Digitalt Seminarium Lördag 29 Maj – SAVE-THE-DATE

MAS planerar ett digitalt seminarium den 29 Maj 2021 då vi samlar kunniga inom olika områden. Förhoppningsvis får vi en spännande dag om bland annat projektet ’ den Glömda flottan’, vrakskydd, nya fynd, MAS projekt mm. Allt är i planeringsstadiet och vi hoppas vi kan komma med mer detaljer vartefter. Mötet kommer genomföras digitalt och pågår några timmar från klockan 10 på förmiddagen.

Foto: Christian Olsen

MAS Årsmöte 2021

MAS Årsmöte genomfördes digitalt pga rådande pandemi. Vi får se nästa år om läget är annorlunda så vi både kan ha årsmöte och konferens i verkligheten.

Sällskapets årsmöte genomfördes som planerat digitalt. Vi hade ett tjugotal uppkopplade och mötet förflöt bra. Två nya medlemmar valdes in i styrelsen och tillsammans ska vi försöka genomföra åtminstonde ett projekt i sommar. Det blir förmodligen en uppföljning av förra årets projekt vid Ångermanälven.

Kallelse till årsmöte 2021

Lördagen den 20 mars kl. 10.00 inbjuds du som medlem att deltaga i Marinarkeologiska sällskapets årsmöte. Också i år äger rum via det digitala mötesforumet Teams. För de som inte har möjlighet att deltaga digitalt erbjuds att en begränsad möjlighet för fysiskt närvaro i centrala Stockholm. Anmälan, oavsett hur du vill deltaga, görs till MAS ordföranden via mail: ordforande(a)marinarkeologi.info.

MT Nr 4, 2020

MAS MT redaktion har jobbat hårt och sista numret för 2020 distribueras i juldagarna. Läs om lite marinarkeologi i sötvatten och mer om hur bärgning av vrak gått till genom tiderna.

Efterlysning – MAS projekt, aktiviteter, utflykter, medlemsmöten 2021

Under 2020 genomfördes ett lyckat MAS projekt, Ångermanälven, trots att Coronapandemin gjorde projektets genomförande osäkert in i det sista. Ett lyckat projekt på alla vis som dessutom stärkte den lokala anknytningen i regionen. Projektet fick en del lokal publicitet men även i riksnyheterna. Fortsätt läsa ”Efterlysning – MAS projekt, aktiviteter, utflykter, medlemsmöten 2021”

Under 2020 genomfördes ett lyckat MAS projekt, Ångermanälven, trots att Coronapandemin gjorde projektets genomförande osäkert in i det sista. Ett lyckat projekt på alla vis som dessutom stärkte den lokala anknytningen i regionen. Projektet fick en del lokal publicitet men även i riksnyheterna. Fortsätt läsa ”Efterlysning – MAS projekt, aktiviteter, utflykter, medlemsmöten 2021”

Årsmöte 20 Mars 2021 och MAS konferens 2021

Eftersom det råder stor osäkerhet om hur Coronapandemin utvecklar sig har MAS styrelse beslutat att MAS Årsmötet 2021 hålls digitalt även 2021. Enligt MAS stadgar skall årsmötet hållas relativt tidigt på året och för att öka chansen till att vi kan ha en MAS-konferens 2021 så har vi valt att separera årsmötet från konferenen.

Årsmötet kommer hållas digitalt 20 mars 2021 och information om hur detta kommer genomföras skickas ut till alla medlemmar på sedvanligt sätt. MAS konferensen planeras till senvåren, eller försommaren. Styrelsen förslag är Kalmar dock är inget bestämt ännu.

Fortsätt läsa ”Årsmöte 20 Mars 2021 och MAS konferens 2021”

Höstträff 28 november – inställd

Då den pågående Coronaepidemin i våras medförde att MAS årskonferens ställdes in hade MAS styrelse planerat ett endagmöte i Stockholm med föredrag, filmvisning och samkväm. Tyvärr så har nu de återinförda striktare restriktionerna i oktober medfört att styrelsen inte bedömmer det lämpligt med en träff nu heller. Vi hade fått ihop ett gediget program men tyvärr, vi får skjuta på detta återigen tills pandemien är över.