MAS-konferens 19-20 Mars 2022 i Kalmar

Nu är det äntligen dags för årets begivenhet, MAS-konferensen! Årets konferens äger rum 19–20 mars och kommer att hållas på Kalmar läns museum i Kalmar. Anmälan till konferensen görs genom inbetalning till MAS Plusgirokonto och skall vara MAS tillhanda senast onsdag 9 mars.

För mer info se bifogat dokument. Detaljerat information om talare kommer så snart programmet är helt klart.