Författaranvisningar för Marinarkeologisk tidskrift

Marinarkeologisk tidskrift (MT) utges sedan 1978 av Marinarkeologiska sällskapet, en ideell svensk förening. 

MT publicerar dels vetenskapliga artiklar, det vill säga bidrag som presenterar ny kunskap eller diskuterar forskningsfrågor. 

MT publicerar dels också nyhetsartiklar, reportage och artiklar om sällskapets möten och övriga verksamhet. 

Artiklar bör i regel inte vara längre än 3000 ord. Språket i MT är svenska, men bidrag på norska och danska accepteras också. I vetenskapliga artiklar placeras referenserna i den löpande texten med referenslista sist. 

Foton till artiklar måste vara skarpa och högupplösta. Upphovsmannen, om det är någon annan än författaren, måste ha gett sitt tillstånd till publicering. Tabeller och kartor måste vara tydliga. Foton och figurer ska inte klistras in i texten utan bifogas separat. Figurhänvisningar (figur 1, figur 2 osv) kan göras i texten. 

Redaktionen bistår efter förmåga med utformning och bearbetning av text, bilder och andra figurer. Vetenskapliga artiklar kan vid behov komma att fackgranskas av specialister utanför redaktionen. 

Allt arbete med tidskriften sker ideellt och oavlönat. Arvoden förekommer inte.

Välkommen att medarbeta! 

redax@marinarkeologi.info