MT Nr 4, 2020

MAS MT redaktion har jobbat hårt och sista numret för 2020 distribueras i juldagarna. Läs om lite marinarkeologi i sötvatten och mer om hur bärgning av vrak gått till genom tiderna.

Efterlysning – MAS projekt, aktiviteter, utflykter, medlemsmöten 2021

Under 2020 genomfördes ett lyckat MAS projekt, Ångermanälven, trots att Coronapandemin gjorde projektets genomförande osäkert in i det sista. Ett lyckat projekt på alla vis som dessutom stärkte den lokala anknytningen i regionen. Projektet fick en del lokal publicitet men även i riksnyheterna. Fortsätt läsa ”Efterlysning – MAS projekt, aktiviteter, utflykter, medlemsmöten 2021”

Under 2020 genomfördes ett lyckat MAS projekt, Ångermanälven, trots att Coronapandemin gjorde projektets genomförande osäkert in i det sista. Ett lyckat projekt på alla vis som dessutom stärkte den lokala anknytningen i regionen. Projektet fick en del lokal publicitet men även i riksnyheterna. Fortsätt läsa ”Efterlysning – MAS projekt, aktiviteter, utflykter, medlemsmöten 2021”

Årsmöte 20 Mars 2021 och MAS konferens 2021

Eftersom det råder stor osäkerhet om hur Coronapandemin utvecklar sig har MAS styrelse beslutat att MAS Årsmötet 2021 hålls digitalt även 2021. Enligt MAS stadgar skall årsmötet hållas relativt tidigt på året och för att öka chansen till att vi kan ha en MAS-konferens 2021 så har vi valt att separera årsmötet från konferenen.

Årsmötet kommer hållas digitalt 20 mars 2021 och information om hur detta kommer genomföras skickas ut till alla medlemmar på sedvanligt sätt. MAS konferensen planeras till senvåren, eller försommaren. Styrelsen förslag är Kalmar dock är inget bestämt ännu.

Fortsätt läsa ”Årsmöte 20 Mars 2021 och MAS konferens 2021”

Höstträff 28 november – inställd

Då den pågående Coronaepidemin i våras medförde att MAS årskonferens ställdes in hade MAS styrelse planerat ett endagmöte i Stockholm med föredrag, filmvisning och samkväm. Tyvärr så har nu de återinförda striktare restriktionerna i oktober medfört att styrelsen inte bedömmer det lämpligt med en träff nu heller. Vi hade fått ihop ett gediget program men tyvärr, vi får skjuta på detta återigen tills pandemien är över.

Ny Hemsida

MAS har en ny hemsida! Vi har tagit bort medlemsinloggningen och gjort all information öppen för alla. Den mesta informationen är överflyttad från den gamla sidan så möjligtvis finner du information som kaske inte riktigt stämmer.

Hittar du några konkreta felaktigheter, fellänkningar etc får du gärna uppmärksamma styrelsen.

Personuppgiftspolicy

Styrelsen i MAS har utverkat en personuppgiftpolicy i enlighet med de krav GDPR ställer. Du finner den i sin helhet från en länk i sidans sidfot.

Grundprincipen är att MAS endast samlar in personuppgifter som behövs för att kunna hantera medlemmar, medlemsregistret, göra utskick, distribuera MT och liknande. MAS delar inte personuppgifter med någon förutom för att kunna uppfylla detta. Den enda som har tillgång till personuppgifter i form av medlemsregistret är kassören samt vice-kassören. I förekommande fall kan ansvarige för olika projekt och aktiviteter få uppgifter om anmälda deltagare för att kunna genomföra aktiviteten.

Vår hemsida har numer, sedan juli 2020, inte heller någon medelmsinloggning varav den inte samlar direkta personuppgifter. Vi har av personuppgiftskäl även tagit bort kommentarsmöjligheter och de enda som kan hantera informationen på hemsidan är MAS styrelse och av styrelsen utsedda redaktörer.

MAS styrelse i juli 2020

MAS projektet 2020 – Ångermanälven 13-16 augusti

Ådalen kallas den nedre delen av Ångermanälven som sträcker sig tre mil in i landskapet som kallas för Höga kusten. Här har människor bott och brukat jorden i ett landskap som hela tiden, för varje generation, förändras på grund av den kraftiga landhöjningen. Vattensågar, glasbruk och järnbruk anlades under 1600 och 1700-talen. I och med industrialismen etablerades sågverk och pappersbruk utmed hela Ådalen. Vattenvägen var en förutsättning för allt detta men vår kunskap om kulturlämningar under vatten är generellt sett dålig. Områdena på land är idag oftast igenvuxna eller har fått nya byggnader och annan verksamhet. Förhoppningen är att hitta rester efter detta anonyma kulturarv i form av båtar, fartyg och pråmar samt kajanläggningar och dylikt.

