Årsmöte 20 Mars 2021 och MAS konferens 2021

Eftersom det råder stor osäkerhet om hur Coronapandemin utvecklar sig har MAS styrelse beslutat att MAS Årsmötet 2021 hålls digitalt även 2021. Enligt MAS stadgar skall årsmötet hållas relativt tidigt på året och för att öka chansen till att vi kan ha en MAS-konferens 2021 så har vi valt att separera årsmötet från konferenen.

Årsmötet kommer hållas digitalt 20 mars 2021 och information om hur detta kommer genomföras skickas ut till alla medlemmar på sedvanligt sätt. MAS konferensen planeras till senvåren, eller försommaren. Styrelsen förslag är Kalmar dock är inget bestämt ännu.