MAS konferensen ställs in – Viktig information

MAS konferensen ställs in och MAS årsmöte genomförs som planerat dock troligtvis i digital form.

På grund av den pågående Corona-epidemien och därav det osäkra läget en tid framöver med bla mötesrestriktioner, reserestriktion, har MAS styrelse beslutat att ställa in den planerade MAS-konferensen i Kalmar i April.Styrelsen kommer dock försöka genomföra MAS årsmöte men då troligtvis i virutell form.

Styrelsen har kontaktat alla föredragshållare, samt avbokat konferensaläggningen i Kalmar. Skulle någon redan ha betalt konferensavgiften kommer den återbetalas och om ni bokat rum kom ihåg att själva avboka dessa. Om MAS konferensen genomförs vid en senare tidpunkt under året är i dagsläget inte beslutat.

Gällande  MAS årsmöte anser styrelsen det viktigt att det genomförs då nya styreslemedlemmar skall väljas in, verksamhetsplanen 2020 skall godkännas etc. och vi behöver en MAS styrelse som kan fortsätta arbetet. Styrelsen undersöker nu hur vi kan genomföra den via ett digitalt mötesforum. Mer information om detta kommer vartefter.

Styrelsen beklagar att vi måste fatta detta beslut men ser ingen möjlighet att kunna genomföra en lyckad konferens i dagsläget.

Information kommer gå ut till medlemmar men vi ber även att ni håller er uppdaterade via MAS hemsida.