Författarindex


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Adams, Jon
 • 536 (mt 1991:2): Rapport från marinarkeologisk vrakbesiktning
 • 540 (mt 1991:2): Marinarkeologisk besiktning av hjulångaren Östergöthland 20–21/10 1990
Ahlström, Christian
 • 109 (mt 1980:3): Öresundstullarna som komplement till sjöhistorisk forskning i Östersjön
Ahlström, Jan
 • 1012 (mt 2000:1): Nya undersökningar av skeppsplankor från Lund
Alborg, Anders
 • 343 (mt 1984:3): Tillverkning av remmare
Alopaeus, Harry
 • 226 (mt 1982:3): Raseborgs yttersta försvarsanordningar
 • 269 (mt 1983:2): Rapport från Finland: Undervattensdokumentation av skeppskyrkogården öster om Sveaborg
 • 289 (mt 1983:3): Finländsk vrakkavalkad
 • 323 (mt 1984:1): Pålverket vid Axevalla hus
 • 344 (mt 1984:3): Raseborgs yttre försvarsverk – samt nyare rön om liknande pålverk
 • 370 (mt 1985:2): Undersökningen av undervattenspalissaderna vid Axevalla hus
 • 486 (mt 1989:1-2): Spärrbyggnader under vatten vid Stegeborg
Ambrosiani, Björn
 • 488 (mt 1989:3): Birka – vattenlederna och omlandet
Andersson, Anders Gustav
 • 371 (mt 1985:2): Några minnesanteckningar från min barndom och Gunnarstenarna
Andersson, Birger
 • 110 (mt 1980:3): MAS bröder och systrar hjälp mig
 • 175 (mt 1981:4): Ett vraks historia
Andersson, Kjell
 • 517 (mt 1990:3): Skånsk submarin kultur och natur – en beskrivning
Ankarlilja, Göran
 • 1040 (mt 2000:3-4): Marinarkeologi på Gotland
 • 1082 (mt 2001:2): Hangvarkusten på Gotland
Arens, Ilmar
 • 170 (mt 1981:3): Om förlisningar av några skepp från Dagö och Ösel i Estland i mellansvenska farvatten under senare hälften av 1600-talet.
 • 395 (mt 1986:2): Träpinnat vrakfynd i Estland
Aukan, Nils
 • 134 (mt 1981:1): Norge – en kort rapport från Kristiansund
Axell, Åke
 • 562 (mt 1992:3): Några ortsnamn vid Landsortsinloppet
 • 684 (mt 1995:2): Annotatjoner öfver wägen mellan Stockholm och Carlscrona
Axelsson, Carl Johan
 • 88b (mt 1980:2): Varv vid Vättern; Krogar; Hamnar, ankar- och lastageplatser

Bang Andersen, Arne
 • 82 (mt 1980:2): Stavanger museum – Sjøfartsmuseet
Bartholin, Thomas
 • 76 (mt 1980:2): C-14-dateringar av medeltida skeppsvrak
Bendegard, Christina
 • 95 (mt 1980:3): Bulverket
 • 494 (mt 1989:4): Museikontakt Tallinn – Visby
Berge, Tore
 • 145 (mt 1981:2): Oppmåling (’uppmätning’) av Perlen
Bergenblad, Harry
 • 88b (mt 1980:2): Varv vid Vättern; Krogar; Hamnar, ankar- och lastageplatser
 • 89 (mt 1980:2): Vättern – ett arkiv för geologi och arkeologi
Berglund, Eva
 • 754 (mt 1996:4): Stäketsundet. En plats för marinarkeologiska fältseminarier
Bergstrand, Thomas
 • 803 (mt 1997:3): Stenkretsar och tomtningar. Tema med många variationer
 • 1081 (mt 2001:2): Nygamla farleder i Göteborgs skärgård
Bjerre, Stig
 • 444 (mt 1987:4): Finske Falken Vasaskeppet – Identifikation efter fyra sekler
Björck, Niclas
 • 554 (mt 1992:1): Skeppsgården öppnar
 • 555 (mt 1992:1): Björn Landström 75 år
 • 575 (mt 1992:4): Bråspel som medel för grovdatering av skeppsvrak
 • 639 (mt 1994:1): Sammanställning av föredrag inom marinarkeologi och maritimhistoria som kan ”beställas”
 • 748 (mt 1996:4): Gästriklands nyupptäckta stenåldersboplatser
 • 861 (mt 1998:2): Arkeologisk undersökning av Galtabäck II
 • 953 (mt 1999:2): Huskvarnaviken – tio meter och 5 000 år
 • 994 (mt 2000:1): Lillegölens hemligheter
Björk, Kjell
 • 86 (mt 1980:2): Hattefuraskutan – kanske en av Vänerns blockskutor
Björkhager, Viktoria
 • 1060 (mt 2001:1): Återfunnet – ett vikingatida svärd
Blomqvist, Robert
 • 862 (mt 1998:2): Vad berättar mynten från Vasa?
Boberg, Kurt
 • 328 (mt 1984:1): Svar till Christer Westerdahl
 • 332 (mt 1984:2): Svar till Christer Westerdahl
Bogren, Britt
 • 73 (mt 1980:1): En vinterbetraktelse
Boman, Olof
 • 325 (mt 1984:1): Båtdrag vid Stora Edet?
Bonns, Bertil (foto)
 • 507 (mt 1990:2): Jacobstads Wapen
Borg, Jan
 • 786 (mt 1997:2): Land utan hav? En diskussion om den marina kulturmiljövården
Breide, Henrik
 • 559 (mt 1992:2): Fornminnesinventering i anslutning till de s.k. initerariehamnarna
Broadbent, Noel
 • 231 (mt 1982:3): Stenålderns båtbyggare vid Kågeälv
Bunse, Anders
 • 673 (mt 1995:1): Skanörskoggen – Förundersökning
 • 1014 (mt 2000:2): Vaktskifte
 • 1019 (mt 2000:2): Maritim inriktning på Citadellet i Landskrona
 • 1164 (mt 2002:2): Bättre – eller sämre?
Busch, Ulf
 • 284 (mt 1983:3): Så fann vi Resande Man – nu skall hon identifieras!
Bylin, Peter
 • 700b (mt 1995:4): Ingelman-Sundberg, Catharina – Bland hajar, karlar och vrak
Bäverstam, Lena
 • 576 (mt 1992:4): Riggens och seglens utveckling under 1700- och 1800-talen

Carlsson, Annika
 • 165 (mt 1981:3): Metod för upptagning av fragmentariska båtdelar
Cederlund, Carl Olof
 • 25 (mt 1979:2): Hamnarkeologi: Marknadshamn, gårdshamn, fiskehamn eller övernattningshamn? – Om vikingatida och medeltida hamnplatsers funktion
 • 65 (mt 1980:1): Marinarkeologin i Sverige – mål och metoder
 • 152 (mt 1981:2): Pionjärer: Harald Åkerlund – en banbrytare inom svensk marinarkeologi
 • 224 (mt 1982:3): Marinarkeologin inför 1980-talet
 • 240 (mt 1982:4): Bara örlogsskepp?
 • 301 (mt 1983:4): Marinarkeologin i Stranda – om spåren efter en mångsidig och spännande maritim kultur
 • 364 (mt 1985:1): Utgrävningen och bärgningen av den holländska ostindiefararen Amsterdam
 • 372 (mt 1985:2): Utgrävningsmetoderna vid utgrävningen av V.O.C.-skeppet Amsterdam
 • 383 (mt 1985:3): Nordisk forskarkurs – Skeppsarkeologisk dokumentationsteknik och -bearbetning
 • 476 (mt 1988:4): Inbjudan till nordiskt forskarsymposium med temat: Huvudfrågor inom nordisk skeppsarkeologi
 • 489 (mt 1989:3): Sjövägarna vid svenska Östersjökusten på 1200-talet [– del 1]
 • 496 (mt 1989:4): Sjövägarna vid svenska Östersjökusten på 1200-talet – del 2
 • 509 (mt 1990:2): Fartyget som arkeologisk och historisk kunskapskälla – ett försök till strukturering
 • 526 (mt 1990:4): Den marinarkeologiska krisen
 • 537 (mt 1991:2): Handelsvaror i 1200-talets sjöfart – De spåras med mikroanalys i Oskarshamns-koggen
 • 565 (mt 1992:3): Per Lundström in memoriam
 • 590 (mt 1993:1): Rival, Michel – La charpenterie navale romaine
 • 618 (mt 1993:3): Byggnadsritaren som blev skeppsforskare
 • 638 (mt 1994:1): Samordning av den marinarkeologiska utbildningen för sport- och fritidsdykare i Sverige
 • 656 (mt 1994:3): Olof Hasslöf in memoriam
 • 663 (mt 1994:4): Ett kort företal till Stefan Hammars artikel om dykeriverktyg i Sverige för 200 år sedan
 • 752 (mt 1996:4): Axel Härlin – Civilingenjören som blev skärgårdsforskare
 • 769 (mt 1997:1): Sport- och fritidsdykare – kulturmiljövård under vatten?
 • 801 (mt 1997:3): Öppna marinarkeologiska seminarier vid Södertörns högskola
 • 855 (mt 1998:1): Skeppstimren från örlogsskeppet Elefantens vrakplats – förslag till åtgärdsprogram
 • 995 (mt 2000:1): Acke Lindberg till minne
Christiansen, Henrik
 • 442 (mt 1987:3): Kristiansen, Kristian (red.); Fischer, Anders (red.) – Fortidsminder og Kulturhistorie
Claesson, Johanna
 • 1145 (mt 2002:1): En dag som arkeolog – dagbok från ”geggamojans hemvist”
Crumlin-Pedersen, Ole
 • 144 (mt 1981:2): Danske museer og undervandsarkaeologien
 • 434 (mt 1987:2): Udspændte stammebåde af eg

Dahlberg, Charley
 • 592 (mt 1993:1): Sportdykning och undervattenfyndigheter
Dahlman-Rönnby, Susanne
 • 533 (mt 1991:2): Ny styrelse
 • 542 (mt 1991:3-4): MAS och SSDF
Deckel, Per
 • 802 (mt 1997:3): Mer att undersöka vid Fållnäs. Kan ”diket” vara en kanal?
 • 897 (mt 1998:3): Hamnen i Empúries

