MAS-projekt Elleholm 2, 25-28 juni 2019

MAS-projekt kommer att genomföras i vattnen kring ön Elleholm som ligger i Mörrumsån nära Karlshamn, Blekinge.

Projektet är en fortsättning på förra sommarens projekt och kan sägas vara en fördjupning av det resultat som kom fram 2018. Projektet består av flera delmoment bland annat; dokumentera två vrak som ligger i ån strax intill den medeltida staden och de lösfynd som finns i samma område, mäta ut och dokumentera det krukmakeri/skeppskrog som påträffades förra sommaren utanför den norra delen av staden, mäta ut och studera de fynd som finns vid öns norra del där den medeltida borgen Sjöborg låg. Vid norra delen påträffades ett antal pålar nedslagna i bottensedimentet på 4 meters djup och förhoppningen är att få tillstånd att bärga en påle för dendrokronologisk datering i Blekinge museums regi. Men det viktigaste är umgänget, att ha några roliga och givande dagar.

Är du intresserad och vill veta mer kontakta projektledaren

Mikael Björk

bjorkmikael@hotmail.com

0734 20 35 86

MAS- projektet- Näsborgen, Visingsö 9-11/8 2019 – Rikets starkaste fäste

Tidigt 1100-tal fram till 1318 var Visingsö centralplats för kungamakten i Sverige. Fjorton kungar regerade under borgens tid varav fyra kungar levde ut sina sista dagar här.

Några medlemmar ur MAS & MASG, har under ett antal år undersökt vattenområdet kring, den i sjön Vättern ut-rasade, Näsborgen för att bilda en uppfattning hur denna plats såg ut tidig medeltid.

MASprojektet syftar till att utvidga denna undersökning. Projektet är under utformning men uppslag att undersöka är:

 • – vallen närmare för lämningar av ev. pålspärr, bryggor, fiskefångstanläggningar…?
 • – 1100-tals strandlinjen för ytterligare brygglämningar?
 • – virket i viken för typ, båtlämningar, brygglämningar, båthus..? Intressanta för datering…?

Vill veta mer kontakta projektledaren. För maximala närvarande är deltagarantalet uppnått men om du vill stå på reservplats kan du höra av dig till projektledaren.

BJÖRN DAHRÉN

bjorn.dahren@dahrenarkitekter.se

0707 – 508 658

Bjuröklubbprojektet 16-18 aug, 2019

MAS kommer tillsammans med Skelleftebottens dykarklubb dykbesikta 56 side scan sonarindikationer inom ett 13 kvadratkilometer stort område 
som Nordic Maritime Group lokaliserade i september 2018. Syftet med 
projektet är att se hur många vrak som finns i området och jämföra 
med de förlisningsupogifter som finns i området. 

Är du intresserad och vill veta mer ansök om att bli medlem i 
facebookgruppen Vrakinventering Bjurökkubb aug-2019 eller kontakta 
projektledaren: 
Jens Lindström 
jens@nordicmaritime.se 
076-049 32 57 

Filmlänk till teaser: 
https://www.facebook.com/groups/555600524965212/permalink/556268824898382/?sfnsn=mo

Karlshamn MAS-projekt, stenåldersstubbar

Sommarens MAS-projekt i Karlshamn den 1-5 Juli är nu avslutat. Vi hade verkligen flyt med allt under detta projekts genomförande. Bra väder, fint boende och dykningen flöt på utan några svårigheter trots värmen. Vi dök på olika platser i nära anslutning till Karlshamn men under en dag även lite längre ut vid ön Tärnö.

Projektamiralen
Projektamiralen i mediafokus

Resultatet blev över förväntan med ca 20 st nya stubbfynd som efter noggrannare undersökningar kan ge forskarna ny och mycket intressant information om havsnivån i Blekinge vid olika tidspunkter under stenåldern. Vi får hoppas på att det går att fortsätta detta projekt även nästa sommar för det genomgående omdömet från alla deltagare var att detta var kul och givande för deltagarna, både på land och de under ytan.

Stort tack till MAS-medlemmen Mikael Björk, Lunds Universitet, Sydkustens sportdykarklubb samt alla tillresta medlemmar.

Björn Nilsson från Lunds universitet ger här deltagarna lite grundkunskaper om vilken information stubbar kan ge.
Björn Nilsson från Lunds universitet ger här deltagarna lite grundkunskaper om vilken information stubbar kan ge.
Vila mellan dyken på projektets flaggskepp

Skeppshamn MAS Projekt

Under augusti månad, den 6-10, genomför arkeologer en undersökning av ett strandnära vrak i
Skeppshamn, norr om Sundsvall.

