Per Brahes förlisningsplats – Liveaboard på Vättern

Följ med MAS på en äkta Liveaboard och vraksafari i Vätterns gröna vatten tillsammans med kapten Peter Andersson ombord på fartyget Stora M.

Vi kommer göra flera dyk på och runt avtrycket efter Per Brahes förlisning (32 m), där man kan se spår av bärgningen samt delar av skeppslasten bestående av bl.a. fruktmosfat, bykkärl och symaskiner.  Det återstår ett antal uppgifter för den hågade att bidra med till forskningsprojektet (detta är naturligtvis inget krav, man kan också nöjesdyka), vad gäller dokumentation och inventering kring vrakplatsen; all hjälp mottages tacksamt! 

Övriga dykmål är vraken efter Vätterskutorna Mathilda (32 m) och TageTure (31 m).

Vi går in i Hästholmen för natthamn. Där finns möjlighet till landdyk för den som så önskar. Nära hamnen har fynd av stenålderskaraktär siktats (men inte säkerställts) och här finns också roliga spår efter Per Brahes bärgning, bland annat. Maxdjup 18 meter.

Ca 2-3 dyk/dagen. 

Tidigare dykerfarenhet: AOW eller motsvarande.

Påmönstring i Hästholmens hamn fredag kväll 19/8 el. tidig lördag morgon.

Avslutning söndag ca kl 16:00

Kostnad: Helpension ink. luftfyllning 600 Sek/dygn (MAS sponsrar med 200 Sek/person) Nitrox till en extrakostnad av 50 Sek/fyllning. Ta med egna sängkläder.

Begränsat antal platser. Anmälan till Patrik Komorowski efter först-till-kvarnprincipen.  Full betalning genom Swish senast 1 vecka före utfärden för garanterad plats.

Guider: Lotta Mejsholm, Patrik Komorowski, Peter Andersson.