Edberg, Rune
 • 667 (mt 1994:4): Vadstrup, Sören – I vikingernes kølvand
 • 689 (mt 1995:3): Vikingabåt på rullar – rapport från ett experiment
 • 737 (mt 1996:3): Från Novgorod till Svarta Havet – årets färd med Aifur stor framgång men många strapatser
 • 859 (mt 1998:2): Hur gamla är pålarna i Pålsundet?
 • 870 (mt 1998:2): Müller, Bodo – Unternehmen Wiking. Vom der Ostsee durch Weißrußlands Sümpfe zum Schwarzen Meer.
 • 918 (mt 1998:4): Bör inte Viksbåten omtolkas?
 • 925 (mt 1999:1): Repliker och rekonstruktioner
 • 927 (mt 1999:1): Valdemarsleden kan ha lett till Riga
 • 958 (mt 1999:3): Sigtuna från sjösidan – ett annat arkeologiskt perspektiv
 • 968 (mt 1999:3): Låt oss bygga efterbyggen
 • 976 (mt 1999:4): Flygbombning sänkte svensk vikingaexpedition. 50 år sedan tragedin med Ormen Friske i Nordsjön
 • 977 (mt 1999:4): Larsson, Mats G. – Vinland det goda. Nordbornas färder till Amerika under vikingatiden
 • 978 (mt 1999:4): Svenska skepp på jakt efter Vinland
 • 1080 (mt 2001:2): Döden vid Helgoland – Ett facit över Ormen Friskes haveri
 • 1105 (mt 2001:3): Med kanot till bäverns rike
 • 1144 (mt 2002:1): Vikingatida pålning i Pålsundet, Södermanland
 • 1171 (mt 2002:2): Unesco-konventionen
Ehrensvärd, Ulla
 • 660 (mt 1994:4): Gallén, Jan; Lind, John (red.) – Det danska itinerariet. Franciskansk expansionsstrategi i Östersjön
Einarsson, Lars
 • 337 (mt 1984:2): Inför de förestående marinarkeologiska undersökningarna av Kronan 1984
 • 355 (mt 1984:4): 1984 års Kronanundersökningar
 • 356a (mt 1984:4): Kommentar till artikel skriven i Medd 3/1984 (s. 25)
 • 403 (mt 1986:3): Kemiska studier av Kronans bronskanoner
 • 481a (mt 1989:1-2): Sammanfattning av 1988 års marinarkeologiska undersökningar av Regalskeppet Kronan
 • 511 (mt 1990:2): Kan Kronan bärgas?
 • 516 (mt 1990:3): Nya marinarkeologiska fynd i Kalmarområdet!
 • 678 (mt 1995:2): Ordföranden har ordet …
 • 696 (mt 1995:4): Ord från ordförande
 • 703 (mt 1996:1): Ord från ordförande
 • 720 (mt 1996:2): Ord från ordförande
 • 736 (mt 1996:3): Ord från ordförande
 • 747 (mt 1996:4): Ord från ordförande
 • 759 (mt 1997:1): Ord från ordförande
 • 782 (mt 1997:2): Ord från ordförande
 • 800 (mt 1997:3): Tobak, kryddor och Björnram
 • 817 (mt 1997:4): Ord från ordförande
 • 847 (mt 1998:1): MAS-konferensen 1998 – från stenåldersfynd i vattnet till handelsfartyg på land
 • 858 (mt 1998:2): Ord från ordförande
 • 879 (mt 1998:3): Ord från ordförande …
 • 899 (mt 1998:4): Ord från ordförande …
 • 920 (mt 1999:1): Ord från ordförande … Därför behövs MAS
 • 941 (mt 1999:2): Ord från ordförande … – Mas i medvind!
 • 957 (mt 1999:3): Ord från ordförande … Längre och djupare!
 • 974 (mt 1999:4): Ord från ordförande … – Ett nytt årtusende!
 • 1039 (mt 2000:3-4): Elefanten – en bjässe på grunt vatten
Ekberg, Göran
 • 451 (mt 1988:1): Undervattensrekognosering Bulverket, Tingstäde träsk 2–3/11 1987
 • 807 (mt 1997:3): Sonarkörning i Stockholms inre vatten. Omkring 60 vrak lokaliserades
 • 819 (mt 1997:4): Snart seglar Duyfken igen
 • 829 (mt 1997:4): Skeppsarkeologisk konferens i Gdansk
 • 853 (mt 1998:1): Kan ubåtar vara arkeologi?
 • 871 (mt 1998:2): Kejsar Caligulas märkliga skepp
 • 878 (mt 1998:2): Snart seglar postjakten Hiorten
 • 939 (mt 1999:1): Marinarkeologisk konferens i Sassnitz – lockade deltagare från hela Europa
 • 966 (mt 1999:3): Landin, Maria; Öberg, Björn – Landsort. Husen och människorna
 • 967 (mt 1999:3): Herbert, Jimmy; Tingström, Bertel – The Plate Money Treasure of Nicobar/Plåtmyntskatten från Nicobar
 • 990 (mt 1999:4): Maritim kulturmiljövård: Symposium i Uddevalla lockade många
Eklund, Bengt
 • 550 (mt 1992:1): Strategiskt fäste i Värmland – Eda skans och kanonerna i sjön Hugn
 • 551 (mt 1992:1): Kanonerna i sjön Hugn – en kommunal angelägenhet?
Engström, Tom (foto)
 • 721 (mt 1996:2): Marinarkeologisk konferens i Stockholm 23–24 mars
Engström, Tom (textbearbetning)
 • 722 (mt 1996:2): Vedartsanalys – höjer informationsvärdet hos trä- och träkolsfynd
Enström, Erik
 • 5 (mt 1978:1): Kort rapport från östra distriktet
 • 14 (mt 1979:1): Skutan med Cronones Penningar
 • 18 (mt 1979:1): Bossholmsvraket
 • 31 (mt 1979:2): Tekniska synpunkter på vikingatida flöjlar – några tankar kring placering och användning
 • 34 (mt 1979:3): Sätt R på skeppsvraken!
 • 35 (mt 1979:3): Vad är CMAS?
 • 57 (mt 1979:4): Undervattensmiljöåret 1980
 • 58 (mt 1979:4): Projekt skeppsvrak
 • 59 (mt 1979:4): Inbjudan till internationellt symposium i Edinburgh, Skottland
 • 159 (mt 1981:3): Marinarkeologi i svångremstider
 • 202 (mt 1982:1): Press-stopp-nytt: Repliken av Helgeandsholmsbåten
 • 219 (mt 1982:2): Med MAS till Danmark 26–28 mars 1982
 • 220 (mt 1982:3): Det marinarkeologiska dilemmat
 • 237c (mt 1982:3): CMAS Scientific Symposium – Inbjudan och ”Call for papers”
 • 259 (mt 1983:1): Stipendium till marinarkeolog
 • 264 (mt 1983:2): Decentralisering av sällskapet
 • 315a (mt 1984:1): Tack till Christer Westerdahl
 • 315b (mt 1984:1): Tidningen och Marinarkeologiska sällskapet i framtiden
 • 331 (mt 1984:2): Nytt från redaktionen
 • 342 (mt 1984:3): Marinarkeologiska sällskapet
 • 346 (mt 1984:3): Kronanundersökningen 1984 – rapport från internordiska arbetsveckorna
 • 352 (mt 1984:4): Nytt från MAS: Lyckat möte i Göteborg
 • 356b (mt 1984:4): Replik
 • 361 (mt 1985:1): Byggningsgrundet – del i Birkas sjöförsvar? Kort rapport om ett nyfynd i Björkfjärden, Adelsö sn i Uppland
 • 368a (mt 1985:2): Redaktionellt
 • 386 (mt 1986:1): Öppet brev till kulturministern – ”Bäste Bengt, …”
 • 393 (mt 1986:2): Kort rapport från minikonferensen och årsmötet 1986
 • 401 (mt 1986:3): Marinarkeologisk debatt – ”Marinarkeologen, glad uti hågen, tager sin mammutpump och gräver ett hål”
 • 414 (mt 1986:4): Marinarkeologiska sällskapet under 1987
 • 430a (mt 1987:2): Minikonferens och årsmöte 1987
 • 444 (mt 1987:4): Finske Falken Vasaskeppet – Identifikation efter fyra sekler
 • 455 (mt 1988:2): Tidningens framtid
 • 460 (mt 1988:2): Efterlysning – Vill du jobba med tidningen?
 • 461 (mt 1988:3): Marinarkeologi och massturism
 • 467 (mt 1988:4): Marinarkeologiska sällskapet och Meddelanden
 • 475 (mt 1988:4): Replik
 • 474 (mt 1988:4): Litteraturtips
 • 474a (mt 1988:4): Björklund, Anders (red.); Haasum, Sibylla; Soop, Hans – Sjöhistorisk årsbok 1988–1989
 • 474b (mt 1988:4): Grönqvist, Helena – Sjöhistorisk årsbok 1987
 • 505 (mt 1990:1): Marinarkeologiska sällskapets minikonferens 1990
Eriksson, Mats
 • 490 (mt 1989:3): Vraket vid Högskär
 • 563 (mt 1992:3): Från klink till kravellbyggda skepp
 • 568 (mt 1992:4): Gamla sjöleder i Landsortsområdet
Eriksson, Ulf
 • 541 (mt 1991:2): Är ”Trubbnos” briggen Severn av Carlskrona?
Espinoza, Victor
 • 548 (mt 1991:3-4): Återseendet av Esmeralda

Fischer, Arnd
 • 336 (mt 1984:2): Riddarholmsskeppet – några anteckningar kring ett omdaterat fartyg
Flink, Gerhard
 • 724 (mt 1996:2): Forskningen om Kung Valdemars segelled
Fordal, Rune
 • 500 (mt 1990:1): Sjökatastrofen vid Visby 1566
Fransson, Robert
 • 705 (mt 1996:1): Kurs i maritim arkeologi
Franzén, Anders
 • 232 (mt 1982:3): Den Gröne Jägaren – Sjökrigshistoria och marinarkeologi i Dalarö
 • 242 (mt 1982:4): Varför forska i örlogsskepp?
 • 267 (mt 1983:2): Kort-kort om marinarkeologi och marinhistoria
 • 348 (mt 1984:3): Spökskeppet Resande Man
Freudendahl, A.P.
 • 83d (mt 1980:2): Krogar; Varv vid Vänern; Ankarplater/lastageplatser/hamnar

Gannholm, Tore
 • 522 (mt 1990:4): Vilket är sambandet mellan goter och gutar?
 • 530 (mt 1991:1): Gutarnas historia tar ytterligare form
 • 546a (mt 1991:3-4): När byggdes Bulverket i Tingstäde träsk?
Gill, Alex
 • 683 (mt 1995:2): Pålspärr och kastal i Fållnäsviken
 • 688 (mt 1995:3): Tillägg till artikel i nr 2-95 ”Pålspärr och kastal …”
Grisell, Bengt
 • 607 (mt 1993:2): Svar på Charley Dahlbergs inlägg i MAS 1/93 om skydd för marina lämningar
 • 1064 (mt 2001:1): Svensk vraklagstiftning
Grude, Egil Harald
 • 82 (mt 1980:2): Stavanger museum – Sjøfartsmuseet
Gustafson, Birgitta
 • 1108 (mt 2001:3): Marinarkeologiskt besökscenter på Gotland
Gustafsson, Peter
 • 373 (mt 1985:2): Att gå i däck för lösa boliner
Gutehall, Anders
 • 786 (mt 1997:2): Land utan hav? En diskussion om den marina kulturmiljövården
 • 953 (mt 1999:2): Huskvarnaviken – tio meter och 5 000 år
 • 1014 (mt 2000:2): Vaktskifte
 • 1055 (mt 2000:3-4): Medeltida svärd i Vättern
 • 1142 (mt 2002:1): Parola Malm – kommunikationslämning med kontinuitet
 • 1164 (mt 2002:2): Bättre – eller sämre?

Haasum, Sibylla
 • 173b (mt 1981:3): Schnall, Uwe – Navigation der Wikinger
 • 201f (mt 1982:1): Saugmann, S.A. – Vikingernes tidsregning og kursmetode
 • 223 (mt 1982:3): Kring den maritima kulturminnesvårdens framtid
 • 243 (mt 1982:4): Kortfattat om marinarkeologiska undersökningar i Sverige
Hagberg, Björn
 • 683 (mt 1995:2): Pålspärr och kastal i Fållnäsviken
 • 688 (mt 1995:3): Tillägg till artikel i nr 2-95 ”Pålspärr och kastal …”
 • 738 (mt 1996:3): Lådna – arkeologisk undersökning av en båtlämning
 • 770 (mt 1997:1): Oceanic startar marinarkeologiska projekt
Halemba, Adam
 • 502 (mt 1990:1): The genesis and prospects of Polish underwater archaeological investigations in the Baltic. A short presentation of researches in Puck
Hall Roth, Ingrid
 • 893 (mt 1998:3): Konservering av glas
 • 943 (mt 1999:2): Gjutjärn – konservatorns mardröm
 • 1107 (mt 2001:3): Vattendränkt konserveringskonferens i Stockholm
Hall, Sten
 • 894 (mt 1998:3): Hur roddes vikingaskeppen?
Hallberg, Putte (foto)
 • 517 (mt 1990:3): Skånsk submarin kultur och natur – en beskrivning
Hallbäck, Peter
 • 28 (mt 1979:2): Marinarkeologiska objekt i kulturvårdsplanering; 1) Skaraborgs län
 • 36 (mt 1979:3): Tillägg till översikten kring Skaraborgs län (i Medd nr 2/79)
Hallin, Kerstin
 • 876 (mt 1998:2): Skeppsbrott. Utställning på Vänermuseet 23 maj – 14 september
Halme, Risto
 • 258 (mt 1983:1): Rapport från Finland
Hammar, Stefan
 • 664 (mt 1994:4): Dykerikompaniet, dess machiner och verktyg
Hansen, Lars
 • 517 (mt 1990:3): Skånsk submarin kultur och natur – en beskrivning
 • 528 (mt 1991:1): Ett forntida insektsbett, eller?
Haskiya, David
 • 1014 (mt 2000:2): Vaktskifte
Helsing, Per
 • 449 (mt 1988:1): Välkomna till MAS-dagar 1988, alla MAS-medlemmar
 • 454 (mt 1988:1): Marinarkeologikurs i Göteborg under våren 1987
 • 462 (mt 1988:3): Marinarkeologiska sällskapets minikonferens 1988
Hoffsümmer, Dieter
 • 556 (mt 1992:1): Vrak i Korsviksviken
Holmqvist, Magnus
 • 30 (mt 1979:2): Metoder för lokalisering av vrak och andra lämningar under vatten, speciellt instrumentsökning
 • 804 (mt 1997:3): Hampnäs-toften. Sökandet fortsätter efter den ”Norrländska Hjortspringbåten”
Högberg, Lennarth
 • 651 (mt 1994:3): Vraket vid Gråskärsbådan
 • 680 (mt 1995:2): Gråskärsbådan – vad säger källorna?
 • 916 (mt 1998:4): Selånger – Norrlands första utskeppningshamn?
 • 1150 (mt 2002:1): Skeppsvraket vid Ålkroken
Höglund, Patrik
 • 828 (mt 1997:4): Danskt smörgårdsbord
 • 1014 (mt 2000:2): Vaktskifte
 • 1098 (mt 2001:2): 40 år sedan Vasa bärgades
 • 1104 (mt 2001:3): Marinarkeologi i Mariehamn
 • 1164 (mt 2002:2): Bättre – eller sämre?
 • 1174 (mt 2002:2): Bota Vasa
 • 1178 (mt 2002:2): Ny skulpturutställning på Vasamuseet
Högmer, Anders
 • 965 (mt 1999:3): Datering av pålar vid Stegeborg
Högnäs, Per-Ove
 • 270 (mt 1983:2): Den åländska storbåten