Under försommaren kommer Lennarth Högberg, Dyk & Fototeknik, och Jens Lindström, Nordic Maritime Group AB, att i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland och Björkå Fornminnesfond AB avsöka vattenområden i Ångermanälven med side scan sonar. MAS-projektets syfte kommer att vara att, tillsammans med de lokala dykarklubbarna, dyka av, beskriva och fotodokumentera de lämningar som hittats under sonarkarteringen. Vi kommer att bo och utgå från Sandslåns Vandrarhem, vackert beläget vid Hammarsbron.

Vi följer utvecklingen gällande Covid-19 och vill reservera oss för att detta projekt möjligen inte kan genomföras sommaren 2020.

Frågor om projektet kan ställas till Lennarth Högberg, dykfoto@telia.com eller 070–267 43 52.

Då deltagarantalet är begränsat till 12 personer kommer MAS lotta ut platserna. Om det är fler anmälningar än platser, upprättas en reservlista. Önskan, och anmälan, för att delta i sommarens MAS projekt görs genom att maila till ordforande@marinarkeologi.info senast 24 maj 2020. MAS återkommer därefter om du tilldelats en plats och deltagaravgiften på 500 kronor skall då betalas inom 10 dagar. Vid utebliven betalning går platsen till den lottade reservplatslistan. Personer på reservlistan kommer att kontaktas om det blir några avbokningar. Förutom deltagaravgiften står MAS normalt för boende, vissa måltider samt kostnader för projektets direkta genomförande såsom evt båt, projektutrustning. Betald anmälningsavgift återbetalas inte såtillvida inte hela projektet blir inställt pga rådande Corona-epedemi.

Medlemmar – anmäl er till årsmötet 18/4 09.30. Vi behöver er medverkan/’röst’

Årsmötet kommer att genomföras även om MAS-konferensen är inställd.
 
På grund av Coronavirusets härjningar och de effekter dessa fått på samhällsaktiviteterna har Styrelsen känt sig nödsakad att ställa in årets MAS-konferens, som skulle hållits 18–19 april på Kalmar läns museum i Kalmar. Däremot kommer det årsmöte som traditionsenligt brukar hållas i samband med konferensen att äga rum på utsatt dag och tid, men inte i Kalmar.

Vi kommer istället att försöka hålla detta via något elektroniskt konferensmedium, såsom Skype, Teams eller något liknande. För dem som inte har tillgång till det utpekade konferensmediet kommer vi, om inte Folkhälsmyndigheten rekommenderar eller beslutar annat, att tillgängliggöra en mindre lokal i Stockholmstrakten.

Du som önskar delta i mötet måste anmäla dig, senast onsdagen den 15 april, så vi kan ansluta dig till videomötet. Anmälan görs till MAS ordförande, i första hand på ordforande@marinarkeologi.info, i andra hand på telefon 0703–83 59 89. Vi kommer också att hålla testmöten för att försöka ge så många som möjligt chansen att testa sina uppkopplingar. Dessa kommer att hållas onsdagen den 15 april, torsdagen den 16 april och fredagen den 17 april, samtliga dagar klockan 20.00. OBS att dessa möten endast är till för att ni skall kunna verifiera att ni kommer att kunna ansluta er till det riktiga mötet den 18 april klockan 09.30.
 
MAS medlemsavgift skall som vanligt vara betald för att delta i årsmötet.
 
Som ni säkert förstår är det mycket som är oklart just nu, och det står ingenting i stadgarna om hur den uppkomna situationen ska hanteras. Vi i styrelsen gör vad vi kan och anser är nödvändigt och hoppas på er förståelse.
 
Vid frågor kontakta vår ordförande Christian Olsen: ordforande@marinarkeologi.info.
 
 
Styrelsen för Marinarkeologiska sällskapet

MAS konferensen ställs in – Viktig information

MAS konferensen ställs in och MAS årsmöte genomförs som planerat dock troligtvis i digital form.

På grund av den pågående Corona-epidemien och därav det osäkra läget en tid framöver med bla mötesrestriktioner, reserestriktion, har MAS styrelse beslutat att ställa in den planerade MAS-konferensen i Kalmar i April.Styrelsen kommer dock försöka genomföra MAS årsmöte men då troligtvis i virutell form.

Styrelsen har kontaktat alla föredragshållare, samt avbokat konferensaläggningen i Kalmar. Skulle någon redan ha betalt konferensavgiften kommer den återbetalas och om ni bokat rum kom ihåg att själva avboka dessa. Om MAS konferensen genomförs vid en senare tidpunkt under året är i dagsläget inte beslutat.

Gällande  MAS årsmöte anser styrelsen det viktigt att det genomförs då nya styreslemedlemmar skall väljas in, verksamhetsplanen 2020 skall godkännas etc. och vi behöver en MAS styrelse som kan fortsätta arbetet. Styrelsen undersöker nu hur vi kan genomföra den via ett digitalt mötesforum. Mer information om detta kommer vartefter.

Styrelsen beklagar att vi måste fatta detta beslut men ser ingen möjlighet att kunna genomföra en lyckad konferens i dagsläget.

Information kommer gå ut till medlemmar men vi ber även att ni håller er uppdaterade via MAS hemsida.