Sakordsindex


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Adelsö
 • 584 (mt 1993:1): Magnus Ladulås hamn?
Alfred den store
 • 299a (mt 1983:4): Lund, Niels (red.) – Ottar and Wulfstan. To rejsebeskrivelser fra vikingetiden
 • 326d (mt 1984:1): Lund, Niels (red.) – Ottar and Wulfstan. To rejsebeskrivelser fra vikingetiden
Allmogebåtar (FAB)
 • 121c (mt 1980:4): Föreningen Allmoge-båtar (FAB)
 • 276 (mt 1983:2): Teir, Lise-Lott – Kvarkens båtmuseum
 • 324 (mt 1984:1): Kurs om allmogebåtar
Alta
 • 334 (mt 1984:2): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
Amfora
 • 452 (mt 1988:1): Westerdahl, Christer – Antiken på djupet II
Amsterdam (VOC)
 • 364 (mt 1985:1): Cederlund, Carl Olof – Utgrävningen och bärgningen av den holländska ostindiefararen Amsterdam
 • 372 (mt 1985:2): Cederlund, Carl Olof – Utgrävningsmetoderna vid utgrävningen av V.O.C.-skeppet Amsterdam
 • 617 (mt 1993:3): VOC Amsterdam
Ankare
 • 164 (mt 1981:3): Westerdahl, Christer – De äldsta fartygsankarna i Norden
 • 274 (mt 1983:2): Westerdahl, Christer – Åter om järnåldersankare o. dyl.
 • 290 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer – Nydamankaret än en gång
 • 536 (mt 1991:2): Adams, Jon; Norman, Peter; Rönnby, Johan – Rapport från marinarkeologisk vrakbesiktning
Anna Maria
 • 376a (mt 1985:3): Petersen, Britt-Marie (sammanställning) – Marinarkeologiska projektet Saltskutan, Dalarö
 • 376b (mt 1985:3): Pettersson, Per-Arne – Mätutrustning för tvärsektionsmätning
 • 457 (mt 1988:2): Petersen, Britt-Marie – Svar till Christer Westerdahl angående flöjtskeppet Anna Maria
 • 468 (mt 1988:4): Petersen, Britt-Marie – Flöjtskeppet Anna Marias första seglats 1694
Appleby
 • 291 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer – Mortises and Tenons i Nordvästeuropa?
Arktis
 • 160d (mt 1981:3): Fynd i arktis
 • 319 (mt 1984:1): Westerdahl, Christer – Marinarkeologi på Spetsbergen
 • 334 (mt 1984:2): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
Australien
 • 135 (mt 1981:1): Ingelman-Sundberg, Catharina – Undervattensarkeologi i Australien
Avafjärden
 • 174 (mt 1981:3): Jansson, Seth – Båtfyndet från Avafjärden
Axevalla
 • 370 (mt 1985:2): Alopaeus, Harry – Undersökningen av undervattenspalissaderna vid Axevalla hus

Ballast(platser)
 • 10 (mt 1979:1): Westerdahl, Christer – ”Kvartalets marinarkeologiska fornminnestyp:” Ballast(barlast)platser
 • 42 (mt 1979:3): Westerdahl, Christer – Tillägg till artikel om ballastplatser (Medd nr 1/79)
Barkbåtar/Kanoter (näver-)
 • 160b (mt 1981:3): Barkkanoter – och en näverbåt
 • 191 (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Om barkkanoter i Sverige
 • 217b (mt 1982:2): Skamby Madsen, Jan; Hansen, Keld – Barkbåde
 • 249 (mt 1982:4): Westerdahl, Christer – Den tredje näverbåten lokaliserad
Batavia
 • 135 (mt 1981:1): Ingelman-Sundberg, Catharina – Undervattensarkeologi i Australien
Belize
 • 549 (mt 1991:3-4): Lindström, Tal – Före Columbus: UV-arkeologi i Nya Världen
Bevaix
 • 281 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer – Från Bevaix till Kollerup
Birka
 • 361 (mt 1985:1): Enström, Erik – Byggningsgrundet – del i Birkas sjöförsvar? Kort rapport om ett nyfynd i Björkfjärden, Adelsö sn i Uppland
 • 488 (mt 1989:3): Ambrosiani, Björn – Birka – vattenlederna och omlandet
 • 544 (mt 1991:3-4): Ingelman-Sundberg, Catharina; Rönnby, Johan; Pettersson, Per-Arne (foto) – Marinarkeologiska undersökningar utanför Birka på Björkö i Mälaren 1990. Etapp 1
Björk, Kjell (Obit)
 • 255 (mt 1983:1): Westerdahl, Christer – Kjell Björk död
Björkebåten
 • 275 (mt 1983:2): Westerdahl, Christer – Stockbåtar och sydda båtar: dateringar
Björkö
 • 544 (mt 1991:3-4): Ingelman-Sundberg, Catharina; Rönnby, Johan; Pettersson, Per-Arne (foto) – Marinarkeologiska undersökningar utanför Birka på Björkö i Mälaren 1990. Etapp 1
Bohuslän
 • 67 (mt 1980:1): Westerdahl, Christer; Lisberg-Jensen, Ole – Hamnholmen – en planerad hamnundersökning
 • 128 (mt 1981:1): Lisberg-Jensen, Ole – Undersökningen 1980 av Hamnholmarnas naturhamn i Fjällbacka skärgård, Bohuslän
 • 168 (mt 1981:3): Lisberg-Jensen, Ole – Vraket i östra leran vid Mollösund på Orust
 • 266 (mt 1983:2): Lisberg-Jensen, Ole – Koggen från Mollösund
 • 271 (mt 1983:2): Lisberg-Jensen, Ole – Kanonfynd från Västkusten
Boliner
 • 373 (mt 1985:2): Gustafsson, Peter – Att gå i däck för lösa boliner
Boplatslämningar
 • 464 (mt 1988:3): Kenas, Jaak; Rönnby, Johan – Boplatslämningarna i sjön Valgjärv, Estland
 • 587 (mt 1993:1): Ljungkvist, John – Submarina stenåldersboplatser
Borg
 • 588 (mt 1993:1): Lindström, Marcus – Bulverk och borgar
Bossholmen
 • 18 (mt 1979:1): Enström, Erik – Bossholmsvraket
 • 393 (mt 1986:2): Enström, Erik – Kort rapport från minikonferensen och årsmötet 1986
Bottengarn
 • 183 (mt 1981:4): Jungståhl, Herbert – Om bottengarnet
Bottnisk Kontakt I
 • 155 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer – Ett förhandstips: Bottnisk kontakt
 • 161 (mt 1981:3): Westerdahl, Christer – Den maritimhistoriska konferensen i Örnsköldsvik
 • 207 (mt 1982:2): Westerdahl, Christer – Bottnisk kontakt I
Bottnisk Kontakt II
 • 282d (mt 1983:3): Bottnisk kontakt II
 • 295 (mt 1983:4): Bottnisk kontakt II
 • 327 (mt 1984:1): Westerdahl, Christer – Kort rapport från Bottnisk kontakt II
Bottnisk Kontakt IV
 • 429c (mt 1987:1): Bottnisk kontakt IV
Bottnisk Kontakt V
 • 478 (mt 1988:4): Nurmi-Nielsen, Anna – Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt V
Brigg
 • 201a (mt 1982:1): McGrail, Sean (ed.) – The Brigg Raft and her Prehistoric Environment
Bronsålder
 • 396 (mt 1986:2): Lindmark, Bo – Förspända båtar II
 • 412 (mt 1986:3): Westerdahl, Christer – Bronsåldersröse på Vätterns botten
 • 471 (mt 1988:4): Åkerhagen, Arne – Kritpipsrapport
Bronsåldersbåtar
 • 154 (mt 1981:2): Orrling, Carin – Nordiska bronsåldersbåtar – hypoteser och fakta
 • 582 (mt 1993:1): Engelsk bronsåldersbåt funnen
Bråspel
 • 575 (mt 1992:4): Björck, Niclas – Bråspel som medel för grovdatering av skeppsvrak
Brännö
 • 300 (mt 1983:4): Westerdahl, Christer – Brännö – ett västsvenskt Birka?
Bulverket
 • 12 (mt 1979:1): Varenius, Björn – Bulverketbåten
 • 95 (mt 1980:3): Bendegard, Christina – Bulverket
 • 136b (mt 1981:1): Varenius, Björn – Bulverketbåten – ett gammalt fynd i ny belysning
 • 484 (mt 1989:1-2): Rönnby, Johan – Bulverket – och vikingatid medeltid på Gotland
 • 504 (mt 1990:1): Rönnby, Johan; Pettersson, Per-Arne (foto) – Bulverket i Tingstäde träsk – 1989 års undersökningar
 • 511 (mt 1990:2): Einarsson, Lars – Kan Kronan bärgas?
 • 546a (mt 1991:3-4): Gannholm, Tore – När byggdes Bulverket i Tingstäde träsk?
 • 546b (mt 1991:3-4): Rönnby, Johan – Kommentar till Tore Gannholm
 • 553 (mt 1992:1): Lindström, Marcus – Döljer Gotland fler Bulverk?
 • 588 (mt 1993:1): Lindström, Marcus – Bulverk och borgar
Burs
 • 362 (mt 1985:1): Östergren, Majvor; Varenius, Björn – Den gotländska vikingahamnen i Burs
Byggningagrundet
 • 361 (mt 1985:1): Enström, Erik – Byggningsgrundet – del i Birkas sjöförsvar? Kort rapport om ett nyfynd i Björkfjärden, Adelsö sn i Uppland
Byslätt
 • 45 (mt 1979:3): Westerdahl, Christer – Är verkligen Byslättfyndet en barkkanot?
Båtdrag
 • 69 (mt 1980:1): Westerdahl, Christer – Tillägg till ”Från stockbåt till Skinnbåt” (Medd 4/1979)
 • 102 (mt 1980:3): Westerdahl, Christer – Något om innerfarleder
 • 325 (mt 1984:1): Boman, Olof; redaktionen – Båtdrag vid Stora Edet?
Båthus(naust)
 • 33c (mt 1979:2): Rolfsen, Perry – Båtnaust på Jaerkysten

C-14
 • 76 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer; Bartholin, Thomas – C-14-dateringar av medeltida skeppsvrak
 • 227 (mt 1982:3): Westerdahl, Christer – Stockbåtar: C-14-datering (Ångermanland resp. Västergötland); bärgning (Mälaren)
 • 248c (mt 1982:4): Nya norska C-14-dateringar av skeppsfynd
 • 275 (mt 1983:2): Westerdahl, Christer – Stockbåtar och sydda båtar: dateringar
 • 334 (mt 1984:2): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
 • 405 (mt 1986:3): Norberg, Gunilla – Medeltida båtfynd från Vik, Söderby-Karl sn, Uppland
Chile
 • 548 (mt 1991:3-4): Espinoza, Victor – Återseendet av Esmeralda
CMAS
 • 237c (mt 1982:3): Enström, Erik – CMAS Scientific Symposium – Inbjudan och ”Call for papers”
Cypern
 • 308 (mt 1983:4): Westerberg, Karin – Cypriote Ships from the Bronze Age to c 500 BC

Dalarö
 • 473 (mt 1988:4): Petersen, Britt-Marie – Ubåten i Dalarö
Danmark
 • 144 (mt 1981:2): Crumlin-Pedersen, Ole – Danske museer og undervandsarkaeologien
 • 287 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer; Skamby Madsen, Jan (eft.) – Skeppsvarv på Falster i Danmark
 • 335 (mt 1984:2): Philipsen, Per Smed – Submarine stenaldersbopladser i Danmark
 • 469 (mt 1988:4): Kenas, Jaak – Anteckningar från marinarkeologisk konferens i Vingsted Danmark
 • 503 (mt 1990:1): Myrhøj, Hanne Marie – Marinarkæologiske studier og uddannelser i Danmark?
 • 510d (mt 1990:2): Vrak begravda för framtiden
Danska museer
 • 144 (mt 1981:2): Crumlin-Pedersen, Ole – Danske museer og undervandsarkaeologien
Decentralisering
 • 127 (mt 1981:1): Westerdahl, Christer – Förslag till decentralisering till det regionala planet
 • 264 (mt 1983:2): Enström, Erik – Decentralisering av sällskapet
Dendrokronologi
 • 546a (mt 1991:3-4): Gannholm, Tore – När byggdes Bulverket i Tingstäde träsk?
 • 546b (mt 1991:3-4): Rönnby, Johan – Kommentar till Tore Gannholm
Domesnäs
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
Drag/ed
 • 69 (mt 1980:1): Westerdahl, Christer – Tillägg till ”Från stockbåt till Skinnbåt” (Medd 4/1979)
 • 102 (mt 1980:3): Westerdahl, Christer – Något om innerfarleder
 • 325 (mt 1984:1): Boman, Olof; redaktionen – Båtdrag vid Stora Edet?