Indruszewski, George
 • 1012 (mt 2000:1): Nya undersökningar av skeppsplankor från Lund
Ingelman-Sundberg, Catharina
 • 135 (mt 1981:1): Undervattensarkeologi i Australien
 • 203 (mt 1982:2): Vad gör museerna för svensk marinarkeologi?
 • 245 (mt 1982:4): 900-åriga vrak i Foteviken – ett marinarkeologiskt smörgåsbord!
 • 369 (mt 1985:2): Exempel på flasktyper 1650–1800; skedformer 1400–1800
 • 397 (mt 1986:2): Funderingar kring resterna av ostindiefararen Götheborg
 • 443a (mt 1987:4): Marinarkeologisk konferens 1988
 • 492 (mt 1989:4): MAS i nittiontalet
 • 498 (mt 1990:1): MAS hjälper
 • 506 (mt 1990:2): Välkomna till 1991 års Marinarkeologiska konferens i Skåne
 • 514 (mt 1990:3): Avtal mellan MAS och SSDF
 • 529 (mt 1991:1): Arkeologiska målsättningar vid utgrävningar under vatten
 • 544 (mt 1991:3-4): Marinarkeologiska undersökningar utanför Birka på Björkö i Mälaren 1990. Etapp 1
 • 594 (mt 1993:2): Marinarkeologisk konferens i Kalmar 27–28 mars 1993
 • 713 (mt 1996:1): Wetterholm, Claes-Göran – Vrak i svenska vatten
 • 714 (mt 1996:1): Adams, Jonathan; Rönnby, Johan – Östersjöns sjunkna skepp

Jacobsson, Bengt
 • 816 (mt 1997:3): En kogg under golvet
Jakobsen, Björn M
 • 606 (mt 1993:2): Knösen, vårt sista vikingaskepp?
 • 673 (mt 1995:1): Skanörskoggen – Förundersökning
Jakobsson, Mikael
 • 788 (mt 1997:2): Cederlund, Carl Olof – Nationalism eller vetenskap? Svensk marinarkeologi i ideologisk belysning
Jansson, Jonas
 • 116b (mt 1980:4): Träd, stock … stockbåt? (eller: På jakt efter den förhistoriska stockbåten)
Jansson, Seth
 • 52 (mt 1979:4): Stockbåtar, utveckling och sägner
 • 71 (mt 1980:1): Skellefteå museum och marinarkeologi
 • 184 (mt 1981:4): Avafjärdsvraket
 • 200 (mt 1982:1): Avafjärden – ett maritimt kulturcentrum
 • 250 (mt 1982:4): Tegelvraket
 • 286 (mt 1983:3): Vrakfyndet i Salmisviken
 • 297 (mt 1983:4): Tegelvraket – Skeppsteknisk analys
 • 345 (mt 1984:3): Två stockbåtar i Skellefteå museum
Jansson, Seth (foto)
 • 650 (mt 1994:3): Vraket vid Gråskärsbådan – ett marinarkeologiskt projekt i Norrland
Jansson, Uno
 • 1063 (mt 2001:1): Ett pråmfynd vid Kämpinge
Jarlsbo, Lars
 • 543 (mt 1991:3-4): Röda längan vid Mälarhusen
Johansen, Odd
 • 683 (mt 1995:2): Pålspärr och kastal i Fållnäsviken
 • 688 (mt 1995:3): Tillägg till artikel i nr 2-95 ”Pålspärr och kastal …”
 • 706 (mt 1996:1): Cederlund, Carl Olof (red.) – Medieval Ship Archaeology – Documentation, Conservation, Theoretical Aspects, The Management Perspective
 • 738 (mt 1996:3): Lådna – arkeologisk undersökning av en båtlämning
 • 1062 (mt 2001:1): En norrländsk mediadarling – rapport från en besiktning i Nattviken, Härnösand
Johansson, Ingela
 • 385 (mt 1985:4): Berättelsen om Svenska Ostindiska Companiet och skeppet Götheborg
Jungståhl, Herbert
 • 183 (mt 1981:4): Om bottengarnet
Jändel, Alf
 • 681 (mt 1995:2): ”Skolresa” till Jylland

Kaijser, Ingrid
 • 130 (mt 1981:1): Älvsnabbenvraket
Kalderén, Göran
 • 624 (mt 1993:4): Teknikens sammanbrott!
 • 655 (mt 1994:3): Båten från Jesu tid
 • 661 (mt 1994:4): Ceacarea Maritima, Israel
 • 670 (mt 1995:1): Ledare
Karlsen, Erik
 • 380 (mt 1985:3): Herfølvraket – En foreløpig orientering om undersøkelsene foretatt sommeren 1985
Karlsson, H
 • 88b (mt 1980:2): Varv vid Vättern; Krogar; Hamnar, ankar- och lastageplatser
Karlsson, Lennart
 • 432 (mt 1987:2): Resan till DDR/Polen 6–12/5 1987
 • 547 (mt 1991:3-4): En resa i Estland 1990 – Baltisk konferens i Stockholm 1991
 • 654 (mt 1994:3): Undervattensarkeologi i Kina
Karlsson, Lennart (översättning)
 • 589 (mt 1993:1): Seburghgåtan
Karlsson, Mikael
 • 357 (mt 1984:4): Två skärgårdsintervjuver
Karlstads SDK, genom Bengt Eklund
 • 96 (mt 1980:3): Freja, ett ångbåtsvrak i Fryken
Kehusmaa, Aimo
 • 234 (mt 1982:3): Vrakforskning vid Nordösterbottens museum i Uleåborg
Kenas, Jaak
 • 451 (mt 1988:1): Undervattensrekognosering Bulverket, Tingstäde träsk 2–3/11 1987
 • 464 (mt 1988:3): Boplatslämningarna i sjön Valgjärv, Estland
 • 469 (mt 1988:4): Anteckningar från marinarkeologisk konferens i Vingsted Danmark
 • 577 (mt 1992:4): Identifieringen av vraket vid Revskär, Nynäshamn
Kihl, Ann-Christine
 • 987 (mt 1999:4): Kjell-Ove Matsson är död
Kistner, Jonas
 • 1172 (mt 2002:2): Vrak med last av medeltida tegel
Kloo, Lennart
 • 1103 (mt 2001:3): ”Ath ganga wndy wathnith” – dykeri på Gustav Vasas tid
Koivusalo, Fredrik
 • 695 (mt 1995:3): Replik av Lapuriskeppet i Skåne
Kraft, John
 • 29 (mt 1979:2): ”Kvartalets marinarkeologiska fornminnestyp” II: Kustlabyrinter
 • 209 (mt 1982:2): Nordeuropas fältlabyrinter
Kutvonen, Miia
 • 620 (mt 1993:3): Sjökrogar

Laar, Mart
 • 712 (mt 1996:1): Organization of the investigation, lifting up and protection of sunken ships and their remains (wrecks) in Estonia
Lagheim, Anders
 • 785 (mt 1997:2): De glömda vägarna
 • 1128 (mt 2001:4): Limneararkeologi – marinarkeologi?
 • 1166 (mt 2002:2): Det märkliga triangelfundamentet vid Vällnora
Lambertsen, Mikael
 • 786 (mt 1997:2): Land utan hav? En diskussion om den marina kulturmiljövården
Langhorst, Peter
 • 214 (mt 1982:2): Örstaristningen i ny belysning
Larsson, Hugo
 • 1101 (mt 2001:3): När Jönköping anlöptes med storbåtar – och färd över vatten var det snabbaste ressättet
Lejoneke, Per
 • 901 (mt 1998:4): På jakt efter Skandinaviens tidiga marina kulturarv
 • 1167 (mt 2002:2): Ortnamn visar vägen!
 • 1172 (mt 2002:2): Vrak med last av medeltida tegel
Lerberg, Janne
 • 1041 (mt 2000:3-4): Vraket vid Storugns
 • 1042 (mt 2000:3-4): Ekstavraket
Lindahl, Janne
 • 1082 (mt 2001:2): Hangvarkusten på Gotland
Lindholm, Marcus
 • 854 (mt 1998:1): Åland – inventering av ett maritimt kulturlandskap
 • 1165 (mt 2002:2): Bockholmenvraket – en allmogeskuta från 1700-talet
Lindmark, Bo
 • 390 (mt 1986:1): Förspända båtar I
 • 396 (mt 1986:2): Förspända båtar II
 • 417 (mt 1986:4): Förspända båtar III
 • 425 (mt 1987:1): Förspända båtar IV
 • 426 (mt 1987:1): Utvidgning av urholkade trädstammar
 • 437 (mt 1987:3): Utspända stockbåtar
 • 439 (mt 1987:3): Förspända båtar del 2:2
 • 446 (mt 1987:4): Förspänning av grekiska trierer
 • 450 (mt 1988:1): Tidiga Nilfarkoster – del 1
 • 458 (mt 1988:2): Tidiga Nilfarkoster – del 2
 • 465 (mt 1988:3): Tidiga Nilfarkoster – del 3
 • 470 (mt 1988:4): Stockbåtar inbäddade i sediment
 • 485 (mt 1989:1-2): Nordeuropas tidiga båtar: Bilder ur fantasi eller verklighet?
Lindqvist, Christian
 • 254 (mt 1983:1): Arktiska hällristningsbåtar
 • 334 (mt 1984:2): Arktiska hällristningsbåtar och den maritima anpassningen
Lindqvist, Per-Inge
 • 141 (mt 1981:2): Kökkenmöddingar i Öresund
 • 171 (mt 1981:3): Lödde kar
Lindström, Jens
 • 1038 (mt 2000:3-4): Bron via Broholmen?
Lindström, Marcus
 • 553 (mt 1992:1): Döljer Gotland fler Bulverk?
 • 574 (mt 1992:4): En studie av förstävar
 • 588 (mt 1993:1): Bulverk och borgar
 • 609 (mt 1993:2): Varenius, Björn – Det nordiska skeppet
 • 629 (mt 1993:4): Masurisk utgrävning – En resa till Polen
 • 707 (mt 1996:1): Edberg, Rune – Expedition Holmgård – Vikingabåten Aifurs färd från Sigtuna till Novgorod – ett arkeologiskt äventyr
 • 710 (mt 1996:1): Ullman, Magnus – Från Bomarsund till Sveaborg och Kronstadt – om brittisk-franska örlogsexpeditionen i Östersjön och Finska viken 1854–1855
 • 766 (mt 1997:1): Adams, Jonathan; Rönnby, Johan – Furstens fartyg
 • 783 (mt 1997:2): Stadens, kungens och rikets värn. Stockholms sjöförsvar under tusen år
 • 848 (mt 1998:1): Medlemmar bidrog till att MAS-konferensen blev en succé!
 • 851 (mt 1998:1): Under Skeppsholmsbron
 • 1035 (mt 2000:3-4): Okända vrak från 1600-talet vid Skepps- och Kastellholmen
Lindström, Tal
 • 549 (mt 1991:3-4): Före Columbus: UV-arkeologi i Nya Världen
Linnér, Kjell
 • 37 (mt 1979:3): Något om fornlämningar i Stockholms skärgård
Linnskog, Linda
 • 1036 (mt 2000:3-4): Marinarkeologiskt seminarium på Sjöhistoriska museet
 • 1125 (mt 2001:4): Marinarkeologiska sällskapets konferens 2002
Lisberg-Jensen, Ole
 • 67 (mt 1980:1): Hamnholmen – en planerad hamnundersökning
 • 68 (mt 1980:1): Stora Sophia – västkustens Vasa
 • 128 (mt 1981:1): Undersökningen 1980 av Hamnholmarnas naturhamn i Fjällbacka skärgård, Bohuslän
 • 168 (mt 1981:3): Vraket i östra leran vid Mollösund på Orust
 • 229a (mt 1982:3): Kort om kritpipor
 • 266 (mt 1983:2): Koggen från Mollösund
 • 271 (mt 1983:2): Kanonfynd från Västkusten
 • 379 (mt 1985:3): Danska undersökningar av vrak i Öresund
Ljungkvist, John
 • 569 (mt 1992:4): Revskärsvraket – En jämförande studie utifrån planritningen
 • 587 (mt 1993:1): Submarina stenåldersboplatser
Loggert, Henning
 • 149 (mt 1981:2): Om sjökrigshändelser i Stockhloms norra skärgård (kring vraket vid Tuna, Åkersberga)
Lothe, Sjur
 • 272 (mt 1983:2): Undervattensarkeologi vid ett stenbrott – En undersøkelse av havbunnen utenfor Hespriholmen
Lund, Anette
 • 1017 (mt 2000:2): Ålhuset i Aldern – ett unikt fiskehus
Lundahl, Lars
 • 389 (mt 1986:1): Hur seglade vikingarna?
Lundborg, Lennart
 • 133 (mt 1981:1): Marinarkeologi i Halland – en liten översikt
Lundin, Per-Erik
 • 16 (mt 1979:1): Rörstrandsporslin 1755
 • 17 (mt 1979:1): Stockbåt påträffad i Granfjärden, Mälaren, Södermanlands län
Lundkvist, Peter
 • 230 (mt 1982:3): Vrakfynd vid Kråksund, Hudiksvall skärgård

