MASresa – samordnare sökes

Resväska

Vid senaste årsmötet fanns en intresseanmälan för olika kortare resor för att se och lära nytt. Intresset var stort för vissa resmål och några ideer utarbetades. Styrelsen söker nu någon som kan åta sig att arrangera en sådan resa då styrelsen inte mäktar med det och styrelsen tycker det skulle ge ett mervärde för medlemmar.

Vill du hjälpa till så hör av dig till styrelsen info@marinarkeologi.info som gärna delar med sig av idéerna, förberedande arbete och glada tillrop, Vi eftersöker inget proffs utan någon som kan hjälpa till med en aktivitet som många efterfrågat.