Medlemmar – anmäl er till årsmötet 18/4 09.30. Vi behöver er medverkan/’röst’

Årsmötet kommer att genomföras även om MAS-konferensen är inställd.
 
På grund av Coronavirusets härjningar och de effekter dessa fått på samhällsaktiviteterna har Styrelsen känt sig nödsakad att ställa in årets MAS-konferens, som skulle hållits 18–19 april på Kalmar läns museum i Kalmar. Däremot kommer det årsmöte som traditionsenligt brukar hållas i samband med konferensen att äga rum på utsatt dag och tid, men inte i Kalmar.

Vi kommer istället att försöka hålla detta via något elektroniskt konferensmedium, såsom Skype, Teams eller något liknande. För dem som inte har tillgång till det utpekade konferensmediet kommer vi, om inte Folkhälsmyndigheten rekommenderar eller beslutar annat, att tillgängliggöra en mindre lokal i Stockholmstrakten.

Du som önskar delta i mötet måste anmäla dig, senast onsdagen den 15 april, så vi kan ansluta dig till videomötet. Anmälan görs till MAS ordförande, i första hand på ordforande@marinarkeologi.info, i andra hand på telefon 0703–83 59 89. Vi kommer också att hålla testmöten för att försöka ge så många som möjligt chansen att testa sina uppkopplingar. Dessa kommer att hållas onsdagen den 15 april, torsdagen den 16 april och fredagen den 17 april, samtliga dagar klockan 20.00. OBS att dessa möten endast är till för att ni skall kunna verifiera att ni kommer att kunna ansluta er till det riktiga mötet den 18 april klockan 09.30.
 
MAS medlemsavgift skall som vanligt vara betald för att delta i årsmötet.
 
Som ni säkert förstår är det mycket som är oklart just nu, och det står ingenting i stadgarna om hur den uppkomna situationen ska hanteras. Vi i styrelsen gör vad vi kan och anser är nödvändigt och hoppas på er förståelse.
 
Vid frågor kontakta vår ordförande Christian Olsen: ordforande@marinarkeologi.info.
 
 
Styrelsen för Marinarkeologiska sällskapet