Medeltida hamnar på Gotland 2013

I förväg uppmärksammas årets MAS-projekt på Gotland 1-19 juli. Utan att gå in på detaljerna kommer minst 2 medeltida lanthamnar att prospekteras och provgrävas med både marin- och landarkeologi!
MAS finansierar boende till deltagande medlemmar. Icke bindande intresseanmälan fördeltagande kan göras redan nu till info@chab.se. Mer info kommer. Info om projektet finnsäven här http://chab.se/arkeologi/ forskning

Senast uppdaterat 2013-02-03

Sjökrogarna II – Lilla/Stora Nyckelviken

Eftersom undersökningarna hösten 2010 i Stora Nyckelviken var så framgångsrika, vill
vi fortsätta med en del II i Nyckelviksområdet som höstens MAS-projekt

Sjökrogsprojektet II kommer genomföras helgen 15-16 oktober 2011

Vi har några saker vi vill göra, lite beroende på deltagarnas erfarenheter.

 • Undersöka och dokumentera det djupare vraket Nyckelviken,
  20-25 meter som vi
  har sonarindikation på.
 • Undersöka vattnet utanför Lilla Nyckelvikens krog, se platsens
  historia nedan.
 • Undersöka och dokumentera ”Vraket” vid klippan i stora
  Nyckelviken. De gamla kartorna tyder på att det nämligen kan
  vara något helt annat än ett skeppsvrak…

Antalet platser är begränsat och planeringen kommer spikas utefter vilka deltagarna
är och hur många vi blir så gör intresseanmälan omgående eller så tidigt som möjligt.

Senast 1 oktober vill vi ha din definitiva anmälan. Anmäl till: projekt@marinarkeologi.info

Stora Nyckleviken (foto:Oskar Sander)

Höstens undersökning i Stora Nyckelviken, foto Oskar Sander


Lilla Nyckelviken, ligger några hundra meter längre inåt staden.

Ett utdrag från (Virgin 1992) beskriver platsen:

Lilla Nyckelviken – När krogen vid Stora N försvunnit fick istället värdshuset vid Lilla N stor betydelse. Under slutet av 1700-talet besökte många kändisar från Stockholm krogen. En av dessa var Tobias Sergel som tecknat av en del av de andra festande gästerna. Vägen till krogen/värdshuset var (och är) slingrig och ojämn vilket gjorde att de flesta gästerna tog sig dit men båt. När krogen upphörde är okänt. Krogbyggnaden lär finnas kvar än idag dock inte vid Lilla N utan vid Stora skuggan på norra Djurgården. Den flyttade dit 1956.

Planen är att vid Lilla nyckelviken undersöka hamnviken och vattnet utanför förtöjningsplatsen samt utanför krogen. I Stora Nyckelviken kvarstår en djupare sonarindikation (25m) som vi ska passa på att dyka på också.

Precis som i höstas vill vi gärna ha så många medlemmar med olika färdighet som möjligt inblandade. Naturligtvis behövs dykare som kan söka av områden men också landbaserade medlemmar för att inventera närområdet under projekthelgen.

Dessutom vill vi gärna engagera medlemmar som vill prova nya metoder, sin utrustning eller göra förarbete. I Stora Nyckelviken gjorde vi t.ex. landbaserade ”sektor sonar” avsökningar, kanske vi kan göra detta igen eller köra side scan sonar?

Referens

Virgin, Karin (1992) Sjökrogar och sjögästgiverier i Stockholms skärgård mellan Aholma och Landsort under perioden ca 1650-1850. C-uppsats, Stockholm : Arkeologiska inst., Stockholms univ. Stockholm:Stockholms universitet

Nyckelviken Sonarscannad

En snöig fredagseftermiddag mötte jag upp med Rickard Nilsson i Nyckelviken för att testa att scanna med sidescansonar från land i det område som vi ska dyka i nästa helg. Rickard har utvecklat ett sätt att scanna i sektorer ut från land.

Nedan är några exempel från resultatet och analysen av bilderna

En bild från GoogleEarth (Nyckelviken GE) där beteckningarna på bilderna är inlagda vid de positioner jag stått på. Norr är åt höger. En röd referenslinje med längden 50 m ligger nere till höger. Alla bilderna är tagna stort sett rätt ut från land.

De flesta bilderna har max-avstånd 50m, vilket gör att det mesta blir svart. Två bilder är tagna i 262 kHz med avstånd 120 m (Nv1_262 och Nv5). Två bilder, de som ev har något intresse, har jag kapat ner till 30 m (ArcNyckelv1_30 och ArcNyckelv8_30) för att slippa en massa svart.  Det var för svårt att lägga in sektorerna i bilden, men alla bilder är ju tagna i stort sett rakt ut från land. De nedkapade bilderna har inte identiteter i fotot, men ArcNyckelviken1_30 är en variant av Nv1 och ArcNyckelviken8_30 är del av Nv8.

