MAS-projekt Lödde kar/Lödde å, 2–6 juni 2023

Inom projektet har intresserade möjlighet att delta i dokumentation av lämningar från så skilda tidsåldrar som stenålder, medeltid och senare tid.

Historik

Löddeköpinge har anor från 1100-talet då platsen var en av de stora marknadsplatserna i Skåne. I närheten ligger också Borgeby som har anor från åtminstone vikingatid då det förmodligen fanns en trelleborg i Borgeby. De varor som kom sjövägen till marknadsplatsen i Löddeköpinge omlastades till mindre fartyg vid en hamnanläggning som i folkmun kallas Lödde kar; det finns en äldre C14-datering av lämningen till vikingatid, med den dateringen är osäker. Fartygen har sedan färdats till Löddeköpinge via Lödde å. Det finns en del vrak av olika ålder i ån, men dessa har inte undersökts närmare. Det finns även en del stenålderslämningar och stenåldersskogar i vattnet i området kring Lödde ås mynning.

Projektets tre inriktningar

  • Kartering av Lödde kar och sågning av timmer för dendrokronologisk datering av lämningen.
  • Kartering av stenålderslämningar och skogar i Lundåkrabukten.
  • Sonarkartering och dykning för att besikta vrak i Lödde å.

Eftersom projektet troligtvis finansieras av en extern part och genom samarbete med Lunds universitet krävs att alla deltagare med sin arbetsinsats bidrar till att målet för projektet uppnås. Alla medlemmar är välkomna att anmäla sitt intresse.

Deltagare

  • Maximalt antal dykare är 12 st. Det finns även möjlighet att delta i projektet på land om man inte dyker.
  • Nivå på dykare: Minst Open Water enligt PADI eller motsvarande.
  • Dykutrustning: Egen utrustning medtages; eftersom dykning kommer att ske från små båtar kan inte större dykpaket användas. Enkelflaskor kan i viss mån utlånas.
  • Det är fördelaktigt att deltagande medlemmar har olika kompetens och erfarenhet av dykning.

Projektledning

Projektet kommer att ledas av Urban Mattsson, arkeolog, med stöd av marinarkeologisk och arkeologisk specialistkompetens bestående av Anders Ödman, Arne Sjöström, Jens Lindström Catharina Ingelman-Sundberg samt Jan Öijeberg.

Arrangörer är MAS tillsammans med Arkeologiska friluftsmuseet VikingaTider i Löddeköpinge och Föreningen Sveg.

Det kommer även att hållas flera intressanta föredrag om områdets historia.

Boende

Vi kommer att bo under enkla förhållanden i Vikingatider i Löddeköpinge. Medtag egen sovsäck samt liggunderlag/luftmadrass.

Mat

Frukost, enkel lunch och middag ingår. Favoritdryck medtages av deltagarna.

Kostnad och anmälan

Deltagaravgiften för fyra dagar är 2.000 kr för dykare och 1.000 kr för icke-dykare. Vi har sökt projektbidrag från Riksantikvarieämbetet men ännu inte fått besked om tilldelning; får vi de pengar vi ansökt om kommer troligtvis en del av projektavgiften att kunna återbetalas.

Anmälan för att delta i sommarens MAS-projekt görs genom att maila till ordforande@marinarkeologi.info senast 14 maj 2023. Ange om du är dykare eller icke-dykare.

Den 14 maj kommer platserna att fördelas genom lottning bland de som då anmält sig. Om fler än tolv dykare anmält sig kommer en reservplatslista att upprättas.

MAS återkommer därefter med besked till samtliga anmälda, och de som tilldelats en plats måste då betala in deltagaravgiften inom fem dagar. Har detta inte skett 20 maj går platsen till reservplatslistan. Personer på reservlistan kommer att kontaktas om det blir några avbokningar, och har då två dagar på sig att betala in deltagaravgiften.

Om färre än tolv dykare anmält sig kommer överskjutande platser att tilldelas dem som eventuellt anmäler sig efter 14 maj i den ordning de anmäler sig; det går också bra att få en plats på reservlistan vid sen anmälan.