inte Folkhälsmyndigheten rekommenderar eller beslutar annat, att tillgängliggöra en mindre lokal i Stockholmstrakten.

Du som önskar delta i mötet måste anmäla dig, senast onsdagen den 15 april, så vi kan ansluta dig till videomötet. Anmälan görs till MAS ordförande, i första hand på ordforande@marinarkeologi.info, i andra hand på telefon 0703–83 59 89. Vi kommer också att hålla testmöten för att försöka ge så många som möjligt chansen att testa sina uppkopplingar. Dessa kommer att hållas onsdagen den 15 april, torsdagen den 16 april och fredagen den 17 april, samtliga dagar klockan 20.00. OBS att dessa möten endast är till för att ni skall kunna verifiera att ni kommer att kunna ansluta er till det riktiga mötet den 18 april klockan 09.30.
 
MAS medlemsavgift skall som vanligt vara betald för att delta i årsmötet.
 
Som ni säkert förstår är det mycket som är oklart just nu, och det står ingenting i stadgarna om hur den uppkomna situationen ska hanteras. Vi i styrelsen gör vad vi kan och anser är nödvändigt och hoppas på er förståelse.
 
Vid frågor kontakta vår ordförande Christian Olsen: ordforande@marinarkeologi.info.
 
 
Styrelsen för Marinarkeologiska sällskapet

MAS konferensen ställs in – Viktig information

MAS konferensen ställs in och MAS årsmöte genomförs som planerat dock troligtvis i digital form.

På grund av den pågående Corona-epidemien och därav det osäkra läget en tid framöver med bla mötesrestriktioner, reserestriktion, har MAS styrelse beslutat att ställa in den planerade MAS-konferensen i Kalmar i April.Styrelsen kommer dock försöka genomföra MAS årsmöte men då troligtvis i virutell form.

Styrelsen har kontaktat alla föredragshållare, samt avbokat konferensaläggningen i Kalmar. Skulle någon redan ha betalt konferensavgiften kommer den återbetalas och om ni bokat rum kom ihåg att själva avboka dessa. Om MAS konferensen genomförs vid en senare tidpunkt under året är i dagsläget inte beslutat.

Gällande  MAS årsmöte anser styrelsen det viktigt att det genomförs då nya styreslemedlemmar skall väljas in, verksamhetsplanen 2020 skall godkännas etc. och vi behöver en MAS styrelse som kan fortsätta arbetet. Styrelsen undersöker nu hur vi kan genomföra den via ett digitalt mötesforum. Mer information om detta kommer vartefter.

Styrelsen beklagar att vi måste fatta detta beslut men ser ingen möjlighet att kunna genomföra en lyckad konferens i dagsläget.

Information kommer gå ut till medlemmar men vi ber även att ni håller er uppdaterade via MAS hemsida.

MAS projekt, aktiviteter, utflykter, medlemsmöten 2020, dax att börja fundera

Under 2019 genomfördes tre lyckade MAS projekt av olika karaktär och på olika platser. En summering av dessa kommer ni kunna läsa om i nummer av MT så småningom och förhoppningsvis blir det även ett föredrag på MAS- konferensen 2020 som börjar planeras i dagsläget. Nu när dyk- och’ gräv’-säsongen kanske mattar av lite, då kylan kommer krypande, är det en bra tidpunkt att fundera på nästa års MAS aktiviteter. Har du idéer på projekt, medlemsaktiviteter, utflykter, resor – hör av dig till styrelsen. Initialt behöver det inte vara mycket fakta mer än vad och var. MAS kan ekonomiskt stödja olika medlemsaktiviteter men för att kunna göra det behöver vi avsätta det i budgeten för 2020. HÖR AV DIG MED DINA IDEER.

MAS-projekt Elleholm 2, 25-28 juni 2019

MAS-projekt kommer att genomföras i vattnen kring ön Elleholm som ligger i Mörrumsån nära Karlshamn, Blekinge.

Projektet är en fortsättning på förra sommarens projekt och kan sägas vara en fördjupning av det resultat som kom fram 2018. Projektet består av flera delmoment bland annat; dokumentera två vrak som ligger i ån strax intill den medeltida staden och de lösfynd som finns i samma område, mäta ut och dokumentera det krukmakeri/skeppskrog som påträffades förra sommaren utanför den norra delen av staden, mäta ut och studera de fynd som finns vid öns norra del där den medeltida borgen Sjöborg låg. Vid norra delen påträffades ett antal pålar nedslagna i bottensedimentet på 4 meters djup och förhoppningen är att få tillstånd att bärga en påle för dendrokronologisk datering i Blekinge museums regi. Men det viktigaste är umgänget, att ha några roliga och givande dagar.

Är du intresserad och vill veta mer kontakta projektledaren

Mikael Björk

bjorkmikael@hotmail.com

0734 20 35 86

MAS- projektet- Näsborgen, Visingsö 9-11/8 2019 – Rikets starkaste fäste

Tidigt 1100-tal fram till 1318 var Visingsö centralplats för kungamakten i Sverige. Fjorton kungar regerade under borgens tid varav fyra kungar levde ut sina sista dagar här.

Några medlemmar ur MAS & MASG, har under ett antal år undersökt vattenområdet kring, den i sjön Vättern ut-rasade, Näsborgen för att bilda en uppfattning hur denna plats såg ut tidig medeltid.

MASprojektet syftar till att utvidga denna undersökning. Projektet är under utformning men uppslag att undersöka är:

  • – vallen närmare för lämningar av ev. pålspärr, bryggor, fiskefångstanläggningar…?
  • – 1100-tals strandlinjen för ytterligare brygglämningar?
  • – virket i viken för typ, båtlämningar, brygglämningar, båthus..? Intressanta för datering…?

Vill veta mer kontakta projektledaren. För maximala närvarande är deltagarantalet uppnått men om du vill stå på reservplats kan du höra av dig till projektledaren.

BJÖRN DAHRÉN

bjorn.dahren@dahrenarkitekter.se

0707 – 508 658

Bjuröklubbprojektet 16-18 aug, 2019

MAS kommer tillsammans med Skelleftebottens dykarklubb dykbesikta 56 side scan sonarindikationer inom ett 13 kvadratkilometer stort område 
som Nordic Maritime Group lokaliserade i september 2018. Syftet med 
projektet är att se hur många vrak som finns i området och jämföra 
med de förlisningsupogifter som finns i området. 

Är du intresserad och vill veta mer ansök om att bli medlem i 
facebookgruppen Vrakinventering Bjurökkubb aug-2019 eller kontakta 
projektledaren: 
Jens Lindström 
jens@nordicmaritime.se 
076-049 32 57 

Filmlänk till teaser: 
https://www.facebook.com/groups/555600524965212/permalink/556268824898382/?sfnsn=mo