Edra skans
 • 550 (mt 1992:1): Eklund, Bengt – Strategiskt fäste i Värmland – Eda skans och kanonerna i sjön Hugn
 • 551 (mt 1992:1): Eklund, Bengt – Kanonerna i sjön Hugn – en kommunal angelägenhet?
Engeln
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
England
 • 406 (mt 1986:3): Westerdahl, Christer – Marinarkeologiska sällskapets Polenresa 14–23/5 1986
Enkät
 • 62 (mt 1980:1): Westerdahl, Christer – Om två till tre brev
 • 80 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Nya enkätsvar
 • 106 (mt 1980:3): Westerdahl, Christer – De sista enkätsvaren
Erik Nordewall
 • 218 (mt 1982:2): Svensson, Åke – Hjulångaren Erik Nordevall
 • 482 (mt 1989:1-2): Svensson, Åke – Steel-wire sonar lokaliserade Erik Nordevall
Esmeralda
 • 548 (mt 1991:3-4): Espinoza, Victor – Återseendet av Esmeralda
Esselholmsvraket
 • 289 (mt 1983:3): Alopaeus, Harry – Finländsk vrakkavalkad
Ester
 • 404 (mt 1986:3): Westerdahl, Christer – Vender, kurer och ester – några idéer om maritima ortnamn
 • 493 (mt 1989:4): Petersen, Britt-Marie – Estniskt besök våren 1989
 • 494 (mt 1989:4): Bendegard, Christina – Museikontakt Tallinn – Visby
 • 515 (mt 1990:3): Mäss, Vello – 18th century Swedish and Russian warships wrecked in Estonian waters
Estland
 • 404 (mt 1986:3): Westerdahl, Christer – Vender, kurer och ester – några idéer om maritima ortnamn
 • 433 (mt 1987:2): Westerdahl, Christer – Resan till Estland 1989
 • 456 (mt 1988:2): Westerdahl, Christer – Estlandsresan 14–24/5 1988
 • 464 (mt 1988:3): Kenas, Jaak; Rönnby, Johan – Boplatslämningarna i sjön Valgjärv, Estland
 • 547 (mt 1991:3-4): Petersen, Britt-Marie; Karlsson, Lennart – En resa i Estland 1990 – Baltisk konferens i Stockholm 1991
 • 557 (mt 1992:2): Miller, Liis – Marinarkeologi i Estland och övriga Baltikum
Estländska fartyg
 • 170 (mt 1981:3): Arens, Ilmar; Westerdahl, Christer – Om förlisningar av några skepp från Dagö och Ösel i Estland i mellansvenska farvatten under senare hälften av 1600-talet.

Falster
 • 287 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer; Skamby Madsen, Jan (eft.) – Skeppsvarv på Falster i Danmark
Farledsspärr
 • 131 (mt 1981:1): Westerdahl, Christer – Farledsspärrar ännu en gång!
 • 160c (mt 1981:3): Pålspärr (Fotevik)
Finland
 • 27 (mt 1979:2): Norman, Peter – Gäddtarmen, en gammal naturhamn vid Hangö i Finland
 • 70 (mt 1980:1): Westerdahl, Christer – Något om Österbotten
 • 79 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Vikingafartyg i Finland
 • 123 (mt 1981:1): Westerdahl, Christer – Nyheter från Finland (Annual Report 1979)
 • 193 (mt 1982:1): Dateringen av Mekrijärvibåten
 • 226 (mt 1982:3): Alopaeus, Harry – Raseborgs yttersta försvarsanordningar
 • 228 (mt 1982:3): Korhonen, Olavi – Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska bakgrund
 • 233 (mt 1982:3): Toivanen, Pekka – Två fynd i Larsmo vid tiden efter Stora Ofreden (1721–22)
 • 258 (mt 1983:1): Halme, Risto – Rapport från Finland
 • 269 (mt 1983:2): Alopaeus, Harry – Rapport från Finland: Undervattensdokumentation av skeppskyrkogården öster om Sveaborg
 • 289 (mt 1983:3): Alopaeus, Harry – Finländsk vrakkavalkad
 • 310 (mt 1983:4): Forssell, Henry – Fynd av sydda båtar i Finland
 • 507 (mt 1990:2): Toivanen, Pekka; Bonns, Bertil (foto) – Jacobstads Wapen
Finska Falken
 • 444 (mt 1987:4): Bjerre, Stig; Enström, ErikFinske Falken Vasaskeppet – Identifikation efter fyra sekler
Fisken
 • 600 (mt 1993:2): Klosterfiske?
Flygfoto
 • 198 (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Något om flygfotografi och marinarkeologiska lämningar
Flöjlar
 • 31 (mt 1979:2): Enström, Erik – Tekniska synpunkter på vikingatida flöjlar – några tankar kring placering och användning
Flöjt
 • 457 (mt 1988:2): Petersen, Britt-Marie – Svar till Christer Westerdahl angående flöjtskeppet Anna Maria
 • 468 (mt 1988:4): Petersen, Britt-Marie – Flöjtskeppet Anna Marias första seglats 1694
Fornlämningar(kust)
 • 37 (mt 1979:3): Linnér, Kjell – Något om fornlämningar i Stockholms skärgård
 • 103 (mt 1980:3): Norman, Peter – Fornminnesinventering i ett skärgårdsområde
 • 108 (mt 1980:3): Westerdahl, Christer – Fornminnesinventering på havets botten
Foteviken
 • 160c (mt 1981:3): Pålspärr (Fotevik)
 • 245 (mt 1982:4): Ingelman-Sundberg, Catharina – 900-åriga vrak i Foteviken – ett marinarkeologiskt smörgåsbord!
Franska stenarna
 • 536 (mt 1991:2): Adams, Jon; Norman, Peter; Rönnby, Johan – Rapport från marinarkeologisk vrakbesiktning
Freja
 • 96 (mt 1980:3): Karlstads SDK, genom Bengt EklundFreja, ett ångbåtsvrak i Fryken
 • 616 (mt 1993:3): Fröken Freja från Fryken
Fryken
 • 96 (mt 1980:3): Karlstads SDK, genom Bengt EklundFreja, ett ångbåtsvrak i Fryken
 • 616 (mt 1993:3): Fröken Freja från Fryken
Fula gubben
 • 365 (mt 1985:1): Stenberg, Björn – ”Fula gubben” – vrak vid Huvudskär; nytt projekt i Stockholms skärgård
 • 393 (mt 1986:2): Enström, Erik – Kort rapport från minikonferensen och årsmötet 1986
Fullskaledokumentation
 • 181 (mt 1981:4): Westerdahl, Christer – Fullskaledokumentation
Föreningen Allmoge-båtar
 • 121c (mt 1980:4): Föreningen Allmoge-båtar (FAB)
Förspända båtar
 • 390 (mt 1986:1): Lindmark, Bo – Förspända båtar I
 • 396 (mt 1986:2): Lindmark, Bo – Förspända båtar II
 • 417 (mt 1986:4): Lindmark, Bo – Förspända båtar III
 • 425 (mt 1987:1): Lindmark, Bo – Förspända båtar IV
 • 439 (mt 1987:3): Lindmark, Bo – Förspända båtar del 2:2
 • 446 (mt 1987:4): Lindmark, Bo – Förspänning av grekiska trierer
Förstävar
 • 574 (mt 1992:4): Lindström, Marcus – En studie av förstävar

Geologi
 • 89 (mt 1980:2): Bergenblad, Harry – Vättern – ett arkiv för geologi och arkeologi
 • 202 (mt 1982:1): Enström, Erik – Press-stopp-nytt: Repliken av Helgeandsholmsbåten
Gideon
 • 510d (mt 1990:2): Vrak begravda för framtiden
Goter
 • 522 (mt 1990:4): Gannholm, Tore – Vilket är sambandet mellan goter och gutar?
Gotland
 • 12 (mt 1979:1): Varenius, Björn – Bulverketbåten
 • 15 (mt 1979:1): Westerdahl, Christer – Fynd av myntplåtar
 • 500 (mt 1990:1): Fordal, Rune – Sjökatastrofen vid Visby 1566
 • 504 (mt 1990:1): Rönnby, Johan; Pettersson, Per-Arne (foto) – Bulverket i Tingstäde träsk – 1989 års undersökningar
 • 510b (mt 1990:2): Visbys föregångare hittad?
 • 523 (mt 1990:4): Rönnby, Johan – Bulverket – Varumagasin, korsfararborg eller platsen för Gotlands tidigmedeltida femtekolonnare
 • 553 (mt 1992:1): Lindström, Marcus – Döljer Gotland fler Bulverk?
Graveney
 • 60b (mt 1979:4): Fenwick, Valerie (ed.) – The Graveney Boat
Grekland
 • 446 (mt 1987:4): Lindmark, Bo – Förspänning av grekiska trierer
Gripen
 • 394 (mt 1986:2): Söderhielm, PerNya Svärdet
Gripsholm
 • 424 (mt 1987:1): Swensson, Jan-Gunnar – Gripsholms slott
Grottor
 • 153 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer – Marinarkeologi i grottor
Gröne Jägaren
 • 232 (mt 1982:3): Franzén, AndersDen Gröne Jägaren – Sjökrigshistoria och marinarkeologi i Dalarö
Gunnarssstenarna
 • 370 (mt 1985:2): Alopaeus, Harry – Undersökningen av undervattenspalissaderna vid Axevalla hus
Gustavus
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
Gutar
 • 522 (mt 1990:4): Gannholm, Tore – Vilket är sambandet mellan goter och gutar?
 • 530 (mt 1991:1): Gannholm, Tore – Gutarnas historia tar ytterligare form
 • 535 (mt 1991:2): Rönnby, Johan – Kommentar till Tore Gannholms artikel om Bulverket
 • 546a (mt 1991:3-4): Gannholm, Tore – När byggdes Bulverket i Tingstäde träsk?
Gäddtarmen (Kallhamn)
 • 27 (mt 1979:2): Norman, Peter – Gäddtarmen, en gammal naturhamn vid Hangö i Finland
Gästrikland
 • 255 (mt 1983:1): Westerdahl, Christer – Kjell Björk död
Götheborg
 • 135 (mt 1981:1): Ingelman-Sundberg, Catharina – Undervattensarkeologi i Australien
 • 385 (mt 1985:4): Wästfelt, Anders; Johansson, Ingela; Olsvik, Alf – Berättelsen om Svenska Ostindiska Companiet och skeppet Götheborg
 • 397 (mt 1986:2): Ingelman-Sundberg, Catharina – Funderingar kring resterna av ostindiefararen Götheborg

