Om Marinarkeologiska sällskapet

Marinarkeologiska sällskapet grundades 1977 och utgör ett nätverk för alla med intresse för den maritimt inriktade arkeologin och historien samt arkeologin under vatten. Vårt mål är att verka för samarbete mellan olika grupper och institutioner samt att verka för en ökad insikt om behovet av forskning och utbildning i dessa ämnen.

Vår tidskrift är oss veterligen den enda i sitt slag som bara avhandlar marinarkeologi. Under 30 år har arkeologer, forskare och sportdykare häri publicerat sig. Det gör tidskriften till den mest omfattande skriftsamlingen inom detta ämne. Det är alltså en stor kunskapskälla att ösa ur för den som vill studera marinarkeologi i allmänhet eller ett specifikt område. Därför har vi lagt upp ett sökbart artikelregister här, och vi arbetar på att göra en fulltext-sökfunktion.

Vi lägger kontinuerligt in nytt material på marinarkeologi.info. Tanken är att sajten inte bara skall vara till nytta för sällskapets medlemmar, utan även kunna fungera som en resurs för arkeologin och sportdykningen i Sverige.

Kontakta sällskapet via styrelsen eller redaktionen

Visioner

För att ta en aktiv roll i skapandet av framtida svensk och nordisk maritimt inriktad arkeologi och forskning skall Marinarkeologiska sällskapet:

 • Vara öppet och förändringsbenäget och ta till vara på möjligheter som leder till en positiv utveckling.
 • Utnyttja sällskapets samlade kompetens och mångfald för att skapa ett gränsöver-
  skridande mellan samhälle, forskarvärld och kulturmiljövården.
 • Verka för aktiv debatt och en utveckling av svensk och nordisk maritimt inriktad
  arkeologi, etnologi och historia.

Inriktningsmål

Verksamheten i Marinarkeologiska sällskapet kan inordnas under olika inriktningsmål.

Dessa inriktningsmål har som syfte att göra verksamheten mer målinriktad, tydliggöra målgrupper och vara ett stöd i planering:

 • Tidskriften Marinarkeologisk tidskrift (Mt). Tidningen innehåller vetenskapliga,  populärvetenskapliga och föreningsspecifika artiklar. Efter evenemang och projekt skall information om detta publiceras i Mt.
 • Kommunikation genom hemsida, sociala medier och e-post.
 • MAS som aktör inom kulturmiljövården, exempelvis som remissinstans.
 • Skapa dialog mellan sportdykare och kulturmiljövårdens representanter.
 • Ett medlemsskap i MAS ska ge mervärde genom:
  • Årlig konferens
  • MAS-projekt och utfärder, vilka medlemmarna själva skapar och driver
  • Utbildning
  • Mässor
  • Studiebesök på institutioner och utgrävningar

Bli medlem

Är du arkeolog, historiker eller på väg att bli eller sportdykare med intresse för vrak eller är du enbart intresserad av marinarkeologi?
I medlemskapet ingår Marinarkeologisk tidskrift med 4 nummer per år, möjlighet att delta på vår årliga konferens, möjlighet att dyka eller på annat sätt deltaga i våra fältundersökningar och delta i våra andra arrangemang!

Bli medlem här