MAS- projektet- Näsborgen, Visingsö 9-11/8 2019 – Rikets starkaste fäste

Tidigt 1100-tal fram till 1318 var Visingsö centralplats för kungamakten i Sverige. Fjorton kungar regerade under borgens tid varav fyra kungar levde ut sina sista dagar här.

Några medlemmar ur MAS & MASG, har under ett antal år undersökt vattenområdet kring, den i sjön Vättern ut-rasade, Näsborgen för att bilda en uppfattning hur denna plats såg ut tidig medeltid.

MASprojektet syftar till att utvidga denna undersökning. Projektet är under utformning men uppslag att undersöka är:

  • – vallen närmare för lämningar av ev. pålspärr, bryggor, fiskefångstanläggningar…?
  • – 1100-tals strandlinjen för ytterligare brygglämningar?
  • – virket i viken för typ, båtlämningar, brygglämningar, båthus..? Intressanta för datering…?

Vill veta mer kontakta projektledaren. För maximala närvarande är deltagarantalet uppnått men om du vill stå på reservplats kan du höra av dig till projektledaren.

BJÖRN DAHRÉN

bjorn.dahren@dahrenarkitekter.se

0707 – 508 658