Maarleveld, Thijs
 • 453 (mt 1988:1): Marine Archaeological Research off the Isle of Texel, The Netherlands
Matsson, Kjell-Ove
 • 14 (mt 1979:1): Skutan med Cronones Penningar
 • 16 (mt 1979:1): Rörstrandsporslin 1755
 • 17 (mt 1979:1): Stockbåt påträffad i Granfjärden, Mälaren, Södermanlands län
 • 46 (mt 1979:3): Mera om järn: Sjömalm i Mälaren
 • 90a (mt 1980:2): Insjöfart på Mälaren
 • 90b (mt 1980:2): Ankarplatser, Krogar, Lastageplatser, Varv [i Mälaren]
 • 101 (mt 1980:3): Ur Kjell-Oves vrakregister (Mälaren)
 • 129 (mt 1981:1): Förlist pråm, lastad med runstenar
 • 132 (mt 1981:1): Om tegel
 • 180 (mt 1981:4): Södra farleden: Bockholmsund–Stockholm (Mälaren)
 • 247 (mt 1982:4): En möjlig källa till vrakpositioner: Skeppareskråna
 • 349 (mt 1984:3): Ur Kjell-Ove Matssons vrakregister I
 • 358 (mt 1984:4): Ur Kjell-Ove Matssons vrakregister II
 • 360 (mt 1985:1): Nytt från Sällskapet – Mälardalskrets bildad
 • 418 (mt 1986:4): Ur Kjell-Ove Matssons vrakregister (III)
 • 423 (mt 1987:1): Side Scan Sonar i marinarkeologins tjänst
 • 512 (mt 1990:2): Härjarö – en gammal utskeppningshamn?
 • 518 (mt 1990:3): Lövön – en central ö i östra Hjälmaren
 • 625 (mt 1993:4): Separata lagringsplatser för koppar
Matz, Erling
 • 653 (mt 1994:3): During, Ebba – De dog på Vasa. Skelettfynden och vad de berättar
Miller, Liis
 • 557 (mt 1992:2): Marinarkeologi i Estland och övriga Baltikum
Myrhøj, Hanne Marie
 • 503 (mt 1990:1): Marinarkæologiske studier og uddannelser i Danmark?
Mäss, Vello
 • 515 (mt 1990:3): 18th century Swedish and Russian warships wrecked in Estonian waters
 • 545 (mt 1991:3-4): On the disaster of 10 Swedish Warships wrecked at Cape Domesnäs in 1625

Nejstgaard, Lasse
 • 454 (mt 1988:1): Marinarkeologikurs i Göteborg under våren 1987
Nilsson, Christina
 • 573 (mt 1992:4): Skeppets intimring
 • 672 (mt 1995:1): Hawcock, David; Walton, Garry (ill.); Forsberg, Åsa (övers.) – Vrak på havets botten
Nilsson, Marcus
 • 674 (mt 1995:1): Med MARK i Polen
 • 1012 (mt 2000:1): Nya undersökningar av skeppsplankor från Lund
Nilsson, Per-Olof
 • 543 (mt 1991:3-4): Röda längan vid Mälarhusen
Nilsson, Torleif
 • 891 (mt 1998:3): Mastvraket. Lägesrapport från de pågående marinarkeologiska undersökningarna
Nilsson, Torsten
 • 296 (mt 1983:4): Tegelvraket
Norberg, Gunilla
 • 405 (mt 1986:3): Medeltida båtfynd från Vik, Söderby-Karl sn, Uppland
 • 422 (mt 1987:1): Marinarkeologisk forskarkurs i Stockholm 1986
Nordeman, Kjell
 • 165 (mt 1981:3): Metod för upptagning av fragmentariska båtdelar
Nordqvist, Bengt
 • 1124 (mt 2001:4): Våtmarksarkeologi – i marinarkeologins gränsland
Norman, Peter
 • 27 (mt 1979:2): Gäddtarmen, en gammal naturhamn vid Hangö i Finland
 • 103 (mt 1980:3): Fornminnesinventering i ett skärgårdsområde
 • 115 (mt 1980:4): Stävkonstruktion i norra Europa under sen järnålder och tidig medeltid
 • 136b (mt 1981:1): Varenius, Björn – Bulverketbåten – ett gammalt fynd i ny belysning
 • 157f (mt 1981:2): Cederlund, Carl Olof; Söderberg, Sverker – Båtar i 1600-talets Stockholm – om sex båtfynd i kv Hästen
 • 162 (mt 1981:3): Regalskeppet Kronan – förlisning, återfinnande och bärgning
 • 221 (mt 1982:3): Regalskeppet Kronan – undersökningarna fortsätter
 • 347 (mt 1984:3): Nyttan av spektakulära örlogsskepp
 • 536 (mt 1991:2): Rapport från marinarkeologisk vrakbesiktning
 • 540 (mt 1991:2): Marinarkeologisk besiktning av hjulångaren Östergöthland 20–21/10 1990
Nurmi-Nielsen, Anna
 • 478 (mt 1988:4): Maritimhistorisk konferens: Bottnisk kontakt V
Nylén, Erik
 • 387 (mt 1986:1): Replik till Christer Westerdahls artikel i Meddelanden nr 3/1985 ”Bygger projekt Krampmacken på en illusion?”
Nyström, Maurits
 • 54 (mt 1979:4): Gamla sjömått [II]: Skeppsmätning (”läst”)

Ohlsén, Marie
 • 1060 (mt 2001:1): Återfunnet – ett vikingatida svärd
Ohlson, Bo
 • 1083 (mt 2001:2): Ett läkemedelsfynd från regalskeppet Kronan
Ohlsson, Hans-Lennart
 • 761 (mt 1997:1): Vi har mätt fel!
 • 820 (mt 1997:4): Sobel, Dava; Eklöf, Margareta (övers.) – Longitud – den sanna berättelsen om geniet som löste sin tids största vetenskapliga problem
 • 826 (mt 1997:4): Vad skall hända med Elefanten?
 • 827 (mt 1997:4): Här slutar sagan om Ricktor
 • 896 (mt 1998:3): Vad är det Ni bygger?
 • 924 (mt 1999:1): Harris, Daniel G.; Klintebo, Roderick (övers.) – Fredrik Henrik af Chapman – Den förste skeppsbyggnadsarkitekten och hans verk
 • 926 (mt 1999:1): Replica en vedertagen benämning
 • 969 (mt 1999:3): Replik är det bästa ordet
Ohlsson, Tom
 • 646 (mt 1994:2): Världsberömd galjonsbildhuggare jubilerar
Olesk, Peeter
 • 712 (mt 1996:1): Organization of the investigation, lifting up and protection of sunken ships and their remains (wrecks) in Estonia
Olsson, Andreas
 • 992 (mt 2000:1): Ord från ordförande …
 • 1016 (mt 2000:2): Marstrandsprojektet
 • 1043 (mt 2000:3-4): Återdeponering av arkeologiska fynd i Marstrands hamn
 • 1059 (mt 2001:1): Ledare
 • 1062 (mt 2001:1): En norrländsk mediadarling – rapport från en besiktning i Nattviken, Härnösand
 • 1077 (mt 2001:2): Ny giv för det våta kulturarvet?
 • 1122 (mt 2001:4): De 90 000 möjligheternas arkeologi
Olsson, Lars Erik
 • 44 (mt 1979:3): Nytt om Äskekärrsbåten
Olsvik, Alf
 • 385 (mt 1985:4): Berättelsen om Svenska Ostindiska Companiet och skeppet Götheborg
Orrling, Carin
 • 154 (mt 1981:2): Nordiska bronsåldersbåtar – hypoteser och fakta
Orsén, Anders
 • 556 (mt 1992:1): Vrak i Korsviksviken

Petersen, Britt-Marie
 • 407 (mt 1986:3): Rapport från marinarkeologiska resan till England 31/5–8/6 1986
 • 422 (mt 1987:1): Marinarkeologisk forskarkurs i Stockholm 1986
 • 431 (mt 1987:2): Identifiering av Saltskutan, ett handelsfartyg förlist i Dalarö hamn 1709
 • 457 (mt 1988:2): Svar till Christer Westerdahl angående flöjtskeppet Anna Maria
 • 468 (mt 1988:4): Flöjtskeppet Anna Marias första seglats 1694
 • 473 (mt 1988:4): Ubåten i Dalarö
 • 493 (mt 1989:4): Estniskt besök våren 1989
 • 547 (mt 1991:3-4): En resa i Estland 1990 – Baltisk konferens i Stockholm 1991
 • 844 (mt 1997:4): Anna Maria vann vid omröstning
Petersen, Britt-Marie (sammanställning)
 • 376a (mt 1985:3): Marinarkeologiska projektet Saltskutan, Dalarö
Petersen, Susanne
 • 595 (mt 1993:2): Er bunden af Øresund nået?
Pettersson, Agne
 • 1042 (mt 2000:3-4): Ekstavraket
Pettersson, Dan
 • 1063 (mt 2001:1): Ett pråmfynd vid Kämpinge
Pettersson, Per-Arne
 • 376b (mt 1985:3): Mätutrustning för tvärsektionsmätning
 • 491 (mt 1989:3): MAS minikonferens 1989
 • 501 (mt 1990:1): MAS-dagar 1990
 • 531 (mt 1991:1): MAS-dagar 1991
Pettersson, Per-Arne (foto och teckningar)
 • 561 (mt 1992:3): Projektet Saltskutan och Anna Maria
Pettersson, Per-Arne (foto)
 • 504 (mt 1990:1): Bulverket i Tingstäde träsk – 1989 års undersökningar
 • 544 (mt 1991:3-4): Marinarkeologiska undersökningar utanför Birka på Björkö i Mälaren 1990. Etapp 1
Philipsen, Per Smed
 • 335 (mt 1984:2): Submarine stenaldersbopladser i Danmark
Pipping, Olof
 • 993 (mt 2000:1): Rapport från en kollerstock. En fundering kring marinarkeologins mening med fyndkomplexet Vasa som underlag
Porfyrogennetos, Konstantinos (
 • 378 (mt 1985:3): On the Coming of the Russians in Single-Straked Ships (Monoxylon) from Russia to Constantinople
Prenzlau-Enander, Gabriele
 • 723 (mt 1996:2): Kung Valdemars segelled – ett stycke äventyrshistoria

Qvarfort, Ulf
 • 66 (mt 1980:1): Kommentar till notisen om sjömalm i Mälaren (Medd 3/1979)