Halland
 • 81 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Om ett vrak i Halmstad
 • 114 (mt 1980:4): Westerdahl, Christer – Halmstadfyndet ännu en gång
 • 133 (mt 1981:1): Lundborg, Lennart – Marinarkeologi i Halland – en liten översikt
 • 157e (mt 1981:2): Sandklef, Albert – Västkustens allmogesjöfart 1575–1850
Halmstad
 • 81 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Om ett vrak i Halmstad
 • 114 (mt 1980:4): Westerdahl, Christer – Halmstadfyndet ännu en gång
Hammar
 • 354 (mt 1984:4): Westerdahl, Christer – Vraket vid Hammar (I)
Hamnar (ankar- o Lastageplats)
 • 23 (mt 1979:2): Westerdahl, Christer – Tema: Hamnar
 • 25 (mt 1979:2): Cederlund, Carl Olof – Hamnarkeologi: Marknadshamn, gårdshamn, fiskehamn eller övernattningshamn? – Om vikingatida och medeltida hamnplatsers funktion
 • 26 (mt 1979:2): Westerdahl, Christer – Namn som visar på hamn-, lastage- och ankarplatser
 • 40 (mt 1979:3): Westerdahl, Christer – Hamnarkeologi: Ledungshamnar?
 • 67 (mt 1980:1): Westerdahl, Christer; Lisberg-Jensen, Ole – Hamnholmen – en planerad hamnundersökning
 • 128 (mt 1981:1): Lisberg-Jensen, Ole – Undersökningen 1980 av Hamnholmarnas naturhamn i Fjällbacka skärgård, Bohuslän
 • 362 (mt 1985:1): Östergren, Majvor; Varenius, Björn – Den gotländska vikingahamnen i Burs
Hamnholmen
 • 67 (mt 1980:1): Westerdahl, Christer; Lisberg-Jensen, Ole – Hamnholmen – en planerad hamnundersökning
 • 128 (mt 1981:1): Lisberg-Jensen, Ole – Undersökningen 1980 av Hamnholmarnas naturhamn i Fjällbacka skärgård, Bohuslän
Hannibal
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
 • 625 (mt 1993:4): Matsson, Kjell-Ove – Separata lagringsplatser för koppar
Hansan
 • 537 (mt 1991:2): Cederlund, Carl Olof – Handelsvaror i 1200-talets sjöfart – De spåras med mikroanalys i Oskarshamns-koggen
Harboleijonet
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
Hastings
 • 364 (mt 1985:1): Cederlund, Carl Olof – Utgrävningen och bärgningen av den holländska ostindiefararen Amsterdam
 • 372 (mt 1985:2): Cederlund, Carl Olof – Utgrävningsmetoderna vid utgrävningen av V.O.C.-skeppet Amsterdam
Hattefuraskutan
 • 86 (mt 1980:2): Björk, Kjell – Hattefuraskutan – kanske en av Vänerns blockskutor
Hektor
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
Helgeandsholmen (båtfynd)
 • 55 (mt 1979:4): Varenius, Björn – Båtfynden på Helgeandsholmen i Stockholm – deras konstruktion och användningsområde
 • 63 (mt 1980:1): Tillägg till redaktörens kommentarer till ”Båtfynden på Helgeandsholmen” i Medd nr 4/1979
 • 93 (mt 1980:2): Varenius, Björn – Lägesrapport från Helgeandsholmen
 • 121b (mt 1980:4): Båtfynd på Helgeandsholmen (Båt X)
 • 167 (mt 1981:3): Varenius, Björn – Replik av en relik
 • 202 (mt 1982:1): Enström, Erik – Press-stopp-nytt: Repliken av Helgeandsholmsbåten
 • 353 (mt 1984:4): Varenius, Björn – Till vad båtar en replik
 • 388 (mt 1986:1): Varenius, Björn – Verksamhet, Helgeandsskeppet 1985
 • 415 (mt 1986:4): Teir, Lise-LottHelgas råseglarprojekt – Rapport från seglingssäsongen 1986
Hembygdsrörelsen
 • 137 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer – Om hembygdsrörelsen och marinarkeologin
Herfölvraket
 • 380 (mt 1985:3): Karlsen, Erik – Herfølvraket – En foreløpig orientering om undersøkelsene foretatt sommeren 1985
Herrhamraleden
 • 541 (mt 1991:2): Eriksson, Ulf – Är ”Trubbnos” briggen Severn av Carlskrona?
Hjortspringsbåten
 • 417 (mt 1986:4): Lindmark, Bo – Förspända båtar III
Hjulångare
 • 482 (mt 1989:1-2): Svensson, Åke – Steel-wire sonar lokaliserade Erik Nordevall
 • 540 (mt 1991:2): Adams, Jon; Norman, Peter; Rönnby, Johan – Marinarkeologisk besiktning av hjulångaren Östergöthland 20–21/10 1990
Hjälmaren
 • 518 (mt 1990:3): Matsson, Kjell-Ove – Lövön – en central ö i östra Hjälmaren
Holland
 • 262c (mt 1983:1): Reinders, H. Reinder (et al.) – Drie schepen uit de late middeleeuwen
 • 262d (mt 1983:1): Reinders, H. Reinder (et al.) – Het wrak van een 16e eeuws vissersschip in Flevoland
 • 298 (mt 1983:4): Westerdahl, Christer – Koggar och koggar och koggar …
 • 318 (mt 1984:1): Westerdahl, Christer – Kijk op Koggen – ännu en gång!
 • 364 (mt 1985:1): Cederlund, Carl Olof – Utgrävningen och bärgningen av den holländska ostindiefararen Amsterdam
 • 372 (mt 1985:2): Cederlund, Carl Olof – Utgrävningsmetoderna vid utgrävningen av V.O.C.-skeppet Amsterdam
 • 429a (mt 1987:1): Westerdahl, Christer – Nya skeppsfynd i Holland
 • 453 (mt 1988:1): Maarleveld, Thijs – Marine Archaeological Research off the Isle of Texel, The Netherlands
Huvudskär
 • 365 (mt 1985:1): Stenberg, Björn – ”Fula gubben” – vrak vid Huvudskär; nytt projekt i Stockholms skärgård
Häggebystenarna
 • 417 (mt 1986:4): Lindmark, Bo – Förspända båtar III
Hällristningar
 • 38 (mt 1979:3): Westerdahl, Christer – Hällristningar och skeppsbilder – några reflexioner
 • 154 (mt 1981:2): Orrling, Carin – Nordiska bronsåldersbåtar – hypoteser och fakta
 • 214 (mt 1982:2): Langhorst, Peter; Skoog, Ingvar – Örstaristningen i ny belysning
 • 254 (mt 1983:1): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar
 • 396 (mt 1986:2): Lindmark, Bo – Förspända båtar II
 • 412 (mt 1986:3): Westerdahl, Christer – Bronsåldersröse på Vätterns botten
 • 417 (mt 1986:4): Lindmark, Bo – Förspända båtar III
 • 446 (mt 1987:4): Lindmark, Bo – Förspänning av grekiska trierer
 • 485 (mt 1989:1-2): Lindmark, Bo – Nordeuropas tidiga båtar: Bilder ur fantasi eller verklighet?
 • 552 (mt 1992:1): Sundberg, Gunnar – Ornamentala skeppsristningar
Hälsingland
 • 143 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer – Hälsingland: Ny förlisningsuppgift
 • 230 (mt 1982:3): Lundkvist, Peter; Westerdahl, Christer – Vrakfynd vid Kråksund, Hudiksvall skärgård
 • 334 (mt 1984:2): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
Högskärsvraket
 • 436 (mt 1987:2): Rönnby, Johan – Högskärsvraket
 • 490 (mt 1989:3): Eriksson, Mats; Rönnby, Johan; Törnblad, Lars (foto) – Vraket vid Högskär

I.J.N.A.
 • 20e (mt 1979:1): Westerdahl, Christer – International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration
 • 241a (mt 1982:4): The Nautical Archaeology Society
Identifiering
 • 577 (mt 1992:4): Kenas, Jaak – Identifieringen av vraket vid Revskär, Nynäshamn
Innerfarleder
 • 102 (mt 1980:3): Westerdahl, Christer – Något om innerfarleder
Instrumentsökning
 • 30 (mt 1979:2): Holmqvist, Magnus – Metoder för lokalisering av vrak och andra lämningar under vatten, speciellt instrumentsökning
Irland
 • 510c (mt 1990:2): Skeppet var från Dublin
Itinerariet
 • 41 (mt 1979:3): Westerdahl, Christer – Hamnarkeologi: ”Valdemarsleden” och itinerariet
 • 489 (mt 1989:3): Cederlund, Carl Olof – Sjövägarna vid svenska Östersjökusten på 1200-talet [– del 1]
 • 496 (mt 1989:4): Cederlund, Carl Olof – Sjövägarna vid svenska Östersjökusten på 1200-talet – del 2
 • 558 (mt 1992:2): Westerdahl, Christer – En strukturell översyn av itinerariet
 • 559 (mt 1992:2): Breide, Henrik – Fornminnesinventering i anslutning till de s.k. initerariehamnarna

Jacobstads Wapen
 • 507 (mt 1990:2): Toivanen, Pekka; Bonns, Bertil (foto) – Jacobstads Wapen
Jakobstad
 • 398 (mt 1986:2): Toivanen, Pekka; Westerdahl, Christer – Dykarläger i Närpes havsområde, Österbotten
Jordprover
 • 225 (mt 1982:3): Griffin, Kerstin – Utgrävningarna på Helgeandsholmen, analys av jordprover från sju båtar
Jugoslavien
 • 20b (mt 1979:1): Vrsalovic, Dasen – Istrazivanja i Zastita Podmorskih Arheoloskih Spomenika u SR Hrvatskoj (’Undersökningar och skydd av arkeologiska fornminnen under vattnet i socialistiska republiken (SR) Kroatien’)
Jussarö II
 • 289 (mt 1983:3): Alopaeus, Harry – Finländsk vrakkavalkad
Jutholmen
 • 252c (mt 1982:4): Cederlund, Carl Olof – Vraket vid Jutholmen: Fartygets byggnad
 • 278b (mt 1983:2): Kaijser, Ingrid – Vraket vid Jutholmen: Last och utrustning
Järn/malm
 • 9 (mt 1979:1): Westerdahl, Christer – Något om järnet och marinarkeologin
 • 46 (mt 1979:3): Matsson, Kjell-Ove – Mera om järn: Sjömalm i Mälaren
 • 47 (mt 1979:3): Westerdahl, Christer – Sjömalmer: kommentar
 • 66 (mt 1980:1): Qvarfort, Ulf – Kommentar till notisen om sjömalm i Mälaren (Medd 3/1979)
Järnkanon
 • 536 (mt 1991:2): Adams, Jon; Norman, Peter; Rönnby, Johan – Rapport från marinarkeologisk vrakbesiktning