Du som är medlem i MAS har möjlighet att delta. Arbetet innebär sökning, bärgning, dokumentation
och provtagning m.m. av skeppstimmer, över och under vatten. Detta är en unik tillfällighet för

att få praktisk marinarkeologisk praktik!

Enligt gamla domböcker skedde en förlisning här år 1680. Möjligen kan det vara detta vrak.


Möjlighet till boende finns på platsen i den gamla lotsgården och sponsras av sällskapet för dess medlemmar. Deltagarantalet är begränsat.

Skeppshamnsprojektet

Anmälan och frågor till: info@marinarkeologi.info (Både dykare och ickedykare välkomna)

Årets första MAS-projekt/ Utfärd 21/4 – Undersöka ett skrovhelt välbevarat vrak från 1700-1750

I Mysingen utanför Älvsnabben ligger ”Kostervraket” som är ett oidentifierat skrovhelt vrak som upptäcktes i slutet av 90-talet.  Vraket har RAÄ-nummer Utö 189 (se länk nedan för skisser) .  Detta vrak har aldrig identifierats och är dessutom knappt dokumenterat.  Några av oss har spekulerat i identiteten för detta vrak, för att komma vidare och förstå detta vrak bättre vill vi dokumentera det med video, foto och uppmätning. Tanken är att göra detta som en del av en utfärd.

I skrivande stund finns det 5 lediga platser (5 bokade), vv. hör av er till mig info@marinarkeologi.info så förmedlar jag bokningsinformationen, Utfärden blir med privat båt (Moby dick) där körkostnaden delas solidariskt mellan deltagarna, kostnaden kommer vara 600kr.   Utfärden utgår ifrån Muskö . Hör av er så fort som möjligt med anmälan, OBS att denna utfärd är öppen även för andra än MAS-medlemmar, så platserna kan försvinna snabbt!

Notera att dykdjupet är 31-35 meter beroende på om man går ner till botten, så detta dyk kräver tillräcklig certifiering för djupet/metoden samt avrostning om man inte dykt i år.  Några dykare kommer dyka med dekostopp, (inte jag), man kan dyka på luft men nitrox rekommenderas.  Som alltid är dykning med MAS utfärder/projekt på egen risk och ansvar.

Oskar Sander

MAS-logg lr


FMIS-länk:

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?description=kostervraket&tab=3&page=1&objektid=18000000067898&extent=677485.6675907571,6537378.796116195,684258.9972664923,6541049.887883806&layers=Sverige;Fornl%C3%A4mningar%20geometrier;Fornl%C3%A4mningar%20symboler;Polygonlager%20f%C3%B6r%20utritning;Fornl%C3%A4mningar%20markering;&overview=0

Medeltida hamnar på Gotland 2013

I förväg uppmärksammas årets MAS-projekt på Gotland 1-19 juli. Utan att gå in på detaljerna kommer minst 2 medeltida lanthamnar att prospekteras och provgrävas med både marin- och landarkeologi!
MAS finansierar boende till deltagande medlemmar. Icke bindande intresseanmälan fördeltagande kan göras redan nu till info@chab.se. Mer info kommer. Info om projektet finnsäven här http://chab.se/arkeologi/ forskning

Senast uppdaterat 2013-02-03

Sjökrogarna II – Lilla/Stora Nyckelviken

Eftersom undersökningarna hösten 2010 i Stora Nyckelviken var så framgångsrika, vill
vi fortsätta med en del II i Nyckelviksområdet som höstens MAS-projekt

Sjökrogsprojektet II kommer genomföras helgen 15-16 oktober 2011

Vi har några saker vi vill göra, lite beroende på deltagarnas erfarenheter.

 • Undersöka och dokumentera det djupare vraket Nyckelviken,
  20-25 meter som vi
  har sonarindikation på.
 • Undersöka vattnet utanför Lilla Nyckelvikens krog, se platsens
  historia nedan.
 • Undersöka och dokumentera ”Vraket” vid klippan i stora
  Nyckelviken. De gamla kartorna tyder på att det nämligen kan
  vara något helt annat än ett skeppsvrak…

Antalet platser är begränsat och planeringen kommer spikas utefter vilka deltagarna
är och hur många vi blir så gör intresseanmälan omgående eller så tidigt som möjligt.