Positionen NV1 med 30 meter räckvidd. Här syns stockar på botten och en sten(?) rakt fram.

NV1 fast nu med 120 m räckvidd. Här syns udden och stranden mitt emot

Man kan konstatera att det hetaste området ligger utanför där vi började (Nv1). Där ligger långsträckta föremål på botten (stockar). PDF-skissen i Fornsök visar en position mycket nära Nv1, positionen i själva Fornsök, den närmare viken och Nv2, kan vara felaktig. Tyvärr blev den troligaste platsen rakt nedanför bänken inte inskannad.

Det synliga vraket längst in i viken var mycket svårt att avbilda pga det ringa djupet. Den bästa bilden (Nv8) indikerar att en skrovsida ligger utfläkt under vattnet. Det verkar ligga bråte lite här och var i närheten.

NV8 och det synliga vraket längs in i viken

Alldeles i högra kanten av bild Nv6 och ca 15 m ut syns några parallella ekon som skulle kunna vara något. Djupet är nog bara en halvmeter dock.

NV6 med en struktur till höger 50 meter räckvidd

Inventeringen ger kanske inget genombrott för skanning från land, men den visar i alla fall att inget stort och helt vrak finns i de inre delarna av Nyckelviken. Det är uppenbart att man måste ner och rota själv på botten  för att hitta de lämningar som säkert finns

Sjökrogarna i Stockholms skärgård

Stora Nyckelviken på Nacka blir första sjökrogsplatsen som MAS undersöker i Sjökrogsprojektet

På platsen har det legat en sjökrog från åtminstone 1600-talet, och den kan mycket väl vara äldre än så.

Historia

Stora Nyckelviken – När krogen grundades är lite oklart men när landshövdingen Gabriel Gyllengrip 1722 började arrendera gården verkar det som om krogverksamheten redan lagts ner. I ett så kallat syneinstrument från 1627 redovisas alla byggnader på gården och vilket skick de är i. Det framgår att krogrörelsen redan då var historia.  ”Twänne stugor nederwid siön, som tillförenade warit brukade till krog, äro nu aldels förstörde till gålf, fönster och carmar sampt spijsar och taak, warandes den ena wäggen god men den andre ruten och obrukelig”. Krogen låg på sjöängens nedre del, det vill säga nästan längst in i viken och vid strandkanten finns idag en stenpir som eventuellt kan ha hört till krogen.


Lilla Nyckelviken – När krogen vid Stora N försvunnit fick istället värdshuset vid Lilla N stor betydelse. Under slutet av 1700-talet besökte många kändisar från Stockholm krogen. En av dessa var Tobias Sergel som tecknat av en del av de andra festande gästerna. Vägen till krogen/värdshuset var (och är) slingrig och ojämn vilket gjorde att de flesta gästerna tog sig dit men båt. När krogen upphörde är okänt. Krogbyggnaden lär finnas kvar än idag dock nte vid Lilla N utan vid Stora skuggan på norra Djurgården. Den flyttade dit 1956.

Projektet

Nu vill vi undersöka och inventera viken för att se vad som döljer sig där.  Det finns ett okänt vrak som som vi ska titta närmare på och dokumentera, dessutom har vi några ytterligare vrakindikation i närområdet som vi vill kontrollera.

Vi anpassar aktiviteterna till mängden deltagare och deras erfarenhet. Både dykande och icke-dykande är välkomna. En inventeringsmetod vi brukar använda är att avgränsa sökområden med kätting och bojar som sedan söks av av dykparen, fynd bojas upp och mäts sedan in. Andra aktiviteter är att mäta, rita av och fotografera av vrak och andra fynd. Ovan vattnet inventerar vi lämningar i stranden och närområdet.  Emellanåt grillar vi korv och softar.

Anmäl er till projekt@marinarkeologi.info.

I ett vidare perspektiv kommer MAS även undersöka andra platser för sjökrogar i kommande projekt.

Projektledare:  Jim Hansson

Oskar S


Rekognosering 12/10

Klipporna är låga och släta nere vid vraket (1), och det finns flera moringar i berget för förtöjning.  Klippan verkar slutta rätt brant ner, så man förstår att platsen varit bra för att förtöja vid.

Annars finns det rester av en gammal brygga/kaj i sten knappt hundra meter längre in i viken precis nedanför strandängen där krogen ska ha legat.

Men, det riktigt intressanta anas i bakgrunden bortanför brygglämningen längst in i viken.  Där ligger det som faktiskt visar sig vara ett vrak efter ett rätt stort fartyg. Detta finns inte registrerat trots att det är fullt synligt!   Undersökningarna om två veckor kommer bli intressanta!

/Oskar S

Detaljerade planer kommer efter hand, lite bakgrundsinfo på dessa länkar

Herrgården i Nyckelviken

(1) Okända vraket i fmis