Kalmar
 • 162 (mt 1981:3): Norman, Peter – Regalskeppet Kronan – förlisning, återfinnande och bärgning
 • 187 (mt 1982:1): Franzén, Anders – HMS Kronan – The Search for a Great 17th Century Swedish Warship
 • 265 (mt 1983:2): Westerdahl, Christer – Marinarkeologiskt institut vid högskolan i Kalmar
 • 516 (mt 1990:3): Einarsson, Lars – Nya marinarkeologiska fynd i Kalmarområdet!
Kanoner
 • 271 (mt 1983:2): Lisberg-Jensen, Ole – Kanonfynd från Västkusten
 • 536 (mt 1991:2): Adams, Jon; Norman, Peter; Rönnby, Johan – Rapport från marinarkeologisk vrakbesiktning
 • 551 (mt 1992:1): Eklund, Bengt – Kanonerna i sjön Hugn – en kommunal angelägenhet?
Kappsejsa
 • 373 (mt 1985:2): Gustafsson, Peter – Att gå i däck för lösa boliner
Kastellholm
 • 344 (mt 1984:3): Alopaeus, Harry – Raseborgs yttre försvarsverk – samt nyare rön om liknande pålverk
Keltiskt skeppsbyggeri
 • 281 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer – Från Bevaix till Kollerup
Killingeholmen
 • 540 (mt 1991:2): Adams, Jon; Norman, Peter; Rönnby, Johan – Marinarkeologisk besiktning av hjulångaren Östergöthland 20–21/10 1990
Klutar
 • 373 (mt 1985:2): Gustafsson, Peter – Att gå i däck för lösa boliner
Knösen
 • 606 (mt 1993:2): Jakobsen, Björn M – Knösen, vårt sista vikingaskepp?
Koggar
 • 18 (mt 1979:1): Enström, Erik – Bossholmsvraket
 • 168 (mt 1981:3): Lisberg-Jensen, Ole – Vraket i östra leran vid Mollösund på Orust
 • 185b (mt 1981:4): Morcken, Roald – Langskip, knarr og kogge – Nye synspunkter på sagatidens skipsbygging i Norge og Nordeuropa
 • 266 (mt 1983:2): Lisberg-Jensen, Ole – Koggen från Mollösund
 • 298 (mt 1983:4): Westerdahl, Christer – Koggar och koggar och koggar …
 • 318 (mt 1984:1): Westerdahl, Christer – Kijk op Koggen – ännu en gång!
 • 537 (mt 1991:2): Cederlund, Carl Olof – Handelsvaror i 1200-talets sjöfart – De spåras med mikroanalys i Oskarshamns-koggen
Kollerup
 • 281 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer – Från Bevaix till Kollerup
Koppar
 • 625 (mt 1993:4): Matsson, Kjell-Ove – Separata lagringsplatser för koppar
Krampmacken
 • 377 (mt 1985:3): Westerdahl, Christer – Bygger projekt Krampmacken på en illuson?
 • 387 (mt 1986:1): Nylén, Erik – Replik till Christer Westerdahls artikel i Meddelanden nr 3/1985 ”Bygger projekt Krampmacken på en illusion?”
Kritpipor
 • 146 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer – Litteratur om kritpipor (en preliminär lista)
 • 215 (mt 1982:2): Åkerhagen, Arne – Kritpipor! Upprop till marinarkeologiskt intresserade sportdykare
 • 229a (mt 1982:3): Lisberg-Jensen, Ole – Kort om kritpipor
 • 292 (mt 1983:3): Åkerhagen, Arne – Kritpipsinventering
 • 419 (mt 1986:4): Åkerhagen, Arne – Datering av kritpipor
 • 459 (mt 1988:2): Åkerhagen, Arne – Kritpipsforskning
 • 471 (mt 1988:4): Åkerhagen, Arne – Kritpipsrapport
 • 627 (mt 1993:4): Åkerhagen, Arne – Tobakens och kritpipans historia (del I)
Kroatien
 • 20b (mt 1979:1): Vrsalovic, Dasen – Istrazivanja i Zastita Podmorskih Arheoloskih Spomenika u SR Hrvatskoj (’Undersökningar och skydd av arkeologiska fornminnen under vattnet i socialistiska republiken (SR) Kroatien’)
Krogar
 • 620 (mt 1993:3): Kutvonen, Miia – Sjökrogar
Kronan
 • 111 (mt 1980:3): Westerdahl, Christer – Om Kronan, 1676
 • 162 (mt 1981:3): Norman, Peter – Regalskeppet Kronan – förlisning, återfinnande och bärgning
 • 187 (mt 1982:1): Franzén, Anders – HMS Kronan – The Search for a Great 17th Century Swedish Warship
 • 221 (mt 1982:3): Norman, Peter – Regalskeppet Kronan – undersökningarna fortsätter
 • 293 (mt 1983:3): Åkerhagen, Arne – Regalskeppet Kronan – insamlingen
 • 337 (mt 1984:2): Einarsson, Lars – Inför de förestående marinarkeologiska undersökningarna av Kronan 1984
 • 346 (mt 1984:3): Enström, Erik – Kronanundersökningen 1984 – rapport från internordiska arbetsveckorna
 • 347 (mt 1984:3): Norman, Peter – Nyttan av spektakulära örlogsskepp
 • 355 (mt 1984:4): Einarsson, Lars – 1984 års Kronanundersökningar
 • 400c (mt 1986:2): Johansson, Björn Axel (red.) – Regalskeppet Kronan
 • 481a (mt 1989:1-2): Einarsson, Lars – Sammanfattning av 1988 års marinarkeologiska undersökningar av Regalskeppet Kronan
 • 508 (mt 1990:2): Anders Franzen och regalskeppen
Kulturpris
 • 24 (mt 1979:2): Kulturpris till en marinarkeolog
Kungsör
 • 217a (mt 1982:2): Fredberg, Björn; Mäkele, Tero – Kongsöhrsvraket
Kurer
 • 404 (mt 1986:3): Westerdahl, Christer – Vender, kurer och ester – några idéer om maritima ortnamn
Kurser
 • 206 (mt 1982:2): Westerdahl, Christer – Korta råd för kurser
Kustlabyrinter
 • 29 (mt 1979:2): Kraft, John – ”Kvartalets marinarkeologiska fornminnestyp” II: Kustlabyrinter
Kvarkens båtmuseum
 • 276 (mt 1983:2): Teir, Lise-Lott – Kvarkens båtmuseum
Kågeälv
 • 231 (mt 1982:3): Broadbent, Noel – Stenålderns båtbyggare vid Kågeälv
Kärnbränslehantering
 • 403 (mt 1986:3): Einarsson, Lars – Kemiska studier av Kronans bronskanoner
Kökkenmöddingar
 • 141 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer; Lindqvist, Per-Inge – Kökkenmöddingar i Öresund
 • 322a (mt 1984:1): Antikvariske Studier 6: Forntidsminder og Bygningsbevaring
Kölhalning
 • 373 (mt 1985:2): Gustafsson, Peter – Att gå i däck för lösa boliner

Labyrinter
 • 29 (mt 1979:2): Kraft, John – ”Kvartalets marinarkeologiska fornminnestyp” II: Kustlabyrinter
 • 209 (mt 1982:2): Kraft, John – Nordeuropas fältlabyrinter
Landskrona
 • 394 (mt 1986:2): Söderhielm, PerNya Svärdet
Landsort
 • 562 (mt 1992:3): Axell, Åke – Några ortsnamn vid Landsortsinloppet
 • 568 (mt 1992:4): Eriksson, Mats – Gamla sjöleder i Landsortsområdet
Larsmo
 • 233 (mt 1982:3): Toivanen, Pekka – Två fynd i Larsmo vid tiden efter Stora Ofreden (1721–22)
Ledungshamnar
 • 40 (mt 1979:3): Westerdahl, Christer – Hamnarkeologi: Ledungshamnar?
Litauen
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
Läst
 • 54 (mt 1979:4): Nyström, Maurits – Gamla sjömått [II]: Skeppsmätning (”läst”)
Lödde kar
 • 171 (mt 1981:3): Lindqvist, Per-Inge; Westerdahl, Christer – Lödde kar
Lövön
 • 518 (mt 1990:3): Matsson, Kjell-Ove – Lövön – en central ö i östra Hjälmaren

