Save the date – 2024 års MAS-projekt, 7-9 juni Lödde å och Lödde kar

Planeringen är igång för årets MAS-projekt.

2024 års projekt planeras hållas i Skåne 7-9 juni, 2024 med möjlig ankomst 6/6 och avresa 10/6. Projektet är en fortsättning på projektet 2023 som gav ”mersmak”. Då undersökte vi ett mycket välkänt men delvis outforskat stenåldersområde i södra Skåne.

Som vanligt är projektet tänkt för alla MAS medlemmar där man gör det man kan eller lär sig göra det man inte kan om möjligt. Mer information om vad, hur och anmälning kommer. Men spara datumet för planeringen är i full gång. Och även i år samarbetar vi med flera olika aktörer, personer och företag varav ett är Vikingatider i Löddeköpinge.