Raban, Avner
 • 671 (mt 1995:1): Sebastos, The Royal Harbour of Herod at Caesarea Maritima: 20 Years of Underwater Research
Radakovits, Julijana
 • 573 (mt 1992:4): Skeppets intimring
Rappe, Marc
 • 803 (mt 1997:3): Stenkretsar och tomtningar. Tema med många variationer
redaktionen
 • 323 (mt 1984:1): Pålverket vid Axevalla hus
 • 325 (mt 1984:1): Båtdrag vid Stora Edet?
Rollof, Yngve
 • 119 (mt 1980:4): Träslag i äldre skepps- och båtbygge – en översikt
Roque, Johan
 • 763 (mt 1997:1): Vraken kring ön krogen i södra Södertörn
 • 917 (mt 1998:4): Glimtar från traditionellt båtbyggeri i Goa, Indien
Rosborn, Sven
 • 852 (mt 1998:1): Malmö Kogg – ett annorlunda kulturprojekt
Rydström, Gunhild
 • 72e (mt 1980:1): McGrail, Sean – Logboats of England and Wales
Rönnby, Erik
 • 685 (mt 1995:2): Äldsta vraket i USA tillgängligt för dykare
Rönnby, Johan
 • 436 (mt 1987:2): Högskärsvraket
 • 451 (mt 1988:1): Undervattensrekognosering Bulverket, Tingstäde träsk 2–3/11 1987
 • 464 (mt 1988:3): Boplatslämningarna i sjön Valgjärv, Estland
 • 481b (mt 1989:1-2): Undervattensrekognosering Björkö, Adelsö sn 3/7 1988
 • 484 (mt 1989:1-2): Bulverket – och vikingatid medeltid på Gotland
 • 490 (mt 1989:3): Vraket vid Högskär
 • 504 (mt 1990:1): Bulverket i Tingstäde träsk – 1989 års undersökningar
 • 519 (mt 1990:3): Marinarkeologisk dokumentation
 • 523 (mt 1990:4): Bulverket – Varumagasin, korsfararborg eller platsen för Gotlands tidigmedeltida femtekolonnare
 • 535 (mt 1991:2): Kommentar till Tore Gannholms artikel om Bulverket
 • 536 (mt 1991:2): Rapport från marinarkeologisk vrakbesiktning
 • 540 (mt 1991:2): Marinarkeologisk besiktning av hjulångaren Östergöthland 20–21/10 1990
 • 544 (mt 1991:3-4): Marinarkeologiska undersökningar utanför Birka på Björkö i Mälaren 1990. Etapp 1
 • 546b (mt 1991:3-4): Kommentar till Tore Gannholm
 • 566 (mt 1992:4): Specialnummer: Vraket vid Revskär
 • 578 (mt 1993:1): Inte bara vrak
 • 591 (mt 1993:1): Björklund, Anders (red.); Kaijser, Ingrid; Ohlsson, Hans-Lennart – Sjöhistoriska fotografier
 • 593 (mt 1993:2): Kalmarkonferansen!
 • 604 (mt 1993:2): Presentation MAS styrelse 1993!
 • 605 (mt 1993:2): Arkeologisk stratigrafi under vattnet
 • 610 (mt 1993:3): Skeppsteknologi och människor
 • 633 (mt 1994:1): 15 års artiklar
 • 636 (mt 1994:1): En kritisk marinarkeologi
 • 641 (mt 1994:2): Fullspikat i Skärholmen
 • 647 (mt 1994:3): Kulturminnsevård under vatten
 • 657 (mt 1994:4): Om dykförbud
 • 666 (mt 1994:4): Axell, Åke – På kryss bland skärgårdsnamn
 • 687 (mt 1995:3): Ord från vetenskapliga redaktören: Omdaningar
 • 694 (mt 1995:3): Arvid Zetterling och 1927 års undersökning av Bulverket
 • 697 (mt 1995:4): Kronholmskoggen – undersökningsresultat och tolkningsmöjligheter
 • 704 (mt 1996:1): Havets skatter glimmar inte
 • 738 (mt 1996:3): Lådna – arkeologisk undersökning av en båtlämning
 • 740 (mt 1996:3): Kulturmiljövård i hav och sjö och å
 • 741 (mt 1996:3): Förhistoriskt floddelta på sjöbotten
 • 745 (mt 1996:3): Crumlin-Pedersen, Ole; Munch Thye, Birgitte (red.) – The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia
 • 767 (mt 1997:1): Crumlin-Pedersen, Ole (red.); Porsmose, Erland (red.); Thrane, Henrik (red.) – Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder
 • 768 (mt 1997:1): Lindemark, Claes – Dykhuset på Galärvarvet
 • 789 (mt 1997:2): Baudou, Evert – Gustav Hallström – arkeolog i världskrigens epok
 • 801 (mt 1997:3): Öppna marinarkeologiska seminarier vid Södertörns högskola
 • 851 (mt 1998:1): Under Skeppsholmsbron
 • 860 (mt 1998:2): Spår av fiske och sjöfart kring Landsort – både över och under vattenytan
 • 877 (mt 1998:2): Larsson, Mats G. – Svitjod – Resor till Sveriges ursprung
 • 922 (mt 1999:1): Att gå under vatten – en liten arkeologisk dykhistoria
 • 954 (mt 1999:2): Arkeologi i vatten. Om bevarandeförhållanden och undersökningsmetodik
 • 988 (mt 1999:4): Jakten på Östens BRO
 • 994 (mt 2000:1): Lillegölens hemligheter
Rönnby, Susanne
 • 560 (mt 1992:3): Ordförande har ordet …: Tidningen är viktig!
 • 561 (mt 1992:3): Projektet Saltskutan och Anna Maria
Rönnby, Sven Erik
 • 564 (mt 1992:3): Humble, Richard – Tidernas Skepp
 • 619 (mt 1993:3): Lös skeppsgåtor – läs handskrifter
 • 630 (mt 1993:4): Burke, Peter – Annalesskolan – En introduktion
 • 652 (mt 1994:3): Wåhlin, Åke – Kommendörkapten Carl Johan Hiertas karriär och äventyr till sjöss 1827–1846

Samuelson, Gunnar
 • 88a (mt 1980:2): Något om tidigare sjöfart på Vättern
 • 100 (mt 1980:3): Sjunkna skepp i Vättern
Sandberg, Lars
 • 236 (mt 1982:3): Brev till redaktören
Siil, Imre
 • 712 (mt 1996:1): Organization of the investigation, lifting up and protection of sunken ships and their remains (wrecks) in Estonia
Sjöblom, Ingvar
 • 872 (mt 1998:2): Och aldrig mötas de två …
Skamby Madsen, Jan (eft.)
 • 287 (mt 1983:3): Skeppsvarv på Falster i Danmark
Skoog, Ingvar
 • 158 (mt 1981:2): Komplettering av sjökrogsregistreringen i östra Mälaren: Koffsan i Järfälla
 • 214 (mt 1982:2): Örstaristningen i ny belysning
 • 219 (mt 1982:2): Med MAS till Danmark 26–28 mars 1982
Springmann, Maik-Jens
 • 1061 (mt 2001:1): Har vi funnit Finske Falken?
Stark, Kenneth
 • 571 (mt 1992:4): Skrovprofilen, en jämförande studie
Statens sjöhistoriska museum
 • 212 (mt 1982:2): Frågelista nr 1 rörande vrak och andra historiska lämningar under vatten och på land
Steger, Else (översättning)
 • 285 (mt 1983:3): Resande Mans förlisning 1660 – ur en källa
Stenberg, Björn
 • 365 (mt 1985:1): ”Fula gubben” – vrak vid Huvudskär; nytt projekt i Stockholms skärgård
Stenberg, Per
 • 717 (mt 1996:1): Varför Karl XII landsteg vid Skåre fiskeläge
Sundberg, Gunnar
 • 552 (mt 1992:1): Ornamentala skeppsristningar
Sundström, Bo
 • 1018 (mt 2000:2): Svensk kock först i Amerika
Sundström, Lars
 • 572 (mt 1992:4): Beskrivning av arbetet med skrovprofilen
Svennewall, Thore
 • 708 (mt 1996:1): En gökunge i boet: Den runda ”kastalen” vid Fållnäs
Svensson, Göran
 • 668 (mt 1994:4): Gotland – senaste nytt!
 • 681 (mt 1995:2): ”Skolresa” till Jylland
 • 784 (mt 1997:2): Porten mot öster. Marinarkeologi på Gotland
Svensson, Åke
 • 218 (mt 1982:2): Hjulångaren Erik Nordevall
 • 482 (mt 1989:1-2): Steel-wire sonar lokaliserade Erik Nordevall
Svenwall, Nils
 • 13 (mt 1979:1): Ringaren, etapp II
Swensson, Jan-Gunnar
 • 424 (mt 1987:1): Gripsholms slott
Sylvester, Morten
 • 955 (mt 1999:2): De ferske vande – nye muligheder i nordisk marinarkæologi
 • 1078 (mt 2001:2): Strandingsmuseum og Marinarkæologiskt Center – Maritim kultur ved Danmarks vestkyst
Söderberg, Per
 • 445 (mt 1987:4): Side Scan Sonarns princip och användning
Söderhielm, Per
 • 213 (mt 1982:2): Marinarkeologi i Skåne
 • 394 (mt 1986:2): Nya Svärdet
Söderlind, Ulrica
 • 1143 (mt 2002:1): Marinarkeologi och gastronomi – del 1
 • 1168 (mt 2002:2): Marinarkeologi och gastronomi – del 2

Tamme, Toomas
 • 479 (mt 1989:1-2): Vår nya kostym
 • 487 (mt 1989:3): Hallå – var är ni?
 • 513 (mt 1990:2): Marina museer: Vikingeskibshallen i Roskilde
 • 521 (mt 1990:4): Den gamla vanliga visan
 • 527 (mt 1991:1): Ingelman-Sundberg, Catharina – Kampen mot bränningarna
 • 542b (mt 1991:3-4): Verkligheten – i svart på vitt
 • 558b (mt 1992:2): Hej och tack för den här tiden!
Teir, Lise-Lott
 • 165 (mt 1981:3): Metod för upptagning av fragmentariska båtdelar
 • 276 (mt 1983:2): Kvarkens båtmuseum
 • 350 (mt 1984:3): Hösten på Sjöhistoriska museet
 • 351 (mt 1984:3): Litteraturtips
 • 415 (mt 1986:4): Helgas råseglarprojekt – Rapport från seglingssäsongen 1986
 • 435 (mt 1987:2): Vill du lära dig segla råriggat?
Theander, Christian
 • 570 (mt 1992:4): Uppmätning av däcksplan
Toivanen, Pekka
 • 233 (mt 1982:3): Två fynd i Larsmo vid tiden efter Stora Ofreden (1721–22)
 • 382 (mt 1985:3): Bottnisk kontakt III
 • 398 (mt 1986:2): Dykarläger i Närpes havsområde, Österbotten
 • 402 (mt 1986:3): Ryssbergets hemligheter på spåren
 • 507 (mt 1990:2): Jacobstads Wapen
 • 534 (mt 1991:2): Den ryska skärgårdsflottans sjötåg till Öster- och Västerbotten 1714
Törnblad, Lars (foto)
 • 490 (mt 1989:3): Vraket vid Högskär