Mainz
 • 263b (mt 1983:1): Rupprecht, Gerd (red.) – Die Mainzer Römerschiffe
 • 286 (mt 1983:3): Jansson, Seth – Vrakfyndet i Salmisviken
Makrofossil
 • 528 (mt 1991:1): Hansen, Lars – Ett forntida insektsbett, eller?
 • 537 (mt 1991:2): Cederlund, Carl Olof – Handelsvaror i 1200-talets sjöfart – De spåras med mikroanalys i Oskarshamns-koggen
Malmhaxar
 • 313 (mt 1983:4): Westerdahl, Christer – Om malmhaxar i norr
 • 363 (mt 1985:1): Westerdahl, Christer – Vraket vid Hammar II
Maria
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
Marina museer
 • 513 (mt 1990:2): Tamme, Toomas – Marina museer: Vikingeskibshallen i Roskilde
Marint/Maritimt
 • 122 (mt 1981:1): Westerdahl, Christer – Marint och maritimt, om definitioner
Maritim kontakt
 • 156a (mt 1981:2): Lorentzen, Jens (red.) – Maritim kontakt (nr 1)
 • 201f (mt 1982:1): Saugmann, S.A. – Vikingernes tidsregning og kursmetode
 • 216c (mt 1982:2): Maritim kontakt nr 3
 • 312 (mt 1983:4): Maritim kontakt nr 6
 • 429b (mt 1987:1): Westerdahl, ChristerMaritim kontakt 9
 • 453 (mt 1988:1): Maarleveld, Thijs – Marine Archaeological Research off the Isle of Texel, The Netherlands
Maritima kulturcentra
 • 150 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer – Kulturminnesskydd: Om skydd av de maritima kulturcentra
 • 246 (mt 1982:4): Westerdahl, Christer – Maritima kulturcentra i östra Sverige – En preliminär katalog med kartor
Mars
 • 321 (mt 1984:1): Westerdahl, Christer – Anders Franzén på vrakjakt igen
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
MAS
 • 1 (mt 1978:1): Inbjudan
 • 2 (mt 1978:1): Instruktion för skribenter
 • 3 (mt 1978:1): Sällskapets styrelse och redaktörer
 • 4 (mt 1978:1): Medlemskap i MAS
 • 219 (mt 1982:2): Skoog, Ingvar; Enström, Erik – Med MAS till Danmark 26–28 mars 1982
 • 257 (mt 1983:1): Westerdahl, Christer – Marinarkeologiska sällskapets historia
 • 311 (mt 1983:4): Varenius, Björn – Maritim sektor till ända
 • 462 (mt 1988:3): Helsing, Per – Marinarkeologiska sällskapets minikonferens 1988
 • 501 (mt 1990:1): Pettersson, Per-Arne – MAS-dagar 1990
 • 514 (mt 1990:3): Ingelman-Sundberg, Catharina – Avtal mellan MAS och SSDF
 • 531 (mt 1991:1): Pettersson, Per-Arne – MAS-dagar 1991
 • 533 (mt 1991:2): Dahlman-Rönnby, Susanne – Ny styrelse
 • 538 (mt 1991:2): MAS-konferensen 1992
 • 542 (mt 1991:3-4): Dahlman-Rönnby, Susanne – MAS och SSDF
Masakron
 • 394 (mt 1986:2): Söderhielm, PerNya Svärdet
Maslinnavraket
 • 547 (mt 1991:3-4): Petersen, Britt-Marie; Karlsson, Lennart – En resa i Estland 1990 – Baltisk konferens i Stockholm 1991
Massturism
 • 461 (mt 1988:3): Enström, Erik – Marinarkeologi och massturism
 • 473 (mt 1988:4): Petersen, Britt-Marie – Ubåten i Dalarö
Matrikel
 • 477 (mt 1988:4): Medlemsmatrikel – Personliga medlemmar 1988
Maxmo
 • 534 (mt 1991:2): Toivanen, Pekka – Den ryska skärgårdsflottans sjötåg till Öster- och Västerbotten 1714
Maya
 • 549 (mt 1991:3-4): Lindström, Tal – Före Columbus: UV-arkeologi i Nya Världen
McKee, Eric (Obit)
 • 320 (mt 1984:1): Eric McKee död
Medeltid
 • 217c (mt 1982:2): Unger, Richard W. – The Ship in the Medieval Economy 600–1600
 • 405 (mt 1986:3): Norberg, Gunilla – Medeltida båtfynd från Vik, Söderby-Karl sn, Uppland
 • 410 (mt 1986:3): Westerdahl, Christer – Nytt norskt medeltidsfynd
 • 427 (mt 1987:1): Westerdahl, Christer – Styrnäs – en medeltidsborg i Ångermanälven. Kort om ett nytt projekt
Mekrijärvi
 • 192 (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Nytt om Äskekärrsskeppet
 • 193 (mt 1982:1): Dateringen av Mekrijärvibåten
Metoder
 • 165 (mt 1981:3): Carlsson, Annika; Nordeman, Kjell; Teir, Lise-Lott; Varenius, Björn – Metod för upptagning av fragmentariska båtdelar
 • 181 (mt 1981:4): Westerdahl, Christer – Fullskaledokumentation
 • 376a (mt 1985:3): Petersen, Britt-Marie (sammanställning) – Marinarkeologiska projektet Saltskutan, Dalarö
 • 403 (mt 1986:3): Einarsson, Lars – Kemiska studier av Kronans bronskanoner
 • 509 (mt 1990:2): Cederlund, Carl Olof – Fartyget som arkeologisk och historisk kunskapskälla – ett försök till strukturering
 • 519 (mt 1990:3): Rönnby, Johan – Marinarkeologisk dokumentation
 • 529 (mt 1991:1): Ingelman-Sundberg, Catharina – Arkeologiska målsättningar vid utgrävningar under vatten
 • 566 (mt 1992:4): Rönnby, Johan – Specialnummer: Vraket vid Revskär
 • 567 (mt 1992:4): Virgin, Karin – Samhälle och sjöfart under 1800-talet
 • 568 (mt 1992:4): Eriksson, Mats – Gamla sjöleder i Landsortsområdet
 • 569 (mt 1992:4): Ljungkvist, John – Revskärsvraket – En jämförande studie utifrån planritningen
 • 570 (mt 1992:4): Theander, Christian – Uppmätning av däcksplan
 • 571 (mt 1992:4): Stark, Kenneth – Skrovprofilen, en jämförande studie
 • 572 (mt 1992:4): Sundström, Lars – Beskrivning av arbetet med skrovprofilen
 • 573 (mt 1992:4): Nilsson, Christina; Radakovits, Julijana – Skeppets intimring
 • 574 (mt 1992:4): Lindström, Marcus – En studie av förstävar
 • 575 (mt 1992:4): Björck, Niclas – Bråspel som medel för grovdatering av skeppsvrak
 • 576 (mt 1992:4): Bäverstam, Lena – Riggens och seglens utveckling under 1700- och 1800-talen
 • 577 (mt 1992:4): Kenas, Jaak – Identifieringen av vraket vid Revskär, Nynäshamn
Mickelsöarna
 • 398 (mt 1986:2): Toivanen, Pekka; Westerdahl, Christer – Dykarläger i Närpes havsområde, Österbotten
Mollösund
 • 266 (mt 1983:2): Lisberg-Jensen, Ole – Koggen från Mollösund
Muntlig tradition
 • 210 (mt 1982:2): Westerdahl, Christer – Månadens tema: Om sägner och muntlig tradition
 • 211 (mt 1982:2): Westerdahl, Christer – Hur man bär sig åt för att få muntliga uppgifter?
 • 212 (mt 1982:2): Statens sjöhistoriska museum – Frågelista nr 1 rörande vrak och andra historiska lämningar under vatten och på land
Museer
 • 105 (mt 1980:3): Westerdahl, Christer – Ställer svenska museer upp nån gång?
 • 203 (mt 1982:2): Ingelman-Sundberg, Catharina – Vad gör museerna för svensk marinarkeologi?
Mynt
 • 14 (mt 1979:1): Matsson, Kjell-Ove; Enström, Erik – Skutan med Cronones Penningar
 • 15 (mt 1979:1): Westerdahl, Christer – Fynd av myntplåtar
 • 169 (mt 1981:3): Westerdahl, Christer – Något om mynt och marinarkeologi
 • 194a (mt 1982:1): Tillägg till myntartikeln i Medd 3/1981
 • 216d (mt 1982:2): Tillägg till artikeln om myntfynd i Medd 3/1981 (s. 18)
Mälaren
 • 14 (mt 1979:1): Matsson, Kjell-Ove; Enström, Erik – Skutan med Cronones Penningar
 • 90a (mt 1980:2): Matsson, Kjell-Ove – Insjöfart på Mälaren
 • 90b (mt 1980:2): Matsson, Kjell-Ove – Ankarplatser, Krogar, Lastageplatser, Varv [i Mälaren]
 • 91 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Tillägg om Mälaren
 • 101 (mt 1980:3): Matsson, Kjell-Ove – Ur Kjell-Oves vrakregister (Mälaren)
 • 158 (mt 1981:2): Skoog, Ingvar – Komplettering av sjökrogsregistreringen i östra Mälaren: Koffsan i Järfälla
 • 180 (mt 1981:4): Matsson, Kjell-Ove – Södra farleden: Bockholmsund–Stockholm (Mälaren)
 • 217a (mt 1982:2): Fredberg, Björn; Mäkele, Tero – Kongsöhrsvraket
 • 349 (mt 1984:3): Matsson, Kjell-Ove – Ur Kjell-Ove Matssons vrakregister I
 • 358 (mt 1984:4): Matsson, Kjell-Ove – Ur Kjell-Ove Matssons vrakregister II
 • 543 (mt 1991:3-4): Jarlsbo, Lars; Nilsson, Per-Olof – Röda längan vid Mälarhusen
Mätutrustning
 • 376b (mt 1985:3): Pettersson, Per-Arne – Mätutrustning för tvärsektionsmätning

Naust
 • 33c (mt 1979:2): Rolfsen, Perry – Båtnaust på Jaerkysten
Nilen
 • 450 (mt 1988:1): Lindmark, Bo – Tidiga Nilfarkoster – del 1
 • 458 (mt 1988:2): Lindmark, Bo – Tidiga Nilfarkoster – del 2
 • 465 (mt 1988:3): Lindmark, Bo – Tidiga Nilfarkoster – del 3
Nilfarkoster
 • 450 (mt 1988:1): Lindmark, Bo – Tidiga Nilfarkoster – del 1
 • 458 (mt 1988:2): Lindmark, Bo – Tidiga Nilfarkoster – del 2
 • 465 (mt 1988:3): Lindmark, Bo – Tidiga Nilfarkoster – del 3
Nitar
 • 244 (mt 1982:4): Westerdahl, Christer – Apropå beslag/nitar
 • 282a (mt 1983:3): Virtanen, Heikki – Båtnitar. En jämförande studie av några järnnitsfynd från kända och eventuella båtgravar
Nordlandsbåt
 • 157b (mt 1981:2): Nordlandsbåden – analyseret og prøvesejlet af Vikingeskibshallen bådelaug
Norge
 • 48a (mt 1979:3): Fastner Jørgen; Gaustad, Fredrik; Kloster, Johan (m.fl.) – Fregattskipet Perlen 16 mars 1781 utgravning 1975
 • 61a (mt 1979:4): Syse, Bent – Leden på Vestlandet
 • 82 (mt 1980:2): Bang Andersen, Arne; Grude, Egil Harald – Stavanger museum – Sjøfartsmuseet
 • 134 (mt 1981:1): Aukan, Nils; Westerdahl, Christer – Norge – en kort rapport från Kristiansund
 • 157c (mt 1981:2): Faerøyvik, Bernhard; Faerøyvik, Øystein; Christensen, Arne Emil jr (red.) – Inshore Craft of Norway
 • 272 (mt 1983:2): Lothe, Sjur; Westerdahl, Christer – Undervattensarkeologi vid ett stenbrott – En undersøkelse av havbunnen utenfor Hespriholmen
 • 282c (mt 1983:3): Naevestad, Dag; Toften, Ivar – Marinarkaeologiske undersøkelser i Øksnes, Vesterålen, Nordland
 • 302 (mt 1983:4): Westerdahl, Christer – Ett skeppsikonografiskt problem: Trolltrummor
 • 303 (mt 1983:4): Fischer, Arnd – Riddarholmsskeppet. En skeppsarkeologisk beskrivning och bedömning
Norrbotten
 • 248a (mt 1982:4): Plåtmynt påträffat i Salmisviken (Norrbotten)
 • 286 (mt 1983:3): Jansson, Seth – Vrakfyndet i Salmisviken
Norrlandskusten
 • 6 (mt 1978:1): Westerdahl, Christer – Något om läget längs Norrlandskusten
 • 19 (mt 1979:1): Westerdahl, Christer – Något om läget längs Norrlandskusten
 • 140 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer – Notis om Norrlandskusten
 • 264 (mt 1983:2): Enström, Erik – Decentralisering av sällskapet
 • 316 (mt 1984:1): Westerdahl, Christer – Vad som hänt i marinarkeologin i Norrland 1975–1984
Nya Svärdet
 • 394 (mt 1986:2): Söderhielm, PerNya Svärdet
Nydam
 • 304 (mt 1983:4): McGrail, Sean – The Interpretation of Archaeological Evidence for Maritime Structures
 • 417 (mt 1986:4): Lindmark, Bo – Förspända båtar III
Nyland
 • 345 (mt 1984:3): Jansson, Seth – Två stockbåtar i Skellefteå museum
Nämdöfjärden
 • 536 (mt 1991:2): Adams, Jon; Norman, Peter; Rönnby, Johan – Rapport från marinarkeologisk vrakbesiktning
Nämförsen
 • 334 (mt 1984:2): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
Närpe
 • 398 (mt 1986:2): Toivanen, Pekka; Westerdahl, Christer – Dykarläger i Närpes havsområde, Österbotten

Orfeus
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
Ortnamn
 • 186 (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Om ortnamn
 • 188a (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Ortnamn i Skärgården I
 • 188b (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Ortnamn i skärgården II
 • 189 (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Litteratur om skärgården. Ett urval
 • 190a (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Maritimt intressanta ortnamnsleder (med ortnamnstyper)
 • 190b (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Kartor från Blekinge till Norrbotten över äldre ortnamnstyper
 • 404 (mt 1986:3): Westerdahl, Christer – Vender, kurer och ester – några idéer om maritima ortnamn
Oskarshamnkogg
 • 537 (mt 1991:2): Cederlund, Carl Olof – Handelsvaror i 1200-talets sjöfart – De spåras med mikroanalys i Oskarshamns-koggen
Osteologiska föreningen
 • 279 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer – Redaktionens arkiv – ett minne blott!
Ostindiefarare
 • 135 (mt 1981:1): Ingelman-Sundberg, Catharina – Undervattensarkeologi i Australien
 • 364 (mt 1985:1): Cederlund, Carl Olof – Utgrävningen och bärgningen av den holländska ostindiefararen Amsterdam
 • 372 (mt 1985:2): Cederlund, Carl Olof – Utgrävningsmetoderna vid utgrävningen av V.O.C.-skeppet Amsterdam
 • 385 (mt 1985:4): Wästfelt, Anders; Johansson, Ingela; Olsvik, Alf – Berättelsen om Svenska Ostindiska Companiet och skeppet Götheborg
 • 397 (mt 1986:2): Ingelman-Sundberg, Catharina – Funderingar kring resterna av ostindiefararen Götheborg
Ottar
 • 299a (mt 1983:4): Lund, Niels (red.) – Ottar and Wulfstan. To rejsebeskrivelser fra vikingetiden
 • 326d (mt 1984:1): Lund, Niels (red.) – Ottar and Wulfstan. To rejsebeskrivelser fra vikingetiden

