Tack alla sponsorer till lotteriet vid MAS konferensen i Kalmar

MAS vill tacka alla sponsorer för lotterivinster till det traditionella lotteriet i samband med MAS årliga konferens nämligen, i osorterad ordning Fårö Dyktjänst, Vrak- Museum of Wrecks, Bohusläns museum, Dykhuset, Vasa Museet, Niklas Eriksson, SAAB Underwater Systems, Svensk Dykerihistorisk förening, MEJ-smycken, Nordic Maritime Group, Seapro, Reel Diving, Pufz, Fotografit, Vikinge Skipsmuseet.