Kontakt

Styrelsen 2019

Marinarkeologiska sällskapets styrelse väljs årligen vid
föreningsstämman som äger rum i samband med sällskapets årliga konferens.

För att enkelt nå styrelsen, maila till:

info@marinarkeologi.info

PostNamn
Ordförande (2år)Christian Ohlsen
Kassör (2 år)Sven Berglöf
Ledamot Sekreterare tillika vice ordförandeGunilla Kühner
Ledamot tillika Vice kassörAndreas Widerberg
Ledamot tillika Vice sekreterarePeter Årebo
LedamotClaes Theliander
LedamotSusanna Vallejos
Suppleant 1 årRickard Rosvall
Revisor 1Jens Lindström
Revisor 2Jonas Wiklund
RevisorssuppleantOskar Sander