Papegojan
 • 394 (mt 1986:2): Söderhielm, PerNya Svärdet
Perlen
 • 145 (mt 1981:2): Berge, Tore – Oppmåling (’uppmätning’) av Perlen
Perseus
 • 545 (mt 1991:3-4): Mäss, Vello – On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625
Peter den store
 • 534 (mt 1991:2): Toivanen, Pekka – Den ryska skärgårdsflottans sjötåg till Öster- och Västerbotten 1714
Pionjärer
 • 152 (mt 1981:2): Cederlund, Carl Olof – Pionjärer: Harald Åkerlund – en banbrytare inom svensk marinarkeologi
 • 260 (mt 1983:1): Westerdahl, Christer – Pionjärer (III) Lundell, Jerker: ”Arbetsplan till kulturhistorisk fyndkarta över Göteborgs och Bohus läns kustvattenområden” (1950)
 • 268 (mt 1983:2): Varenius, Björn – Pionjärer IV: Axel Zetterling
Planskiss
 • 569 (mt 1992:4): Ljungkvist, John – Revskärsvraket – En jämförande studie utifrån planritningen
 • 570 (mt 1992:4): Theander, Christian – Uppmätning av däcksplan
Polen
 • 405 (mt 1986:3): Norberg, Gunilla – Medeltida båtfynd från Vik, Söderby-Karl sn, Uppland
 • 432 (mt 1987:2): Westerdahl, Christer; Karlsson, Lennart – Resan till DDR/Polen 6–12/5 1987
 • 502 (mt 1990:1): Halemba, Adam – The genesis and prospects of Polish underwater archaeological investigations in the Baltic. A short presentation of researches in Puck
Porslin
 • 16 (mt 1979:1): Lundin, Per-Erik; Matsson, Kjell-Ove – Rörstrandsporslin 1755
Projekt skeppsvrak
 • 58 (mt 1979:4): Enström, Erik – Projekt skeppsvrak
Propplod
 • 236 (mt 1982:3): Sandberg, Lars – Brev till redaktören
Pålspärr
 • 131 (mt 1981:1): Westerdahl, Christer – Farledsspärrar ännu en gång!
 • 160c (mt 1981:3): Pålspärr (Fotevik)
 • 245 (mt 1982:4): Ingelman-Sundberg, Catharina – 900-åriga vrak i Foteviken – ett marinarkeologiskt smörgåsbord!
 • 370 (mt 1985:2): Alopaeus, Harry – Undersökningen av undervattenspalissaderna vid Axevalla hus
 • 544 (mt 1991:3-4): Ingelman-Sundberg, Catharina; Rönnby, Johan; Pettersson, Per-Arne (foto) – Marinarkeologiska undersökningar utanför Birka på Björkö i Mälaren 1990. Etapp 1
Pålverk
 • 39 (mt 1979:3): Westerdahl, Christer – Pålverket vid Axevalla hus
 • 226 (mt 1982:3): Alopaeus, Harry – Raseborgs yttersta försvarsanordningar
 • 323 (mt 1984:1): Alopaeus, Harry; redaktionen – Pålverket vid Axevalla hus
 • 344 (mt 1984:3): Alopaeus, Harry – Raseborgs yttre försvarsverk – samt nyare rön om liknande pålverk
 • 570 (mt 1992:4): Theander, Christian – Uppmätning av däcksplan

Raseborg
 • 226 (mt 1982:3): Alopaeus, Harry – Raseborgs yttersta försvarsanordningar
 • 344 (mt 1984:3): Alopaeus, Harry – Raseborgs yttre försvarsverk – samt nyare rön om liknande pålverk
Regalskepp
 • 508 (mt 1990:2): Anders Franzen och regalskeppen
Remmare
 • 343 (mt 1984:3): Alborg, Anders – Tillverkning av remmare
Resande Man
 • 283 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer – Något om Resande Man
 • 284 (mt 1983:3): Busch, Ulf – Så fann vi Resande Man – nu skall hon identifieras!
 • 285 (mt 1983:3): Steger, Else (översättning)Resande Mans förlisning 1660 – ur en källa
 • 286 (mt 1983:3): Jansson, Seth – Vrakfyndet i Salmisviken
 • 348 (mt 1984:3): Franzén, Anders – Spökskeppet Resande Man
Reval
 • 395 (mt 1986:2): Arens, Ilmar – Träpinnat vrakfynd i Estland
Revskärsvraket
 • 566 (mt 1992:4): Rönnby, Johan – Specialnummer: Vraket vid Revskär
 • 567 (mt 1992:4): Virgin, Karin – Samhälle och sjöfart under 1800-talet
 • 568 (mt 1992:4): Eriksson, Mats – Gamla sjöleder i Landsortsområdet
 • 569 (mt 1992:4): Ljungkvist, John – Revskärsvraket – En jämförande studie utifrån planritningen
 • 570 (mt 1992:4): Theander, Christian – Uppmätning av däcksplan
 • 571 (mt 1992:4): Stark, Kenneth – Skrovprofilen, en jämförande studie
 • 572 (mt 1992:4): Sundström, Lars – Beskrivning av arbetet med skrovprofilen
 • 573 (mt 1992:4): Nilsson, Christina; Radakovits, Julijana – Skeppets intimring
 • 574 (mt 1992:4): Lindström, Marcus – En studie av förstävar
 • 575 (mt 1992:4): Björck, Niclas – Bråspel som medel för grovdatering av skeppsvrak
 • 576 (mt 1992:4): Bäverstam, Lena – Riggens och seglens utveckling under 1700- och 1800-talen
 • 577 (mt 1992:4): Kenas, Jaak – Identifieringen av vraket vid Revskär, Nynäshamn
Riddarholmsskeppet
 • 303 (mt 1983:4): Fischer, Arnd – Riddarholmsskeppet. En skeppsarkeologisk beskrivning och bedömning
 • 336 (mt 1984:2): Fischer, Arnd – Riddarholmsskeppet – några anteckningar kring ett omdaterat fartyg
Rigg
 • 576 (mt 1992:4): Bäverstam, Lena – Riggens och seglens utveckling under 1700- och 1800-talen
Riksens Ständer
 • 395 (mt 1986:2): Arens, Ilmar – Träpinnat vrakfynd i Estland
Ringaren
 • 13 (mt 1979:1): Svenwall, Nils – Ringaren, etapp II
Roskilde
 • 20a (mt 1979:1): Crumlin-Pedersen, Ole – Søvejen til Roskilde
 • 218 (mt 1982:2): Svensson, Åke – Hjulångaren Erik Nordevall
Roslagen
 • 32b (mt 1979:2): von Kantzow, Ursula – Norra Roden ur marinarkeologisk synpunkt – valda områden i Frösåkers härad under vikingatid/äldre medeltid
 • 121d (mt 1980:4): Roslagens sjöfartsminnesförening
Runstenar
 • 129 (mt 1981:1): Matsson, Kjell-Ove – Förlist pråm, lastad med runstenar
Ryssugnar
 • 151 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer – Något om ryssugnar
Råsegel
 • 415 (mt 1986:4): Teir, Lise-LottHelgas råseglarprojekt – Rapport från seglingssäsongen 1986
 • 435 (mt 1987:2): Teir, Lise-Lott – Vill du lära dig segla råriggat?

