MAS projektet 2020 – Ångermanälven 13-16 augusti

Ådalen kallas den nedre delen av Ångermanälven som sträcker sig tre mil in i landskapet som kallas för Höga kusten. Här har människor bott och brukat jorden i ett landskap som hela tiden, för varje generation, förändras på grund av den kraftiga landhöjningen. Vattensågar, glasbruk och järnbruk anlades under 1600 och 1700-talen. I och med industrialismen etablerades sågverk och pappersbruk utmed hela Ådalen. Vattenvägen var en förutsättning för allt detta men vår kunskap om kulturlämningar under vatten är generellt sett dålig. Områdena på land är idag oftast igenvuxna eller har fått nya byggnader och annan verksamhet. Förhoppningen är att hitta rester efter detta anonyma kulturarv i form av båtar, fartyg och pråmar samt kajanläggningar och dylikt.

Under försommaren kommer Lennarth Högberg, Dyk & Fototeknik, och Jens Lindström, Nordic Maritime Group AB, att i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland och Björkå Fornminnesfond AB avsöka vattenområden i Ångermanälven med side scan sonar. MAS-projektets syfte kommer att vara att, tillsammans med de lokala dykarklubbarna, dyka av, beskriva och fotodokumentera de lämningar som hittats under sonarkarteringen. Vi kommer att bo och utgå från Sandslåns Vandrarhem, vackert beläget vid Hammarsbron.

Vi följer utvecklingen gällande Covid-19 och vill reservera oss för att detta projekt möjligen inte kan genomföras sommaren 2020.

Frågor om projektet kan ställas till Lennarth Högberg, dykfoto@telia.com eller 070–267 43 52.

Då deltagarantalet är begränsat till 12 personer kommer MAS lotta ut platserna. Om det är fler anmälningar än platser, upprättas en reservlista. Önskan, och anmälan, för att delta i sommarens MAS projekt görs genom att maila till ordforande@marinarkeologi.info senast 24 maj 2020. MAS återkommer därefter om du tilldelats en plats och deltagaravgiften på 500 kronor skall då betalas inom 10 dagar. Vid utebliven betalning går platsen till den lottade reservplatslistan. Personer på reservlistan kommer att kontaktas om det blir några avbokningar. Förutom deltagaravgiften står MAS normalt för boende, vissa måltider samt kostnader för projektets direkta genomförande såsom evt båt, projektutrustning. Betald anmälningsavgift återbetalas inte såtillvida inte hela projektet blir inställt pga rådande Corona-epedemi.