Föredragshållare MAS-konferensen 19-20 mars

Talarlistan börjar finslipas och en mängd intressanta och varierande föredrag utlovas.

Bland de bekräftade föredragshållarna finns bland annat Brendan Foley som kommer prata om Gribshunden, Petra Stråkendal om Världsarvet Karlskronas g(l)ömda vrak, Jim Hansson och Patrik Höglund om Oxdjupet och Djupasund, Jens Lindström om Ådalens glömda kulturarv och Peter d’Agnans om Bilverket på Gotland.