Save the date 2023 års MASprojekt, 2-6 juni Lödde å och Lödde kar.

Årets MAS-projekt planeras hållas i Skåne 2-6 juni, 2023. Projektet är en undersökning om wtt mycket välkänt men delvis outforskat stenåldersområde i södra Skåne. Som vanligt är deltagandet tänkt för alla MAS medlemmar. Mer information om vad, hur och anmälning kommer. Men spara datumet för planeringen är i full gång.

KategorierOkategoriserade