Senast 1 oktober vill vi ha din definitiva anmälan. Anmäl till: projekt@marinarkeologi.info

Stora Nyckleviken (foto:Oskar Sander)

Höstens undersökning i Stora Nyckelviken, foto Oskar Sander


Lilla Nyckelviken, ligger några hundra meter längre inåt staden.

Ett utdrag från (Virgin 1992) beskriver platsen:

Lilla Nyckelviken – När krogen vid Stora N försvunnit fick istället värdshuset vid Lilla N stor betydelse. Under slutet av 1700-talet besökte många kändisar från Stockholm krogen. En av dessa var Tobias Sergel som tecknat av en del av de andra festande gästerna. Vägen till krogen/värdshuset var (och är) slingrig och ojämn vilket gjorde att de flesta gästerna tog sig dit men båt. När krogen upphörde är okänt. Krogbyggnaden lär finnas kvar än idag dock inte vid Lilla N utan vid Stora skuggan på norra Djurgården. Den flyttade dit 1956.

Planen är att vid Lilla nyckelviken undersöka hamnviken och vattnet utanför förtöjningsplatsen samt utanför krogen. I Stora Nyckelviken kvarstår en djupare sonarindikation (25m) som vi ska passa på att dyka på också.

Precis som i höstas vill vi gärna ha så många medlemmar med olika färdighet som möjligt inblandade. Naturligtvis behövs dykare som kan söka av områden men också landbaserade medlemmar för att inventera närområdet under projekthelgen.

Dessutom vill vi gärna engagera medlemmar som vill prova nya metoder, sin utrustning eller göra förarbete. I Stora Nyckelviken gjorde vi t.ex. landbaserade ”sektor sonar” avsökningar, kanske vi kan göra detta igen eller köra side scan sonar?

Referens

Virgin, Karin (1992) Sjökrogar och sjögästgiverier i Stockholms skärgård mellan Aholma och Landsort under perioden ca 1650-1850. C-uppsats, Stockholm : Arkeologiska inst., Stockholms univ. Stockholm:Stockholms universitet

Nyckelviken Sonarscannad

En snöig fredagseftermiddag mötte jag upp med Rickard Nilsson i Nyckelviken för att testa att scanna med sidescansonar från land i det område som vi ska dyka i nästa helg. Rickard har utvecklat ett sätt att scanna i sektorer ut från land.

Nedan är några exempel från resultatet och analysen av bilderna

En bild från GoogleEarth (Nyckelviken GE) där beteckningarna på bilderna är inlagda vid de positioner jag stått på. Norr är åt höger. En röd referenslinje med längden 50 m ligger nere till höger. Alla bilderna är tagna stort sett rätt ut från land.

De flesta bilderna har max-avstånd 50m, vilket gör att det mesta blir svart. Två bilder är tagna i 262 kHz med avstånd 120 m (Nv1_262 och Nv5). Två bilder, de som ev har något intresse, har jag kapat ner till 30 m (ArcNyckelv1_30 och ArcNyckelv8_30) för att slippa en massa svart.  Det var för svårt att lägga in sektorerna i bilden, men alla bilder är ju tagna i stort sett rakt ut från land. De nedkapade bilderna har inte identiteter i fotot, men ArcNyckelviken1_30 är en variant av Nv1 och ArcNyckelviken8_30 är del av Nv8.

Positionen NV1 med 30 meter räckvidd. Här syns stockar på botten och en sten(?) rakt fram.

NV1 fast nu med 120 m räckvidd. Här syns udden och stranden mitt emot

Man kan konstatera att det hetaste området ligger utanför där vi började (Nv1). Där ligger långsträckta föremål på botten (stockar). PDF-skissen i Fornsök visar en position mycket nära Nv1, positionen i själva Fornsök, den närmare viken och Nv2, kan vara felaktig. Tyvärr blev den troligaste platsen rakt nedanför bänken inte inskannad.

Det synliga vraket längst in i viken var mycket svårt att avbilda pga det ringa djupet. Den bästa bilden (Nv8) indikerar att en skrovsida ligger utfläkt under vattnet. Det verkar ligga bråte lite här och var i närheten.

NV8 och det synliga vraket längs in i viken

Alldeles i högra kanten av bild Nv6 och ca 15 m ut syns några parallella ekon som skulle kunna vara något. Djupet är nog bara en halvmeter dock.

NV6 med en struktur till höger 50 meter räckvidd

Inventeringen ger kanske inget genombrott för skanning från land, men den visar i alla fall att inget stort och helt vrak finns i de inre delarna av Nyckelviken. Det är uppenbart att man måste ner och rota själv på botten  för att hitta de lämningar som säkert finns