Marinarkeologisk Tidskrift (MT)

Marinarkeologiska sällskapets tidskrift (MT) är oss veterligen den enda i sitt slag som bara avhandlar marinarkeologi. Under 30 år har arkeologer, forskare och sportdykare häri publicerat sig. Det gör tidskriften till den mest omfattande skriftsamlingen inom detta ämne. Det är alltså en stor kunskapskälla att ösa ur för den som vill studera marinarkeologi i allmänhet eller ett specifikt område. Därför har vi lagt upp ett sökbart artikelregister här, och vi arbetar på att göra en fulltext-sökfunktion.

Tillgång till MT, artiklar eller hela tidningar, i pdf format.

  • Författare har rätt till sin egen artikel i pdf-format vid förfrågan.
  • Hela pdf’er distribueras inte till någon. MAS medlemmar kan få tillgång till enskilda artiklar som bild-pdf.
  • Icke medlemmar har endast tillgång till artiklar och tidningar som finns på MAS hemsida.

Att notera är att MT-artiklarna, den tryckta tidningens artiklar, inte publiceras direkt på hemsidan.

Skriv i MT

Redaktionen

Författaranvisningar för Marinarkeologisk tidskrift