Mer kunskap hittar du här

Marinarkeologiska Sällskapet har en medlemstidning som ingår i medlemskapet. I den får du ta del av olika projekt, nyheter, bokrecentioner, vetenskapliga artiklar och tidningen utkommer fyra gånger per år.

Nedan hittar du fler organisationer, besöksmål och intressanta museer som har ett varierande utbud av kunskap men som alla berör marinarkeologi. Och många av våra MAS medlemmar arbetar eller har arbetat för flera av dessa vilket gör det extra roligt.