Riddarholmsskeppet – vill du veta det senaste?

Först sätter man ihop skeppet, sedan sjunker det, hittas och sätt ihop igen. Nu packas det ner igen…. Vill ni veta mer kom till MAS konferens i Västervik 27-28 mars där Emmy Kauppinen, Antikvarie/Arkeolog på Medeltidsmuseet berättar om det senaste och planerna framöver.

Snart skickas den formella inbjudan ut direkt till alla medlemmar och kommer givetvis finnas på denna hemsida också.