Sjökrogarna i Stockholms skärgård

Stora Nyckelviken på Nacka blir första sjökrogsplatsen som MAS undersöker i Sjökrogsprojektet

På platsen har det legat en sjökrog från åtminstone 1600-talet, och den kan mycket väl vara äldre än så.

Historia

Stora Nyckelviken – När krogen grundades är lite oklart men när landshövdingen Gabriel Gyllengrip 1722 började arrendera gården verkar det som om krogverksamheten redan lagts ner. I ett så kallat syneinstrument från 1627 redovisas alla byggnader på gården och vilket skick de är i. Det framgår att krogrörelsen redan då var historia.  ”Twänne stugor nederwid siön, som tillförenade warit brukade till krog, äro nu aldels förstörde till gålf, fönster och carmar sampt spijsar och taak, warandes den ena wäggen god men den andre ruten och obrukelig”. Krogen låg på sjöängens nedre del, det vill säga nästan längst in i viken och vid strandkanten finns idag en stenpir som eventuellt kan ha hört till krogen.


Lilla Nyckelviken – När krogen vid Stora N försvunnit fick istället värdshuset vid Lilla N stor betydelse. Under slutet av 1700-talet besökte många kändisar från Stockholm krogen. En av dessa var Tobias Sergel som tecknat av en del av de andra festande gästerna. Vägen till krogen/värdshuset var (och är) slingrig och ojämn vilket gjorde att de flesta gästerna tog sig dit men båt. När krogen upphörde är okänt. Krogbyggnaden lär finnas kvar än idag dock nte vid Lilla N utan vid Stora skuggan på norra Djurgården. Den flyttade dit 1956.

Projektet

Nu vill vi undersöka och inventera viken för att se vad som döljer sig där.  Det finns ett okänt vrak som som vi ska titta närmare på och dokumentera, dessutom har vi några ytterligare vrakindikation i närområdet som vi vill kontrollera.

Vi anpassar aktiviteterna till mängden deltagare och deras erfarenhet. Både dykande och icke-dykande är välkomna. En inventeringsmetod vi brukar använda är att avgränsa sökområden med kätting och bojar som sedan söks av av dykparen, fynd bojas upp och mäts sedan in. Andra aktiviteter är att mäta, rita av och fotografera av vrak och andra fynd. Ovan vattnet inventerar vi lämningar i stranden och närområdet.  Emellanåt grillar vi korv och softar.

Anmäl er till projekt@marinarkeologi.info.

I ett vidare perspektiv kommer MAS även undersöka andra platser för sjökrogar i kommande projekt.

Projektledare:  Jim Hansson

Oskar S


Rekognosering 12/10

Klipporna är låga och släta nere vid vraket (1), och det finns flera moringar i berget för förtöjning.  Klippan verkar slutta rätt brant ner, så man förstår att platsen varit bra för att förtöja vid.

Annars finns det rester av en gammal brygga/kaj i sten knappt hundra meter längre in i viken precis nedanför strandängen där krogen ska ha legat.

Men, det riktigt intressanta anas i bakgrunden bortanför brygglämningen längst in i viken.  Där ligger det som faktiskt visar sig vara ett vrak efter ett rätt stort fartyg. Detta finns inte registrerat trots att det är fullt synligt!   Undersökningarna om två veckor kommer bli intressanta!

/Oskar S

Detaljerade planer kommer efter hand, lite bakgrundsinfo på dessa länkar

Herrgården i Nyckelviken

(1) Okända vraket i fmis