MAS-projekt Elleholm 2, 25-28 juni 2019

MAS-projekt kommer att genomföras i vattnen kring ön Elleholm som ligger i Mörrumsån nära Karlshamn, Blekinge.

Projektet är en fortsättning på förra sommarens projekt och kan sägas vara en fördjupning av det resultat som kom fram 2018. Projektet består av flera delmoment bland annat; dokumentera två vrak som ligger i ån strax intill den medeltida staden och de lösfynd som finns i samma område, mäta ut och dokumentera det krukmakeri/skeppskrog som påträffades förra sommaren utanför den norra delen av staden, mäta ut och studera de fynd som finns vid öns norra del där den medeltida borgen Sjöborg låg. Vid norra delen påträffades ett antal pålar nedslagna i bottensedimentet på 4 meters djup och förhoppningen är att få tillstånd att bärga en påle för dendrokronologisk datering i Blekinge museums regi. Men det viktigaste är umgänget, att ha några roliga och givande dagar.

Är du intresserad och vill veta mer kontakta projektledaren

Mikael Björk

bjorkmikael@hotmail.com

0734 20 35 86