Bjuröklubbprojektet 16-18 aug, 2019

MAS kommer tillsammans med Skelleftebottens dykarklubb dykbesikta 56 side scan sonarindikationer inom ett 13 kvadratkilometer stort område 
som Nordic Maritime Group lokaliserade i september 2018. Syftet med 
projektet är att se hur många vrak som finns i området och jämföra 
med de förlisningsupogifter som finns i området. 

Är du intresserad och vill veta mer ansök om att bli medlem i 
facebookgruppen Vrakinventering Bjurökkubb aug-2019 eller kontakta 
projektledaren: 
Jens Lindström 
jens@nordicmaritime.se 
076-049 32 57 

Filmlänk till teaser: 
https://www.facebook.com/groups/555600524965212/permalink/556268824898382/?sfnsn=mo