Varenius, Björn
 • 12 (mt 1979:1): Bulverketbåten
 • 55 (mt 1979:4): Båtfynden på Helgeandsholmen i Stockholm – deras konstruktion och användningsområde
 • 92 (mt 1980:2): Harald Åkerlund in memoriam
 • 93 (mt 1980:2): Lägesrapport från Helgeandsholmen
 • 120 (mt 1980:4): Vikingatiden okey – men sen då?
 • 165 (mt 1981:3): Metod för upptagning av fragmentariska båtdelar
 • 167 (mt 1981:3): Replik av en relik
 • 268 (mt 1983:2): Pionjärer IV: Axel Zetterling
 • 311 (mt 1983:4): Maritim sektor till ända
 • 338 (mt 1984:2): Marcus, Geoffrey Jules – The Conquest of the North Atlantic
 • 353 (mt 1984:4): Till vad båtar en replik
 • 362 (mt 1985:1): Den gotländska vikingahamnen i Burs
 • 388 (mt 1986:1): Verksamhet, Helgeandsskeppet 1985
 • 1100 (mt 2001:3): Svensk marinarkeologi – idag, igår, imorgon
Vikdahl, Anders
 • 650 (mt 1994:3): Vraket vid Gråskärsbådan – ett marinarkeologiskt projekt i Norrland
 • 762 (mt 1997:1): Marinarkeologi i Medelpad – Medeltida vrak och försvunna galärer
 • 1150 (mt 2002:1): Skeppsvraket vid Ålkroken
Vilkuna, Janne
 • 466 (mt 1988:3): Archaeology and Ethnography of Sewn Planked Boats
Virgin, Karin
 • 567 (mt 1992:4): Samhälle och sjöfart under 1800-talet
 • 679 (mt 1995:2): Marinarkeologisk konferens i Gävle 25–26 mars
 • 699 (mt 1995:4): En krogresa i Stockholms skärgård år 1750
 • 721 (mt 1996:2): Marinarkeologisk konferens i Stockholm 23–24 mars
 • 749 (mt 1996:4): Skattsökare fick bottennapp
 • 751 (mt 1996:4): Stockbåt från Vikingatiden
 • 758 (mt 1997:1): Förändringar av tidningen
 • 760 (mt 1997:1): Marinarkeologisk konferens i Göteborg: Terra Nova lockade många medlemmar
 • 764 (mt 1997:1): Till dig som skriver till tidningen
 • 781 (mt 1997:2): Vad hände efter fyndet av ”Gyldenløve”?
 • 787 (mt 1997:2): Nu flyter Freja åter på Fryken
 • 790 (mt 1997:2): Reiher, Carl Henric (red.) – Furusundsleden
 • 798 (mt 1997:2): Utgrävningen av La Belle. Hon ligger på 4 meters djup – men ändå på torra land
 • 799 (mt 1997:2): Svensk dykare upptäckte vrak nära Malackasundet
 • 805 (mt 1997:3): Marinarkeologisk konferens kring Östersjön. Nio östersjöländer planerar framtida samarbete
 • 816 (mt 1997:3): En kogg under golvet
 • 818 (mt 1997:4): Vrakfynd nära Sveaborg kan vara linjeskeppet Kronprins Gustav Adolf
 • 824 (mt 1997:4): Schoerner, Katarina (red.) – Det seglande skeppet. Uppsatser kring en utställning
 • 825 (mt 1997:4): Kulturhuvudstadsåret 1998 – ett axplock med maritim inriktning
 • 856 (mt 1998:1): Möt människor och båtar från hela Norden. Ny utställning på Sjöhistoriska museet
 • 857 (mt 1998:1): Vasamuseet visar fynd från det engelska krigsskeppet Mary Rose
 • 871 (mt 1998:2): Kejsar Caligulas märkliga skepp
 • 875 (mt 1998:2): Med slavar, elfenben och guld
 • 898 (mt 1998:3): Fantasifulla figurer förhärligade fåfänga furstar
 • 900 (mt 1998:4): Vad vill du läsa om i Marinarkeologisk tidskrift?
 • 944 (mt 1999:2): Ohrlander, Gunnar – Sjökrogar och krögarrecept. En resa genom Stockholms skärgård
 • 956 (mt 1999:2): Nyöppnade Dyktankhuset – ett eldorado för dykerifantaster
 • 975 (mt 1999:4): Surfa efter vrak. Sjöhistoriska bygger upp en nationell databas över maritima lämningar
von Arbin, Staffan
 • 686 (mt 1995:2): Fornminnesinventering – under vatten
 • 709 (mt 1996:1): Havets husbockar – marina träborrande organismer som formationsprocess
 • 727 (mt 1996:2): Norman, Peter – Sjöfart och fiske – De kustbundna näringarnas lämningar
 • 750 (mt 1996:4): Vänskapen vid Ekeskär – en hotad vrakplats
 • 1014 (mt 2000:2): Vaktskifte
 • 1020 (mt 2000:2): Danskt 1600-talsskepp funnet utanför Göteborg
 • 1033 (mt 2000:3-4): Håller ”skattjaktsarkeologin” på att bli rumsren?
 • 1052 (mt 2000:3-4): Fast fiske funnet i Vänern
 • 1056 (mt 2000:3-4): Kartläggning av det marinarkeologiska kunskapsläget
 • 1075 (mt 2001:1): Nyhetsbrev från Södertörns högskola
 • 1118 (mt 2001:3): Återdeponering – en metod för framtiden?
 • 1123 (mt 2001:4): De inre vattnen – en outnyttjad arkeologisk resurs
 • 1141 (mt 2002:1): Samarbete – på vems villkor?
 • 1153 (mt 2002:1): Västsvenska vattendrag inventeras
 • 1155 (mt 2002:1): Utsatta fartygslämningar skyddas
 • 1157 (mt 2002:1): Hjulångfartyget Victoria undersökt
 • 1164 (mt 2002:2): Bättre – eller sämre?
 • 1182 (mt 2002:2): EU-projekt vill visa upp det maritima kulturarvet

