Integritetspolicy och personuppgiftpolicy

Vilka vi är.

Vår webbplatsadress är: http://marinarkeologi.nu.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cookie-filer

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

MAS Personuppgiftpolicy – beslutad av styrelsen januari 2020

MAS hantering av personuppgifter

Marinarkeologiska sällskapet grundades 1978 och utgör ett nätverk för alla med intresse för den maritimt inriktade arkeologin och historien samt arkeologin under vatten. Sällskapet samlar arkeologer, historiker, etnologer och allmänhet med ett specialintresse för maritim kultur och forskning. Detta görs bland annat genom olika typer av projekt och aktiviteter inom föreningens regi samt en årlig rikskonferens för medlemmar och övrigt intresserade samt produktion och distribution av föreningens tidskrift, Marinarkeologisk Tidskrift (MT).

MAS medlemsregister

För att kunna administrera medlemskap, dvs göra utskick av inbetalningar av medlemskap och annan information i föreningens syfte, distribuera MT, kalla till årsmötet samt bjuda in till konferenser, resor, utfärder och liknande, samlar MAS in och registrerar medlemmar i ett medlemsregister. De uppgifter som lagras är namn, adress, email, telefon, datum för senaste inbetalning av medlemsavgift samt datum då medlem blev medlem första gången. Ur detta register skapas regelbundet, i samband med utgivningen av MT, adresslistor med de medlemmar som skall motta aktuellt nummer.

De personuppgifter som finns i medlemsregistret är endast åtkomliga för föreningens kassör, vicekassör samt, i form av en distributionslista med medlemmars adresser, tryckeriet för MT. Personuppgifter i medlemsregistret raderas efter två år om individen inte betalat medlemsavgiften, tidigare om de aktivt meddelar att de inte vill vara medlemmar längre och vill strykas ur registret. Hedersmedlemmar, som är befriade från medlemsavgift, förblir registrerade om de inte aktivt kontaktar föreningen med önskan om radering.

MAS förmedlar, eller sprider, inga personuppgifter till tredje part förutom för att kunna genomföra ovan nämnda aktiviteter, i synnerhet distribution av MT.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling i medlemsregistret är avtal baserat på medlemskap i MAS.

Deltagande i MAS aktiviteter

Vid anmälan och deltagande i olika aktiviteter anordnade av MAS, registreras nödvändiga personuppgifter för att kunna administrera aktiviteten såsom betalningar, matpreferenser och registrering. De personuppgifter som samlas in för deltagande i olika engagemang är endast tillgängliga för styrelsen samt arrangören/-erna för aktiviteten.

Vid anmälan till MAS årliga konferens skapas en lista med namn, deltagar-/betalnings-alternativ och eventuella förtäringsval. Anmälan hanteras normalt av kassören och sker vanligtvis via inbetalning till föreningens konto. I undantagsfall kan betalning ske vid ankomst till konferensen och då registreras även uppgift om att detta på konferenslistan. Deltagarlistan distribueras inte till konferensdeltagarna utan används endast för avprickning vid ankomst och liknande administrativa uppgifter.

Vid anmälan till projekt, resor och utfärder skapas en namnlista samt uppgift om att eventuell avgift betalats. Även denna lista skapas och upprätthålls vanligen av kassören, och förmedlas, vanligtvis via epost, till projekt-/rese-/utfärdsansvarig, inför evenemanget.

Den rättsliga grunden för personuppgiftbehandling vid deltagande i aktiviteter är avtal baserat på medlemskap i MAS och individens egen anmälan om att delta i en aktivitet.

Deltagande i årsmötet kräver ingen föranmälan, och de allra flesta deltagarna är kända sedan tidigare, men i förekommande fall kontrolleras personer mot medlemsregistret. Under årsmötet upprättas en röstlängd/närvarolista som sparas/arkiveras av sekreteraren tillsammans med årsmötesprotokollet.

MAS Sociala mediekanaler.

MAS strävar efter att sprida information om händelser, aktiviteter och annat till medlemmar och den intresserade allmänheten. I MAS sociala mediekanaler länkar vi till aktiviteter, händelser, nyheter inom MAS intresseområde. I de fall administratören av social media inkluderar personuppgifter skall publiceringen av desamma baseras på samtycke från individen innan publicering.

Den lagliga grunden för personuppgiftbehandling i sociala medier är samtycke.

Personuppgiftsansvarig MAS

MAS kassör är personuppgiftsansvarig och kontaktas via mail kassör(a)marinarkeologi.info

MAS styrelse
Stockholm, Januari 2020