Göran Ankarlilja en mångårig och självklar medlem i Marinarkeologiska sällskapet har gått bort.

I somras nåddes vi av den mycket tråkiga nyheten att Göran Ankarlilja gått bort efter en kort tids sjukdom. Göran var en mångårig och självklar medlem i Marinarkeologiska sällskapet och för många var han under flera decennier Gotlands alldeles egen marinarkeolog. Han förknippas kanske mest med HUMA-projektets undersökningar av den dansk-lybska flottans förlisning utanför Visby 1566, som Göran framgångsrikt drev mellan 2007 och 2013.

Vi vill till familjen uttrycka vårt stora deltagande och samtidigt tacka för den donation till MAS som Göran initierade innan han dog. Göran var verkligen en sann vän och trogen föreningsmedlem ända till slutet

Gratis bild från Pixels 221214