Inbjudan till det Finska marinarkeologiska sällskapets fältarbeten i Finland

Vi är inbjudna att deltaga i fältarbeten i Finland nu i juni.  OBS gäller endast MAS-medlemmar. Passa på att få fälterfarenhet i sommar!

Se nedan för vidare detaljer:

Det Finska Marinarkeologiska sällskapet ordnar fältarbete för intresserade i samarbete med Museiverket i juni 13–23.6.2016 vid Jussarö, öster om Hangö. Fältarbetets målsättning specificeras närmare i juni men nedan finns några utdrag från forskare Minna Koivikkos anteckningar från stället: ”Marinarkeologi är ett långsamt detektivarbete. I Jussarös omgivning forskas det i viktiga så kallade ”shiptraps” skeppsfällor. Områdets potential kartläggs från bland annat turismens synvinkel. Sommarens arbete grundar sig på arkivmaterial över förlisningar från flera årtionden”.

Deltagarna står själva för logi och mat. Övernattningen koncentreras i första hand till Jussarös före detta sjöbevakningsstation. Priset är 25 €/person/natt. Kosten för en dag ligger runt 20 €/person/dag.

Förflyttningen från fastlandet till Jussarö och båtfärderna från Jussarö till dykplatsen kan även innebära kostnader för deltagarna.

Kostnaderna specificeras då planeringen framskrider och färdigställs.Enligt preliminära planer kommer fältarbetet att genomföras enligt följande:

  • Deltagarna för fältarbetet delas in i två grupper med ett maximum på 15 personer/grupp.
  • I boda gruppen har det reserverats plats för 4–5 personer från det Svenska Marinarkeologiska Sällskapet.

Grupp 1: 13–18.6

  • må 13.6 anländning till Jussarö och logiet samt förberedning.
  • ti 14.6–fre 17.6 fältarbetet för grupp 1, 4 hela dagar
  • lö 18.6 byte av grupper i Baggö

Grupp 2: 18–23.6

  • sö 19.6–ons 22.6 grupp 2:s fältarbete, 4 hela dagar
  • to 23.6 hemresa

OBS. Dykning endast i säkra vindförhållanden.

Deltagare som dyker måste åtminstone ha en CMAS P1 dykarklassificering eller liknande. Dykare bör även se till att hälsotillståndet tillåter dykningar. Deltagarens säkerhet och försäkring är på dykarens eget ansvar.

Dykarna skall ha med sig sin egen utrustning vars funktion dykaren ansvarar för. Det är önskvärt att de som innehar kamera, ritplatta och mätutrustning tar med dem till fältet.

De som är intresserade att delta eller har frågor ombes anmäla sig eller kontakta mas@mas.fi.

Välkommen med att utforska ett av de mest intressanta områdena vid Finlands kust!

Med varma hälsningar på sällskapets och styrelsens vägnar,Styrelseordförande Kalle Virtanen & styrelsemedlem Kaj Enholm