S:t Nikolaj
 • 289 (mt 1983:3): Alopaeus, Harry – Finländsk vrakkavalkad
Salama
 • 98 (mt 1980:3): Westerdahl, Christer – Något om M/S Salama
Salmisviken
 • 248a (mt 1982:4): Plåtmynt påträffat i Salmisviken (Norrbotten)
 • 286 (mt 1983:3): Jansson, Seth – Vrakfyndet i Salmisviken
Saltskutan
 • 376a (mt 1985:3): Petersen, Britt-Marie (sammanställning) – Marinarkeologiska projektet Saltskutan, Dalarö
 • 376b (mt 1985:3): Pettersson, Per-Arne – Mätutrustning för tvärsektionsmätning
 • 431 (mt 1987:2): Petersen, Britt-Marie – Identifiering av Saltskutan, ett handelsfartyg förlist i Dalarö hamn 1709
 • 440 (mt 1987:3): Westerdahl, Christer – Kommentar till ”Saltskutan”
 • 457 (mt 1988:2): Petersen, Britt-Marie – Svar till Christer Westerdahl angående flöjtskeppet Anna Maria
 • 468 (mt 1988:4): Petersen, Britt-Marie – Flöjtskeppet Anna Marias första seglats 1694
 • 473 (mt 1988:4): Petersen, Britt-Marie – Ubåten i Dalarö
 • 561 (mt 1992:3): Rönnby, Susanne; Pettersson, Per-Arne (foto och teckningar) – Projektet Saltskutan och Anna Maria
Samarbete (Dykare-Museer)
 • 204 (mt 1982:2): Westerdahl, Christer – Konkret samarbete
 • 205 (mt 1982:2): Westerdahl, Christer – Hur långt har man egentligen nått med samarbetet?
Samsö
 • 20c (mt 1979:1): Nancke-Krogh, Søren – Sagntidens havn
Sandhammaren
 • 543 (mt 1991:3-4): Jarlsbo, Lars; Nilsson, Per-Olof – Röda längan vid Mälarhusen
SEAS
 • 549 (mt 1991:3-4): Lindström, Tal – Före Columbus: UV-arkeologi i Nya Världen
Severn av Carlscrona
 • 541 (mt 1991:2): Eriksson, Ulf – Är ”Trubbnos” briggen Severn av Carlskrona?
Side scan sonar
 • 423 (mt 1987:1): Matsson, Kjell-Ove – Side Scan Sonar i marinarkeologins tjänst
 • 445 (mt 1987:4): Söderberg, Per – Side Scan Sonarns princip och användning
Simson
 • 394 (mt 1986:2): Söderhielm, PerNya Svärdet
Sjömått
 • 43 (mt 1979:3): Westerdahl, Christer – Om gamla sjömått [I]: Vika, vikusjö, veckosjö
 • 54 (mt 1979:4): Nyström, Maurits – Gamla sjömått [II]: Skeppsmätning (”läst”)
 • 178 (mt 1981:4): Westerdahl, Christer – Gamla sjömått (III)
Skalekväden
 • 299b (mt 1983:4): Malmros, Rikke – Leding og skjaldekvad
Skalk
 • 20d (mt 1979:1): Westerdahl, Christer – Skalk
Skaraborg
 • 28 (mt 1979:2): Hallbäck, Peter – Marinarkeologiska objekt i kulturvårdsplanering; 1) Skaraborgs län
 • 36 (mt 1979:3): Hallbäck, Peter – Tillägg till översikten kring Skaraborgs län (i Medd nr 2/79)
 • 78 (mt 1980:2): Hallbäck, Peter; Hallbäck, Sven Axel – Kulturvårdsplanering Underlagsmaterial Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Skattjakt
 • 526 (mt 1990:4): Cederlund, Carl Olof – Den marinarkeologiska krisen
Skellefteå
 • 71 (mt 1980:1): Jansson, Seth – Skellefteå museum och marinarkeologi
 • 345 (mt 1984:3): Jansson, Seth – Två stockbåtar i Skellefteå museum
 • 416 (mt 1986:4): Westerdahl, Christer – Myntvraket – Inga av Härnösand år 1835?
Skeppareskrån
 • 247 (mt 1982:4): Matsson, Kjell-Ove – En möjlig källa till vrakpositioner: Skeppareskråna
Skinnbåtar
 • 53 (mt 1979:4): Ågren, Georg – Från stockbåt till skinnbåt
 • 185a (mt 1981:4): Johnstone, Paul – The Sea-Craft of Prehistory
 • 307 (mt 1983:4): Ellmers, Detlev – Ein Fellboot-Fragment der Ahrensburger Kultur aus Husum, Schleswig-Holstein?
 • 408 (mt 1986:3): Petersen, H.C. – Skinboats of Greenland
Skrovform
 • 571 (mt 1992:4): Stark, Kenneth – Skrovprofilen, en jämförande studie
 • 572 (mt 1992:4): Sundström, Lars – Beskrivning av arbetet med skrovprofilen
Skåne
 • 171 (mt 1981:3): Lindqvist, Per-Inge; Westerdahl, Christer – Lödde kar
 • 213 (mt 1982:2): Söderhielm, Per – Marinarkeologi i Skåne
 • 517 (mt 1990:3): Hansen, Lars; Andersson, Kjell; Hallberg, Putte (foto) – Skånsk submarin kultur och natur – en beskrivning
 • 528 (mt 1991:1): Hansen, Lars – Ett forntida insektsbett, eller?
Skärgårdsflotta
 • 534 (mt 1991:2): Toivanen, Pekka – Den ryska skärgårdsflottans sjötåg till Öster- och Västerbotten 1714
Skärgårdsmuseet
 • 121e (mt 1980:4): Föreningen skärgårdsmuseet
Slaviska fartyg
 • 182 (mt 1981:4): Westerdahl, Christer – Något om slaviskt båtbyggeri vid Östersjön – Funderingar kring vikingatid
 • 194b (mt 1982:1): Tillägg till litteraturen om ”slaviska” båtar i Medd 4/1981
Smolarek, Przemyslaw (Orbit)
 • 539 (mt 1991:2): Westerdahl, Christer – Till Przemyslaw Smolareks minne
SOIC
 • 385 (mt 1985:4): Wästfelt, Anders; Johansson, Ingela; Olsvik, Alf – Berättelsen om Svenska Ostindiska Companiet och skeppet Götheborg
Sparlösa
 • 417 (mt 1986:4): Lindmark, Bo – Förspända båtar III
Spärr
 • 486 (mt 1989:1-2): Alopaeus, Harry – Spärrbyggnader under vatten vid Stegeborg
SSDF
 • 514 (mt 1990:3): Ingelman-Sundberg, Catharina – Avtal mellan MAS och SSDF
 • 542 (mt 1991:3-4): Dahlman-Rönnby, Susanne – MAS och SSDF
Stavanger
 • 82 (mt 1980:2): Bang Andersen, Arne; Grude, Egil Harald – Stavanger museum – Sjøfartsmuseet
 • 305 (mt 1983:4): Grude, Egil Harald – Skip og havn. Marinarkeologi i Rogaland
Stavarsskatt
 • 362 (mt 1985:1): Östergren, Majvor; Varenius, Björn – Den gotländska vikingahamnen i Burs
Stegeborgs slott
 • 413 (mt 1986:3): Westerdahl, Christer – Marinarkeologiska undersökningar vid Stegeborgs slott i Östergötland 1986
Stegeborgsslott
 • 486 (mt 1989:1-2): Alopaeus, Harry – Spärrbyggnader under vatten vid Stegeborg
Stenbrott
 • 185a (mt 1981:4): Johnstone, Paul – The Sea-Craft of Prehistory
 • 272 (mt 1983:2): Lothe, Sjur; Westerdahl, Christer – Undervattensarkeologi vid ett stenbrott – En undersøkelse av havbunnen utenfor Hespriholmen
Stenålder
 • 231 (mt 1982:3): Broadbent, Noel – Stenålderns båtbyggare vid Kågeälv
 • 237a (mt 1982:3): Andersen, Søren H. – Sunket i havet
 • 272 (mt 1983:2): Lothe, Sjur; Westerdahl, Christer – Undervattensarkeologi vid ett stenbrott – En undersøkelse av havbunnen utenfor Hespriholmen
 • 322a (mt 1984:1): Antikvariske Studier 6: Forntidsminder og Bygningsbevaring
 • 334 (mt 1984:2): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
 • 335 (mt 1984:2): Philipsen, Per Smed – Submarine stenaldersbopladser i Danmark
 • 587 (mt 1993:1): Ljungkvist, John – Submarina stenåldersboplatser
 • 644 (mt 1994:2): Wright-Schmidt, Maya – Morea – stenåldersbåtbyggaren från Tubusereia
Stenålder (?)
 • 628 (mt 1993:4): Wright-Schmidt, Maya – Lakatoi – ett handelsfartyg på Papua Nya Guinea
Stipendium
 • 24 (mt 1979:2): Kulturpris till en marinarkeolog
 • 259 (mt 1983:1): Enström, Erik – Stipendium till marinarkeolog
 • 498 (mt 1990:1): Ingelman-Sundberg, Catharina – MAS hjälper
Stockbåt
 • 116a (mt 1980:4): Westerdahl, Christer – Ett tioårsprojekt om stockbåtar
 • 116c (mt 1980:4): Westerdahl, Christer – Enkätsvar om stockbåtar på svenska museer
Stockbåtar
 • 17 (mt 1979:1): Lundin, Per-Erik; Matsson, Kjell-Ove – Stockbåt påträffad i Granfjärden, Mälaren, Södermanlands län
 • 50 (mt 1979:4): Westerdahl, Christer – Om stockbåtar
 • 51 (mt 1979:4): Westerdahl, Christer – Utriggare?
 • 52 (mt 1979:4): Jansson, Seth – Stockbåtar, utveckling och sägner
 • 53 (mt 1979:4): Ågren, Georg – Från stockbåt till skinnbåt
 • 72e (mt 1980:1): McGrail, Sean – Logboats of England and Wales
 • 113 (mt 1980:4): Westerdahl, Christer – Skeppsbyggnadskonstens historia/Stockbåtsprojektet
 • 116b (mt 1980:4): Jansson, Jonas – Träd, stock … stockbåt? (eller: På jakt efter den förhistoriska stockbåten)
 • 117 (mt 1980:4): Westerdahl, Christer – Litteratur om stockbåtar (en preliminär lista)
 • 125 (mt 1981:1): Westerdahl, Christer – Stockbåtsinventeringen
 • 166 (mt 1981:3): Notis om stockbåtar (C-14-analys)
 • 176 (mt 1981:4): Ågren, Per-Uno – Sydda båtar och stockbåtar
 • 197a (mt 1982:1): Meddelandens stockbåtsinventering framskrider
 • 197b (mt 1982:1): Ny C-14-datering
 • 197c (mt 1982:1): Ett tillägg till ”Litteratur om stockbåtar”
 • 227 (mt 1982:3): Westerdahl, Christer – Stockbåtar: C-14-datering (Ångermanland resp. Västergötland); bärgning (Mälaren)
 • 228 (mt 1982:3): Korhonen, Olavi – Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska bakgrund
 • 252a (mt 1982:4): Från stockbåt till skinnbåt?
 • 252b (mt 1982:4): Stockbåtsinventeringen
 • 275 (mt 1983:2): Westerdahl, Christer – Stockbåtar och sydda båtar: dateringar
 • 291 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer – Mortises and Tenons i Nordvästeuropa?
 • 317 (mt 1984:1): Westerdahl, Christer – Äntligen något nytt på stockbåtsfronten!
 • 345 (mt 1984:3): Jansson, Seth – Två stockbåtar i Skellefteå museum
 • 598 (mt 1993:2): Stockbåt i Botkyrka
Stockbåtar (?)
 • 628 (mt 1993:4): Wright-Schmidt, Maya – Lakatoi – ett handelsfartyg på Papua Nya Guinea
Stockbåter
 • 644 (mt 1994:2): Wright-Schmidt, Maya – Morea – stenåldersbåtbyggaren från Tubusereia
Stockholm
 • 157f (mt 1981:2): Cederlund, Carl Olof; Söderberg, Sverker – Båtar i 1600-talets Stockholm – om sex båtfynd i kv Hästen
 • 180 (mt 1981:4): Matsson, Kjell-Ove – Södra farleden: Bockholmsund–Stockholm (Mälaren)
Stockholms skärgård
 • 37 (mt 1979:3): Linnér, Kjell – Något om fornlämningar i Stockholms skärgård
 • 149 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer; Loggert, Henning – Om sjökrigshändelser i Stockhloms norra skärgård (kring vraket vid Tuna, Åkersberga)
 • 345 (mt 1984:3): Jansson, Seth – Två stockbåtar i Skellefteå museum
Stora Sophia
 • 68 (mt 1980:1): Lisberg-Jensen, OleStora Sophia – västkustens Vasa
 • 75 (mt 1980:2): Westerdahl, ChristerStora Sophia heter hon!
 • 480 (mt 1989:1-2): Åshede, Kjell – Projektet Stora Sophia
Storhällorna
 • 235 (mt 1982:3): Westerdahl, Christer – Förlisningen vid Storhällorna 1643
Stranda
 • 301 (mt 1983:4): Cederlund, Carl Olof – Marinarkeologin i Stranda – om spåren efter en mångsidig och spännande maritim kultur
Stratigrafi
 • 605 (mt 1993:2): Rönnby, Johan – Arkeologisk stratigrafi under vattnet
Stringer
 • 179 (mt 1981:4): Westerdahl, Christer – Stringer – en langvise?
Styvnäs
 • 427 (mt 1987:1): Westerdahl, Christer – Styrnäs – en medeltidsborg i Ångermanälven. Kort om ett nytt projekt
Stäket
 • 614 (mt 1993:3): RAÄ UV vid Stäket
Stävprydnad
 • 274 (mt 1983:2): Westerdahl, Christer – Åter om järnåldersankare o. dyl.
Svalbard
 • 319 (mt 1984:1): Westerdahl, Christer – Marinarkeologi på Spetsbergen
Sveaborg
 • 269 (mt 1983:2): Alopaeus, Harry – Rapport från Finland: Undervattensdokumentation av skeppskyrkogården öster om Sveaborg
Sydda båtar
 • 118 (mt 1980:4): Westerdahl, Christer – Något om sydda båtar
 • 172 (mt 1981:3): Westerdahl, ChristerYtterligare en sydd båt från Karelen – The Annual Report 1980
 • 176 (mt 1981:4): Ågren, Per-Uno – Sydda båtar och stockbåtar
 • 177 (mt 1981:4): Westerdahl, Christer – Fyndplatser för sydda båtar i Norden
 • 193 (mt 1982:1): Dateringen av Mekrijärvibåten
 • 208 (mt 1982:2): Westerdahl, Christer – Kartan över sydda båtfynd
 • 228 (mt 1982:3): Korhonen, Olavi – Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska bakgrund
 • 261 (mt 1983:1): Westerdahl, Christer – Lite kartor från ett pågående forsknings- och katalogarbete: Sydda båtar och något om träpinnade s.k. ”slaviska” fartyg
 • 275 (mt 1983:2): Westerdahl, Christer – Stockbåtar och sydda båtar: dateringar
 • 301 (mt 1983:4): Cederlund, Carl Olof – Marinarkeologin i Stranda – om spåren efter en mångsidig och spännande maritim kultur
Sägner
 • 210 (mt 1982:2): Westerdahl, Christer – Månadens tema: Om sägner och muntlig tradition
Södermanlandslän
 • 72c (mt 1980:1): Westerdahl, Christer – Södermanlands kust och skärgård
Södertälje
 • 253 (mt 1983:1): Westerdahl, Christer – Meddelanden 5 år 1983!
Sökdrake
 • 21 (mt 1979:1): Sökdraken LDC 1 (Nordmaling)