Wernström, Jan
 • 472 (mt 1988:4): Fortsatt kulturutbyte med Estland
Westerdahl, Christer
 • 6 (mt 1978:1): Något om läget längs Norrlandskusten
 • 8 (mt 1979:1): Hjälp till med att skapa ett litet husorgan för marinarkeologin i Norden!
 • 9 (mt 1979:1): Något om järnet och marinarkeologin
 • 10 (mt 1979:1): ”Kvartalets marinarkeologiska fornminnestyp:” Ballast(barlast)platser
 • 11 (mt 1979:1): Kort rapport från det XV Nordiska arkeologmötet i Visby 1978
 • 15 (mt 1979:1): Fynd av myntplåtar
 • 19 (mt 1979:1): Något om läget längs Norrlandskusten
 • 20a (mt 1979:1): Crumlin-Pedersen, Ole – Søvejen til Roskilde
 • 20b (mt 1979:1): Vrsalovic, Dasen – Istrazivanja i Zastita Podmorskih Arheoloskih Spomenika u SR Hrvatskoj (’Undersökningar och skydd av arkeologiska fornminnen under vattnet i socialistiska republiken (SR) Kroatien’)
 • 20c (mt 1979:1): Nancke-Krogh, Søren – Sagntidens havn
 • 20d (mt 1979:1): Skalk
 • 20e (mt 1979:1): International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration
 • 23 (mt 1979:2): Tema: Hamnar
 • 26 (mt 1979:2): Namn som visar på hamn-, lastage- och ankarplatser
 • 33c (mt 1979:2): Rolfsen, Perry – Båtnaust på Jaerkysten
 • 38 (mt 1979:3): Hällristningar och skeppsbilder – några reflexioner
 • 39 (mt 1979:3): Pålverket vid Axevalla hus
 • 40 (mt 1979:3): Hamnarkeologi: Ledungshamnar?
 • 41 (mt 1979:3): Hamnarkeologi: ”Valdemarsleden” och itinerariet
 • 42 (mt 1979:3): Tillägg till artikel om ballastplatser (Medd nr 1/79)
 • 43 (mt 1979:3): Om gamla sjömått [I]: Vika, vikusjö, veckosjö
 • 45 (mt 1979:3): Är verkligen Byslättfyndet en barkkanot?
 • 47 (mt 1979:3): Sjömalmer: kommentar
 • 48a (mt 1979:3): Fastner Jørgen; Gaustad, Fredrik; Kloster, Johan (m.fl.) – Fregattskipet Perlen 16 mars 1781 utgravning 1975
 • 48b (mt 1979:3): Ewe, Herbert – Schiffe auf Siegeln
 • 48c (mt 1979:3): Ellmers, Detlev – Frühmittelalterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa
 • 50 (mt 1979:4): Om stockbåtar
 • 51 (mt 1979:4): Utriggare?
 • 52b (mt 1979:4): Tillägg och anmärkningar till ”Stockbåtar, utveckling och sägner”
 • 56 (mt 1979:4): Redaktörens kommentar
 • 60a (mt 1979:4): Greenhill, Basil – Archaeology of the Boat
 • 60b (mt 1979:4): Fenwick, Valerie (ed.) – The Graveney Boat
 • 62 (mt 1980:1): Om två till tre brev
 • 64 (mt 1980:1): Marinarkeologin i kulturminnesvården: Vad bör man göra?
 • 67 (mt 1980:1): Hamnholmen – en planerad hamnundersökning
 • 68b (mt 1980:1): Kommentar till Stora Sophia
 • 69 (mt 1980:1): Tillägg till ”Från stockbåt till Skinnbåt” (Medd 4/1979)
 • 70 (mt 1980:1): Något om Österbotten
 • 72a (mt 1980:1): Ahlström, Christian – Sjunkna skepp
 • 72b (mt 1980:1): Hallbäck, Sven Axel; Ahlgren, John – Vänerns stränder – utblickar
 • 72c (mt 1980:1): Södermanlands kust och skärgård
 • 72d (mt 1980:1): Cederlund, Carl Olof – Folket som byggde Wasa. En bok om Stockholms skeppsgård
 • 74 (mt 1980:2): Kort inledning: Insjöar och innerfarleder
 • 75 (mt 1980:2): Stora Sophia heter hon!
 • 76 (mt 1980:2): C-14-dateringar av medeltida skeppsvrak
 • 77 (mt 1980:2): Om kraven för framtiden
 • 78 (mt 1980:2): Hallbäck, Peter; Hallbäck, Sven Axel – Kulturvårdsplanering Underlagsmaterial Länsstyrelsen i Skaraborgs län
 • 79 (mt 1980:2): Vikingafartyg i Finland
 • 80 (mt 1980:2): Nya enkätsvar
 • 81 (mt 1980:2): Om ett vrak i Halmstad
 • 83a (mt 1980:2): Insjöarkeologi och innerfarleder: Vänern
 • 83b (mt 1980:2): Glimtar kring Vänern
 • 83c (mt 1980:2): Förlisningar och vrak i Vänern
 • 83d (mt 1980:2): Krogar; Varv vid Vänern; Ankarplater/lastageplatser/hamnar
 • 84 (mt 1980:2): Stenålder under vattnet i Vänern?
 • 85 (mt 1980:2): Vassända-vraket
 • 87 (mt 1980:2): En notis ur källorna – om ett eldhärjat 1700-talsfartyg i Hjäla hamn
 • 88b (mt 1980:2): Varv vid Vättern; Krogar; Hamnar, ankar- och lastageplatser
 • 91 (mt 1980:2): Tillägg om Mälaren
 • 94 (mt 1980:3): Insjöarkeologi och innerfarleder
 • 97 (mt 1980:3): Tillägg och kommentarer till Medd 2/1980
 • 98 (mt 1980:3): Något om M/S Salama
 • 99 (mt 1980:3): Sjunkna fartyg i Vänern
 • 102 (mt 1980:3): Något om innerfarleder
 • 104 (mt 1980:3): Äskekärrsskeppet in memoriam?
 • 105 (mt 1980:3): Ställer svenska museer upp nån gång?
 • 106 (mt 1980:3): De sista enkätsvaren
 • 107 (mt 1980:3): Några krav att gå i bräschen för
 • 108 (mt 1980:3): Fornminnesinventering på havets botten
 • 111 (mt 1980:3): Om Kronan, 1676
 • 112 (mt 1980:3): Rapport från huvudredaktören angående Meddelanden från Marinarkeologiska sällskapet
 • 113 (mt 1980:4): Skeppsbyggnadskonstens historia/Stockbåtsprojektet
 • 114 (mt 1980:4): Halmstadfyndet ännu en gång
 • 116a (mt 1980:4): Ett tioårsprojekt om stockbåtar
 • 116c (mt 1980:4): Enkätsvar om stockbåtar på svenska museer
 • 117 (mt 1980:4): Litteratur om stockbåtar (en preliminär lista)
 • 118 (mt 1980:4): Något om sydda båtar
 • 122 (mt 1981:1): Marint och maritimt, om definitioner
 • 123 (mt 1981:1): Nyheter från Finland (Annual Report 1979)
 • 125 (mt 1981:1): Stockbåtsinventeringen
 • 126 (mt 1981:1): Rättningar och kommentarer till Medd 4/1980
 • 127 (mt 1981:1): Förslag till decentralisering till det regionala planet
 • 130 (mt 1981:1): Älvsnabbenvraket
 • 131 (mt 1981:1): Farledsspärrar ännu en gång!
 • 134 (mt 1981:1): Norge – en kort rapport från Kristiansund
 • 136a (mt 1981:1): Landström, Björn – Regalskeppet Vasan från början till slutet
 • 137 (mt 1981:2): Om hembygdsrörelsen och marinarkeologin
 • 138 (mt 1981:2): Om utbildning
 • 139 (mt 1981:2): Områdesrapporter [anm] Gotland respektive Norrlandskusten (Roslagen, Gästrikland, Hälsingland, Västerbotten och Norrbotten)
 • 140 (mt 1981:2): Notis om Norrlandskusten
 • 141 (mt 1981:2): Kökkenmöddingar i Öresund
 • 142 (mt 1981:2): Laxen och Furön
 • 143 (mt 1981:2): Hälsingland: Ny förlisningsuppgift
 • 146 (mt 1981:2): Litteratur om kritpipor (en preliminär lista)
 • 147 (mt 1981:2): Segelskeppens utveckling efter 1100 (mest riggen)
 • 148 (mt 1981:2): Något om besiktningar av SSHM
 • 149 (mt 1981:2): Om sjökrigshändelser i Stockhloms norra skärgård (kring vraket vid Tuna, Åkersberga)
 • 150 (mt 1981:2): Kulturminnesskydd: Om skydd av de maritima kulturcentra
 • 151 (mt 1981:2): Något om ryssugnar
 • 153 (mt 1981:2): Marinarkeologi i grottor
 • 155 (mt 1981:2): Ett förhandstips: Bottnisk kontakt
 • 156 (mt 1981:2): Notiser
 • 156b (mt 1981:2): Apropå den utlysta femkronan
 • 156c (mt 1981:2): Den andra internationella kongressen för arkeologisk forskning i innanfarvatten
 • 157a (mt 1981:2): Umiaq’en fra Peary Land
 • 157d (mt 1981:2): Muckelroy, Keith – Maritime Archeology
 • 157e (mt 1981:2): Sandklef, Albert – Västkustens allmogesjöfart 1575–1850
 • 160 (mt 1981:3): Tillägg/rättningar; notiser
 • 161 (mt 1981:3): Den maritimhistoriska konferensen i Örnsköldsvik
 • 164 (mt 1981:3): De äldsta fartygsankarna i Norden
 • 169 (mt 1981:3): Något om mynt och marinarkeologi
 • 170 (mt 1981:3): Om förlisningar av några skepp från Dagö och Ösel i Estland i mellansvenska farvatten under senare hälften av 1600-talet.
 • 171 (mt 1981:3): Lödde kar
 • 172 (mt 1981:3): Ytterligare en sydd båt från Karelen – The Annual Report 1980
 • 173a (mt 1981:3): Hasslöf, Olof – Lagbildning och företagsorganisation genom tusen år
 • 174 (mt 1981:3): Jansson, Seth – Båtfyndet från Avafjärden
 • 177 (mt 1981:4): Fyndplatser för sydda båtar i Norden
 • 178 (mt 1981:4): Gamla sjömått (III)
 • 179 (mt 1981:4): Stringer – en langvise?
 • 181 (mt 1981:4): Fullskaledokumentation
 • 182 (mt 1981:4): Något om slaviskt båtbyggeri vid Östersjön – Funderingar kring vikingatid
 • 185a (mt 1981:4): Johnstone, Paul – The Sea-Craft of Prehistory
 • 185b (mt 1981:4): Morcken, Roald – Langskip, knarr og kogge – Nye synspunkter på sagatidens skipsbygging i Norge og Nordeuropa
 • 186 (mt 1982:1): Om ortnamn
 • 188a (mt 1982:1): Ortnamn i Skärgården I
 • 188b (mt 1982:1): Ortnamn i skärgården II
 • 189 (mt 1982:1): Litteratur om skärgården. Ett urval
 • 190a (mt 1982:1): Maritimt intressanta ortnamnsleder (med ortnamnstyper)
 • 190b (mt 1982:1): Kartor från Blekinge till Norrbotten över äldre ortnamnstyper
 • 191 (mt 1982:1): Om barkkanoter i Sverige
 • 192 (mt 1982:1): Nytt om Äskekärrsskeppet
 • 195 (mt 1982:1): Några varvs- och båtbyggartillbehör/-redskap
 • 196 (mt 1982:1): Marinarkeologi och valfångst
 • 197 (mt 1982:1): Stockbåtar: Inventering; Ny C-14-datering; litteraturtillägg
 • 198 (mt 1982:1): Något om flygfotografi och marinarkeologiska lämningar
 • 201e (mt 1982:1): Kaijser, Ingrid – Vraket vid Älvsnabben. Dokumentation last och utrustning
 • 204 (mt 1982:2): Konkret samarbete
 • 205 (mt 1982:2): Hur långt har man egentligen nått med samarbetet?
 • 206 (mt 1982:2): Korta råd för kurser
 • 207 (mt 1982:2): Bottnisk kontakt I
 • 208 (mt 1982:2): Kartan över sydda båtfynd
 • 210 (mt 1982:2): Månadens tema: Om sägner och muntlig tradition
 • 211 (mt 1982:2): Hur man bär sig åt för att få muntliga uppgifter?
 • 222 (mt 1982:3): Vikingatid på Södertörn?
 • 227 (mt 1982:3): Stockbåtar: C-14-datering (Ångermanland resp. Västergötland); bärgning (Mälaren)
 • 228 (mt 1982:3): Korhonen, Olavi – Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska bakgrund
 • 229b (mt 1982:3): Toivanen, Pekka – Bröderna Mommas skeppsvarv i Jakobstad 1666–1672
 • 230 (mt 1982:3): Vrakfynd vid Kråksund, Hudiksvall skärgård
 • 235 (mt 1982:3): Förlisningen vid Storhällorna 1643
 • 238 (mt 1982:4): Debatt om målsättning inom marinarkeologin i Sverige
 • 244 (mt 1982:4): Apropå beslag/nitar
 • 246 (mt 1982:4): Maritima kulturcentra i östra Sverige – En preliminär katalog med kartor
 • 249 (mt 1982:4): Den tredje näverbåten lokaliserad
 • 251 (mt 1982:4): Fynd i Södertälje kanal 1799
 • 253 (mt 1983:1): Meddelanden 5 år 1983!
 • 255 (mt 1983:1): Kjell Björk död
 • 256 (mt 1983:1): Kort om marin arkeologi och marin historia. Ett svar till Anders Franzén
 • 257 (mt 1983:1): Marinarkeologiska sällskapets historia
 • 257b (mt 1983:1): Postmedieval Wooden Boats and Ships; On the ISBSA Symposium in Stockholm, Sept 1982
 • 260 (mt 1983:1): Pionjärer (III) Lundell, Jerker: ”Arbetsplan till kulturhistorisk fyndkarta över Göteborgs och Bohus läns kustvattenområden” (1950)
 • 261 (mt 1983:1): Lite kartor från ett pågående forsknings- och katalogarbete: Sydda båtar och något om träpinnade s.k. ”slaviska” fartyg
 • 265 (mt 1983:2): Marinarkeologiskt institut vid högskolan i Kalmar
 • 272 (mt 1983:2): Undervattensarkeologi vid ett stenbrott – En undersøkelse av havbunnen utenfor Hespriholmen
 • 273 (mt 1983:2): Björkebåten ånyo aktuell
 • 274 (mt 1983:2): Åter om järnåldersankare o. dyl.
 • 275 (mt 1983:2): Stockbåtar och sydda båtar: dateringar
 • 277 (mt 1983:2): Osteologiska föreningen i Sverige bildad
 • 278 (mt 1983:2): Nya böcker
 • 279 (mt 1983:3): Redaktionens arkiv – ett minne blott!
 • 281 (mt 1983:3): Från Bevaix till Kollerup
 • 283 (mt 1983:3): Något om Resande Man
 • 287 (mt 1983:3): Skeppsvarv på Falster i Danmark
 • 288 (mt 1983:3): Museums and the Underwater Heritage
 • 290 (mt 1983:3): Nydamankaret än en gång
 • 291 (mt 1983:3): Mortises and Tenons i Nordvästeuropa?
 • 294 (mt 1983:4): Ny redaktör sökes!
 • 298 (mt 1983:4): Koggar och koggar och koggar …
 • 300 (mt 1983:4): Brännö – ett västsvenskt Birka?
 • 302 (mt 1983:4): Ett skeppsikonografiskt problem: Trolltrummor
 • 304 (mt 1983:4): McGrail, Sean – The Interpretation of Archaeological Evidence for Maritime Structures
 • 305 (mt 1983:4): Grude, Egil Harald – Skip og havn. Marinarkeologi i Rogaland
 • 306 (mt 1983:4): Gjestvang, Tom – Undervannsarkeologi i Mjösa
 • 307 (mt 1983:4): Ellmers, Detlev – Ein Fellboot-Fragment der Ahrensburger Kultur aus Husum, Schleswig-Holstein?
 • 309 (mt 1983:4): Boberg, Kurt; Öhman, Alf – Vrak och sjöolyckor vid Västerbottens kust
 • 310 (mt 1983:4): Forssell, Henry – Fynd av sydda båtar i Finland
 • 313 (mt 1983:4): Om malmhaxar i norr
 • 314 (mt 1983:4): Atterman, Ingemar – Om forntida vakt och värn vid Blekingekusten
 • 316 (mt 1984:1): Vad som hänt i marinarkeologin i Norrland 1975–1984
 • 317 (mt 1984:1): Äntligen något nytt på stockbåtsfronten!
 • 318 (mt 1984:1): Kijk op Koggen – ännu en gång!
 • 319 (mt 1984:1): Marinarkeologi på Spetsbergen
 • 321 (mt 1984:1): Anders Franzén på vrakjakt igen
 • 322 (mt 1984:1): Stenålder under vattnet
 • 326 (mt 1984:1): Notiser om ny litteratur
 • 327 (mt 1984:1): Kort rapport från Bottnisk kontakt II
 • 339 (mt 1984:2): McGrail, Sean – Ancient boats
 • 340 (mt 1984:2): Crumlin-Pedersen, Ole – From Viking Ships to Hanseatic Cogs
 • 341 (mt 1984:2): Hamre, Harald – Ottoyundersøkelsen 1983. Marinarkeologi i lokalhistorisk perspektiv
 • 354 (mt 1984:4): Vraket vid Hammar (I)
 • 359 (mt 1984:4): Korta litteraturtips
 • 363 (mt 1985:1): Vraket vid Hammar II
 • 366e (mt 1985:1): McGrail, Sean (ed.) – Aspects of Maritime Archaeology and Ethnography. Papers based on those presented to an international seminar held at the University of Bristol in March 1982
 • 377 (mt 1985:3): Bygger projekt Krampmacken på en illuson?
 • 378 (mt 1985:3): On the Coming of the Russians in Single-Straked Ships (Monoxylon) from Russia to Constantinople
 • 381 (mt 1985:3): ISBSA 1985 – Kort rapport
 • 391 (mt 1986:1): Ingelman-Sundberg, Catharina – Marinarkeologi – Dykaren, arkeologen, fynden
 • 398 (mt 1986:2): Dykarläger i Närpes havsområde, Österbotten
 • 402 (mt 1986:3): Ryssbergets hemligheter på spåren
 • 404 (mt 1986:3): Vender, kurer och ester – några idéer om maritima ortnamn
 • 406 (mt 1986:3): Marinarkeologiska sällskapets Polenresa 14–23/5 1986
 • 410 (mt 1986:3): Nytt norskt medeltidsfynd
 • 412 (mt 1986:3): Bronsåldersröse på Vätterns botten
 • 413 (mt 1986:3): Marinarkeologiska undersökningar vid Stegeborgs slott i Östergötland 1986
 • 416 (mt 1986:4): Myntvraket – Inga av Härnösand år 1835?
 • 420 (mt 1986:4): Litteraturtips
 • 421 (mt 1986:4): Stegeborgsspärrarna vikingatida!
 • 427 (mt 1987:1): Styrnäs – en medeltidsborg i Ångermanälven. Kort om ett nytt projekt
 • 429a (mt 1987:1): Nya skeppsfynd i Holland
 • 429b (mt 1987:1): Maritim kontakt 9
 • 432 (mt 1987:2): Resan till DDR/Polen 6–12/5 1987
 • 433 (mt 1987:2): Resan till Estland 1989
 • 438 (mt 1987:3): Antiken på djupet I:1
 • 440 (mt 1987:3): Kommentar till ”Saltskutan”
 • 441 (mt 1987:3): Norsk sjøfartsmuseum årsberetning 1986
 • 447 (mt 1987:4): Antiken på djupet del I:2
 • 448 (mt 1987:4): Kristiansen, Kristian (red.); Fischer, Anders (red.) – Fortidsminder og kulturhistoria
 • 452 (mt 1988:1): Antiken på djupet II
 • 456 (mt 1988:2): Estlandsresan 14–24/5 1988
 • 463a (mt 1988:3): Något om marinarkeologi i Norrland 1975–87
 • 463b (mt 1988:3): Något om farleder: Svartklubben–Söderhamn
 • 539 (mt 1991:2): Till Przemyslaw Smolareks minne
 • 558 (mt 1992:2): En strukturell översyn av itinerariet
 • 608 (mt 1993:2): Haywood, John – Dark Age Naval Power
 • 621 (mt 1993:3): Nytt forskningscenter
 • 622 (mt 1993:3): Ny marinarkeologisk undervisning i Danmark
 • 623 (mt 1993:3): Unger, Richard W. – The Art of Medieval Technology – Images of Noah the Shipbuilder
 • 637 (mt 1994:1): Maritim eller marin arkeologi. Resonemang kring definitionen av marinarkeologin
 • 640 (mt 1994:1): Anders Franzén död
 • 645 (mt 1994:2): Tala alltid om källan!
 • 649 (mt 1994:3): Transport, farleder och kontroll
 • 691 (mt 1995:3): Samiskt båtbygge – har samerna båtar?
 • 693 (mt 1995:3): Äldre maritim kultur och maritimt kulturlandskap
 • 715 (mt 1996:1): Falsterbonäset ur maritim synvinkel – Några kätterska synpunkter på ett unikt ställe
 • 716 (mt 1996:1): Maritim arkeologi kring näset
 • 725 (mt 1996:2): Det maritima kulturlandskapet – grundbegrepp
 • 726 (mt 1996:2): Det maritima kulturlandskapet – att beskriva och analysera
 • 728 (mt 1996:2): Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter
 • 728a (mt 1996:2): Vlek, Robert – The Medieval Utrecht Boat
 • 728b (mt 1996:2): Rieck, Flemming; Crumlin-Pedersen, Ole – Både fra Danmarks oldtid
 • 728c (mt 1996:2): Barfod, Jørgen – Flådens fødsel
 • 728d (mt 1996:2): Crumlin-Pedersen, Ole (red.) – Aspects of Maritime Scandinavia AD 200–1200
 • 728e (mt 1996:2): Rönnby, Johan; Adams, Jonathan – Östersjöns sjunkna skepp. En marinarkeologisk tidsresa
 • 729 (mt 1996:2): Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
 • 729a (mt 1996:2): Rönnby, Johan – Bålverket. Om samhällsförändring och motstånd med utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland
 • 729b (mt 1996:2): Långhundraleden – en seglats i tid och rum
 • 729c (mt 1996:2): Norman, Peter – Medeltida utskärsfiske. En studie av fornlämningar i kustmiljö
 • 729d (mt 1996:2): Pettersson, Johan – Anonyma fiskeläger – märkliga kulturminnen i Bohusläns skärgård
 • 729e (mt 1996:2): Hutchinson, Gillian – Medieval ships and shipping. The Archaeology of Medieval Britain
 • 730 (mt 1996:2): Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
 • 730a (mt 1996:2): Steffy, J. Richard – Wooden ship building and the interpretation of shipwrecks
 • 730b (mt 1996:2): Olsen, Olaf (red.); Rieck, Flemming (red.); Skamby Madsen, Jan (red.) – Shipshape. Essays for Ole Crumlin-Pedersen
 • 730c (mt 1996:2): Marinarkeologi. Kunnskapsbehov
 • 730d (mt 1996:2): Norman, Peter – Sjöfart och fiske
 • 730e (mt 1996:2): Ahlström, Christian – Spår av hav, yxa och penna
 • 731 (mt 1996:2): Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
 • 731a (mt 1996:2): Flink, Gerhard (red.) – Kung Valdemars segelled
 • 731b (mt 1996:2): Cederlund, Carl Olof (red.) – Medieval Ship Archaeology
 • 731c (mt 1996:2): Sørensen, Søren A.; Ulriksen, Jens – Vikingernes anløbsplats ved Selsö
 • 731d (mt 1996:2): The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia
 • 731e (mt 1996:2): Östergötlands skärgård
 • 731f (mt 1996:2): Westerdahl, Christer (red.) – Crossroads of Ancient shipbuilding
 • 732 (mt 1996:2): Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
 • 732a (mt 1996:2): Marine Archaeologial Newsletter from Roskilde, Denmark/Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde
 • 732b (mt 1996:2): Svensson, Ingemar (red.); Mellander, Peder (red.); Westerdahl, Christer (red.) – Bottnisk Kontakt VI
 • 732c (mt 1996:2): Bottnisk Kontakt VIII februari 1994 i Tallinn, Estland
 • 732d (mt 1996:2): Maritim arkeologi. Sjöhistorisk årsbok 1994–1995
 • 733 (mt 1996:2): Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
 • 733a (mt 1996:2): Deutsches Schiffahrtsarchiv nr 18 1995
 • 733b (mt 1996:2): Hav og land. SPOR nr 1, 1995
 • 733c (mt 1996:2): Oleson, John Peter (red.) – The Harbours of Caesarea Maritima
 • 733d (mt 1996:2): Hellenkamper Salies, Gisela (red.) – Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia
 • 734 (mt 1996:2): Korta meddelanden om litteratur och tidskrifter, forts
 • 734a (mt 1996:2): Rundbriefe DEGUWA nr 8-10, 1994-95
 • 734b (mt 1996:2): Correio de Arqueonautica
 • 734c (mt 1996:2): L’Archeologo subaqueo, No 1, 1995
 • 734d (mt 1996:2): Litwin, Jerzy – Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku. Working boats of Poland. A study on their building and use in the 20th century
 • 734e (mt 1996:2): Edgren, Torsten – Kyrksundet i Hitis
 • 739 (mt 1996:3): Träsorter i skeppsbyggnad – en kort översikt
 • 743 (mt 1996:3): Värt att läsa i den maritima litteraturen. Korta lästips
 • 743a (mt 1996:3): Mortensøn, Ole – Renæssancens fartöjer – sejlads og søfart i Danmark 1550–1650
 • 743b (mt 1996:3): Fischer, Anders (red.) – Coastal settlement above & below present sea level
 • 743c (mt 1996:3): Illsley, John Sherwood – Bibliography of Underwater Archaeology and Related Subjects
 • 743d (mt 1996:3): Marsden, Peter – Ships of the Port of London. First to eleventh centuries AD
 • 743e (mt 1996:3): Rule, Margaret; Monaghan, Jason – A Gallo-Roman trading vessel from Guernsey. The excavation and recovery of a third century shipwreck
 • 743f (mt 1996:3): Casson, Lionel – Ships and Seafaring in Ancient Times
 • 743g (mt 1996:3): Gassend, J.M. – Le Navire Antique du Lacydon
 • 743h (mt 1996:3): Gardiner, Robert (red.); Unger, Richard W. (red.) – Cogs, Caravels and Galleons. The sailing ship 1000–1650
 • 743i (mt 1996:3): Gardiner, Robert (red.); Christensen, Arne Emil (red.) – The Earliest Ships. The evolution of boats into ships
 • 743j (mt 1996:3): Gardiner, Robert (red.); Morrison, John S. (red.) – The Age of the Galley. Mediterranean oared vessels since pre-classical times
 • 743k (mt 1996:3): Hourani, George F.; Carswell, John (rev.) – Arab seafaring [in the Indian Ocean in ancient and early medieval times]
 • 743l (mt 1996:3): Chapelot, Jean; Rieth, Eric – Navigation et milieu fluvial au XIe siècle : l’épave d’Orlac (Charente-Maritime)
 • 743m (mt 1996:3): Friel, Ian – The Good Ship. Ships, shipbuilding and technology in England 1200–1520
 • 744 (mt 1996:3): Värt att läsa i den maritima litteraturen. Korta lästips (forts)
 • 744a (mt 1996:3): Berti, Fede – Fortuna Maris. La nave romana di Comacchio
 • 744b (mt 1996:3): Crumlin-Pedersen, Ole (red.); Porsmose, Erland (red.); Thrane, Henrik (red.) – Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder
 • 744c (mt 1996:3): Prabha Ray, Himanshu (red.); Salles, Jean Francois (red.) – Tradition and Archaeology. Early Maritime Contacts in the Indian Ocean
 • 744d (mt 1996:3): Koivusalo, Fredrik – Rus-projektet – ett försök att förstå den vikingatida skeppsbyggaren och sjöfararen
 • 744e (mt 1996:3): Greenhill, Basil; Morrison, John – The Archaeology of Boats and Ships. An Introduction
 • 744f (mt 1996:3): Pferdehirt, Barbara – Das Museum für Antike Schiffahrt. Ein Forschungsbereich de Römisch-Germanischen Zentralmuseums
 • 744g (mt 1996:3): Lund, Niels – Li∂, leding og landeværn. Hær og samfund i Danmark i ældre middelalder
 • 744h (mt 1996:3): Björklund, Anders (red.) (m.fl.) – Mitt i strömmen. En vänbok tillägnad Lars-Åke Kvarning
 • 744i (mt 1996:3): Populär Arkeologi nr 2/1996. Marinarkeologiskt specialnummer
 • 744j (mt 1996:3): Antell, Elina (red.); Broberg, Anders (red.); Cederlund, Carl Olof; Rönnby, Johan; Broberg, Anders; Grundberg, Leif (m.fl.) – Tidskriften Kulturmiljövård 5–6 1995
 • 746 (mt 1996:3): Värt att läsa i den maritima litteraturen. Korta lästips (forts)
 • 746a (mt 1996:3): Aubet, Maria Eugenia; Turton, Mary (övers.) – The Phoenicians and the West – politics, colonies and trade
 • 746b (mt 1996:3): Bill, Jan – Maritime aspekter af middelalderens landbebyggelse
 • 746c (mt 1996:3): Edberg, Rune – Expedition Holmgård. Vikingabåten Aifurs färd från Sigtuna till Novgorod – ett arkeologiskt äventyr
 • 746d (mt 1996:3): Edberg, Rune; Larsson Mats G.; Schmidt, E.A. – Vikingavägar i öster
 • 746e (mt 1996:3): Crumlin-Pedersen, Ole – Archaeology and the Sea
 • 753 (mt 1996:4): Behovet av inventering och ny kompetens
 • 755 (mt 1996:4): Hanfotsystemen på gotländska skeppsbilder – en idé
 • 756 (mt 1996:4): S:t Clemens är ditt helgon! Skeppssymbolik med religionshistorisk bakgrund
 • 806 (mt 1997:3): McGrail, Seán – Studies in Maritime Archaeology
 • 830 (mt 1997:4): Mossarter i skeppskalfatring
 • 881 (mt 1998:3): Hamnar – förenar människor på land och vatten
 • 915 (mt 1998:4): Hamnar – förenar människor på land och vatten
 • 928 (mt 1999:1): Innovationer i sjöfart och skeppsbyggeri. Del I – en kort översikt mellan ca 4500 f.Kr – 1100 e.Kr
 • 952 (mt 1999:2): Innovationer i sjöfart och skeppsbyggeri. Del II – en kort översikt mellan ca 1100 e.Kr–1850 e.Kr
 • 972 (mt 1999:3): Varvsplatser. Resurslandskap: trärester och järnslagg
 • 1013 (mt 2000:1): Vänerns vrak fältinventeras och dateras
 • 1037 (mt 2000:3-4): Eric Rothfjell till minne
 • 1126 (mt 2001:4): De stora sjöarna – ett maritimarkeologiskt perspektiv
Wetterfors, Pia
 • 1170 (mt 2002:2): Marinarkeologiska sällskapets konferens 2002
Wranne, Sara
 • 1084 (mt 2001:2): Marinarkeologiska sällskapets konferens 2001
 • 1148 (mt 2002:1): Sportdykarseminarium på Göteborgs sjöfartsmuseum
Wright-Schmidt, Maya
 • 628 (mt 1993:4): Lakatoi – ett handelsfartyg på Papua Nya Guinea
 • 644 (mt 1994:2): Morea – stenåldersbåtbyggaren från Tubusereia
Wästfelt, Anders
 • 385 (mt 1985:4): Berättelsen om Svenska Ostindiska Companiet och skeppet Götheborg

