Personuppgiftspolicy

Styrelsen i MAS har utverkat en personuppgiftpolicy i enlighet med de krav GDPR ställer. Du finner den i sin helhet från en länk i sidans sidfot.

Grundprincipen är att MAS endast samlar in personuppgifter som behövs för att kunna hantera medlemmar, medlemsregistret, göra utskick, distribuera MT och liknande. MAS delar inte personuppgifter med någon förutom för att kunna uppfylla detta. Den enda som har tillgång till personuppgifter i form av medlemsregistret är kassören samt vice-kassören. I förekommande fall kan ansvarige för olika projekt och aktiviteter få uppgifter om anmälda deltagare för att kunna genomföra aktiviteten.

Vår hemsida har numer, sedan juli 2020, inte heller någon medelmsinloggning varav den inte samlar direkta personuppgifter. Vi har av personuppgiftskäl även tagit bort kommentarsmöjligheter och de enda som kan hantera informationen på hemsidan är MAS styrelse och av styrelsen utsedda redaktörer.

MAS styrelse i juli 2020