Inbjudan till det Finska marinarkeologiska sällskapets fältarbeten i Finland

Vi är inbjudna att deltaga i fältarbeten i Finland nu i juni.  OBS gäller endast MAS-medlemmar. Passa på att få fälterfarenhet i sommar!

Se nedan för vidare detaljer:

Det Finska Marinarkeologiska sällskapet ordnar fältarbete för intresserade i samarbete med Museiverket i juni 13–23.6.2016 vid Jussarö, öster om Hangö. Fältarbetets målsättning specificeras närmare i juni men nedan finns några utdrag från forskare Minna Koivikkos anteckningar från stället: ”Marinarkeologi är ett långsamt detektivarbete. I Jussarös omgivning forskas det i viktiga så kallade ”shiptraps” skeppsfällor. Områdets potential kartläggs från bland annat turismens synvinkel. Sommarens arbete grundar sig på arkivmaterial över förlisningar från flera årtionden”.

Deltagarna står själva för logi och mat. Övernattningen koncentreras i första hand till Jussarös före detta sjöbevakningsstation. Priset är 25 €/person/natt. Kosten för en dag ligger runt 20 €/person/dag.

Förflyttningen från fastlandet till Jussarö och båtfärderna från Jussarö till dykplatsen kan även innebära kostnader för deltagarna.

Kostnaderna specificeras då planeringen framskrider och färdigställs.Enligt preliminära planer kommer fältarbetet att genomföras enligt följande:

  • Deltagarna för fältarbetet delas in i två grupper med ett maximum på 15 personer/grupp.
  • I boda gruppen har det reserverats plats för 4–5 personer från det Svenska Marinarkeologiska Sällskapet.

Grupp 1: 13–18.6

  • må 13.6 anländning till Jussarö och logiet samt förberedning.
  • ti 14.6–fre 17.6 fältarbetet för grupp 1, 4 hela dagar
  • lö 18.6 byte av grupper i Baggö

Grupp 2: 18–23.6

  • sö 19.6–ons 22.6 grupp 2:s fältarbete, 4 hela dagar
  • to 23.6 hemresa

OBS. Dykning endast i säkra vindförhållanden.

Deltagare som dyker måste åtminstone ha en CMAS P1 dykarklassificering eller liknande. Dykare bör även se till att hälsotillståndet tillåter dykningar. Deltagarens säkerhet och försäkring är på dykarens eget ansvar.

Dykarna skall ha med sig sin egen utrustning vars funktion dykaren ansvarar för. Det är önskvärt att de som innehar kamera, ritplatta och mätutrustning tar med dem till fältet.

De som är intresserade att delta eller har frågor ombes anmäla sig eller kontakta mas@mas.fi.

Välkommen med att utforska ett av de mest intressanta områdena vid Finlands kust!

Med varma hälsningar på sällskapets och styrelsens vägnar,Styrelseordförande Kalle Virtanen & styrelsemedlem Kaj Enholm

MAS-konferensen 2016 sjösatt

  • Konferens
  • Årsmöt

Så har 2016-års årsmöte för Marinarkeologiska  framgångsrikt hållits och ny styrelse utsedd.  

Speciellt tack till avgående ordförande Amelie och välkommen tillträdande Sila Sokulu.

Därefter har konferensen har gått av stapelbädden, först ut Niklas Eriksson om Regalskeppet som aldrig upptäcktes sedan lunch.I år är vi på Sjöfartsmuseet i Mariehamn, Åland. Och konferensen arrangeras i samarbete med Finlands marinarkeologiska sällskap.

MAS konferensen 2016 på Åland 12-13 mars

Marinarkeologiska sällskapets konferens och årsmöte 2016 kommer hållas på Mariehamn, Åland 12-13 mars.

Konferensen kommer hållas i samarbete med Finlands marinarkeologiska sällskap på Sjöfartsmuseet i Mariehamn.