Yellowlees, Joanna
 • 659 (mt 1994:4): Ten years under the Mediterranean with Oxford University MARE

Zalsters, A.E.
 • 589 (mt 1993:1): Seburghgåtan

Ågren, Georg
 • 53 (mt 1979:4): Från stockbåt till skinnbåt
Ågren, Per-Uno
 • 176 (mt 1981:4): Sydda båtar och stockbåtar
Åkerhagen, Arne
 • 215 (mt 1982:2): Kritpipor! Upprop till marinarkeologiskt intresserade sportdykare
 • 292 (mt 1983:3): Kritpipsinventering
 • 293 (mt 1983:3): Regalskeppet Kronan – insamlingen
 • 419 (mt 1986:4): Datering av kritpipor
 • 459 (mt 1988:2): Kritpipsforskning
 • 471 (mt 1988:4): Kritpipsrapport
 • 532 (mt 1991:1): MAS-konferensen i Malmö
 • 627 (mt 1993:4): Tobakens och kritpipans historia (del I)
 • 634 (mt 1994:1): Tobakens och kritpipans historia – del II
 • 643 (mt 1994:2): Tobakens och kritpipans historia (del III)
 • 662 (mt 1994:4): Tobakens och kritpipans historia – 4:de avsnittet
 • 675 (mt 1995:1): Tobakens och kritpipans historia – 5:te avsnittet
 • 682 (mt 1995:2): Tobakens och kritpipans historia – 6:e avsnittet
 • 921 (mt 1999:1): Kritpiporna på Kronan
 • 1169 (mt 2002:2): Samarbete – på vems villkor?
Åkesson, Per
 • 765 (mt 1997:1): Marinarkeologi på internet
 • 850 (mt 1998:1): Delgado, James P. (ed.) – British Museum Encyclopedia of Underwater and Maritime Archaeology
Åkesson, Per (översättning)
 • 1061 (mt 2001:1): Har vi funnit Finske Falken?
Åshede, Kjell
 • 480 (mt 1989:1-2): Projektet Stora Sophia

Östergren, Majvor
 • 362 (mt 1985:1): Den gotländska vikingahamnen i Burs