MT4 2022 är här

Nu borde du fått MT4 2022 i din brevlåda. Späckad som vanligt men nyheter, artiklar och även information om årets MAS konferens. Innehållet spänner från historien om Sandöbron, Osmundvraket och mycket mer. Trevlig läsning och vi ses väl på konferensen i 25-26 mars på VRAK i kombination med Vasa -museet med mingel på fredagen på Dyktankhuset! Hur du anmäler dig, konferensinnehåll etc finns i detta nummer av MT men även i det emailutskick som skickats inför årsmötet och MASkonferensen, såtillvida du angett din emailadress, (annars finns det även som en separat nyhet på hemsidan)

MT4- 2022