Program

Lördag 12/3
09.15-11.15 Respektive årsmöten 
11.15-11.30 Snabbfika
11.30-12.00 Konferensens öppnande av Marcus Lindholm.
12.00-12.30 Regalskeppet som inte upptäcktes: med Riksäpplet från sjökrigshistoria till byggnadsarkeologi.
Niklas Eriksson fil. dr, postdoktor och forskare på Södertörns högskola, specialiserad på historisk marinarkeologi.
12.30-13.30 Lunch på Nautical(rankas som den 7:e bästa restaurangen i Finland enligt White Guide)
13.30-14.00 Minna Koivikko
14.00-14.30 Riddarholms­skeppet 500 år
Ingvar Sjöblom är adjunkt i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan och doktorand i historia.
14.30-15.00 Fältarbeten på pålbyggnaden på Estniska sjön Valgjärv.
Kalle Virtanen är ordförande i Marinarkeologiska sällskapet Finland.
15.00-15.15 Snabbfika
15.15-15.45 Marinarkeologiska projekt på Läns­styrelsen i Västra Götaland: VaKul, Vänerns vrak och kartläggning av marinarkeologiska undersökningar i Sverige.
Marie Jonsson är marinarkeolog och projektanställd på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Henrik Zedig är marinarkeolog och ansvarar för marinarkeologi på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
15.45-16.15 Kriegers Flak – Marinarkeologin inför en offshore vindkraftpark i Västra Östersjön.
Mikkel Haugstrup Thomsen är curator på Vikinga­skeppsmuseet i Roskilde.
16.15-16.45 Känt vrak i nytt perspektiv
Magnus Melin, BUE – Baltic Underwater Explorers.
17.00-19.00 Mingel någonstans.
19.30-22.00 Middag på restaurang Kvarter 5 (HotellPommern) och årets lotteri.
Söndag 13/3
09.00-09.30 2015 års MAS projekt – Stenålders­stubbar i Blekinge och 1600-talsvrak vid Åstön.
Mikael Björk är arkeologistuderande kock och en mycket erfaren dykare och Lennarth Högberg är yrkesdykare, f.d. ordförande i Marinarkeologiska sällskapet och arkeologistudent.
09.30-10-00 Gribshunden
Johan Rönnby är professor i marinarkeologi på Södertörns högskola.
10.00-10.30 Riikka Alvik
10.30-11.00 Fika och möjlighet att besöka museet.
11.00-11.30 Per Brahes förlisning 1918 – en olycka i ny belysning.
Lotta Mejsholm är fil. dr och specialiserad på stockbåtar och deras plats i den historiska miljön.
11.30-12.00 Vraken vid Skeppsholmen i Stockholm - En stormaktstida bakgård.
Jens Lindström och Jim Hansson, Intendenter vid Sjöhistoriska museet.
12.00-13.00 Lunch på Nautical
13.00-13.30 Riikka Tevali
13.30 Blommor och tårar.

Anmälan

Anmälan till konferensen görs genom inbetalning till MAS Plusgirokonto och skall vara MAS tillhanda senast torsdag 3 mars. OBS! Om du betalar via Internet är det viktigt att du anger namn, e-post, specialkost samt rätt betalningsalternativ (1–5, se nedan) i fältet meddelande till betalningsmottagaren. Vid platsbrist går det bra att komplettera med e-post till kassören.

Alternativ 1:       925kr (medlem)  konferens, fika och lunch lördag/söndag samt middag lördag

Alternativ 2:       1025kr (icke medlem)                     konferens,fika och lunch lördag/söndag samt middag lördag

Alternativ 3:       550kr (medlem)  konferens, fika och lunch lördag/söndag EJ MIDDAG

Alternativ 4:       650kr (icke medlem)                       konferens,fika och lunch lördag/söndag EJ MIDDAG

Alternativ 5:       855kr (student)                              konferens, fika och lunch lördag/söndagsamt middag lördag. (500 kr utan middag)

Betalas till: MAS pg 26 99 80–9

Nordea bank Sweden SE 1057
Swift-code  NDEASESS
IBAN-nr SE52 9500 0099 6034 0269 9809

Med vänlig hälsning och hopp om snart återseende!

/ Styrelsen för Marinarkeologiska sällskapet

Vid frågor kontakta vår kassör: Jörgen Eriksson 0707–77 62 16 kassor(at)marinarkeologi.info