MAS projektet Lödde å, genomfört juni 2023

Lödde å projektet som initerades av MAS och genomfördes i juni 2023 tillsammans i samarbete med Lunds universitet gav mersmak och en hel del publicitet i media. Olika områden inom Lödde å och kar sonarkarterades och olika indikationer undersöktes av dykare. Totalt deltog drygt 15 personer under projektets 3 dagar. En sammanställning av fynden pågår och en artikel kommer i MT till hösten. Därutöver skall en officiell rapport skrivas som beskriver fynd och funna lämningar av olika slag. Projektet har på intet sett uttömt undersökningar och fynd i området utan snarare ”bäddat” för en fortsättning nåsta år.

Stort tack till alla engagerade i projektet, både ditresta men speciellt dde ”lokala” då det med deras hjälp blev en förutom marinarkeologisk undersökning en mycket trevligt projekt att genomföra.

Nedan länkar från olika media med reservation att de kan ändras och vara bakom en betallösning.

SvT Skåne, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/folj-med-pa-undervattensjakt-efter-vikingatimmer

SydSvenskan, https://www.sydsvenskan.se/2023-06-06/dykare-har-hittat-en-8-000-ar-gammal-stenaldersboplats