Nyckelviken Sonarscannad

En snöig fredagseftermiddag mötte jag upp med Rickard Nilsson i Nyckelviken för att testa att scanna med sidescansonar från land i det område som vi ska dyka i nästa helg. Rickard har utvecklat ett sätt att scanna i sektorer ut från land.

Nedan är några exempel från resultatet och analysen av bilderna

En bild från GoogleEarth (Nyckelviken GE) där beteckningarna på bilderna är inlagda vid de positioner jag stått på. Norr är åt höger. En röd referenslinje med längden 50 m ligger nere till höger. Alla bilderna är tagna stort sett rätt ut från land.

De flesta bilderna har max-avstånd 50m, vilket gör att det mesta blir svart. Två bilder är tagna i 262 kHz med avstånd 120 m (Nv1_262 och Nv5). Två bilder, de som ev har något intresse, har jag kapat ner till 30 m (ArcNyckelv1_30 och ArcNyckelv8_30) för att slippa en massa svart.  Det var för svårt att lägga in sektorerna i bilden, men alla bilder är ju tagna i stort sett rakt ut från land. De nedkapade bilderna har inte identiteter i fotot, men ArcNyckelviken1_30 är en variant av Nv1 och ArcNyckelviken8_30 är del av Nv8.

Positionen NV1 med 30 meter räckvidd. Här syns stockar på botten och en sten(?) rakt fram.

NV1 fast nu med 120 m räckvidd. Här syns udden och stranden mitt emot

Man kan konstatera att det hetaste området ligger utanför där vi började (Nv1). Där ligger långsträckta föremål på botten (stockar). PDF-skissen i Fornsök visar en position mycket nära Nv1, positionen i själva Fornsök, den närmare viken och Nv2, kan vara felaktig. Tyvärr blev den troligaste platsen rakt nedanför bänken inte inskannad.

Det synliga vraket längst in i viken var mycket svårt att avbilda pga det ringa djupet. Den bästa bilden (Nv8) indikerar att en skrovsida ligger utfläkt under vattnet. Det verkar ligga bråte lite här och var i närheten.

NV8 och det synliga vraket längs in i viken

Alldeles i högra kanten av bild Nv6 och ca 15 m ut syns några parallella ekon som skulle kunna vara något. Djupet är nog bara en halvmeter dock.

NV6 med en struktur till höger 50 meter räckvidd

Inventeringen ger kanske inget genombrott för skanning från land, men den visar i alla fall att inget stort och helt vrak finns i de inre delarna av Nyckelviken. Det är uppenbart att man måste ner och rota själv på botten  för att hitta de lämningar som säkert finns