MT Redaktionen

Redaktionen ansvarar för Marinarkeologisk tidskrift

Har du något du vill få publicerat i mt?
Det kan vara en artikel, en recension eller något annat, skicka då text och bilder till någon av våra två redaktörer.

Huvudredaktörer
Sven Berglöf
Claes Theliander

Korrektur
Peter Årebo

Meddelanden till redaktionen: redax(at)marinarkeologi.info

Inom redaktionen anser vi naturligtvis att huvudredaktören/tekniska redaktören är Marinarkeologiska sällskapets viktigaste person, och vill därför gärna framhålla vilka dessa har varit under åren:

 • 1978 – 1984 Christer Westerdahl
 • 1984 – 1988 Erik Enström
 • 1989 – 1992 Toomas Tamme
 • 1992 – 1995 Göran Kalderén
 • 1995 – 1996 Johan Rönnby / Christer Westerdahl / Karin Virgin
 • 1997 – 2000 Karin Virgin
 • 2000 – 2004 Anders Gutehall
 • 2004 – 2006 Linda Linnskog
 • 2006 – 2010 Martin Prieto Beaulieu
 • 2010 – 2012 Oscar Törnqvist
 • 2013 – 2014 Oscar Törnqvist, Rune Edberg
 • 2015           Oscar Törnqvist
 • 2016           Oscar Törnqvist, Matilda Fredriksson
 • 2017 – 2018   Sven Berglöf, Marco Alí
 • 2018-  2020 Sven Berglöf, Rune Edberg

Kontakta redaktionen, så kommer kanske även ditt namn att finnas med på denna lista i framtiden!