Tegel
 • 132 (mt 1981:1): Matsson, Kjell-Ove – Om tegel
 • 263a (mt 1983:1): Skaarup, Jørgen – Lastet med tegl
Tegelvraket
 • 250 (mt 1982:4): Jansson, Seth – Tegelvraket
 • 308 (mt 1983:4): Westerberg, Karin – Cypriote Ships from the Bronze Age to c 500 BC
 • 309 (mt 1983:4): Boberg, Kurt; Öhman, Alf – Vrak och sjöolyckor vid Västerbottens kust
Texel
 • 453 (mt 1988:1): Maarleveld, Thijs – Marine Archaeological Research off the Isle of Texel, The Netherlands
Tidning (MAS)
 • 455 (mt 1988:2): Enström, Erik – Tidningens framtid
 • 467 (mt 1988:4): Enström, Erik – Marinarkeologiska sällskapet och Meddelanden
 • 479 (mt 1989:1-2): Tamme, Toomas – Vår nya kostym
 • 487 (mt 1989:3): Tamme, Toomas – Hallå – var är ni?
Trefotsgrytor
 • 536 (mt 1991:2): Adams, Jon; Norman, Peter; Rönnby, Johan – Rapport från marinarkeologisk vrakbesiktning
Trierer
 • 446 (mt 1987:4): Lindmark, Bo – Förspänning av grekiska trierer
Trolltrummor
 • 302 (mt 1983:4): Westerdahl, Christer – Ett skeppsikonografiskt problem: Trolltrummor
Trubbnos
 • 541 (mt 1991:2): Eriksson, Ulf – Är ”Trubbnos” briggen Severn av Carlskrona?
Träpinnade båtar
 • 261 (mt 1983:1): Westerdahl, Christer – Lite kartor från ett pågående forsknings- och katalogarbete: Sydda båtar och något om träpinnade s.k. ”slaviska” fartyg
 • 270 (mt 1983:2): Högnäs, Per-Ove – Den åländska storbåten
 • 291 (mt 1983:3): Westerdahl, Christer – Mortises and Tenons i Nordvästeuropa?
 • 395 (mt 1986:2): Arens, Ilmar – Träpinnat vrakfynd i Estland
Trävirke
 • 119 (mt 1980:4): Rollof, Yngve – Träslag i äldre skepps- och båtbygge – en översikt
Tybrind vig
 • 335 (mt 1984:2): Philipsen, Per Smed – Submarine stenaldersbopladser i Danmark

Ubåt
 • 473 (mt 1988:4): Petersen, Britt-Marie – Ubåten i Dalarö
Uikujoki
 • 334 (mt 1984:2): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
Uleåborg
 • 234 (mt 1982:3): Kehusmaa, Aimo – Vrakforskning vid Nordösterbottens museum i Uleåborg
Ulvön
 • 33b (mt 1979:2): Söderberg, Kjell E.G. – Lotsarna på Ulvön – några anteckningar kring Ulvö lotsplats historia
Umiaq
 • 157a (mt 1981:2): Westerdahl, Christer – Umiaq’en fra Peary Land
Utbildning
 • 138 (mt 1981:2): Westerdahl, Christer – Om utbildning
Utspända båtar
 • 473 (mt 1988:4): Petersen, Britt-Marie – Ubåten i Dalarö

Valfångst
 • 196 (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Marinarkeologi och valfångst
Varangerfjord
 • 334 (mt 1984:2): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
Varv
 • 195 (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Några varvs- och båtbyggartillbehör/-redskap
 • 231 (mt 1982:3): Broadbent, Noel – Stenålderns båtbyggare vid Kågeälv
Vasa
 • 72d (mt 1980:1): Cederlund, Carl Olof – Folket som byggde Wasa. En bok om Stockholms skeppsgård
 • 136a (mt 1981:1): Landström, Björn – Regalskeppet Vasan från början till slutet
 • 262a (mt 1983:1): Hamilton, Edward; Sandström, Anders – Sjöstrid på Wasas tid – taktik, artilleri och handeldvapen
 • 262b (mt 1983:1): Kaijser, Ingrid; Nathorst-Böös, Ernst; Persson, Inga-Lill – Ur sjömannens kista och tunna – personliga tillhörigheter på Wasa
 • 278a (mt 1983:2): Skenbäck, Urban – Sjöfolk och knektar på Wasa
Vassända
 • 85 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Vassända-vraket
Vega
 • 583 (mt 1993:1): Planer på att bärga Vega
Vender
 • 404 (mt 1986:3): Westerdahl, Christer – Vender, kurer och ester – några idéer om maritima ortnamn
Verktyg
 • 195 (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Några varvs- och båtbyggartillbehör/-redskap
 • 231 (mt 1982:3): Broadbent, Noel – Stenålderns båtbyggare vid Kågeälv
Vikingaskepp
 • 79 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Vikingafartyg i Finland
Vikingatid
 • 120 (mt 1980:4): Varenius, Björn – Vikingatiden okey – men sen då?
 • 173b (mt 1981:3): Schnall, Uwe – Navigation der Wikinger
 • 201f (mt 1982:1): Saugmann, S.A. – Vikingernes tidsregning og kursmetode
 • 222 (mt 1982:3): Westerdahl, Christer – Vikingatid på Södertörn?
 • 362 (mt 1985:1): Östergren, Majvor; Varenius, Björn – Den gotländska vikingahamnen i Burs
 • 389 (mt 1986:1): Lundahl, Lars – Hur seglade vikingarna?
 • 405 (mt 1986:3): Norberg, Gunilla – Medeltida båtfynd från Vik, Söderby-Karl sn, Uppland
 • 421 (mt 1986:4): Westerdahl, Christer – Stegeborgsspärrarna vikingatida!
Vikusjö
 • 43 (mt 1979:3): Westerdahl, Christer – Om gamla sjömått [I]: Vika, vikusjö, veckosjö
Visby
 • 500 (mt 1990:1): Fordal, Rune – Sjökatastrofen vid Visby 1566
 • 510b (mt 1990:2): Visbys föregångare hittad?
Vita havet
 • 334 (mt 1984:2): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
VOC
 • 364 (mt 1985:1): Cederlund, Carl Olof – Utgrävningen och bärgningen av den holländska ostindiefararen Amsterdam
 • 372 (mt 1985:2): Cederlund, Carl Olof – Utgrävningsmetoderna vid utgrävningen av V.O.C.-skeppet Amsterdam
Vrakbesiktning
 • 536 (mt 1991:2): Adams, Jon; Norman, Peter; Rönnby, Johan – Rapport från marinarkeologisk vrakbesiktning
vygfloden
 • 334 (mt 1984:2): Lindqvist, Christian – Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
Vänern
 • 72b (mt 1980:1): Hallbäck, Sven Axel; Ahlgren, John – Vänerns stränder – utblickar
 • 83a (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Insjöarkeologi och innerfarleder: Vänern
 • 83b (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Glimtar kring Vänern
 • 83c (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Förlisningar och vrak i Vänern
 • 83d (mt 1980:2): Westerdahl, Christer; Freudendahl, A.P. – Krogar; Varv vid Vänern; Ankarplater/lastageplatser/hamnar
 • 84 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Stenålder under vattnet i Vänern?
 • 85 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – Vassända-vraket
 • 86 (mt 1980:2): Björk, Kjell – Hattefuraskutan – kanske en av Vänerns blockskutor
 • 87 (mt 1980:2): Westerdahl, Christer – En notis ur källorna – om ett eldhärjat 1700-talsfartyg i Hjäla hamn
 • 99 (mt 1980:3): Westerdahl, Christer – Sjunkna fartyg i Vänern
 • 248b (mt 1982:4): Fartygsvrak påträffat i Tössebäckens skärgård i Vänern
Västerbotten
 • 33a (mt 1979:2): Boberg, Kurt – Västbottnisk skeppslista
 • 321 (mt 1984:1): Westerdahl, Christer – Anders Franzén på vrakjakt igen
 • 534 (mt 1991:2): Toivanen, Pekka – Den ryska skärgårdsflottans sjötåg till Öster- och Västerbotten 1714
Västergötland
 • 227 (mt 1982:3): Westerdahl, Christer – Stockbåtar: C-14-datering (Ångermanland resp. Västergötland); bärgning (Mälaren)
Vättern
 • 88a (mt 1980:2): Samuelson, Gunnar – Något om tidigare sjöfart på Vättern
 • 88b (mt 1980:2): Westerdahl, Christer; Axelsson, Carl Johan; Bergenblad, Harry; Karlsson, H – Varv vid Vättern; Krogar; Hamnar, ankar- och lastageplatser
 • 89 (mt 1980:2): Bergenblad, Harry – Vättern – ett arkiv för geologi och arkeologi
 • 100 (mt 1980:3): Samuelson, Gunnar – Sjunkna skepp i Vättern
 • 121a (mt 1980:4): Vrak i Vättern
 • 218 (mt 1982:2): Svensson, Åke – Hjulångaren Erik Nordevall

Wulfstan
 • 299a (mt 1983:4): Lund, Niels (red.) – Ottar and Wulfstan. To rejsebeskrivelser fra vikingetiden
 • 326d (mt 1984:1): Lund, Niels (red.) – Ottar and Wulfstan. To rejsebeskrivelser fra vikingetiden

Zeewijk
 • 239 (mt 1982:4): Ingelman-Sundberg, Catharina – Relics from the Dutch Indiaman Zeewijk, Foundered in 1727
Zetterling, A
 • 268 (mt 1983:2): Varenius, Björn – Pionjärer IV: Axel Zetterling

Åbyn
 • 358 (mt 1984:4): Matsson, Kjell-Ove – Ur Kjell-Ove Matssons vrakregister II
Åkerlund, H
 • 92 (mt 1980:2): Varenius, Björn – Harald Åkerlund in memoriam
 • 152 (mt 1981:2): Cederlund, Carl Olof – Pionjärer: Harald Åkerlund – en banbrytare inom svensk marinarkeologi
Ångermanland
 • 227 (mt 1982:3): Westerdahl, Christer – Stockbåtar: C-14-datering (Ångermanland resp. Västergötland); bärgning (Mälaren)
 • 235 (mt 1982:3): Westerdahl, Christer – Förlisningen vid Storhällorna 1643
 • 427 (mt 1987:1): Westerdahl, Christer – Styrnäs – en medeltidsborg i Ångermanälven. Kort om ett nytt projekt

Älvsnabben
 • 130 (mt 1981:1): Kaijser, Ingrid; Westerdahl, Christer – Älvsnabbenvraket
 • 201e (mt 1982:1): Kaijser, Ingrid – Vraket vid Älvsnabben. Dokumentation last och utrustning
Äskekärr
 • 44 (mt 1979:3): Olsson, Lars Erik – Nytt om Äskekärrsbåten
 • 104 (mt 1980:3): Westerdahl, Christer – Äskekärrsskeppet in memoriam?
 • 192 (mt 1982:1): Westerdahl, Christer – Nytt om Äskekärrsskeppet

Öresund
 • 587 (mt 1993:1): Ljungkvist, John – Submarina stenåldersboplatser
 • 595 (mt 1993:2): Petersen, Susanne – Er bunden af Øresund nået?
Öresundstullarna
 • 109 (mt 1980:3): Ahlström, Christian – Öresundstullarna som komplement till sjöhistorisk forskning i Östersjön
Örlogsskepp
 • 240 (mt 1982:4): Cederlund, Carl Olof – Bara örlogsskepp?
 • 242 (mt 1982:4): Franzén, Anders – Varför forska i örlogsskepp?
 • 347 (mt 1984:3): Norman, Peter – Nyttan av spektakulära örlogsskepp
Örnsköldsvik
 • 161 (mt 1981:3): Westerdahl, Christer – Den maritimhistoriska konferensen i Örnsköldsvik
Örstaristningen
 • 214 (mt 1982:2): Langhorst, Peter; Skoog, Ingvar – Örstaristningen i ny belysning
Ösel
 • 395 (mt 1986:2): Arens, Ilmar – Träpinnat vrakfynd i Estland
Österbotten
 • 398 (mt 1986:2): Toivanen, Pekka; Westerdahl, Christer – Dykarläger i Närpes havsområde, Österbotten
Östergöthland
 • 540 (mt 1991:2): Adams, Jon; Norman, Peter; Rönnby, Johan – Marinarkeologisk besiktning av hjulångaren Östergöthland 20–21/10 1990
Östersjön
 • 201c (mt 1982:1): Voipio, Aarno (red.) – The Baltic sea
 • 489 (mt 1989:3): Cederlund, Carl Olof – Sjövägarna vid svenska Östersjökusten på 1200-talet [– del 1]
 • 496 (mt 1989:4): Cederlund, Carl Olof – Sjövägarna vid svenska Östersjökusten på 1200-talet – del 2